Zabrze przestrzenią rozwoju

Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych


 Spotkania członków Obwodowych Komisji Wyborczych celem przygotowania pakietów wyborczych na II turę Wyborów Prezydenta RP

03.07.2020 roku (piątek) ul. Powstańców Śląskich 5-7, sala nr 207


godz.                                       Nr OKW
15:00 Członkowie komisji od nr 1,2,4
15:30 Członkowie komisji od nr 5 do 8
16:00 Członkowie komisji od nr 9 do 12
16:30 Członkowie komisji od nr 13 do 16
17:00 Członkowie komisji od nr 17 do 20
17:30 Członkowie komisji od nr 21, 61 do 63
18:00 Członkowie komisji od nr 64 do 67
18:30 Członkowie komisji od nr 68 do 71
19:00 Członkowie komisji od nr 72 do 75
19:30 Członkowie komisji od nr 76 do 77, 3


03.07.2020 roku (piątek) ul. Prof. Z. Religi 1, sala nr 115


godz.                                       Nr OKW
15:00 Członkowie komisji od nr 22 do 25
15:30 Członkowie komisji od nr 26 do 29
16:00 Członkowie komisji od nr 30 do 33
16:30 Członkowie komisji od nr 34 do 37
17:00 Członkowie komisji od nr 38 do 41
17:30 Członkowie komisji od nr 42 do 45
18:00 Członkowie komisji od nr 46 do 49
18:30 Członkowie komisji od nr 50 do 53
19:00 Członkowie komisji od nr 54 do 57
19:30 Członkowie komisji od nr 58 do 60
 

Pierwsze posiedzenia członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Obecność jest obowiązkowa!
Spotkanie jest pierwszym posiedzeniem komisji, na którym komisja ze swego składu osobowego dokonuje wyboru przewodniczącego i jego zastępcy. Nieusprawiedliwiona nieobecność na pierwszym posiedzeniu jest podstawą do odwołania ze składu komisji.


Uwaga: Umieszczoną prezentację szkoleniową należy traktować wyłącznie jako materiał szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej!!!!!

18.06.2020 roku (czwartek) ul. Powstańców Śląskich 5-7, sala nr 207 godz.                                          Nr OKW
15:00 Członkowie komisji od nr 1 do 3
15:45 Członkowie komisji od nr 4 do 6
16:30 Członkowie komisji od nr 7 do 9
17:15 Członkowie komisji od nr 10 do 12
18:00 Członkowie komisji od nr 13 do 15
18:45 Członkowie komisji od nr 16 do 18
19:30 Członkowie komisji od nr 19 do 21

18.06.2020 roku (czwartek) ul. Prof. Z. Religi 1, sala nr 115
godz.                                            Nr OKW

15:00 Członkowie komisji od nr 22 do 24
15:45 Członkowie komisji od nr 25 do 27
16:30 Członkowie komisji od nr 28 do 30
17:15 Członkowie komisji od nr 31 do 33
18:00 Członkowie komisji od nr 34 do 36
18:45 Członkowie komisji od nr 37 do 39
19:30 Członkowie komisji od nr 40 do 42


19.06.2020 roku (piątek) ul. Powstańców Śląskich 5-7, sala nr 207
godz.                                          Nr OKW
15:00 Członkowie komisji od nr 61 do 63
15:45 Członkowie komisji od nr 64 do 66
16:30 Członkowie komisji od nr 67 do 69
17:15 Członkowie komisji od nr 70 do 72
18:00 Członkowie komisji od nr 73 do 75
18:45 Członkowie komisji od nr 76, 77 i 84


19.06.2020 roku (piątek) ul. Prof. Z. Religi 1, sala nr 115
godz.                                             Nr OKW
15:00 Członkowie komisji od nr 43 do 45
15:45 Członkowie komisji od nr 46 do 48
16:30 Członkowie komisji od nr 49 do 51
17:15 Członkowie komisji od nr 52 do 54
18:00 Członkowie komisji od nr 55 do 57
18:45 Członkowie komisji od nr 58 do 60

22.06.2020 roku (poniedziałek) godz. 16:00 w siedzibie jednostki Członkowie komisji od nr 78 do 83 i od nr 85 do 90

Informujemy, że zachowuje ważność i nie musi być ponawiane zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane w związku z wyborami Prezydenta RP na dzień 10.05.2020 r.

Jest to jednoznaczne z tym, że przywróceni zostali kandydaci do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP na dzień 28.06.2020 r. W przypadku rezygnacji z pracy w komisji wyborczej prosimy kandydatów o wysłanie rezygnacji na adres wybory@um.zabrze.pl.
Brak rezygnacji będzie równoznaczny z wolą dalszej pracy w komisji.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO OKW PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW WYBORCZYCH

Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione.
Pełnomocnik wyborczy może zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych we wszystkich obwodach głosowania.

SAMODZIELNE ZGŁOSZENIE KANDYDATURY DO OKW

Wyborca może samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę do składu obwodowej komisji wyborczej.
Należy podkreślić, że kandydatura zgłoszona samodzielnie przez wyborcę może być wzięta pod uwagę przez komisarza wyborczego, dopiero w sytuacji, gdy liczba zgłoszonych przez komitety wyborcze kandydatów na członków komisji będzie mniejsza niż ustawowy skład komisji.

Kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej:
• musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia;
• może dokonać zgłoszenia do komisji w gminie na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje.

Dla Mieszkańców