Zabrze przestrzenią rozwoju

X edycja


Informacja

Głosowanie w X edycji budżetu obywatelskiego zakończyło się. Wyniki głosowania zostały opublikowane w zakładce „Wyniki głosowania” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (z menu >>Na skróty<< znajdującego się po lewej niżej proszę wybrać >>Budżet i finanse<<, a następnie kolejno z menu po lewej stronie ekranu >>Budżet obywatelski<< i >>X edycja<<.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w X edycji budżetu obywatelskiego.

 

X edycja Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego - banner
Terminarz
WyszczególnienieData
Rozpoczęcie składania wniosków3 kwietnia 2023 r.
Zakończenie składania wniosków4 maja 2023 r.
Zakończenie wstępnej weryfikacji10 sierpnia 2023 r.
Termin na składanie odwołań od niedopuszczenia projektu do głosowania17 sierpnia 2023 r.
Publikacja ostatecznej listy projektów
(po rozpatrzeniu odwołań)
31 sierpnia 2023 r.
Początek głosowania11 września 2023 r.
Koniec głosowania28 września 2023 r.
Ogłoszenie wyników głosowania12 października 2023 r.
Przedstawienie projektu budżetu miasta na 2024 r.wg powszechnie obowiązującego prawa
(na dzień wydania Zarządzenia:

do 15 listopada)
X edycja Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego - plakat

Bieżąca edycja realizowana jest na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, uchwały Rady Miasta Zabrze i Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze.

Przy składaniu wniosku należy wziąć pod uwagę:

  • nowe formularze wniosków,
  • podział budżetu obywatelskiego na pule oraz kwoty limitów dla poszczególnych pul (szczegóły w poniższej tabeli),
  • lista poparcia dotyczy tylko projektów ogólnomiejskich (będzie trzeba zebrać 50 podpisów),
  • projekty dotyczące nieruchomości muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością Miasta lub Skarbu państwa i pozostawać we władaniu Miasta Zabrze,
  • nie będzie projektów dwuletnich,
  • od ewentualnego niedopuszczenia projektu do głosowania będzie służyło odwołanie.
Limit poszczególnych pul oraz maksymalne wartości projektów składanych do poszczególnych pul
PulaDzielnica „mała” / „duża”Limit puliMax. wartość projektu
BiskupiceDuża350 000,00350 000,00
Centrum PołudnieDuża350 000,00350 000,00
Centrum PółnocDuża350 000,00350 000,00
GrzybowiceMała175 000,00175 000,00
GuidoDuża350 000,00350 000,00
HelenkaDuża350 000,00350 000,00
KończyceMała175 000,00175 000,00
MaciejówMała175 000,00175 000,00
MakoszowyMała175 000,00175 000,00
MikulczyceDuża350 000,00350 000,00
Osiedle Mikołaja KopernikaMała175 000,00175 000,00
Osiedle Młodego GórnikaMała175 000,00175 000,00
Osiedle Tadeusza KotarbińskiegoDuża350 000,00350 000,00
PawłówMała175 000,00175 000,00
PorembaMała175 000,00175 000,00
RokitnicaDuża350 000,00350 000,00
Skłodowskiej-CurieDuża350 000,00350 000,00
ŚródmieścieDuża350 000,00350 000,00
Zaborze PółnocDuża350 000,00350 000,00
Zaborze PołudnieMała175 000,00175 000,00
ZandkaMała175 000,00175 000,00
Pula ogólnomiejska1 000 000,00500 000,00
Limit budżetu obywatelskiego na 2024 r.6 600 000,00

 

Dla Mieszkańców