Rodzina na 5 +


RODZINA NA 5+

Najcenniejszym atutem każdej społeczności jest RODZINA. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, stawiając na ponadczasowe wartości, doceniając trud, jaki trzeba włożyć w wychowanie, opiekę i wykształcenie dzieci, Miasto Zabrze Uchwałą Nr XIV/145/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 września 2011 r. rozpoczęło wdrażanie programu dla rodzin wielodzietnych, zastępczych oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – ”Rodzina na 5+”

 1. CEL PROGRAMU
  CELEM Programu ”Rodzina na 5+” jest zwiększenie dostępności do dóbr kultury, imprez sportowych i rekreacji poprzez stworzenie i rozwijanie katalogu ulg dla osób uprawnionych.

   
 2. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE
  a. Adresaci programu:
  Osobami mogącymi wziąć udział w Programie są członkowie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych oraz podopieczni zabrzańskich całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych, zamieszkujący na terenie Miasta Zabrze (Regulamin wydawania karty Programu ”Rodzina na 5+” oraz zasady przystępowania do Programu – w załączniku poniżej)
  b. Co zrobić, aby otrzymać kartę uprawniającą do uczestnictwa w Programie:

  Uwaga !!!
  -proszę pobrać nowy wniosek do Programu „Rodzina na 5+”, który został zmieniony Zarządzeniem Nr 238/ZPS/2017 z dnia 21.03.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 970/ZPS/2011 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 09.12.2011 r. w sprawie zasad wydawania karty, przystępowania oraz uczestnictwa w Programie „Rodzina na 5+” zmienionego Zarządzeniem Nr 350/ZPS/2013 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 30.04.2013 r.


  PIĘĆ KROKÓW DO 5+.

  1. Przygotuj wymagane dokumenty:

  Wraz z WNIOSKIEM O WYDANIE KARTY PROGRAMU „RODZINA NA 5+” należy przedstawić następujące dokumenty:

  a) w przypadku wnioskodawcy – dowód osobisty – do wglądu;
  b) w przypadku rodziców/opiekunów – oświadczenie, że nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka
  w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci (oświadczenie –
  w załączniku poniżej);
  c) w przypadku osób niezameldowanych w Zabrzu – kserokopie:
  dzieci – akt urodzenia z nr pesel lub dowód osobisty
  rodzice/opiekunowie – dowód osobisty i akt małżeństwa;
  d) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce oświatowej (oświadczenie –
  w załączniku poniżej);
  e) w przypadku rodzin zastępczych – kserokopia postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej (oryginał do wglądu);
  f) w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych – kserokopia odpowiedniego zaświadczenia (oryginał do wglądu);
  g) w przypadku opiekuna prawnego – kserokopia postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem (oryginał do wglądu).

  2. Wypełnij wniosek (wniosek do pobrania w załączniku poniżej):
  Wniosek należy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami, bądź na komputerze. Dane wszystkich osób muszą być kompletne.

  3. Złóż wniosek
  Wypełniony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją (oświadczenia rodziców/opiekunów, oświadczenia dzieci powyżej 18 roku życia, kserokopie koniecznych dokumentów) należy złożyć w Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu w Parku Hutniczym 8.
  Prosimy o wpisanie w odpowiedniej rubryce wniosku danych do kontaktu: numeru telefonu stacjonarnego, komórkowego, adres e-mail.

  4. Odbierz informację
  Wniosek zostanie sprawdzony i jeśli wszystkie dane będą kompletne i wszystko będzie się zgadzać, każda osoba z rodziny otrzyma imienną kartę, na której znajdzie się imię i nazwisko, adres, numer i data ważności karty, uprawniającą (wraz z dokumentem tożsamości) do korzystania z ulg proponowanych przez Partnerów Programu.
  O przygotowaniu karty zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną.

