Zabrze przestrzenią rozwoju

Głosowanie


Głosowanie trwać będzie od 16 listopada 2017r. do 1 grudnia 2017 r.

Głosować można:

— na stronie głosowania (jeśli nie otworzy się strona, proszę wpisać w polu adresowym przeglądarki https://zabrze.zetwibo.pl)

— w jednym ze stacjonarnych punktów do głosowania (listę zamieszczono poniżej).

Celem głosowania jest wybór projektów do realizacji spośród tych, które mieszkańcy zgłosili w formie wniosków i które zostały pozytywnie zweryfikowane podczas wstępnej oceny.

Uwaga!
Przetwarzanie danych osobowych bez zgody właściciela jest sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem. Nie wolno do systemu wprowadzać danych osób, które nie wyraziły na to zgody.

Postępowanie przy głosowaniu:

1) Sprawdź czy jesteś uprawniony do głosowania

Uprawnionym do udziału w głosowaniu jest mieszkaniec, który najpóźniej na dwa dni robocze przed początkiem głosowania ukończył 16 lat (czyli najpóźniej 14 listopada 2017 r. powinien ukończyć 16 lat), wpisany do miejskiego zbioru meldunkowego na pobyt stały lub czasowy.

2) Zapoznaj się z projektami dopuszczonymi do głosowania.

U dołu tej strony dostępna jest lista projektów, na które można głosować. Pamiętaj! Po wysłaniu głosu na serwer nie ma możliwości uzyskania powtórnego dostępu do karty do głosowania, nawet jeśli za pierwszym razem nie zaznaczono maksymalnej liczby dwóch projektów.

3) Przygotuj odpowiednie dane niezbędne do głosowania.

W celu wzięcia udziału w głosowaniu musisz podać imię, nazwisko, numer PESEL oraz nazwisko rodowe matki, a także złożyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z realizacją procedury budżetu partycypacyjnego. Opcjonalnie możesz podać adres poczty elektronicznej, na który zostanie wysłane potwierdzenie głosowania.

4) Zdecyduj o formie głosowania

Głosowanie przeprowadza się w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza dostępnego z każdego miejsca poprzez standardowe przeglądarki stron www (podstawowa forma). Można również głosować w punktach stacjonarnych (lista punktów poniżej, punkty czynne są w standardowych terminach, sprawdź w poniższym pliku). W tych punktach będziesz miał dostęp do komputera, przy pomocy którego będziesz mógł oddać głos. W przypadku problemów — poproś o pomoc.

5) Zagłosuj

a. Głosować można na stronie głosowania. Jeśli nie otworzy się strona, proszę wpisać w polu adresowym przeglądarki https://zabrze.zetwibo.pl

b. Udaj się do jednego ze stacjonarnych punktów do głosowania.

Nie obowiązuje rejonizacja — można podejść do dowolnego punktu, niekoniecznie w „swojej” dzielnicy. Punkty — o ile nie wskazano inaczej — w dni wolne od pracy będą zamknięte.

Możesz wskazać maksymalnie dwa projekty: jeden z listy ogólnomiejskiej oraz jeden z listy lokalnej (dzielnicowej). W systemie elektronicznym obie listy wyświetlą się na jednym ekranie, jedna pod drugą.

W przypadku problemów prosimy o kontakt:
— w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30 tel. kontaktowy: 32 273 96 06

W załączeniu (pod tabelą z adresami punktów stacjonarnych):
— Lista projektów do głosowania
— Lista projektów do głosowania wg dzielnic „dużych” i „małych”
— Adresy punktów stacjonarnych, w których można głosować (Ważne: punkty czynne są w standardowych swoich godzinach! Sprawdź informację w pliku)
— Wniosek o dodanie osoby do listy głosujących oraz uwzględnienie głosu
— Wniosek o anulowanie głosu

