Zabrze przestrzenią rozwoju

Lokalne Plany Działania

Dirk Ahner
dyrektor generalny ds. polityki regionalnej, Unia Europejska

… Jednym z głównych wyzwań dla polityki spójności UE jest aktywizacja pełnego potencjału regionów i miast – i przybliżenie Europy jej mieszkańcom.
Jestem przekonany, że trwałymi, skutecznymi i popieranymi przez ogół społeczeństwa okażą się tylko te strategie, w których tworzenie i realizację zaangażowana jest społeczność lokalna. Mieszkańcy powinni odgrywać aktywną rolę w kształtowaniu ich najbliższego. Program URBACT II potwierdza znaczenie tej idei na wielu poziomach. Realizowana jest ona nie tylko poprzez tworzenie silnych więzi pomiędzy miastami i Instytucjami Zarządzającymi, ale też poprzez powołanie Lokalnych Grup Wsparcia, stanowiących ważny element wszystkich sieci tematycznych i grup roboczych. W ramach tego partnerstwa lokalni, regionalni i krajowi interesariusze łączą siły z Komisją Europejską w dążeniu do zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast europejskich. Współpraca w obrębie miast, pomiędzy nimi i w ich imieniu może być efektywnym narzędziem realizacji ambitnych celów, które sobie wytyczyliśmy. Jestem pewien, że program URBACT II i wszystkie uczestniczące w nim miasta wniosą w to znaczący wkład.

Dzielnica Biskupice

Program Aktywności Lokalnej „Szansa dla Biskupic”

ul. Bytomska 82
41-803 Zabrze
tel.: 32 274 94 01
e-mail: pal@mopr.zabrze.pl
https://mopr.zabrze.pl/pal/pal-biskupice/

Dzielnica Zandka

Program Aktywności Lokalnej –Zandka

plac Krakowski 4
41-800 Zabrze

Docelowo siedziba PAL będzie się mieścić w remontowanym w ramach rewitalizacji Dzielnicy Zandka budynku starej Gazowni przy ul. Stalmacha.

https://mopr.zabrze.pl/projekty-i-programy/zintegrowane-inwestycje-terytorialne-miasta-zabrze/program-aktywnosci-lokalnej-dla-dzielnicy-zandka-zit-9-1-1/

Dzielnica Mikulczyce

Program Aktywności Lokalnej – Mikulczyce

ul. Tarnopolska 57
41-800 Zabrze
tel. 737-195-772
e-mail: pal_mikulczyce@mopr.zabrze.pl

https://mopr.zabrze.pl/pal/pal-mikulczyce/

Sieć Działań URBACT

https://urbact.eu/urbact-polska

Dla Mieszkańców