Zabrze przestrzenią rozwoju

Akcja "Sprzątamy Zabrze"

Od 18 do 23 września w naszym mieście będzie trwała akcja zbierania odpadów komunalnych pn. „Sprzątamy Zabrze”. Wydarzenie odbywa się w ramach tegorocznej akcji Sprzątania Świata 2023.

Inicjatywa skierowana jest do mieszkańców Zabrza. Konkurs ma na celu kształtowanie wśród zabrzan poczucia wspólnej odpowiedzialności za czystość i porządek w najbliższej okolicy. Ponadto akcja zmierza do zwiększenia świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, zarówno dorosłych, jak i dzieci w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, w szczególności właściwej ich segregacji.

Organizatorem konkursu jest Miasto Zabrze, a koordynatorem Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Partnerami akcji są: FCC Polska Sp. z o.o. oraz WPO Alba S.A.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Śląskim Parku Recyklingu (Zabrze, ul. Cmentarna 19F). W związku z tym podczas finału wydarzenia możliwe będzie zwiedzenie Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów mieszczącego się przy ul. Cmentarnej 19 F.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zgłosić swoją drużynę do 15 września do Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (w formie papierowej) bądź mailowo na adres: sekretariat_gok@um.zabrze.pl

Szczegółowe informacje dot. wydarzenia znajdziecie Państwo w Regulaminie Wydarzenia Sprzątanie Świata 2023, który znajduje się poniżej „Dokumenty do pobrania”

Dla Mieszkańców