Zabrze przestrzenią rozwoju

Mapa

Diagnoza dot. wyznaczenia obszaru rewitalizacji

Przy wyznaczaniu granic  obszaru kierowano się przede wszystkim podziałem miasta Zabrze na dzielnice. Zgodnie z odpowiednimi uchwałami Rady Miasta Zabrze miasto podzielono na 21 dzielnic, tj.: Biskupice, Centrum Południe, Centrum Północ, Grzybowice, Guido, Helenka, Kończyce, Maciejów, Makoszowy, Mikulczyce, Osiedle Mikołaja Kopernika, Osiedle Młodego Górnika, Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego, Pawłów, Poremba, Rokitnica, Skłodowskiej-Curie, Śródmieście, Zaborze Południe, Zaborze Północ, Zandka.

  • Dla jednostek tych przeprowadzono analizę zjawisk negatywnych, wyznaczając obszary o ponadprzeciętnej w stosunku do innych części miasta kumulacji negatywnych zjawisk społecznych i towarzyszących innych zjawisk, o których mowa w ustawie, tj. gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, środowiskowych czy technicznych.

Dla Mieszkańców