  5. Przyjdź po kartę
  Termin realizacji wniosku o wydanie Karty wynosi do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Po tym terminie Kartę można odebrać w Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu przy Parku Hutniczym 8, tel. (32) 630 32 33, email  crr@crr.miastozabrze.pl.
  Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości. Jeśli kart nie może odebrać wnioskodawca, prosimy o dostarczenie przez osobę odbierającą upoważnienia do odbioru kart podpisanego przez wnioskodawcę.

  Karta programu (wzór karty w załączniku poniżej)
  Karta jest ważna tylko z aktualnym dokumentem tożsamości, a u dzieci poniżej 6 roku życia (nie posiadających legitymacji szkolnej) tylko w obecności opiekuna z ważnym dokumentem tożsamości.
  Aby korzystać z karty należy mieć zawsze przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem:
  dorośli: dowód osobisty,
  pełnoletnie dzieci – ważną legitymację
  dzieci w wieku szkolnym – legitymację
  dzieci młodsze korzystają z kart pod opieką rodziców

  Termin ważności karty – zgodnie z Regulaminem wydawania karty Programu ”Rodzina na 5+” oraz zasadami przystępowania do Programu.
 3. PARTNERZY PROGRAMU

  Zapraszamy do udziału w Programie ”Rodzina na 5+” prywatnych przedsiębiorców, szczególnie: kina, sale zabaw dla dzieci, punkty usługowe, restauracje, kawiarnie itp.
  Wszelkich informacji na temat uczestnictwa w Programie udzielą pracownicy Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu przy Parku Hutniczym 8, tel. (32) 630 32 33, email  crr@crr.miastozabrze.pl
  (wzór porozumienia dla Partnerów w załączniku poniżej)
  Wszystkie firmy uczestniczące w Programie ”Rodzina na 5+” posiadają specjalne oznaczenia. Jeśli zobaczysz poniższy symbol, oznacza to, że na pewno w tym miejscu możesz skorzystać z rabatu. 

PARTNERZY PROGRAMU „Rodzina na 5+”:

