Punkt “Czyste Powietrze”

Punkt przyjmowania wniosków do Programu „Czyste Powietrze”.

Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z nieekologicznych źródeł ciepła budynków mieszkalnych jednorodzinnych będących własnością osób fizycznych.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami bądź współwłaścicielami  budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych.

W ramach programu “Czyste Powietrze” można zrealizować poniżej wymienione zadania termomodernizacyjne oraz otrzymać dofinansowanie na:

  • źródło ciepła – wymiana, zakup, montaż,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

W celu umówienia się na spotkanie z osobą prowadzącą ww. Program należy skontaktować się z Wydziałem Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu pod numerami telefonów: 32/37-33-488 lub 32/37-33-445.

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć w poniższym linku:

https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html

Dla Mieszkańców