Konsultacje z mieszkańcami projektów statutów dzielnic i utworzenia nowych dzielnic (Maj)

Zapraszamy mieszkańców Zabrza do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie projektów statutów dzielnic oraz tworzenia nowych jednostek pomocniczych miasta.

Przedmiotem konsultacji będą projekty uchwał w sprawach nadania statutów już istniejącym dzielnicom miasta oraz utworzenia trzech nowych jednostek pomocniczych: Śródmieścia, Poremby i Skłodowskiej-Curie.

Projekty w/w uchwał zostały udostępnione mieszkańcom poprzez ich podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu w zakładce “Konsultacje społeczne z mieszkańcami” w terminie od 31 maja do 25 czerwca.

W celu ułatwienia mieszkańcom udziału w konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu zostały utworzone zakładki dedykowane każdej istniejącej już dzielnicy miasta oraz tym trzem projektowanym, w których umieszczono niezbędne dla przeprowadzenia procesu konsultacji dokumenty.

Mieszkańcy będą mogli składać swoje wnioski i opinie do projektów uchwał będących przedmiotem konsultacji.

Dokumenty będzie można złożyć korzystając z formularza zgłoszeniowego publikowanego na stronie Urzędu Miejskiego w Zabrzu,  na piśmie w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Powstańców Śl. 5 – 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat_brm@um.zabrze.pl.

Dokumenty do pobrania
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Dla Mieszkańców