Ocena wniosków

W drugiej edycji zabrzańskiego budżetu partycypacyjnego złożono w sumie 139 projektów o łącznej wartości prawie 31,5 mln zł. 16 września br. zakończyła się wstępna ocena wniosków. 128 ze 139 zostało zweryfikowanych pozytywnie.

Ocena wniosków ma charakter formalny i prawno – finansowy. Wnioski pozytywnie zweryfikowane trafią na listę do głosowania i będą przedmiotem głosowania.

P0001 Kompleks sportowo-rekreacyjny w Gimnazjum nr 12 w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Celem projektu jest budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego, z którego korzystać będzie cała społeczność szkolna G12 oraz SP15 podczas zajęć wychowania fizycznego, a po godzinach okoliczni mieszkańcy dzielnicy Zabrze Centrum-Południe

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 485
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Niemcewicza 1, 41-800 Zabrze
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
boisko szkolne Gimnazjum nr 12
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 327 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 327 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0002 Budowa boiska wielofunkcyjnego w ZSO w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Budowa boiska wielofunkcyjnego na podłożu poliuretanowym, na którym będzie można rozgrywać następujące dyscypliny sportowe: piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1507
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Wolności 323, 41-800 Zabrze
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
boisko szkolne
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0003 Ogólnodostępna siłownia zewnętrzna na boisku Gimnazjum nr 12


Streszczenie projektu:
Celem projektu jest zbudowanie zewnętrznej siłowni, z której korzystać będzie cała społeczność szkolna G12 podczas zajęć w-fiz, a po godzinach okoliczni mieszkańcy dzielnicy Zabrze Centrum-Południe

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 460
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Niemcewicza 1
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Boisko szkolne Gimnazjum nr 12
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 76 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 76 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0004 Wydzielenie klatek schodowych oraz przebudowa części południowej budynku w zakresie spełnienia przepisów ppoż. w DPS Nr 2 w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Projekt składa się z 4 części: A – architektura i konstrukcja B – instalacja elektryczna C – instalacja oddymiania klatki schodowej D – instalacja wodno – kanalizacyjna i hydrantów wewnętrznych Kosztorys inwestorski + przedmiar robót + specyfikacja techniczna do wglądu w DPS 2″

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 121
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Jaskółcza 11
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):

Numery działek ewidencyjnych:

Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0005 Park Powstańców Śląskich – oświetlenie głównej alei spacerowej w parku


Streszczenie projektu:
Park Powstańców Śląskich – budowa na głównej alei spacerowej w parku 35 latarni oświetleniowych co 30 – 40 metrów.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 492
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Przedłużenie ulicy Matejki do torów kolejowych
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):

Numery działek ewidencyjnych:
23/2 29/2
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 245 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 245 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0006 Zagospodarowanie terenu przedszkolnego – plac zabaw


Streszczenie projektu:
Zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego, stworzenie bezpiecznego placu zabaw dla dzieci oraz stworzenie ścieżek edukacyjnych. Zakupienie urządzeń ogrodowych służących nie tylko dzieciom z przedszkola, ale również tym ze środowiska lokalnego.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 174
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Sportowa 42
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Guido
Numery działek ewidencyjnych:
1005/80 pow. 6435 m kwadratowych
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Guido
Wartość projektu wg wniosku: 200 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 200 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0007 Montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Kawika, Korczoka i Wyciska


Streszczenie projektu:
Montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Kawika, Korczoka i Wyciska

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 391
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Kawika, Korczoka, Wyciska
Numery działek ewidencyjnych:
51, 48, 48a, 50
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Zaborze Północ
Wartość projektu wg wniosku: 490 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 490 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0008 Budowa miejsc postojowych


Streszczenie projektu:
Projekt ma na celu wybudowanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Curie – Skłodowskiej usytuowanych prostopadle do osi jezdni z zachowaniem istniejącego drzewostanu i oświetlenia

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 304
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
C. Skłodowskiej
Numery działek ewidencyjnych:
5128/32; 5130/30; 4057/30
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 393 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 387 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0009 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Gabrieli Zapolskiej na działce nr 3970/38


Streszczenie projektu:
Projekt przewiduje budowę boiska wielofunkcyjnego (piłka nożna, ręczna, koszykówka, tenis ziemny) na podłożu poliuretanowym, ogrodzone, oświetlone – ogólnodostępne. Obecnie w dzielnicy Mikulczyce nie ma takiego obiektu.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1398
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Park przy ulicy G. Zapolskiej
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
W miejscu, gdzie obecnie znajduje się “dzikie boisko”
Numery działek ewidencyjnych:
Działka nr 3970/38
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Mikulczyce
Wartość projektu wg wniosku: 494 460,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0010 Osiedle Wyzwolenia – budowa latarni solarnej przy placu zabaw.


Streszczenie projektu:
Montaż latarni solarnej typu Bartek przy placu zabaw na osiedlu Wyzwolenia. Współwnioskodawca projektu Ireneusz Homa

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 87
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Wiarusów
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
w okolicy placu zabaw
Numery działek ewidencyjnych:
130/2
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 5 300,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 5 300,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0011 Orlik w Maciejowie – budowa drogi dojazdowej do obiektu Orlik 2012 na terenie Parku Rodzinnego przy ul. Kondratowicza w dzielnicy Maciejów


Streszczenie projektu:
Budowa, wyasfaltowanie drogi dojazdowej do obiektu sportowego Orlik 2012, placu zabaw dla dzieci, siłowni “pod chmurką”, Parku Rodzinnego przy ul. Kondratowicza w Zabrzu – Maciejowie. Inwestycja przeznaczona dla mieszkańców Zabrza korzystających z w/w obiektów.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1078
Czy realizacja: Tak
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Wjazd do Parku Rodzinnego i obiektu sportowego Orlik przy ul. Kondratowicza w Zabrzu-Maciejowie, działki gminne nr 281, nr 1905/97, nr 2113/104
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Maciejów
Wartość projektu wg wniosku: 159 900,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 159 900,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0012 Park Rodzinny – budowa parkingu na wjeździe do Parku Rodzinnego i obiektu Orlik 2012 przy ul. Kondratowicza w dzielnicy Maciejów


Streszczenie projektu:
Budowa parkingu o powierzchni 200 m² na wjeździe do Parku Rodzinnego i obiektu sportowego Orlik 2012 przy ul. Kondratowicza w Zabrzu – Maciejowie. Inwestycja przeznaczona dla mieszkańców Zabrza Korzystających z w/w obiektów. Parking będzie również wykorzystany przez osoby odwiedzające cmentarz znajdujący się po przeciwnej stronie ul. Kondratowicza. Ulica Kondratowicza jest ulicą objętą zakazem zatrzymywania się i postoju.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 870
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Wjazd do Parku Rodzinnego i obiektu sportowego Orlik przy ul. Kondratowicza w Zabrzu-Maciejowie, działki gminne nr 1905/97, nr 2112/90, nr 2113/104
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Maciejów
Wartość projektu wg wniosku: 49 200,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 49 200,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0013 Remont dachu Przedszkola Nr 40 – Grzbowice


Streszczenie projektu:
Remont dachu przedszkola, zwiększenie bezpieczeństwa dla zabrzańskich dzieci – dzielnica

Ocena wniosku: Negatywna ocena prawno – finansowa
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Badestinusa 30
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Grzybowice
Wartość projektu wg wniosku: 475 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:
Brak nadzoru inwestorskiego. Brak ekspertyzy budowlanej i p. poż. Brak w wycenie kosztu instalacji c.o. na poddaszu. Prawdopodobna konieczność wykonania instalacji p. poż. dla całego budynku. Możliwa konieczność wzmocnienia stropów. W związku z powyższym przez analogię do posiadanego kosztorysu inwestorskiego na zadanie: Zmiana sposobu użytkowania w ZSP nr 7 przy ul. Dalekiej 2 koszt realizacji przewyższy 500 000 zł.


P0014 Budowa miejsc parkingowych na osiedlu przy ulicy Pokoju 39 – a Wolności 123 – a


Streszczenie projektu:
Wykonanie miejsc parkingowych na osiedlu ze względu na zwiększającą się ilość samochodów w gospodarstwach domowych, co przyczyni się do polepszenia warunków komunikacji.

Ocena wniosku: Negatywna ocena formalna
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Teren w obrębie ulicy Pokoju 39 – a oraz Wolności 123 – a
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Nr działki 2470/14; 2662/12 Załącznik: mapa
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 598 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:
Wartość projektu przekracza 500 tys. zł.


P0015 Świetlica dzielnicowa Grzybowice – modernizacja centralnego ogrzewania, wymiana podłóg i okien oraz malowanie obiektu.


