Zabrze przestrzenią rozwoju

Głosowanie


Głosowanie odbędzie się w dniach 21 października 2016 r. – 27 października 2016 r.

Głosować można na stronie głosowania
Jeśli nie otworzy się strona, proszę wpisać w polu adresowym przeglądarki https://zabrze.zetwibo.pl


Celem głosowania jest wybór projektów do realizacji spośród tych, które mieszkańcy zgłosili w formie wniosków i które zostały pozytywnie zweryfikowane podczas wstępnej oceny.

Postępowanie przy głosowaniu:
1) Sprawdź czy jesteś uprawniony do głosowania
Uprawnionym do udziału w głosowaniu jest mieszkaniec, który najpóźniej na dwa dni robocze przed początkiem głosowania ukończył 16 lat (czyli najpóźniej 19 października powinien ukończyć 16 lat), wpisany do miejskiego zbioru meldunkowego na pobyt stały lub czasowy.

2) Zapoznaj się z projektami dopuszczonymi do głosowania.
Z projektami można zapoznać się tutaj. U dołu strony dostępna jest lista projektów na które można głosować.
Pamiętaj! Nie ma możliwości uzyskania powtórnego dostępu do karty do głosowania, nawet jeśli za pierwszym razem nie zaznaczono maksymalnej liczby trzech projektów.

3) Przygotuj odpowiednie dane niezbędne do głosowania.
W celu wzięcia udziału w głosowaniu musisz podać imię, nazwisko, numer PESEL oraz nazwisko rodowe matki, a także złożyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z realizacją procedury budżetu partycypacyjnego. Opcjonalnie możesz podać adres poczty elektronicznej, na który zostanie wysłane potwierdzenie głosowania.

4) Zdecyduj o formie głosowania
Głosowanie przeprowadza się w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza dostępnego z każdego miejsca poprzez standardowe przeglądarki stron www (podstawowa forma).
Można również głosować w punktach stacjonarnych (lista punktów poniżej, punkty czynne są w standardowych terminach, sprawdź w poniższym pliku.). W tych punktach będziesz miał dostęp do komputera, przy pomocy którego będziesz mógł oddać głos. W przypadku problemów — poproś o pomoc.

5) Zagłosuj
a. Głosować można na stronie głosowania.
Jeśli nie otworzy się strona, proszę wpisać w polu adresowym przeglądarki https://zabrze.zetwibo.pl
b. Udaj się do jednego ze stacjonarnych punktów do głosowania.

Więcej na temat głosowania można znaleźć w broszurze, która dostępna jest m.in. w stacjonarnych punktach do głosowania, a także została załączona w formie PDF poniżej.

W przypadku problemów prosimy o kontakt:
— w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30 tel. kontaktowy: 32 273 96 06
— poza w/w terminami: tel. kontaktowy: tel. kontaktowy: tel. 32 37 33 388, e-mail: czk@um.zabrze.pl

W załączeniu:

— Lista projektów do głosowania
— Lista projektów do głosowania wg dzielnic „dużych” i „małych”
— Adresy punktów stacjonarnych, w których można głosować (Ważne: punkty czynne są w standardowych swoich godzinach! Sprawdź informację w pliku)
— Broszura na temat głosowania
— Wniosek o dodanie osoby do listy głosujących oraz uwzględnienie głosu

Dla Mieszkańców