Zabrze przestrzenią rozwoju

Rewitalizacja społeczna

Społeczna rewitalizacja, to względnie trwałe wzory interwencji społecznych podejmowanych przez publiczne i prywatne instytucje pomocy społecznej, szkolnictwa, edukacji, kultury i sportu oraz rozwiązywania problemów społecznych, prowadzone na terenie rewitalizowanego obszaru Miasta Zabrze, w obrębie danej społeczności, podejmowane dla poprawy jakości życia wybranych kategorii osób i rodzin.

Nauka i oświata

https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-oswiata/

Zdrowie

https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zdrowie/

Rodzina na +5

https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/rodzina-na-5/

E-Urząd społeczeństwo informacyjne

https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/ankieta-e-uslugi/

https://www.sekap.pl/katalog.seam?cid=29149

Czas wolny

https://miastozabrze.pl/kategoria/czas-wolny/

Dla Mieszkańców