Zabrze przestrzenią rozwoju

Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Miasta Zabrze inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Zabrze.

Uchwała Nr XLVII/528/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 października 2017r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Miasta Zabrze inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Zabrze.

W dniu 26 października 2017r. ww. uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Pobierz uchwałę:

http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2017/5609/

Uchwała Nr XLIX/600/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XLVII/528/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 października 2017 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Miasta Zabrze inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Zabrze.

W dniu 22 listopada 2017r. ww. uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Pobierz uchwałę:

http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2017/6221/

Dokumenty do pobrania
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Dla Mieszkańców