1. Biskupice
Miejska Biblioteka Publiczna — Filia nr 2
ul. Bytomska 28
41-803 Zabrze-Biskupice
Pn 10:00 – 18:00
Wt 9:00 – 18:00
Śr 10:00 – 18:00
Cz 10:00 – 15:00
Pt 10:00 – 18:00
Sb, Nd nieczynne
2. Centrum Południe
Miejska Biblioteka Publiczna — Filia nr 4
ul. Stefana Czarneckiego 44
41-800 Zabrze
Pn 10:00 – 18:00
Wt 9:00 – 15:00
Śr 10:00 – 18:00
Cz 10:00 – 15:00
Pt 9:00 – 17:00
Sb, Nd nieczynne
Miejska Biblioteka Publiczna — Filia nr 14
ul. gen. Charlesa de Gaulle’a 81
41-800 Zabrze
Pn 10:00 – 18:00
Wt 9:00 – 18:00
Śr 10:00 – 18:00
Cz 10:00 – 15:00
Pt 10:00 – 18:00
Sb 9:00 – 13:00
Nd nieczynne
Miejska Biblioteka Publiczna — Filia nr 19
ul. Jana III Sobieskiego 31
41-800 Zabrze
Pn 10:00 – 18:00
Wt 9:00 – 18:00
Śr 10:00 – 18:00
Cz 10:00 – 15:00
Pt 10:00 – 18:00
Sb, Nd nieczynne
Miejska Biblioteka Publiczna — Filia nr 20
Pl. Warszawski 1
41-800 Zabrze
Pn 10:00 – 18:00
Wt 9:00 – 18:00
Śr 10:00 – 18:00
Cz 10:00 – 15:00
Pt 10:00 – 18:00
Sb 9:00 – 13:00
Nd nieczynne
3. Centrum Północ
Miejska Biblioteka Publiczna — Wypożyczalnia Centralna
ul. ks. J. Londzina 3
41-800 Zabrze
Pn 10:00 – 18:00
Wt 9:00 – 18:00
Śr 10:00 – 18:00
Cz 10:00 – 15:00
Pt 10:00 – 18:00
Sb 9:00 – 13:00
Nd nieczynne
Miejska Biblioteka Publiczna — Czytelnia Ogólna Prasy
ul. Wyzwolenia 4
41-800 Zabrze
Pn 10:00 – 18:00
Wt 9:00 – 18:00
Śr 9:00 – 18:00
Cz 12:00 – 15:00
Pt 9:00 – 18:00
Sb 9:00 – 13:00
Nd nieczynne
Miejska Biblioteka Publiczna — Filia nr 11
ul. Wolności 177
41-800 Zabrze
Pn 10:00 – 18:00
Wt 9:00 – 18:00
Śr 10:00 – 18:00
Cz 10:00 – 15:00
Pt 10:00 – 18:00
Sb 9:00 – 13:00
Nd nieczynne
Miejska Biblioteka Publiczna — Filia nr 12 („książki mówionej”)
ul. Wyzwolenia 2
41-800 Zabrze
Pn 10:00 – 18:00
Wt 9:00 – 15:00
Śr 10:00 – 18:00
Cz 10:00 – 15:00
Pt 9:00 – 17:00
Sb, Nd nieczynne
Miejska Biblioteka Publiczna — Filia nr 13 (naukowa)
ul. Wyzwolenia 9
41-800 Zabrze
Pn 10:00 – 18:00
Wt 9:00 – 18:00
Śr 9:00 – 18:00
Cz 10:00 – 15:00
Pt 9:00 – 18:00
Sb 9:00 – 13:00
Nd nieczynne
4. Grzybowice
Miejska Biblioteka Publiczna — Filia nr 7
ul. ks. J. Badestinusa 60
41-814 Zabrze-Grzybowice
Pn nieczynna
Wt 10:00 – 18:00
Śr nieczynne
Cz nieczynne
Pt 9:00 – 17:00
Sb, Nd nieczynne
5. Guido
Miejski Ośrodek Kultury
ul. 3 Maja 91a
41-800 Zabrze
Pn 8:00 – 15:00
Wt 8:00 – 15:00
Śr 8:00 – 15:00
Cz 8:00 – 15:00
Pt 8:00 – 15:00
Sb, Nd nieczynne
6. Helenka
Miejska Biblioteka Publiczna — Filia nr 15
ul. H. Jordana 52
41-813 Zabrze-Helenka
Pn 10:00 – 18:00
Wt 9:00 – 18:00
Śr 10:00 – 18:00
Cz 10:00 – 15:00
Pt 10:00 – 18:00
Sb 9:00 – 13:00
Nd nieczynne
7. Kończyce
Miejska Biblioteka Publiczna — Filia nr 9
ul. J. Paderewskiego 53
