Organizacje/ Stowarzyszenia/Instytucje

Forum Rewitalizacji
http://www.fr.org.pl/

Narodowy Instytut Dziedzictwa
http://www.nid.pl

Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG
http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/krajobraz.php

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
http://www.zabytek.pl

Międzynarodowe Centrum Dokumentacji i Badań Dziedzictwa Przemysłowego dla Turystyki
http://www.ihtourism.pl

Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego
http://www.scdk.pl

Śląski Związek Gmin i Powiatów
http://www.silesia.org.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
http://www.wfosigw.katowice.pl

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
http://www.katowice.rdos.gov.pl

Regionalna Izba Gospodarcza
http://rig.katowice.pl/pl/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
http://www.parp.gov.pl/index/index/592

Centrum Projektów Rewitalizacji
http://www.cprsa.pl/

Collect Consulting
http://www.collect.pl/woj-slaskie/

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
http://www.ietu.katowice.pl

Instytut Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych
http://www.irtp.org.pl/

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
http://www.ichpw.zabrze.pl/

Główny Instytut Górnictwa
http://www.gig.eu/

Instytut Gospodarki Nieruchomościami
http://www.ing.org.pl

Śląski Klaster Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych
http://www.revitaklaster.pl/

Dla Mieszkańców