Streszczenie projektu:
Utworzenie nowoczesnego ośrodka kulturalnego w Grzybowicach dla mieszkańców dzielnicy i miasta Zabrze, w celu integracji i aktywizacji różnych środowisk społecznych.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 713
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Badestinusa 60
Numery działek ewidencyjnych:
Numer działki: 848/13
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Grzybowice
Wartość projektu wg wniosku: 410 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 427 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0016 Budowa zieleńca w Makoszowach


Streszczenie projektu:
Budowa zieleńca z elementami małej architektury z zachowaniem istniejących ciągów komunikacyjnych stosowanych dotychczas przez mieszkańców.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 817
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Skrzyżowanie ulic: Legnickiej, O. Kordeckiego i Sejmowej
Numery działek ewidencyjnych:
Powierzchnia terenu do zagospodarowania: 3500 m^2 na działkach o numerach: 2028/87 oraz 2029/87. Właścicielem obydwu działek jest gmina miejska Zabrz
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Makoszowy
Wartość projektu wg wniosku: 71 166,80 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 71 166,80 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0017 Biblioteka miejscem spotkań – stworzenie innowacyjnej przestrzeni przyjaznej rodzinie


Streszczenie projektu:
Biblioteka oferuje zajęcia edukacyjne dla młodzieży, dzieci i ich rodziców, dlatego celem projektu jest modernizacja filii nr 11 tak, by stała się dla wszystkich użytkowników miejscem wyjątkowym, baśniowym.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1062
Czy realizacja: Tak
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Wolności 177
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 80 100,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 42 508,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0018 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży z bieżnią i torem dla rolkarzy


Streszczenie projektu:
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ma za zadanie integrację różnych grup wiekowych i sportowych. Usytuowanie boiska na granicy 3 dzielnic pozwoli korzystać z niego szerokiej grupie osób. Okolica jest dobrze skomunikowana z innymi dzielnicami.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1119
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Kosmowskiej 43
Numery działek ewidencyjnych:
3867/65
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Rokitnica
Wartość projektu wg wniosku: 460 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0019 Siłownia w plenerze


Streszczenie projektu:
Wykonanie na działce 1149/80 miejsca z zainstalowanymi stanowiskami do ćwiczeń

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 103
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Grabowa
Numery działek ewidencyjnych:
1149/80
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Guido
Wartość projektu wg wniosku: 94 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 94 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0020 Plac zabaw Klonowa 15


Streszczenie projektu:
Przebudowa istniejącego placu zabaw wraz z wyposażeniem go w nowe urządzenia, wyłożeniem podłoża materiałem bezpiecznym dla zdrowia i życia oraz ogrodzeniem terenu.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 800
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Klonowa 15
Numery działek ewidencyjnych:
5822/122
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 111 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 140 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0021 Wykonanie miejsc postojowych


Streszczenie projektu:
Inwestycja ma na celu wykonanie miejsc postojowych dla około 20 samochodów mieszkańców okolicznych budynków.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 49
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Gen. de Gaulle’a 102-106
Numery działek ewidencyjnych:
5281/123
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 100 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 100 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0022 Kompleks rekreacyjno-sportowy SP 8


Streszczenie projektu:
Zespół rekreacyjno-sportowy o pow. poliuretanowej 600m2 zawierający: boisko do piłki siatkowej, koszykowej, tenisa stołowego, gry w 2 ognie i mała architektura: ławeczki, kosze na śmieci, itp. Całość ogrodzona piłkochwytami (wys. 4m, dł. 100m)

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1674
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ks. Józefa Londzina 2
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Podwórko Szkoły Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczoka w Zabrzu
Numery działek ewidencyjnych:
1787/89
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 450 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0023 Sala polisensorycznego poznania świata w SP 8


Streszczenie projektu:
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi nie posiada obiektu pozwalającego na rehabilitację dzieci. Adaptacja budynku dla szansę na pełniejszy rozwój aktywności zdrowotnej i ruchowej.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1639
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Niedziałkowskiego 1
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Budynek przylegający do budynku szkoły Britam, wejście od strony podwórza SP nr 8.
Numery działek ewidencyjnych:
1897/89
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 440 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0024 Naprawa boiska szkolnego ZSO nr 5 o pow. 1207 m2


Streszczenie projektu:
Naprawa boiska szkolnego ZSO nr 5 o pow. 1207 m2

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 318
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Fredry, ul. Armii Krajowej
Numery działek ewidencyjnych:
4720/91, 4723/91, 4722/91, 4721/91, 4724/84, 4725/84, 4727/84
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 155 884,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 155 884,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0025 Ogrodzenie posesji szkoły ZSO nr 5 w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Wykonanie ogrodzenia szkoły ZSO nr 5 w Zabrzu

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 256
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Piłsudskiego; ul. Armii Krajowej, ul. Fredry
Numery działek ewidencyjnych:
4720/91, 4723/91, 4722/91, 4721/91, 4724/84, 4725/84, 4727/84
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 46 125,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 250 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0026 Zagraj z seniorem! – budowa stołów do gry w szachy i piłkarzyki oraz miejsca relaksu


Streszczenie projektu:
Projekt skierowany jest do placówek publicznych, lokalnej społeczności oraz seniorów zabrzańskich domów pomocy społecznej. Przy ul. Brysza powstaną stoły do gry w szachy i piłkarzyki oraz miejsce do wypoczynku.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 421
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Brysza 3
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Teren przy Domu Pomocy Społecznej nr 3
Numery działek ewidencyjnych:
739/82, 741/82, 111/17, 230/17, 503/18
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 22 122,80 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 22 122,80 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0027 Modernizacja placów zabaw poprzez wyposażenie w urządzenia atestowane


Streszczenie projektu:
Modernizacja placów zabaw

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 688
Czy realizacja: Tak
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Kruczkowskiego 70
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
teren Rodzinnych Ogrodów Działkowych Tulipan
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Helenka
Wartość projektu wg wniosku: 15 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 21 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0028 Boisko wielofunkcyjne na Zandce


Streszczenie projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego w wymiarach 35,5×18,8 m przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16. Boisko ma charakter obiektu sportowego ogólnodostępnego dla dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1056
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Cmentarna
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
teren przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16
Numery działek ewidencyjnych:
1378/91
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Zandka
Wartość projektu wg wniosku: 441 687,42 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0029 Aktywność łączy pokolenia – budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Brysza


Streszczenie projektu:
Projekt jest skierowany do placówek publicznych i lokalnej społeczności. Przy ul. Brysza 3 powstanie siłownia zewnętrzna, a dla bezpieczeństwa korzystających zamontowany zostanie monitoring wizyjny wraz z nową bramą wjazdową.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 468
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Brysza 3
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
teren przy Domu Pomocy Społecznej nr 3
Numery działek ewidencyjnych:
739/82/ 741/82, 111/17, 230/17, 503/18
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 248 002,80 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 273 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0030 Wymiana chodnika na ul. Ks. Bończyka


Streszczenie projektu:
Brakujące i uszkodzone elementy chodnika wymagają naprawy. Wpłynie to na bezpieczeństwo korzystających z niego wielu mieszkańców i poprawi estetykę tego miejsca.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 729
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Ks. Norberta Bończyka
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Zandka
Wartość projektu wg wniosku: 288 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 288 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0031 Monitoring


Streszczenie projektu:
Monitoring w trzech miejscach dla poprawy bezpieczeństwa na Zandce: przy szkole dla bezpieczeństwa dzieci, na skrzyżowaniu Ks. Bończyka i Ks. Tomeczka w pobliżu kościoła i świetlicy środowiskowej, na skrzyżowaniu Siedleckiego i Krakusa.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 688
Czy realizacja: Nie “
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
1. Skrzyżowanie przy ul. Ks. Tomeczka i ul. Ks. Bończyka 2. Skrzyżowanie przy ul. Cmentarnej i ul. Siedleckiego 3. Skrzyżowanie przy ul. Siedleckiego i Krakusa”
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Zandka
Wartość projektu wg wniosku: 160 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 160 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0032 Integracja przez zabawę – namioty i podest dla zespołu przy ul. Brysza


Streszczenie projektu:
Przedmiotem projektu jest stworzenie miejsca do wspólnego biesiadowania, którego głównym celem jest integracja przez zabawę. Projekt adresowany jest do placówek publicznych, lokalnej społeczności, seniorów zabrzańskich domów pomocy społecznej.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 416
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Brysza 3
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
teren przy Domu Pomocy Społecznej nr 3
Numery działek ewidencyjnych:
739/82, 741/82, 111/17, 230/17, 503/18
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 9 018,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 9 018,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0033 Budowa boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 17 im. Bohaterów Westerplatte w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Projekt zakłada budowę boiska sportowego ogólnodostępnego przy ul. Korczoka 98, przeznaczonego do gier zespołowych – głównie do piłki nożnej, o ogólnej powierzchni 1000m2 z naturalną trawiastą nawierzchnią, piłkochwytami i bramkami.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1698
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Korczoka 98
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Teren Szkoły Podstawowej nr 17 im. Bohaterów Westerplatte w Zabrzu
Numery działek ewidencyjnych:
1716/101
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Zaborze Północ
Wartość projektu wg wniosku: 139 500,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0034 Wykonanie siłowni zewnętrznej i ogrodzenie placu zabaw przy ul. Sobieskiego.


Streszczenie projektu:
Wykonanie siłowni zewnętrznej składającej się z 8 urządzeń siłowych, ogrodzenie i zabezpieczenie placu zabaw dla zwiększenia bezpieczeństwa bawiących się na nim dzieci poprzez ograniczenie obszaru sprawowania opieki oraz odgrodzenie od zwierząt.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 285
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Jana III Sobieskiego
Numery działek ewidencyjnych:
2894/25, 610/25, 2895/25
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 74 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 74 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0035 Wykonanie miejsc postojowych dla mieszkańców przy ul. Kowalskiej


Streszczenie projektu:
Wyznaczenie ok. 55 miejsc postojowych w centrum miasta, zapewniających mieszkańcom budynków przy ul. Kowalskiej, Św. Barbary i Goethego oraz mieszkańcom Zabrza możliwości bezpiecznego parkowania pojazdów.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 288
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Kowalska 8, 12, 14, 16, 18
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Pas przy obrębie działek
Numery działek ewidencyjnych:
1313/160, 612/161, 615/163, 1397/166, 1321/169, 1316/171, 1316/172, 1314/175, 1296/176
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 228 400,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 228 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0036 Plac kościelny – estetyka i bezpieczeństwo wokół 100-letniego zabytku rokitnickiego


Streszczenie projektu:
Budowa nawierzchni placu kościelnego to bezpieczne przejście i parking oraz rozwój i kontynuacja “Promenady Rokitnickiej”. Obecny stan nawierzchni jest bardzo zniszczony i wymaga naprawy. Korzysta z niej duża część mieszkańców i uczniów.

