Dziedzictwo Kulturowe Miasta Zabrze

Dziedzictwo kulturowe Miasta Zabrze – zasób rzeczy nieruchomych i ruchomych wraz ze związanymi z nim wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi i obyczajowymi, uznawany za godny ochrony prawnej dla dobra społeczeństwa i jego rozwoju oraz przekazania następnym pokoleniom z uwagi na zrozumiałe i akceptowane wartości historyczne, patriotyczne, religijne, naukowe i artystyczne, mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju politycznego, społecznego i kulturalnego, dowodzenia prawd i upamiętniania wydarzeń historycznych, kultywowania poczucia piękna i wspólnoty cywilizacyjnej.

o Rys historyczny Miasta Zabrze

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/dziedzictwo-kulturowe-m…

o Zabytki i dziedzictwo kulturowe

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/dziedzictwo-kulturowe-m…

o Rewitalizacja pryzmat krajobrazu

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/dziedzictwo-kulturowe-m…

o Prezentacje

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/dziedzictwo-kulturowe-m…

o Publikacje

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/dziedzictwo-kulturowe-m…

o Istotne dokumenty

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/dziedzictwo-kulturowe-m…

o Pliki do pobrania

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/dziedzictwo-kulturowe-m…

Dla Mieszkańców