Program ograniczania niskiej emisji (PONE)

Właścicielom domów jednorodzinnym przypominamy o możliwości skorzystania z dotacji do wymiany węglowego źródła ciepła na ekologiczne w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE).

Mieszkańców, którzy złożyli już wnioski w PONE w latach poprzednich, a nie podjęli się wymiany starego węglowego źródła ciepła, zachęcamy do skorzystania z dotacji przy wymianie ogrzewania na gazowe,  biomasę lub ekogroszek.

Równocześnie informujemy, że nabór uczestników w ramach PONE odbywa się na bieżąco. Decydując się teraz na wymianę źródła ciepła mieszkaniec może uzyskać dofinansowanie w kwocie do 8100 zł dla kotłów gazowych oraz 5700 zł dla pozostałych. Termin realizacji powyższych inwestycji przewidziany jest w I kwartale 2023 r. W przypadku wymiany źródła węglowego na gazowe budynek musi posiadać przyłącze gazowe.

Wnioski należy składać w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu (ul. Wolności 286, II piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Można je pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu lub bezpośrednio w Wydziale Ekologii od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Więcej szczegółów na temat realizacji Programu znajdą Państwo na stronie internetowej miastozabrze.pl oraz Operatora Programu niskaemisja.ekoscan.pl/aktualnosci-zabrze, a także pod nr telefonu Operatora PONE 504-218-836 lub 792-243-432.

Uwaga!! Wymieniając źródło ogrzewania  w ramach PONE jednocześnie można skorzystać  z dodatkowego dofinansowania z programu „Czyste Powietrze” (wyjątkiem jest wymiana źródła ciepła z węglowego na ekogroszek).


Informujemy, że na terenie Centrum Handlowego M1 przy ul. Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1 w Zabrzu (obok Media Markt) działa punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE).

Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny jest w każdą środę, w godz. 10.00-17.00.

Regulamin – Program ograniczania niskiej emisji w Mieście Zabrze

Zarządzenie nr 872/WE/2021 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze”

Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.


Dla Mieszkańców