Ocena wniosku: Negatywna ocena prawno – finansowa
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Plac kościelny, ul. Wyszyńskiego 14
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
plac kościelny
Numery działek ewidencyjnych:
2439/53
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Rokitnica
Wartość projektu wg wniosku: 490 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł “

Treść oceny:
Z opinii prawnej: “”Wydatki publiczne ponoszone powinny być zgodnie z przepisami regulującymi dany rodzaj wydatków. Zasada taka wyrażona została w art. 44 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z treścią tego przepisu jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. Ustawą regulującą zasady finansowania prac związanych z ochroną zabytków jest ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 tejże ustawy jednostka samorządu terytorialnego może udzielać właścicielowi bądź posiadaczowi zabytku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. Dotacji takiej udziela jednak organ stanowiący i to na zasadach określonych w swojej uchwale. Fakt wyłonienia w ramach procedur wykonania budżetu partycypacyjnego projektu polegającego na pracach budowlanych w otoczeniu zabytku nie stanowi podstawy do stwierdzenia, iż nie mają zastosowania w tym przypadku opisane wyżej zasady. Do finansowania tego rodzaju prac będą miały zastosowanie przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz uchwała Rady Miasta Zabrze z dnia 9 czerwca 2014 r. Nr LII/770/14 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane prze zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze nie stanowiących jego wyłącznej własności.”” ”


P0037 Przyjazne i bezpieczne centrum – projekt rewitalizacji skweru w centrum miasta


Streszczenie projektu:
Projekt “Przyjazne i bezpieczne centrum” zakłada rewitalizację skweru w centrum miasta. W wyniku realizacji tego projektu zostanie przywrócony mieszkańcom teren w ścisłym centrum między budynkami przy uczęszczanym ciągu komunikacyjnym.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 195
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Wyzwolenia – Dworcowa – Wolności
Numery działek ewidencyjnych:
1253/120, 1563/120
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 400 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 400 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0038 Siłownia zewnętrzna dla domów pomocy społecznej i okolicznych mieszkańców


Streszczenie projektu:
1. zakup i montaż urządzeń do siłowni 2. remont nawierzchni parkingu i dróg dojścia do siłowni 3. wymiana furtki i bramy wjazdowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników”

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 76
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Jana Matejki
Numery działek ewidencyjnych:
1610/55
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 230 500,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 230 500,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0039 Boisko do koszykówki i siatkówki wraz z siłownią zewnętrzną


Streszczenie projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa boiska do koszykówki i siatkówki wraz z siłownią zewnętrzną. Boisko i siłownia ma charakter obiektu sportowego ogólnodostępnego dla młodzieży uczącej się i mieszkającej w pobliżu szkoły.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 328
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Marszałka J. Piłsudskiego 58
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
teren podwórka szkolnego
Numery działek ewidencyjnych:
4254/102i
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 497 635,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0040 Dwie siłownie wewnętrzne na obiekcie sportowym w ZCKOIZ


Streszczenie projektu:
Przedmiotem projektu jest remont i wymiana sprzętu w dwóch siłowniach znajdujących się w obiekcie sportowym.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 217
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Marszałka Piłsudskiego 58
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
obiekt sportowy
Numery działek ewidencyjnych:
5524/102
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 138 500,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 172 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0041 Pracownie komputerowe w ZCKOIZ


Streszczenie projektu:
Przedmiotem projektu jest remont dwóch pracowni komputerowych znajdujących się w głównym budynku ZCKOiZ.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 232
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Marszałka Piłsudskiego 58
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
główny budynek szkoły
Numery działek ewidencyjnych:
5524/102
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 178 533,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 178 533,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0042 Remont szatni i łazienek w budynku klubowym MKS Zaborze Zabrze


Streszczenie projektu:
Remont kapitalny szatni klubowych wraz z remontem łazienek i pomieszczeń socjalnych.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1296
Czy realizacja: Tak
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:

Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Zaborze Północ
Wartość projektu wg wniosku: 98 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 92 707,05 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0043 Siłownia zewnętrzna na “Janku”


Streszczenie projektu:
Proponowane miejsce siłowni zewnętrznej to plac zabaw u zbiegu ulic Jaskółczej i Sportowej, graniczący z OSiR przy ul. Jaskółczej 40. Teren ośrodka od godziny 22 – 7 zamknięty, monitorowany.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 467
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Ulica: Jaskółcza – Sportowa
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
część działki placu zabaw od ul. Sportowej
Numery działek ewidencyjnych:
2243/80
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Guido
Wartość projektu wg wniosku: 60 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 60 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0044 Modernizacja ciągu komunikacyjnego wzdłuż ulicy Sportowej z wymianą instalacji oświetleniowej na nową – oszczędną


Streszczenie projektu:
Przebudowa istniejącego zużytego już bardzo mocno chodnika, polegająca na wymianie nawierzchni i poszerzeniu o pas rowerowy oraz wymiana starego oświetlenia na nowe energooszczędne. Likwidacja żywopłotu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 366
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Sportowa na całej długości
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Guido
Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 484 875,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0045 Plac zabaw (piaskownica, huśtawki, zjeżdżalnie)


Streszczenie projektu:
Brak placu zabaw, który kiedyś istniał, duża liczba małych dzieci. Dobre warunki terenowe na taką inwestycję. Niezbyt wygórowane koszty inwestycji (2 huśtawki, 1 zjeżdżalnia, 1 piaskownica)

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 94
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Skrzyżowanie ulic: Gliwickiej i Słowackiego
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
pas zieleni na alei drzew
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 60 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 60 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0046 Mikulczyckie Centrum Edukacji Informatycznej


Streszczenie projektu:
Utworzenie lokalnego Centrum Informatycznego służącego mieszkańcom miasta poradami z zakresu edukacji informatycznej (e-usługi UM Zabrze, innych urzędów, banków, przedsiębiorstw) oraz obsługi i naprawy sprzętu komputerowego.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 678
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Chopina 26
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Zespół Szkół nr 10
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Mikulczyce
Wartość projektu wg wniosku: 144 200,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 144 200,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0047 Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Szkole Podstawowej nr 14


Streszczenie projektu:
Odwodnienie terenu, przygotowanie podbudowy pod boisko mini do piłki nożnej o wym. 23x38m wraz z bieżnią 4-torową prostą 60m i skocznią w dal. Zamontowanie wokół obiektu 12 ławek, 4 koszy, jak również oświetlenie oraz montaż monitoringu i chodników.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1073
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Gdańska 10
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 i mieszkańców dzielnicy
Numery działek ewidencyjnych:
553/15, KW 23229
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0048 Zagospodarowanie placów zabaw w Przedszkolu nr 7 i Przedszkolu nr 25 w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Brakuje tam urządzeń terenowych, z których korzystałyby dzieci uczęszczające do przedszkola oraz ich rodziny. Dzięki zamontowanym nowoczesnym urządzeniom dzieci atrakcyjnie i bezpiecznie spędzałyby czas. Montaż zestawu do zabaw na bezpiecznym podłożu

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 344
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Przedszkole nr 7 – ul. Wolności 215a Przedszkole nr 25 – ul. Cieszyńska 33
Numery działek ewidencyjnych:
P7 2595/80, P25 2639/41 3666/42
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 153 745,08 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 300 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0049 Światła na żądanie przy SP 14 w Zabrzu ul. Gdańska 10


Streszczenie projektu:
Światła na żądanie uruchomione na przejściu dla pieszych na ulicy Gdańskiej 10 są po prostu niezbędne do poprawienia bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 i okolicznych mieszkańców.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 519
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Gdańska 10
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Światła na żądanie przy przejściu dla pieszych przy ul. Gdańskiej 10
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 152 600,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 152 600,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0050 Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu nr 19


Streszczenie projektu:
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 19 wraz z wydzieleniem przestrzeni otwartej dla mieszkańców

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 493
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Konopnickiej 1
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Plac zabaw przy Przedszkolu nr 19
Numery działek ewidencyjnych:
135201
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 220 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 220 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0051 Zielona sala gimnastyczna – zestaw full – terenowe urządzenia sportowe w Parku JP II


Streszczenie projektu:
Zielona sala gimnastyczna w parku JP II komponowałaby się z innymi urządzeniami sportowymi i wzbogaciłaby ofertę urządzeń dla dorosłych przebywających z dziećmi na placu zabaw. Korzystanie z siłowni przyczyni się do zdrowego stylu życia społeczeństwa

