Zabrze przestrzenią rozwoju

Akcja Liść

Właściciel każdej nieruchomości jednorodzinnej lub osoba przez niego upoważniona w okresie od 1 września do 30 listopada po złożeniu pisemnego wniosku do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne otrzyma jednorazowo 6 szt. worków koloru brązowego z napisem „AKCJA LIŚĆ”.

Zbiórka worków, będzie realizowana w terminach określonych harmonogramem dla bioodpadów w okresie od 1 października do 31 grudnia.

Dla Mieszkańców