Zabrze przestrzenią rozwoju

Galeria- Rewitalizacja

  1. Odwiedzamy zrewitalizowane obiekty.

Pani Prezydent Miasta Zabrze podczas otwarcia zrewitalizowanego obiektu w Zaborzu

2. Doceniamy współpracę na rzecz rewitalizacji Zabrza

3. Analizujemy i wypracowujemy najlepsze rozwiązania na rzecz odnowy przestrzeni miasta

4. Prezentujemy potencjał tkwiący w najstarszych dzielnicach miasta

5. Organizujemy warsztaty o obszarach rewitalizacji

6. Organizujemy wystawy nt. rewitalizacji

7. Konkurs Kwartał Sztuki w Zabrzu

8. Konkurs Obszar Sztolni Dziedzicznej

9. Konkurs Obszar Placu Warszawskiego

10. Konkurs Aktywizacja przestrzeni publicznych w centrum Zabrza

11. Eksponujemy najlepsze prace konkursowe

12. Wypracowujemy plany działań lokalnych na obszarach rewitalizacji

14. Spotykamy się na wystawach dot. rewitalizacji i kształtowania krajobrazu

15. Inspirujemy najmłodszych_ Warsztaty Kreujemy nową jakość przestrzeni

16. Nagradzamy najlepsze projekty _ Konkurs Kino Roma

17. Prezentujemy obszary rewitalizacji

18. Zachęcamy do prac dyplomowych w temacie rewitalizacji

19. Temida Psyche Trafiają w Dychę_ rewitalizacja społeczna

Dla Mieszkańców