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 502
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Osiedle Kopernika Park Jana Pawła II
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
urządzenia należy umieścić w Parku JP II na działkach należących do m. Zabrze
Numery działek ewidencyjnych:
1426/1, 1429/1 lub inne wskazane przez UM w obrębie Parku JP II
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Osiedle Mikołaja Kopernika
Wartość projektu wg wniosku: 57 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 57 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0052 Budowa siłowni pod chmurką, montaż monitoringu na terenie siłowni; ul. Lompy 78; Zabrze


Streszczenie projektu:
Dzięki siłowni pragniemy dbać o kondycję fizyczną mieszkańców. Miejscem projektu jest teren Szkoły Podstawowej nr 16.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 399
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
teren Szkoły Podstawowej nr 16, ul. Lompy 78 Zabrze
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
18794, KW 25463
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Zaborze Południe
Wartość projektu wg wniosku: 96 030,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 96 030,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0053 Plac zabaw przy ul. J. Korzeniowskiego


Streszczenie projektu:
Na terenie przeznaczonym na placu zabaw istnieją drzewa, które nie kolidują z pracami projektowymi, dlatego nie ma potrzeby wykonania inwentaryzacji zieleni. Teren jest płaski i nie posiada zamontowanych innych urządzeń, które kolidowałby z placem.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 60
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
teren ograniczony ulicami: Korzeniowskiego (od północy i wschodu) i Niemcewicza (od zachodu) i Anieli Krzywoń (od południa)
Numery działek ewidencyjnych:
5049/123
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 191 400,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 191 400,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0054 Ogrodzony wybieg z placem zabaw dla psów (tor agility)


Streszczenie projektu:
Wybudowanie ogrodzonego wybiegu, w którym psy będą mogły bawić się bez smyczy i kagańców, a ludzie będą mogli odpocząć na ławeczkach. Dodatkowym plusem jest tor do uprawiania agility – psiego sportu. Wybieg będzie bezpłatny i otwarty całodobowo.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 258
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
niezagospodarowany trawnik obok skrzyżowania ulic: Jordana i Łapkowskiego
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
teren obok ogrodzonego parkingu samochodowego
Numery działek ewidencyjnych:
1489,57
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Helenka
Wartość projektu wg wniosku: 40 318,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 40 318,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0055 Budowa chodników na os. Helenka wraz z infrastrukturą towarzyszącą


Streszczenie projektu:
Budowa łącznika między Zamenhofa a Baczyńskiego wzdłuż parkanu gimnazjalnego z aranżacją mini deptaka – parku z ławkami i latarniami.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 175
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Kruczkowskiego 46-62, Zamenhofa 58-60
Numery działek ewidencyjnych:
1915/260
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Helenka
Wartość projektu wg wniosku: 84 840,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 102 840,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0056 Budowa placu zabaw obejmująca urządzenia zabawowe oraz nawierzchnię piaskową


Streszczenie projektu:
Wykonanie na działce nr 1867/134 placu zabaw, montaż urządzeń zabawowych, przygotowanie nawierzchni piaskowej.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 103
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Św. Barbary 8-10
Numery działek ewidencyjnych:
1867/134
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 60 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 60 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0057 Rozbudowa placu zabaw


Streszczenie projektu:
W ramach inicjatywy planowana jest rozbudowa istniejącego placu zabaw, budowa parku linowego oraz tyrolki. Obecnie na terenie znajduje się świetlica, plac zabaw oraz mały ogród, który stworzono wraz ze świetlicą

Ocena wniosku: Negatywna ocena prawno – finansowa
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Kalinowa 9
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Zaborze Północ
Wartość projektu wg wniosku: 352 325,50 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł “

Treść oceny:
1. Dla wskazanej przez wnioskodawcę wniosku lokalizacji Miasto Zabrze posiada projekt pn.: ‘Rewitalizacja byłych zbiorników wyrównawczych na Centrum kultury Dzielnicy Zaborze’ wraz z aktualnym pozwoleniem na budowę nr 874/12. 2. Część elementów kosztu (wyposażenia) wskazanych w wycenie wniosku wchodzi z zakres projektu objęty pozwoleniem na budowę 874/12. 3. Projekt mieszkańca nie zawiera wymaganej wyceny kosztów na opracowanie dokumentacji projektowej na montaż części elementów wyposażenia oraz przygotowanie podłoża pod elementy wyposażenia. ”


P0058 Budowa chodnika przy ul. Wolności 191 – 193


Streszczenie projektu:
Budowa chodnika na podwórku przy ul. Wolności 191-191a-193, który ma być dojściem do ulicy głównej. Obecnie na w/w terenie nie ma żadnego dojścia do ulicy, a po opadach lub roztopach na podwórku powstaje bajoro błotne.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 140
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Wolności 191-191a-193
Numery działek ewidencyjnych:
2211/153, 2213/153, 2214/153, 2212/153, 2210/153
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 44 360,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 44 360,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0059 Budowa ogrodzenia wokół Rodzinnych Ogródków Działkowych “Mostostal” ul. Struga w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Celem projektu jest demontaż starego, zniszczonego ogrodzenia, które zagraża zdrowiu działkowiczów oraz zakup i montaż nowego, trwałego, betonowego ogrodzenia.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 128
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Struga, 41-800 Zabrze
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
ROD Mostostal
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 48 500,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 48 500,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0060 Remont Sali gimnastycznej – wymiana parkietu w Szkole Podstawowej nr 14


Streszczenie projektu:
Głównym założeniem projektu “Remont sali gimnastycznej – wymiana parkietu” jest podniesienie stanu bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 14 w trakcie odbywania zajęć edukacyjnych poprzez usunięcie zniszczonego parkietu.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 619
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Gdańska 10
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
remont sali gimnastycznej – wymiana parkietu
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 50 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 90 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0061 Boisko wielofunkcyjne z wyposażeniem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Boisko będzie dostępne dla mieszkańców całego osiedla, a szczególnie dla dzieci i młodzieży. W celu ograniczenia kosztów eksploatacji i zarządzania boisko zlokalizowane będzie na terenie szkoły, co ułatwi tez dostęp dzieci i młodzieży.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1286
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Gwarecka 15
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9
Numery działek ewidencyjnych:
202/16
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Osiedle Młodego Górnika
Wartość projektu wg wniosku: 475 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0062 Skatepark Zaborze


Streszczenie projektu:
Projekt obejmuje: 1. budowę skateparku 2. budowę siłowni zewnętrznej 3. postawienie dwóch betonowych stołów do pingponga na terenie zniszczonego boiska sportowego przy Gimnazjum nr 9 w dzielnicy Zaborze”

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 671
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
teren wokół Gimnazjum nr 9 im. Wojciecha Korfantego w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Olchowa 2, stare boisko z nawierzchnią betonową
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Zaborze Północ
Wartość projektu wg wniosku: 365 247,22 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 365 247,22 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0063 Przedszkolne łazienki i podłogi -P38


Streszczenie projektu:
Od września 2015r trafią do przedszkola dzieci 2,5 l i duża ilość dzieci 3 letnich nasze przedszkolne łazienki nie są dostosowane dla tak małych dzieci. Brak brodzika do mycia maluchów, sanitariatów na niskiej wysokości, wyposażenie jest zużyte.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 423
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Zamenhofa 4a
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Budynek Przedszkola nr 38 w Zabrzu przy ulicy Zamenhofa 4a
Numery działek ewidencyjnych:
działka 1377/57, 1902/260
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Helenka
Wartość projektu wg wniosku: 284 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 450 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0064 Dziecięcy zakątek rekreacji i zabaw – P38


Streszczenie projektu:
Przewiduje się wyposażenie przedszkolnego placu zabaw w urządzenia zabawowe i zestaw sportowo-rekreacyjny oraz ogrodzenie w/w terenu. Stworzenie bezpiecznego, ładnego i funkcjonalnego miejsca zabaw dla dzieci i ich rodzin z przedszkola i osiedla.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 391
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Zamenhofa 4a, ogród przedszkolny
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Ogród znajduje się w centrum dzielnicy po prawej stronie ulicy Jordana
Numery działek ewidencyjnych:
Działka nr 272/11, 1902/260
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Helenka
Wartość projektu wg wniosku: 107 600,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 115 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0065 Budowa pomieszczeń sanitarno – szatniowych i instalacja defibrylatora zewnętrznego przy ogólnodostępnym boisku piłkarskim na terenie Gimnazjum nr 29 w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Budowa pomieszczeń sanitarno-szatniowych przy tym boisku uczyni obiekt w pełni profesjonalnym i komfortowym do użytku, głównie dla mieszkańców. Dzięki temu będzie można zapewnić wszystkie standardy sanitarne i bezpieczeństwa.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1412
Czy realizacja: Tak
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Gimnazjum nr 29, ul. Budowlana 26
Numery działek ewidencyjnych:
4316/65
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Rokitnica
Wartość projektu wg wniosku: 185 671,52 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 185 671,52 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0066 Utwardzenie wjazdu oraz części podwórka przy ul. Wolności 191 – 193 pod przejazd samochodów oraz miejsca parkingowe


Streszczenie projektu:
Projekt zakłada utwardzenie terenu na podwórku, które zalewane jest wodami opadowymi oraz roztopami, co utrudnia dojście oraz dojechanie do budynków. Brak drogi dojazdowej i miejsc postojowych o utwardzonej strukturze powoduje rozjeżdżanie podłoża.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 105
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Wolności 191-191a,193
Numery działek ewidencyjnych:
2211/153, 2213/153, 2214/153, 2212/153, 2210/153
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 180 260,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 180 260,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0067 Zamontowanie oświetlenia na ulicy Szybowej 9 – 17 na os. Mł. Górnika w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Zamontowanie oświetlenia na ulicy Szybowej 9-17 na Os. Młodego Górnika w Zabrzu