41-810 Zabrze-Kończyce
Pn 10:00 – 18:00
Wt 9:00 – 15:00
Śr 10:00 – 18:00
Cz 10:00 – 15:00
Pt 8:00 – 16:00
Sb, Nd nieczynne
8. Maciejów
Miejska Biblioteka Publiczna — Filia nr 3
ul. Pestalozziego 16
41-804 Zabrze-Maciejów
Pn nieczynne
Wt 10:00 – 18:00
Śr nieczynna
Cz nieczynna
Pt 8:00 – 16:00
Sb, Nd nieczynne
9. Makoszowy
Miejska Biblioteka Publiczna — Filia nr 10
ul. K. Kruszyny 1
41-811 Zabrze-Makoszowy
Pn nieczynne
Wt 10:00 – 18:00
Śr nieczynne
Cz nieczynne
Pt 9:00 – 17:00
Sb, Nd nieczynne
10. Mikulczyce
Miejska Biblioteka Publiczna — Filia nr 5
ul. Tarnopolska 50
41-807 Zabrze-Mikulczyce
Pn 10:00 – 18:00
Wt 9:00 – 17:00
Śr 10:00 – 18:00
Cz 10:00 – 15:00
Pt 9:00 – 17:00
Sb, Nd nieczynne
11. Osiedle Mikołaja Kopernika
Miejska Biblioteka Publiczna — Filia nr 16
ul. Banachiewicza 12
41-818 Zabrze (os. Kopernika)
Pn 10:00 – 18:00
Wt 9:00 – 15:00
Śr 10:00 – 18:00
Cz 10:00 – 15:00
Pt 9:00 – 17:00
Sb, Nd nieczynne
12. Osiedle Młodego Górnika
Miejska Biblioteka Publiczna — Filia nr 18
ul. Młodego Górnika 2c (barak)
41-808 Zabrze (os. Młodego Górnika)
Pn nieczynne
Wt 10:00 – 18:00
Śr nieczynne
Cz nieczynne
Pt 10:00 – 17:00
Sb, Nd nieczynne
13. Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego
Zespół Szkół Mechaniczno – Samochodowych
  – Technikum Nr 2
  – Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 8
ul. Franciszkańska 4
41-819 Zabrze
Informacja o miejscu głosowania w Szkole będzie umieszczona przy wejściu do budynku szkoły: Parter – pokój nr 16, Parter – sekretariat
Pn 8:00 – 14:30
Wt 8:00 – 14:30
Śr 8:00 – 14:30
Cz 8:00 – 14:30
Pt 8:00 – 14:30
Sb, Nd nieczynne
14. Pawłów
Miejska Biblioteka Publiczna — Filia nr 8
ul. Wł. Sikorskiego 114
41-809 Zabrze-Pawłów
Pn 10:00 – 18:00
Wt 9:00 – 15:00
Śr 10:00 – 18:00
Cz 10:00 – 15:00
Pt 9:00 – 17:00
Sb , Nd nieczynne
15. Rokitnica
Miejska Biblioteka Publiczna — Filia nr 6
ul. Krakowska 52
41-808 Zabrze-Rokitnica
Pn 10:00 – 18:00
Wt 9:00 – 18:00
Śr 10:00 – 18:00
Cz 10:00 – 15:00
Pt 10:00 – 18:00
Sb 9:00 – 13:00
Nd nieczynne
16. Zaborze Północ
Miejska Biblioteka Publiczna — Filia nr 17
ul. Korczoka 96
41-806 Zabrze-Zaborze
Pn 10:00 – 18:00
Wt 9:00 – 15:00
Śr 10:00 – 18:00
Cz 10:00 – 15:00
Pt 8:00 – 16:00
Sb, Nd nieczynne
17. Zaborze Południe
Szkoła Podstawowa Nr 16
im. Wincentego Pstrowskiego
ul. Lompy 78
41 – 806 Zabrze
Pn 8:00 – 15:00
Wt 8:00 – 15:00
Śr 8:00 – 15:00
Cz 8:00 – 15:00
Pt 8:00 – 15:00
Sb, Nd nieczynne
18. Zandka
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 16
ul. Cmentarna 7
41-800 Zabrze
Pn 8:00 – 15:00
Wt 8:00 – 15:00
Śr 8:00 – 15:00
Cz 8:00 – 15:00
Pt 8:00 – 15:00
Sb, Nd nieczynne

Dla Mieszkańców