Program ograniczania niskiej emisji (PONE)

Regulamin – Program ograniczania niskiej emisji w Mieście Zabrze

Zarządzenie nr 872/WE/2021 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze”

Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.


Dla Mieszkańców