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 234
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Szybowa
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Osiedle Młodego Górnika
Wartość projektu wg wniosku: 45 900,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 45 900,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0068 Monitoring wizyjny dla dzielnicy Osiedle Mikołaja Kopernika


Streszczenie projektu:
Monitoring wizyjny obejmujący teren dzielnicy Osiedle Mikołaja Kopernika. Składa się z 6 kamer monitoringu wizyjnego oraz koniecznego dla nich osprzętu.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 540
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Rozmieszczenie kamer monitoringu zgodnie z mapką dzielnicy z proponowanymi punktami ich lokalizacji (zał. 1)
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Osiedle Mikołaja Kopernika
Wartość projektu wg wniosku: 249 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 249 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0069 Modernizacja podwórza w obrębie budynków ul. Szpitalnej 1 – 3 – 5, ul. Kowalczyka 1 – 3 – 5 i ul. Jagiellońskiej 35 – 41


Streszczenie projektu:
Zagospodarowanie wspólnego podwórza. Zakres zagospodarowania dotyczy wyłożenia kostką brukową alejek między żywopłotami, ułożenia krawężników, wyłożenia kostki brukowej w miejscach parkowania samochodów oraz utwardzenia gruntu przed budynkiem.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 279
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Podwórze w obszarze zamkniętym budynkami ul. Szpitalnej 1-3-5, ul. Kowalczyka 1-3-5 i ul. Jagiellońskiej 35-41.
Numery działek ewidencyjnych:
634/15
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 141 334,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 141 334,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0070 Park zabaw w Parku Kościuszki


Streszczenie projektu:
Budowa placu zabaw w Parku Kościuszko, który jest bardzo popularnym miejscem spędzania czasu z dziećmi, a gdzie brakuje jakichkolwiek urządzeń do zabawy. Plac zabaw powinien być miejscem czystym i bezpiecznym.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 151
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Park Tadeusza Kościuszki pomiędzy ul. Wolności a ul. Pawliczka
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
W jednym z niezadrzewionych miejsc w parku. Najprawdopodobniej najlepsze w tym celu byłyby powierzchnie trawiaste po północnej stronie Domu Harcerza (
Numery działek ewidencyjnych:
1068002
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 195 798,78 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 195 798,78 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0071 Zagospodarowanie placu zabaw w Przedszkolu nr 29 w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Pragniemy zagospodarować teren wokół Przedszkola nr 29 znajdujący się w dzielnicy Kończyce, brakuje nam urządzeń terenowych, z których mogłyby korzystać dzieci uczęszczające do naszego Przedszkola oraz ich rodziny.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 139
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Przedszkole nr 29, ul. Paderewskiego 53
Numery działek ewidencyjnych:
3395,16
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Kończyce
Wartość projektu wg wniosku: 63 158,66 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 115 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0072 Park przy ul. Krakowskiej – modernizacja placu zabaw, naprawa nawierzchni ścieżek parkowych


Streszczenie projektu:
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ścieżce w parku od ul. Pomorskiej do sklepu Rokita. Wyrównanie nawierzchni pozostałych ścieżek i wymiana krawężników. Modernizacja i doposażenie placu zabaw, wykonanie nawierzchni piaskowej.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 829
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Krakowska
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
park wzdłuż ul. Krakowskiej
Numery działek ewidencyjnych:
176/1, 211/1, 789/7, 310/1, 958/8, 982/8, 983/8, 444/7, 41/8
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Rokitnica
Wartość projektu wg wniosku: 495 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 495 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0073 Projekt remontowy o charakterze modernizacyjnym nowopowstającej świetlicy terapeutyczno – edukacyjnej.


Streszczenie projektu:
Świetlica terapeutyczno-edukacyjna utworzona przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży powstaje przy parafii św. Anny w Zabrzu w budynku należącym do parafii (Dom parafialny Św. Anny, ul. 3-go maja 18, 41-800 Zabrze) w salce udostępnionej bezpłatnie.

Ocena wniosku: Negatywna ocena prawno – finansowa
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
3-go maja 18, 41-800 Zabrze
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Salka Domu Parafialnego Św. Anny
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 25 700,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł “

Treść oceny:
Aby Miasto mogło poczynić bezpośrednie nakłady na jakąś nieruchomość (w tym przypadku będzie to remont pomieszczeń w domu parafialnym) powinno posiadać tytuł prawny do niej. Uzyskanie takiego tytułu powinno mieć na celu umożliwienie Miastu wykonywanie przez nie bezpośrednio jakiegoś zadania. Konieczne jest także określenie szczegółowych zasad rozliczenia z właścicielem nieruchomości, poniesionych przez Miasto nakładów po zakończeniu realizacji zadania. Zaznaczyć jednak należy, iż wniosek dotyczy w znacznej części wydatków, które nie mają charakteru modernizacyjnego ani inwestycyjnego. Tymczasem zgodnie z § 4 ust. 6 Załącznika Nr 1 Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 527/WBU/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie projektów mieszkańców w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego projekt mieszkańca określony we wniosku musi być projektem inwestycyjnym albo projektem o remontowym o charakterze modernizacyjnym. Zgłoszony projekt jest tylko w części proektem o charakterze ‘inwestycyjnym’ czy ‘remontowym o charakterze modernizacyjnym’. Biorąc pod uwagę powyższe względy uznać należy za właściwy pogląd, iż dofinansowanie realizacji zadania, które obejmuje wniosek powinno zostać dokonane na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (…) ”


P0074 Zagospodarowanie podwórza u zbiegu ulic: Spokojnej 7 – 9 – 11, Cieszyńskiej 22 – 24 – 26 – 28 i M.C.Skłodowskiej 21 – 23 – 25. Nr działek: 6616/45, 6620/45 i 6615/45.


Streszczenie projektu:
W projekcie zagospodarowanie podwórza planuje się wykonanie odwodnienia terenu (kanalizacja deszczowa), drogi dojazdowej do budynków i śmietnika od drogi publicznej, 32 miejsca postoju samochodów oraz wykonanie zieleńca dla dzieci i osób starszych.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 156
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Spokojna 7-9-11, Cieszyńska 22-24-26-28, M.Curie-Skłodowskiej 21-23-25
Numery działek ewidencyjnych:
6616/45, 6620/45, 6615/45
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 474 160,28 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 484 160,28 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0075 Budowa chodnika wzdłuż ul. Ziemskiej na os. Mł. Górnika w Zabrzu (od mostu DK88 do skrzyżowania z ul. Szybową)


Streszczenie projektu:
Budowa chodnika wzdłuż ul. Ziemskiej na Os. Młodego Górnika w Zabrzu – od mostu DK88 do skrzyżowania z ul. Szybową

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 187
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Ziemska
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
od mostu przy DK88 do skrzyżowania z ul. Szybową
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Osiedle Młodego Górnika
Wartość projektu wg wniosku: 175 500,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 175 500,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0076 Przebudowa szlaku rowerowego od ul. Mł. Górnika do ul. K. Goduli w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Przebudowa szlaku rowerowego od ul. Młodego Górnika do ul. Goduli w Zabrzu

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 507
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Młodego Górnika do Goduli w Zabrzu
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Osiedle Młodego Górnika
Wartość projektu wg wniosku: 255 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 255 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0077 Nasze poddasze – adaptacja i modernizacja pomieszczeń po PPP na potrzeby pracowni artystycznych MDK2


Streszczenie projektu:
Adaptacja i modernizacja pomieszczeń po PPP na pracownie: plastyczne, teatralne, muzyczne dla dzieci i młodzieży miasta Zabrze, a także dla pracowników.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 265
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Zabrze, ul. 3-go maja 12 – w części narożnej skrzyżowania ulic 3-go maja i Lutra
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
2 piętro budynku, w którym znajduje się Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 oraz Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna
Numery działek ewidencyjnych:
Bi 878/82
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 376 474,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 495 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0078 Oświetlenie chodnika prowadzącego przy ulicy Banachiewicza 7 – 9. Numer działki: 1794/52


Streszczenie projektu:
Oświetlenie chodnika prowadzącego przy ulicy Banachiewicza 7-9 przy Przedszkolu nr 36 za pomocą lampy solarnej dwukulowej tupu Bratek

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 114
Czy realizacja: Tak
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
chodnik łączący ulice Banachiewicza 7, 9, 11
Numery działek ewidencyjnych:
1784/52
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Osiedle Mikołaja Kopernika
Wartość projektu wg wniosku: 5 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 5 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0079 Imprezowo – lodowe Zabrze czyli rewitalizacja terenu przy Basenie “”Aquarius Kopernik”” na Os. Mikołaja Kopernika w Zabrzu. Numer działki 1429/14.