 • Zabrzański Kompleks Rekreacji, Al. Wojciecha Korfantego 18, tel. 32 428-51-64/65, www.basenkryty.pl
 • Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu; ul. Józefa Piłsudskiego 60, tel. 32 271-30-33, www.mob-zabrze.pl
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Matejki 6, tel. 32 271-66-40, www.mosir.zabrze.pl
 • Muzeum Miejskie w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 3, tel. 32 271-56-89, Galeria Café Silesia ul. 3 Maja 6, tel. 32 777-05-01, www.muzeum-miejskie-zabrze.pl
 • Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO” Zabrze ul. 3 Maja 93 www.kopalniaguido.pl
 • Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu, ul. Gen. de Gaulle’a 17, tel. 32 271 56 41, www.dmit.com.pl
 • Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1, tel. 32 271-32-56, www.teatrzabrze.pl
 • Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu, ul. 3 Maja 91a, tel. 32 278 08 02, www.mok.art.pl
 • Filharmonia Zabrzańska, ul. Park Hutniczy 7, tel. 32 271-47-17, www.filharmonia.zabrze.pl
 • TUiR Allianz Polska S.A
 • Opiekun oraz koordynator programu – Kamil Wloczka, agent Allianz.
  – bezpośredni kontakt telefoniczny w godzinach: 8.00-20.00 (poniedziałek-sobota) – 501 429 628
  – kontakt mailowy: kamil.wloczka@port.allianz.pl
 • „MultiSport” Thomas Spółka Jawna, www.multisportzabrze.pl
 • „Alegra” Sabina Sztejnwald Spółka Jawna, www.alegra.com.pl
 • Mc Donals’s Zabrze www.mcdonalds.pl – terminowe bonifikaty ”Zainteresowanych zapraszamy po odbiór do Centrum Rozwoju Rodziny Zabrze Plac Hutniczy 8, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Przy odbiorze należy okazać kartę Programu „Rodzina na 5+” oraz ważny dokument tożsamości) 
 • Sklep internetowy NAPPY www.nappy.pl
 • Firma PROFI 44-282 Katowice, ul. Sikorskiego 24, www.perfectair.pl
 • MODELMANIA Spółka z o.o, www.model-mania.pl
 • Księgarnia Victoria, Zabrze ul. Wolności 273 – 275, Przedsiębiorstwo Hurtowo – Detaliczne „Książnica Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie Pl. Jana Pawła II 2/3, www.czytay.pl , www.ksiaznica.pl
 • Akrybia Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 56, 33-100 Tarnów, www.podreczniki.akrybia.pl , www.akrybia.pl
 • Żłobek Miejski ul. Buchenwaldczyków 32, tel. 32 271-09-85 zlobekmiejski@op.pl , http://zlobek-zabrze.pl , Filia ul. Gen. Władysława Andersa 34, tel.32 272-28-70
 • Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego – Wydział Zamiejscowy w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. M. Curie – Skłodowskiej 40, www.janski.edu.pl
 • Silesia Catering II Sp.z o.o.; Pl. Atrakcji 1, 41-500 Chorzów www.salazabawlizzy.pl
 • Firma Jubilerska Markiewicz; Sklep Jubiler Zabrze – ul. Wolności 283, Sklep Jubiler Zabrze – Plac Dworcowy 10, Stoisko Jubilerskie Dom Towarowy Orzesze Rynek 1 www.jubiler-markiewicz.pl
 • Cafe – pizzeria Tukan, ul. Wolności 278, 41-800 Zabrze www.tukan-zabrze.pl
 • Zakład Optyki Okularowej – Elżbieta Biskupek, ul. Jordana 43, 41-813 Zabrze, www.facebook.com/optyk.biskupek
 • „WULKANIK” Serwis Ogumienia Grzegorz Słupkowski , 41-807 Zabrze, ul. Leśna 9
 • BARTMAX Maciej Bartuś, ul. Myśliwska 97, 41-800 Zabrze, www.bartmax.pl
 • Pracownia Pedagogiczno – Socjologiczna „Alternatywa”, ul. Rajmunda Galona 4c/3, 87-100 Toruń, www.zwiedzanietorunia.pl
 • Szkoła angielskiego CLAN CITY, Zabrze, ul. Sądowa 4/1, tel. 606 262 465, www.clancity.pl
 • Akademia rozwoju małego dziecka TĘCZOWY DOMEK, ul. Wallek-Walewskiego 25, Zabrze, tel. 662 137 881, www.teczowydomek.net
 • Salon fryzjerski F.H.U. SOWEX i ADAM MARZYCKI, 41-800 Zabrze, ul. Dworcowa 6, www.sowex1.pl ,
 • Pomoc prawna – Availo Sp. z o.o., 36-002 Jasionka 954, www.availo.pl, Infolinia Availo 22 22 80 800,
 • Centrum Językowe CLAN4YOU, Zabrze, ul. Kotarbińskiego 16, tel. 32 2732091, www.clan4you.pl 
 • „ROMI SPA”, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 297,  www.romispa.pl 
 • Uczniowski Klub Sportowy „Gwarek” Zabrze, ul. Bytomska 100 „D”, www.uksgwarekzabrze.pl
 • Restauracja / Pizzeria GOODFATHER Zabrze, ul. M.C. Skłodowskiej 10,www.gfpizza.pl 
 • Fundacja na Rzecz Rozwoju, Gliwice, ul. Jana Pawła II 14e/1, www.multifinancial.pl
 • POLNAS Agnieszka Nosal Salon Fryzjerski CAPCAP, Zabrze, ul. Chojnickiego 15, www.capcap.com.pl
 • MAT BUD Materiały Budowlane Kazimierz Kula, Gliwice ul. Pszczyńska 133
 • Cb s.c. R.Hucaluk, Ł.Kłosowski, P.Kłosowski, Zabrze, ul. Żywiecka 18, www.crazybubble.pl 
 • Zabrzańska Spółdzielnia Socjalna Akademia Rehabilitacji i Relaksu „Odnowa”, Zabrze, ul. Wolności 265-267, www.odnowazabrze.pl 
 • Szkoła Pływania Vitalswim, Zabrze, ul. Jurija Gagarina 41/2, www.vitalswim.pl  
 • OMNIPOL, 41-806 Zabrze, ul. Janika 28c/4, www.vita-fit.pl
 • Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna, 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 81, www.gornikzabrze.pl
 • Instytut Kreatywności i Biznesu Malwina Turek, ul. Gliwicka 154 A, Tarnowskie Góry, www.ikib.com.pl
 • AQUASLIM Małgorzata Sobaszek, Gliwice, ul. Młodopolska 5/9, www.aqua-slim.pl
 • TIC Zabrze Sp. z o.o., www.zabrze.tic.pl 
 • Hippo PHU www.hippo-sklep.pl
 • Ośrodek Szkolenia Kierowców „PERFECT” www.perfectzabrze.pl
 • Hotel Milena P.P.H.U. Emilia i Wiesław Białożyt, Milówka, ul. Dworcowa 22, www.hotelmilena.pl
 • Studio Sportowo-Rekreacyjne „FIT IN” Sp. z o.o., Zabrze, ul. Boboli 4, www.fitin.pl
 • Ul Dla Pszczół s.c. Zabrze, „Ulubiony Żłobek” ul. Pośpiecha 20, www.ulubionyzlobek.pl  
 • Dom Dziennego Pobytu „Rodzina” Caritas Diecezji Gliwickiej, 41-800 Zabrze ul. Wolności 586, www.dom-rodzina.pl

