Zabrze przestrzenią rozwoju

Miejska Komisja Wyborcza

15 listopada 2021 roku Rada Miasta Zabrze zarządziła wybory do Rad Dzielnic w Zabrzu ustalając ich termin na 20 marca 2022 roku oraz określając kalendarz poszczególnych czynności wyborczych (uchwała o zarządzeniu wyborów w załączniku).

Realizując ww. kalendarz Prezydent Miasta Zabrze powołał 26 listopada 2021 roku Miejską Komisję Wyborczą w składzie:

  1. Aleksandra Jurecka- Przewodnicząca Komisji,
  2. Marcin Rathai- Sekretarz Komisji,
  3. Agata Kupiec- Członek Komisji,
  4. Franciszek Gosiewski- Członek Komisji,
  5. Wojciech Kokot- Członek Komisji.

Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej w Zabrzu jest Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Prof. Z. Religi 1, pok. nr 66.

Telefon do siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej: 32 273 97 03.

                               Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej

18.01.2022 Wtorekdo godz. 17:00
19.01.2022 Środado godz. 17:00
20.01.2022 Czwartekdo godz. 18:00
21.01.2022 Piątekdo godz. 18:00

Dla Mieszkańców