Streszczenie projektu:
Rewitalizacja terenu położonego na działce nr 1429/1 w niezagospodarowanej części Parku Jana Pawła II ma na celu przygotowanie w/w działki dla celów użyteczności publicznej mieszkańców Zabrza.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 698
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Okolice skrzyżowania Al. W. Korfantego z Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
niezagospodarowana część Parku Jana Pawła II
Numery działek ewidencyjnych:
1429/1
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Osiedle Mikołaja Kopernika
Wartość projektu wg wniosku: 400 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0080 Plac zabaw na terenie Przedszkola nr 16


Streszczenie projektu:
Plac zabaw na terenie Przedszkola nr 16

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 530
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Korczoka 96, 41-806 Zabrze
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Przedszkole nr 16
Numery działek ewidencyjnych:
1586/129, 2095/116
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Zaborze Północ
Wartość projektu wg wniosku: 69 791,43 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 71 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0081 Modernizacja Sali konferencyjnej w budynku Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Dofinansowanie modernizacji sali konferencyjnej w budynku Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN jako wsparcie działalności naukowo-badawczej oraz społecznej i edukacyjnej na rzecz mieszkańców Zabrza.

Ocena wniosku: Negatywna ocena prawno – finansowa
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
M. Skłodowskiej-Curie 34
Numery działek ewidencyjnych:
7516/21
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego
Wartość projektu wg wniosku: 200 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł “

Treść oceny:
Z opinii prawnej: “”(…) dla prawnej możliwości dokonania przez Miasto bezpośrednich nakładów na jakąś nieruchomość konieczne jest posiadanie przez Miasto tytułu prawnego do niej. Uzyskanie takiego tytułu powinno mieć na celu umożliwienie Miastu wykonywanie przez nie bezpośrednio jakiegoś zadania. Muszą zostać także określone szczegółowo zasady rozliczenia z właścicielem nieruchomości poniesionych przez Miasto nakładów po zakończeniu realizacji zadania. Z przedłożonych materiałów wynika, iż sala konferencyjna w budynku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 34 byłaby dalej w posiadaniu Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. PAN miałoby być także ‘dysponentem efektów realizacji projektu’. Inwestycję czy też remont będące przedmiotem wniosku należy więc traktować jako formę materialnego wsparcia przez Miasto działalności PAN (choć oczywiście nie oznacza to, że nie służyłaby także mieszkańcom Zabrza bezpośrednio nie związanym z tą instytucją). Zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. Fakt, iż projekt miałby być finansowanych w ramach środków budżetu partycypacyjnego nie stanowi samoistnej podstawy prawnej do dokonania wydatku. Należy więc wskazać normę pozwalającą na bezpośrednie finansowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zadania będącego przedmiotem projektów w przepisach odnoszących się do finansowania infrastruktury PAN. Normy takiej jednak autor opinii nie jest w stanie wskazać (…)””.”


P0082 Utwardzenie powierzchni drogi dla pieszych wzdłuż garaży przy ul. Przemysłowej


Streszczenie projektu:
Pas gruntu wzdłuż garaży przy ul. Przemysłowej nie jest utwardzony przy pomocy kruszywa. Istniejące wyboje w okresie deszczowym zamieniają się w duże kałuże, które uniemożliwiają ruch pieszych.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 45
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Sąsiedztwo ul. Przemysłowej / poprzeczna ul.. de Gaulle’a w pobliżu Ronda Sybiraków
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
pas drogi nieutwardzonej wzdłuż garaży przy ul. Przemysłowej od strony zaplecza ul. Niemcewicza i ul. A. Krzywoń
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 40 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 64 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0083 MOKiS – Miejski Ośrodek Kultury i Sportu


Streszczenie projektu:
Utworzenie nowoczesnego ośrodka kulturalnego i sportowego dla mieszkańców miasta Zabrze w celu integracji kulturalnej i aktywizacji sportowej społeczeństwa w dzielnicy Grzybowice.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 557
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Traktorzystów 1
Numery działek ewidencyjnych:
226/55
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Grzybowice
Wartość projektu wg wniosku: 250 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 250 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0084 “Nie tylko święci garnki lepią”


Streszczenie projektu:
Projekt dotyczy otwarcia pracowni ceramiki na Os. Kopernika oraz wyposażenia do grafiki warsztatowej. Ma służyć dzieciom, młodzieży i dorosłym z miasta Zabrze. Miejscem realizacji będzie zaadaptowane pomieszczenie w SP 42 w ramach zajęć MDK2.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 289
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Gagarina 2, SP 42 (Zespół Szkół nr 20)
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Pomieszczenie w piwnicy SP 42 udostępnione na nasze potrzeby przez dyrektora SP 42 panią Dorotę Fresel
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Osiedle Mikołaja Kopernika
Wartość projektu wg wniosku: 54 435,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 70 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0085 Chodnik z kostki brukowej wokół Przedszkola nr 46


Streszczenie projektu:
Do ubiegłego roku wokół Przedszkola istniał pas zieleni szerokości ok. 2m. Obecnie jest to miejsce “parkingowe” dla samochodów. Proponowany projekt – wybudowania chodnika – umożliwi pieszym użytkownikom bezpieczne dotarcie do pl. oświatowych.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 170
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Pokoju 37
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
wzdłuż ogrodzenia Przedszkola (od strony wschodniej i północnej)
Numery działek ewidencyjnych:
1660/14, 2470/14
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 35 700,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 35 700,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0086 Miło już na Dzień Dobry – remont szatni w Przedszkolu nr 6


Streszczenie projektu:
Projekt obejmuje remont obydwu szatni przedszkolnych: likwidacja niefunkcjonalnych murków betonowych, roboty malarskie, odnowienie stolarki drzwiowej, wymiana wykładziny podłogowej, wymiana oświetlenia. Zaplanowano zakup szafek ubraniowych

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 303
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Jordana 59
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
budynek Przedszkola nr 6
Numery działek ewidencyjnych:
1967/53, KW GL1Z/00058462/0
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Helenka
Wartość projektu wg wniosku: 53 028,94 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 53 028,94 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0087 Misiowe Podwórko przy Przedszkolu nr 6


Streszczenie projektu:
Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu nr 6 im. Chatka Niedźwiadka. Projekt przewiduje zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych trwale związanych z gruntem. Umieszczenie 3 gier z materiału termoplastycznego.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 336
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Jordana 59
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
teren ogrodu przedszkolnego
Numery działek ewidencyjnych:
1967/53 KW nr GL1Z/00058462/0
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Helenka
Wartość projektu wg wniosku: 58 982,79 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 80 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0088 Pierwsza pomoc dla cechowni kopalni Królowa Luiza!


Streszczenie projektu:
Odbudowa dachu cechowni kopalni Królowa Luiza to I etap przywrócenia budynku zabrzanom. Znalazłaby się w niej filia Muzeum Górnictwa Węglowego oraz wystawa “Karta G” prezentująca zabytkowe auta Zabrzańskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 256
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Wolności 387
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
2755/36
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Zaborze Południe
Wartość projektu wg wniosku: 172 070,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 451 618,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0089 Budowa ścianki tenisowej i kortów do mini oraz midi tenisa


Streszczenie projektu:
Projekt polega na budowie ścianki tenisowej oraz kortów do mini oraz midi tenisa celem popularyzacji tenisa ziemnego oraz aktywizacji wszystkich mieszkańców Zabrza, przede wszystkim dzieci i młodzieży.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 173
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Mochnackiego 6
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
bezpośrednio przy kortach tenisowych
Numery działek ewidencyjnych:
328780
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 17 500,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 235 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0090 Budowa Parku Street Workout w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Budowa urządzeń do ćwiczeń dla osób uprawiających kalistenikę – ćwiczenia z wykorzystaniem masy własnego ciała.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 542
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Klonowa 23, 41-800 Zabrze
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
nieużytek na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Zabrzu
Numery działek ewidencyjnych:
2983/123
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 72 195,20 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 99 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0091 Zabudowanie 2 sztuk stojaka rowerowego


Streszczenie projektu:
Zabudowanie 2 sztuk stojaka rowerowego. Przeznaczenie głównie dla dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat. Propagowanie jazdy rowerem, a tym samym zdrowego trybu życia.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 197
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Wyciska 5a
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Stadion MKS Zaborze Zabrze
Numery działek ewidencyjnych:
2166/59
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Zaborze Północ
Wartość projektu wg wniosku: 1 600,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 1 600,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0092 Podłączenie nitki ciepłowniczej do budynków znajdujących się przy ul. Wolności 355, 357, 359, 361 oraz 363 i przy ul. Mochnackiego 6


Streszczenie projektu:
Projekt polega na podłączeniu do sieci ciepłowniczej ZPEC Sp. z o.o. w Zabrzu budynków znajdujących się przy ul. Wolności 355, 357, 359, 361 oraz 363 i budynku znajdującego się przy ul. Mochnackiego 6.

Ocena wniosku: Negatywna ocena prawno – finansowa
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Wolności 355, 357, 359, 361 oraz 363; Mochnackiego 6
Numery działek ewidencyjnych:
2248/6, 3008/8, 1614/3, 3014/3, 1254/9, 2992/3
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 30 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł “

Treść oceny:
1. Budowa sieci ciepłowniczych oraz dostawa energii cieplnej leży w kompetencjach Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o. w Zabrzu. 2. Projekt mieszkańca nie dotyczy zadań własnych miasta na prawach powiatu (§ 4 ust. 7 Regulaminu). 3. Efekt realizacji projektu nie będzie publicznie dostępny (§ 4 ust. 8 Regulaminu). 4. Projekt mieszkańca obejmuje w 100% wykonanie prac inwestycyjnych przy budynkach nie będących własnością Miasta Zabrze. 5. Projekt mieszkańca nie zawiera wymaganej wyceny realizacji projektu wraz z podaniem podstawy szacunku. 6. Projekt mieszkańca nie zawiera wstępnych zgód dysponentów nieruchomości, na których miałby być realizowany projekt (załącznik nr 2 do Regulaminu).”


