Szpitale

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 4
tel. (32) 277 61 00
www.szpitalzabrze.pl

SP Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. 3 Maja 13-15
tel./fax (32) 37-04-522, (32) 37-04-507

Biuro Obsługi Pacjenta
tel.: (32) 370-43-31,
e-mail: sekretariat@sk1.zabrze.pl
www.szpital.zabrze.pl

SPZOZ Szpital Specjalistyczny w Zabrzu
ul. Marii Curie –Skłodowskiej 10
tel. (32) 373-23-00
fax (32) 373-23-96
e-mail: klinika@klinika-zabrze.med.pl,
www.klinika-zabrze.med.pl

Śląskie Centrum Chorób Serca
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
tel. (32) 37-33-700,
fax (32) 271-52-66,
e-mail: admin@sccs.zabrze.pl
www.sccs.pl

Dla Mieszkańców