Zabrze przestrzenią rozwoju

Informacja dla członków obwodowych komisji ds. referendum

2 września 2015 r. odbędzie się szkolenie dla przewodniczących i zastępców przewodniczących obwodowych komisji ds. referendum:
– godz. 16:00 – OKR nr od 1 do 45

– godz. 17:30 – OKR nr od 46 do 91

Szkolenie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Religi 1, sala nr 115

Szkolenie członków obwodowych komisji ds. referendum dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 06 września 2015 r. odbędą się w następujących terminach i godzinach:
 

Dzień 24 sierpnia 2015 r. (poniedziałek)

Godzina rozpoczęcia szkolenia Nr Obwodowej Komisji ds. Referendum
16:00 Członkowie Komisji od nr 1 do nr 20
18:00 Członkowie Komisji od nr 21 do nr 40

Dzień 25 sierpnia 2015 r.(wtorek)

Godzina rozpoczęcia szkolenia Nr Obwodowej Komisji ds. Referendum
16:00 Członkowie komisji od nr 41 do nr 60
18:00 Członkowie komisji od nr 61 do nr 78

Dzień 26 sierpnia 2015 r. (środa)

Godzina rozpoczęcia szkolenia Nr obwodowej Komisji ds. Referendum
16:00 Członkowie Komisji od nr 79 do nr 91


Szkolenia odbędą się w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu przy ul. 3 go Maja 91a.

Obecność jest obowiązkowa! Spotkanie to jest zarazem pierwszym posiedzeniem komisji, na którym komisja ze swego składu osobowego dokonuje wyboru przewodniczącego i jego zastępcy. Nieusprawiedliwiona nieobecność na pierwszym posiedzeniu jest podstawą do odwołania ze składu komisji.
 

Dla Mieszkańców