P0093 Modernizacja boiska w dzielnicy Makoszowy


Streszczenie projektu:
Projekt jest przedsięwzięciem służącym rozwojowi bazy sportowej na terenie dzielnicy Makoszowy, spełniającym potrzebę rekreacji, wypoczynku i rozrywki społeczności lokalnej.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 836
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Daleka 2
Numery działek ewidencyjnych:
1402/42
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Makoszowy
Wartość projektu wg wniosku: 130 500,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0094 Montaż drogowego oświetlenia nocnego na ul. Magazynowej w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Projekt polega na wykonaniu nocnego oświetlenia ulicznego na ul. Magazynowej. Duży ruch i brak chodników powoduje aktualnie duże zagrożenie bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza ze strony pojazdów ciężarowych.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 386
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Magazynowa
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
cała długość ulicy
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Grzybowice
Wartość projektu wg wniosku: 329 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 329 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0095 Sportowe Osiedle Kotarbińskiego – boisko piłkarskie i bieżnia lekkoatletyczna. Etap I


Streszczenie projektu:
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 25 i Gimnazjum nr 25 obejmujące powstanie boiska oraz bieżni lekkoatletycznej. Wniosek obejmuje I etap rewitalizacji i zakłada budowę boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 2341
Czy realizacja: Tak
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Boisko i plac szkolny przy ul. Kotarbińskiego 18 w Zabrzu
Numery działek ewidencyjnych:
4987/10, 4959/9, 4982/10, 4955/9, 4975/11
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego
Wartość projektu wg wniosku: 490 600,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0096 Przyjazna ulica Skłodowskiej – Curie


Streszczenie projektu:
Rewitalizacja ulicy Skłodowskiej-Curie, przy akademiku i budynkach mieszkalnych aż do ul. Chełmońskiego, likwidacja “dzikiego” parkingu na terenach zielonych, budowa 33 miejsc parkingowych, udostępnienie istniejącego parkingu przy IPIŚ.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1840
Czy realizacja: Tak
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Chełmońskiego
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
5526/19, 4663/19, 7264/22, 7266/22, 511/65, 7270/23, 7271/23
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego
Wartość projektu wg wniosku: 82 428,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 82 428,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0097 Sportowe Osiedle Kotarbińskiego – strefa aktywnego wypoczynku


Streszczenie projektu:
Zagospodarowanie byłego boiska Gazobudowy na Osiedlu Kotarbińskiego poprzez utworzenie kortów do tenisa ziemnego, badmintona, stołów do tenisa stołowego oraz ścianek wspinaczkowych.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 2198
Czy realizacja: Tak
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Dawne boisko do gry w piłkę nożną w sąsiedztwie Orlika na Osiedlu Kotarbińskiego w okolicy ulic Tatarkiewicza oraz Skłodowskiej-Curie
Numery działek ewidencyjnych:
5370/109, 5373/100
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego
Wartość projektu wg wniosku: 381 630,95 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0098 “Nasza przestrzeń” – rodzinny plac kreatywnej rekreacji


Streszczenie projektu:
Budowa miejsca zabaw i rodzinnej rekreacji dla mieszkańców dzielnicy i okolic oraz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 w Zabrzu. Zagospodarowanie terenu położonego między budynkami mieszkalnymi dla potrzeb mieszkańców.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1014
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
tereny między ulicami: Damrota 23-31 i Czarneckiego 16-26
Numery działek ewidencyjnych:
4524/73, 4521/73, 4432/73
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 188 197,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 300 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0099 Rewitalizacja boiska “Koksownik”


Streszczenie projektu:
Celem projektu jest rewitalizacja istniejącego stadionu i jego otoczenia – stworzenie bieżni, budowa boisk do piłki nożnej i do siatkówki lub koszykówki. Wyrównanie i uporządkowanie terenu.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 585
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Między ulicami Rataja i Mochnackiego
Numery działek ewidencyjnych:
1684/3, 1682/27
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 433 400,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 433 400,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0100 Remont i modernizacja auli szkolnej w Centrum Edukacji w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Dostosowanie auli szkolnej do aktualnych wymogów bezpieczeństwa i możliwości optymalnego wykorzystania. Modernizacja wpłynie istotnie na poprawę warunków pracy i nauki społeczności szkolnej. Pozwoli organizować uroczystości szkolne, konkursy.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 852
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
1 Maja 12
Numery działek ewidencyjnych:
2428/116
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 175 473,05 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 495 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0101 “Rolkostrada” dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 5


Streszczenie projektu:
Celem projektu jest wymiana oraz przygotowanie nawierzchni betonowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 wraz z wytyczeniem tras dla mini Rolkostrady i innych gier zespołowych. Projekt uwzględnia również poprawę odpływu wody z nawierzchni.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 602
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Królewska 4
Numery działek ewidencyjnych:
1184/6
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 326 350,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 300 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0102 Plac zabaw dla dzieci


Streszczenie projektu:
Projekt obejmuje plac zabaw na działce gminnej dla dzieci młodszych i starszych z ogólnym dostępem dla wszystkich mieszkańców.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 293
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Stanisława Kostki x Michała Wolskiego
Numery działek ewidencyjnych:
943/35
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Guido
Wartość projektu wg wniosku: 100 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 100 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0103 Plac zabaw przyjazny dzieciom – Zaborze Północ


Streszczenie projektu:
Modernizacja i rozbudowa zaniedbanego placu zabaw dla grupy wiekowej 1-14 mieszczącego się przy ulicy Kawika 30, 32, 34.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 492
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Kawika 30-30a, 32-32a, 34-34d
Numery działek ewidencyjnych:
1488/411
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Zaborze Północ
Wartość projektu wg wniosku: 50 230,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 53 730,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0104 Parking samochodowy przy Szkole Podstawowej nr 16 w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Budowa nowego parkingu przy Szkole Podstawowej numer 16 w Zabrzu.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1234
Czy realizacja: Tak
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Lompy 78
Numery działek ewidencyjnych:
Numer działki 2317/34
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Zaborze Południe
Wartość projektu wg wniosku: 117 298,20 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 160 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0105 Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 16 w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną typu sztuczna trawa oraz infrastrukturą około boiskową.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1269
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Lompy 78
Numery działek ewidencyjnych:
Numer działki 2317/34
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Zaborze Południe
Wartość projektu wg wniosku: 499 495,82 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 499 495,82 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0106 Boisko sportowe wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Budowa boiska sportowego na terenie należącym do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych do gry w siatkówkę, piłkę nożną, piłkę ręczną i tenisa stołowego dla uczniów szkoły i okolicznych mieszkańców.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 326
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Plac Traugutta 1
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 400 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0107 Pawilon sportowy przy Szkole Podstawowej nr 16 w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Budowa pawilonu sportowego wraz z całym węzłem sanitarno socjalnym, szatniami oraz magazynem na sprzęt sportowy.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1393
Czy realizacja: Tak
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Lompy 78
Numery działek ewidencyjnych:
Numer działki 2317/34
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Zaborze Południe
Wartość projektu wg wniosku: 198 091,50 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 222 691,50 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0108 Rokitnicki Skwer – modernizacja i poprawa bezpieczeństwa placu zabaw przy ul. Budowlanej w Zabrzu – Rokitnicy


Streszczenie projektu:
Poprawa bezpieczeństwa miejsca poprzez jego oświetlenie i ogrodzenie. Modernizacja oraz zakup nowych urządzeń placu zabaw dla dzieci, urządzeń siłowni pod chmurką dla młodzieży i dorosłych oraz zakup sceny plenerowej na imprezy dzielnicowe.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1150
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Budowlana
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
teren za Targowiskiem Miejskim, w niedalekiej odległości od Gimnazjum nr 29
Numery działek ewidencyjnych:
4240/65
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Rokitnica
Wartość projektu wg wniosku: 422 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0109 Odbudowa kładki dla pieszych w Parku im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Inicjatywa zakłada odbudowę kładki dla pieszych nad rzeką Czarniawką łączącą dzielnicę Pawłów z parkiem im. Rotmistrza W. Pileckiego na podstawie projektu wykonanego datowanego na 20.08.2011 r. przez SMS PONTEX dla miasta Zabrze

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 723
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Działka nr 2774/53 przy rzecze Czarniawka, Działka 3675 przy ul. Gen W. Sikorskiego
Numery działek ewidencyjnych:
2774/53, 3675
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Pawłów
Wartość projektu wg wniosku: 480 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 480 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0110 Place zabaw dla dzieci w dzielnicach Kończyce i Pawłów


Streszczenie projektu:
Projekt zakłada powstanie na terenie Kończyc przy ul. Paderewskiego i Pawłowa w parku przy ul. Gen. W. Sikorskiego placów zabaw dla dzieci.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 687
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Pawłów 3584/84 ul. Sikorskiego Kończyce 3395/16 ul. Paderewskiego
Numery działek ewidencyjnych:
3395/16, 3584/84
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Pawłów
Wartość projektu wg wniosku: 358 358,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 358 358,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0111 Siłownie “Pod Chmurką” dla dzielnic Zaborze Południe, Makoszowy i Pawłów