  Targowisko Miejskie Pod Ratuszem, Zabrze, ul. Boboli:
 •  F.H. SZRANK Katarzyna Chmielewska – pawilon 2 punkt handlowy 13
 • PTL Karolina Cięszczyk www.queen-collection.pl – pawilon 4 punkt handlowy 2 i 11, pawilon 5 punkt handlowy 6
 • Zbigniew Czołnik – pawilon 8 punkt handlowy 1
 • Aldona Kowalska Detaliczna Sprzedaż Art. Spożywczych, Przemysłowych, Pośrednictwo Ubezpieczeniowe – pawilon 10 punkt handlowy 5 i 7
 • LEJDIS Katarzyna Juszczyszyn – pawilon 13 punkt handlowy 1,2 i 4, pawilon 16 punkt handlowy 3, pawilon 18 punkt handlowy 3,4 i 5
 • Firma Handlowo Usługowa „KWADRAT” Grzegorz Stępień – pawilon 1 punkt handlowy 4 i 5, pawilon 15 punkt handlowy 4
 • „ERYKO” Andrzej Wolny – pawilon 13 punkt handlowy 5 i 6
 • Firma Wielobranżowa „EL-PRIM” Elżbieta Wosik – pawilon 5 punkt handlowy 2 i 10
 • Golec Dariusz – pawilon 18 punkt handlowy 1
 • Grabowska Mariola – pawilon 13 punkt handlowy 3
 • ,,Świat Kwiatów” Marcin Sikora, ul. Sulejkowska 56/58 lok. 215, 04-157 Warszawa
  www.sklep.swatkwiatow.pl
 • PSYCHOLOGO Poradnictwo Psychologiczne i Logopedyczne dla Dzieci i Dorosłych, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 366/5 www.psychologo.pl 
 • DAMTOX, 05-135 Wieliszew ul. Książęca 2/36, www.damtox.pl 
 • Pozytywne Pomysły, 41-800 Zabrze ul. Damrota 52, www.pozytywne-pomysły.pl
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAL-Drew, 41-100 Gliwice ul. Lotników 65, www.maldrew.com.pl 
 • Pozytywne Pomysły,  41-800 Zabrze ul. Damrota 52, www.pozytywne-pomysły.pl

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą pracownicy Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu (Park Hutniczy 8, tel.: 32 630-32-33; e-mail: crr@crr.miastozabrze.pl).

Dla Mieszkańców