Zabrze przestrzenią rozwoju

Bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo publiczne to ogół warunków i instytucji chroniących życie, zdrowie i mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego.
Zabrze od wielu lat konsekwentnie prowadzi politykę podnoszenia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców miasta. Współpraca samorządu z Policją i Strażą Miejską przynosi wymierna efekty w postaci systematycznego spadku przestępczości oraz wzrostu wykrywalności czynów zabronionych. Ważnym elementem budowy bezpiecznej przestrzeni publicznej jest funkcjonowanie miejskiego sytemu monitoringu wizyjnego. To właśnie dzięki nowoczesnemu sprzętowi możliwe są tak szybkie i skuteczne interwencje zarówno Policji jak i Straży Miejskiej. Ostatnim działaniem, które podejmuje samorząd w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego jest dofinansowanie zakupu policyjnego sprzętu, remontów budynków oraz wykupienie przez miasto dodatkowych patroli.

Najważniejsze ogniwa w systemie bezpieczeństwa Zabrza to:

  • Komenda Miejska Policji
  • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
  • Komenda Straży Miejskiej
  • Ochotnicze Straże Pożarne
  • Komisja Prawa i Bezpieczeństwa Publicznego
  • Monitoring

Dla Mieszkańców