Zabrze przestrzenią rozwoju

Informacje dla komitetów wyborczych

Informacja Prezydenta Miasta Zabrze
o terminie losowania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

informuje się, że w dniu 18 kwietnia 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Religi 1 w sali nr 115 (I piętro) odbędzie się losowanie składów obwodowych komisji wyborczych, do których zgłoszona została większa aniżeli dopuszczalna ustawowo liczba kandydatów w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Losowanie ma charakter publiczny.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
 Do dnia 17.04.2015 r. do godz. 15.30 pełnomocnicy wyborczy lub upoważnione przez nich osoby mogą zgłaszać kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych.
Zgłoszenia są przyjmowane w budynku przy ul. Religi 1 w Biurze Rady Miasta, pok. 66 (parter). Tel. kontaktowy: 32/ 273-97-50.

Dla Mieszkańców