Zabrze przestrzenią rozwoju

Program Ochrony Powietrza

AKTUALNA JAKOŚĆ POWIETRZA

Aktualną jakość powietrza i stopnień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza (jeśli został wprowadzony) można sprawdzić na następujących stronach:
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12,
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/table/848/30/0

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana „uchwałą antysmogową”. Zgodnie z jej zapisami instalacje niespełniające wymagań, których
eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku powinny zostać wymienione zgodnie ze wskazanymi w uchwale antysmogowej terminami.
https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-antysmogowa–praktycznezastosowanie-sie-do-zapisow-sposob-postepowania

CZYSTE POWIETRZE

Miasto Zabrze na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny w zakresie Programu Rządowego „Czyste Powietrze”. Program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych. Osoby
zainteresowane udziałem w Programie mogą umówić się na konsultację w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz rozliczenia wykonanych inwestycji termomodernizacyjnych. Dodatkowe informacje znajdują się:
https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czystepowietrze.html
https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/5457-2/dofinansowanie/punkt-czystepowietrze/

Dla Mieszkańców