Zabrze przestrzenią rozwoju

Azbestowi Stop!

Azbestowi Stop! – realizacja zadań przyjętych w „Programie
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032″

Urząd Miejski w Zabrzu otrzymał dotacje z Ministerstwa Gospodarki
na realizację zadań określonych w „Programie Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009-2032″.

Ministerstwo Gospodarki przyznało dotację na realizację 3 zadań:

 1. Porozumienie Nr IV/481/15095/2020/DIW/10 – kampania edukacyjno-promocyjna
  pn. „Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
 2. Porozumienie Nr IV/483/15095/2020/DIW/10 – szkolenie lokalne w zakresie
  bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest (na podstawie porozumień
  z JST szkolenia dla OSP, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, straży miejskich
  i gminnych).
 3. Porozumienie Nr IV/482/15095/2020/DIW/10 – Opracowanie wojewódzkich,
  powiatowych i gminnych programów usuwania wyrobów zawierających azbest
  wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest (uwzględniająca numery
  działek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych), wyniki której zasilają WBDA (www.bazaazbestowa.pl)
  Rozbudowa strony www.zabrze-eko.pl – materiały dotyczące realizacja zadań
  przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.
  http://www.zabrze-eko.pl/spacer.php?pan_id=0000-0000-0001
  http://www.zabrze-eko.pl/spacer.php?pan_id=0000-0000-0004

INNE STRONY INTERNETOWE

http://zabrze-zhp.pl/eko/blizej-przyrody/photogallery.php – „Kolory Tęczy – Ekologia”
„Zabrze – eko” – strona internetowa dofinansowana ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zabrzu
Zakład Segregacji i Kompostowni ul. Cmentarna 19F
MIEJSKI OGRÓD BOTANICZNY W ZABRZU (www.mob-zabrze.pl)

Dla Mieszkańców