Kontakt

Biuro Planowania Przestrzennego
Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Piastowska 11
Tel. 32-37-33-524

Dla Mieszkańców