Zabrze przestrzenią rozwoju

DBAJ O POWIETRZE 2.0

Informujemy, że na terenie Centrum Handlowego M1 przy ul. Szkubacza 1 w Zabrzu zostanie uruchomiony Punkt Konsultacyjny w ramach realizowanego Projektu „DBAJ O POWIETRZE 2.0 – dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych”.

Godziny otwarcia Punktu:

 • Poniedziałek 9.00 – 13.00  
 • Czwartek 13.00 – 17.00    

Wszystkie niezbędne informacje dot. Projektu również można uzyskać na stronie internetowej https://niskaemisja.pl/zabrze/


Lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie „DBAJ O POWIETRZE 2.0.– dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze Konkurs.


Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w formie grantu na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach Projektu pn. „DBAJ O POWIETRZE 2.0 – dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” położonych na terenie Miasta Zabrze.

 1. Projekt finansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod warunkiem uzyskania przez Miasto Zabrze dofinansowania z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 2. Wnioski w formie deklaracji udziału w projekcie składać mogą osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie Miasta Zabrze.
 3. Dofinansowanie będzie można otrzymać na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego, w ramach którego nastąpi wymiana urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki lub urządzeń lub systemów podgrzewających ciepłą wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych (tj.  źródła ciepła na paliwa stałe klasy 3, 4 według normy PN-EN 303- 5:2012 oraz urządzenia bezklasowe).
 4. Dofinansowaniem objęta zostanie:
 5. wymiana źródeł ciepła  na źródła spełniające standardy niskoemisyjne (zasilane gazem, węglem kamiennym, energią elektryczną, biomasą lub innymi odnawialnymi źródłami energii); urządzenia na paliwa stałe musza być wyposażone w automatyczny podajnik i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie; wymiana źródeł ciepła możliwa jest jedynie w przypadku, gdy nie ma możliwości podłączenia budynku do ciepła sieciowego

 lub

 • przyłączenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego odpowiednio do sieci ciepłowniczej lub gazowej (włączenie do sieci).
 • Poziom dofinansowania jednego przedsięwzięcia niskoemisyjnego wyniesie maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Zakłada się maksymalną kwotę dofinansowania w wysokości 20 tys. zł.
 • Dofinansowanie w formie grantu płatne będzie po zrealizowaniu przedsięwzięcia niskoemisyjnego przez uczestnika Projektu i po dokonaniu zapłaty za zrealizowane przedsięwzięcie.
 • Dofinansowanie uwzględnia wydatki poniesione na wymianę starych źródeł ciepła od  1 stycznia 2021 roku

Gdzie można uzyskać informacje o Projekcie:

 1. telefonicznie pod nr 32/37-33-354, 505-457-236 codziennie, z wyjątkiem dni świątecznych, sobót i niedziel w godz. 800-1500 ;
 2. w punkcie konsultacyjno-informacyjnym mieszczącym się na terenie Centrum Handlowego M1 przy ul. Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1 w Zabrzu (obok Media Markt). Punkt będzie czynny w poniedziałki w godzinach 900-1700 i czwartki w godz. 900– 1530, w terminie od 16 września do 18 października, z wyjątkiem dni świątecznych;
 3. na stronie internetowej www.miastozabrze.pl w zakładce Dla Mieszkańców – Ekologia – Dofinansowanie.  

Termin składania deklaracji udziału w projekcie: 16.09.2021 r. – 18.10.2021 r.

Przewidywany termin realizacji Projektu: 2021 r. – 2023 r. 

Sposób i miejsce składania deklaracji udziału w projekcie:

Deklaracje udziału w formie papierowej należy włożyć do koperty. Koperta powinna być zamknięta i dodatkowo opisana w następujący sposób: „DBAJ O POWIETRZE 2.0”. Kopertę umieszcza się w urnie znajdującej się na parterze w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286, lub budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, lub punkcie konsultacyjno-informacyjnym na terenie Centrum Handlowego M1 przy ul. Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1 w Zabrzu (obok Media Markt), lub przesyła pocztą na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, Wydział Ekologii, 41 – 800 Zabrze, ul. Wolności 286 – decyduje data stempla pocztowego. Urny do których należy włożyć zamkniętą i opisaną kopertę będą opisane ”DBAJ O POWIETRZE 2.0”.

Załączniki:

 1. Regulamin naboru uczestników Projektu „DBAJ O POWIETRZE 2.0 – dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” przyjęty Zarządzeniem nr 765/WE/2021 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 15 września 2021r.;
 2. Deklaracja udziału w Projekcie wraz z załącznikami 1a) i 1b);

Dla Mieszkańców