Zabrze przestrzenią rozwoju

Inicjatywy na rzecz rewitalizacji

Konkursy
Stworzenie nowej koncepcji przestrzennego zagospodarowania zabrzańskiego Kina Roma, najstarszego – działającego od 1912 roku – kina w regionie.
http://www.architeon.pl/index.php/wiadomosci/student/84-kino-roma-w-zabr…

Rewitalizacja zabytkowej elektrociepłowni Fortum w Zabrzu
http://www.architektura.info/index.php/architektura/polska_i_swiat/rewit…
http://gliwice.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1488071,elelektrocieplowni…

Aktywizacja Przestrzeni Publicznej w Centrum Miasta Zabrze http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci/rozstrzygniecie-konkursu-…

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu dawnej spółki ogrodniczej Spaetha w Zabrzu Rokitnicy
http://zabrze.naszemiasto.pl/galeria/zdjecia/986343,zabrze-studenci-poli…

Projekt koncepcyjny zagospodarowania skansenu ”Królowa Luiza” w Zabrzu
http://www.kopalniaguido.pl/index.php/konkursy/667-menu-i-miejsce.html

Dla Mieszkańców