Zabrze przestrzenią rozwoju

XI edycja

Zapraszamy do wzięcia udziału w XI edycji budżetu obywatelskiego.

WyszczególnienieData
Rozpoczęcie składania wniosków22 kwietnia 2024 r.
Zakończenie składania wniosków23 maja 2024 r.
Zakończenie wstępnej weryfikacji7 sierpnia 2024 r.
Termin na składanie odwołań od niedopuszczenia projektu do głosowania14 sierpnia 2024 r.
Publikacja ostatecznej listy projektów (po rozpatrzeniu odwołań)28 sierpnia 2024 r.
Początek głosowania9 września 2024 r.
Koniec głosowania26 września 2024 r.
Ogłoszenie wyników głosowania10 października 2024 r.
Przedstawienie projektu budżetu miasta na 2025 r.wg powszechnie obowiązującego prawa (na dzień wydania Zarządzenia:
do 15 listopada)

Bieżąca edycja realizowana jest na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, uchwały Rady Miasta Zabrze i Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze.

Przy składaniu wniosku należy wziąć pod uwagę:

  • nowe formularze wniosków,
  • podział budżetu obywatelskiego na pule oraz kwoty limitów dla poszczególnych pul (szczegóły w poniższej tabeli),
  • lista poparcia dotyczy tylko projektów ogólnomiejskich (będzie trzeba zebrać 50 podpisów),
  • projekty dotyczące nieruchomości muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością Miasta lub Skarbu państwa i pozostawać we władaniu Miasta Zabrze,
  • nie będzie projektów dwuletnich,
  • od ewentualnego niedopuszczenia projektu do głosowania będzie służyło odwołanie.
PulaDzielnica „mała” / „duża”Limit PuliMax. wartość projektu
BiskupiceDuża400 000400 000
Centrum PołudnieDuża400 000400 000
Centrum PółnocDuża400 000400 000
GrzybowiceMała200 000200 000
GuidoDuża400 000400 000
HelenkaDuża400 000400 000
KończyceMała200 000200 000
MaciejówMała200 000200 000
MakoszowyMała200 000200 000
MikulczyceDuża400 000400 000
Osiedle Mikołaja KopernikaMała200 000200 000
Osiedle Młodego GórnikaMała200 000200 000
Osiedle Tadeusza KotarbińskiegoDuża400 000400 000
PawłówMała200 000200 000
PorembaMała200 000200 000
RokitnicaDuża400 000400 000
Skłodowskiej-CurieDuża400 000400 000
ŚródmieścieDuża400 000400 000
Zaborze PołudnieMała200 000200 000
Zaborze PółnocDuża400 000400 000
ZandkaMała200 000200 000
Pula ogólnomiejskaPula ogólnomiejska1 100 000550 000
Limit budżetu obywatelskiego na 2025 r.7 500 000

Dla Mieszkańców