Punkt „Czyste Powietrze”

UWAGA ZMIANA MIEJSCA

Informujemy, że zmienia swoją siedzibę Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Punkt konsultacyjno-informacyjny od 1 kwietnia br. będzie działał w Zabrzańskim Centrum Świadczeń Rodzinnych przy ul. 3 Maja 16 w Zabrzu, pok. 116

  • poniedziałki            w godz. 9:00 – 17:00
  • czwartki                   w godz. 8:00 – 14:00

Ww. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych.

W ramach programu można zrealizować następujące zadania termomodernizacyjne oraz otrzymać dofinansowanie do:

  • wymiany źródła ciepła,
  • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  • ocieplenia przegród budowlanych,
  • wymiany stolarki drzwiowej i okiennej,
  • opracowania dokumentacji (audyt energetyczny, projekt).

Aby wypełnić wniosek w Programie „Czyste Powietrze”, należy umówić się z osobą prowadzącą punkt pod numerem telefonu: 32/370-68-96

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć w poniższym linku:

https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czystepowietrze.html

Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z nieekologicznych źródeł ciepła budynków mieszkalnych jednorodzinnych będących własnością osób fizycznych.

Dla Mieszkańców