Streszczenie projektu:
Projekt zakłada powstanie na terenie trzech południowych dzielnic Zabrza: Zaborza Południe przy ul. św. Kamila, Makoszów zieleniec przy ul. Jana Styki i Pawłowa przy ul. Sikorskiego zewnętrznych siłowni pod chmurką.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1616
Czy realizacja: Tak
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Zaborze Południe, św. Kamila Makoszowy, ul. Jana Styki Pawłów, ul. Sikorskiego
Numery działek ewidencyjnych:
2955/36, 1665/32, 3584/84
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Pawłów
Wartość projektu wg wniosku: 259 335,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 259 335,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0112 Oświecone pasy – doświetlenie latarniami solarnymi LED przejść dla pieszych wzdłuż ulic de Gaulle’a i 3 Maja


Streszczenie projektu:
Dodatkowych 17 latarni znacznie poprawi widoczność pieszych przechodzących przez ulice de Gaulle’a i 3 Maja, przez co spadnie liczba groźnych potrąceń i niebezpiecznych sytuacji spowodowanych złym oświetleniem pasów. Poprawi się też komfort przejazdu

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 297
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
skrzyżowania ulic: de Gaulle’a i Reymonta, de Gaulle’a, Brodzińskiego i Bohaterów Warszawskich, 3 Maja, Szczęść Boże i Padlewskiego
Numery działek ewidencyjnych:
2959/122, 2399/122, 2962/122, 4216/123, 4596/123, 5953/5, 2555/113, 893/82, 801/82, 751/82, 634/82, 3000/160, 2998/159
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 156 315,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 176 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0113 ROD Webera i ROD Biała Róża – budowa lamp oświetleniowych na alejkach ogrodowych


Streszczenie projektu:
Budowa lamp oświetleniowych na alejach spacerowych w ROD Webera w Centrum Południe oraz ROD Biała Róża na Zaborzu. Współwnioskodawca projektu Leszek Bucki

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 2211
Czy realizacja: Tak
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Webera, Botaniczna, Kalinowa
Numery działek ewidencyjnych:
1262/46, 1690/49, 1771/46, 1548/59
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Zaborze Północ
Wartość projektu wg wniosku: 481 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 481 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0114 Osiedle M. Kopernika Oświetlenie oraz wybrukowanie ścieżek centralnego miejsca komunikacji pieszej


Streszczenie projektu:
Centralny punkt osiedla służący do przemieszczania się mieszkańców do sklepów, przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, przychodni, kościoła przystanków autobusowych oaz do rodzinnego spędzania czasu na zielonym skwerze.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 802
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Skwer pomiędzy ulicami Banachiewicza, Gagarina, Ciołkowskiego i Keplera.
Numery działek ewidencyjnych:
2074/52, 2072/52, 1438/52
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Osiedle Mikołaja Kopernika
Wartość projektu wg wniosku: 211 070,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 211 070,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0115 Akademia Sztuki Kulinarnej Młodej Pani Domu


Streszczenie projektu:
Adresatami projektu są kobiety w przedziale wiekowym 15-30, które uczestniczą w kursie gotowania oraz bycia nowoczesną panią domu prowadzonym przez m.in. przedstawicielki pokolenia 65+. Realizacja w specjalnym studiu w Domu Parafialnym.

Ocena wniosku: Negatywna ocena prawno – finansowa
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
3 maja 20
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Dom Parafialny Kościoła św. Anny w Zabrzu
Numery działek ewidencyjnych:
3401/22
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 243 500,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł “

Treść oceny:
Z opinii prawnej: “”(…) aby Miasto mogło poczynić bezpośrednie nakłady na jakąś nieruchomość (w tym przypadku będzie to remont pomieszczeń w domu parafialnym) to powinno posiadać tytuł prawny do niej. Uzyskanie takiego tytułu powinno mieć na celu umożliwienie Miastu wykonywanie przez nie bezpośrednio jakiegoś zadania. Muszą zostać także określone szczegółowo zasady rozliczania z właścicielem nieruchomości poniesionych przez Miasto nakładów po zakończeniu realizacji zadania. W omawianym przypadku rozwiązanie takie budzi wątpliwości jeśli zadanie byłoby realizowane nie przez Miasto, a przez podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zasady wspierania realizacji tego typu inicjatyw zostały określone bowiem w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i opiniujący wyraża pogląd, że właściwym w takim przypadku będzie zastosowanie przepisów tejże ustawy. Jeżeli uznać złożony wniosek w ramach realizacji procedur Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego za wniosek, o którym mowa w art. 19 b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie to stwierdzić należy, że jego ocena powinna nastąpić w trybie określonym w art. 19 c ust. 1 tejże ustawy, a więc na zasadach określonych przez organ stanowiący Miasta, co nie będzie miało miejsca. Wniosek taki należy także traktować zgodnie z rygorami przewidzianymi w Kodeksie postępowania administracyjnego na podstawie art. 19 b ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podobnie procedura postępowania z wnioskami złożonymi w oparciu o art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest także odmienna od procedury oceny wniosków zawartej w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Zabrze nr 52/WBU/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru projektów mieszkańców w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego””. ”


P0116 Ożywmy park w cieniu huty – skatepark w Parku Hutniczym


Streszczenie projektu:
projekt zakłada budowę profesjonalnego skateparku w Parku Hutniczym

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 139
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Park Hutniczy
Numery działek ewidencyjnych:
432/35
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 492 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0117 Ożywmy park w cieniu huty – plac zabaw w Parku Hutniczym


Streszczenie projektu:
Projekt zakłada stworzenie ogólnodostępnego placu zabaw ba terenie Parku Hutniczego

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 202
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Park Hutniczy
Numery działek ewidencyjnych:
432/35
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 228 046,75 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 350 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0118 Janoschowy plac zabaw przy Przedszkolu Nr 28 im. Janoscha


Streszczenie projektu:
Zorganizowanie “Placu zabaw im. Janoscha” – zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego, modernizacja i uzupełnienie brakującego ogrodzenia, wycinka 4 drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 200
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Niedziałkowskiego
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
teren Przedszkola nr 28 im. Janoscha
Numery działek ewidencyjnych:
2871/503
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 107 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 115 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0119 Amfiteatr dla mieszkańców Zabrza


Streszczenie projektu:
Częściowo zadaszony amfiteatr osiedlowy z oświetleniem o średnicy 20m będzie uzupełniał funkcje rekreacyjno-integracyjne obszaru pomiędzy A. Korfantego, ul. Giordano Bruno, a basenem Aquarius.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 284
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Teren pomiędzy Al. Korfantego, a ul. G. Bruno, za basenem Aquarius
Numery działek ewidencyjnych:
2242/52
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Osiedle Mikołaja Kopernika
Wartość projektu wg wniosku: 394 086,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0120 Budowa boiska typu Orlik


Streszczenie projektu:
Budowa ogólnodostępnego boiska typu Orlik wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym oraz infrastrukturą boiskową.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 641
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Plac przy ulicy Ciołkowskiego
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
plac obok apteki oraz przychodni
Numery działek ewidencyjnych:
2074/52
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Osiedle Mikołaja Kopernika
Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0121 Rozbudowa parkingu przy budynkach ul. Łanowa 4, 6, 8


Streszczenie projektu:
Stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych (około 20 aut), zabudowa 2 punktów świetlnych przy parkingu, wyremontowanie drogi dojazdowej do parkingu na długości około 22m – usunięcie zapadliska.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 96
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
teren między budynkami przy ul. Łanowej 4,6,8 a ul. Piłsudskiego
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
lokalizację proponowanych prac pokazano w załączniku nr 2
Numery działek ewidencyjnych:
4493/691, 4487/692
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 140 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 92 700,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0122 Gnieźnieńska – “bezpiecznie po zmierzchu”


Streszczenie projektu:
Projekt stałej instalacji oświetlenia zewnętrznego odgałęzienia ul. Gnieźnieńskiej 16, 18 i przejścia pieszego do ulicy Ofiar Katynia obejmujący zabudowę trzech latarń oświetlenia na długości 110 m

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 65
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Gnieźnieńska 16,16a,16b, 16c, 18, 18a, 18b oraz piesze przejście do ul. Ofiar Katynia
Numery działek ewidencyjnych:
Działki :2941/177, 3476/177
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Rokitnica
Wartość projektu wg wniosku: 21 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 41 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0123 Aktywni razem – zabawowo, sportowo, na nowo


Streszczenie projektu:
Projekt kompleksu zabawowo-sportowo-rekreacyjnego przeznaczony jest dla mieszkańców Biskupic i miasta w każdym wieku. W skład wchodzą cztery niezależne obiekty o symbolachP1, P2, P3 oraz P4 znajdujące się na terenie dzielnicy Zabrze Biskupice.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1911
Czy realizacja: Tak “
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
P1 – ul. Chrobrego; P2 – ul. Okrzei 2; P3 – ul. św. Wojciecha 4a przy Przedszkolu nr 27; P4 – tereny zielone za posesją przy ul. Kossaka 12-12e.” “
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
P1 obiekt przy ul. Chrobrego, teren wydzierżawiony, własność SM GSM Barbórka w Zabrzu, dzierżawa nieodpłatna; P2 obiekt przy ul. Okrzei 2, teren jest własnością Urzędu Miasta Zabrze; P3 obiekt przy ulicy św. Wojciecha przy Przedszkolu nr 27, teren jest własnościa Urzędu Miasta Zabrze; P4 tereny zielone za posesją przy ul. Kossaka 12 – 12e, teren wydzierżawiony, własność SM GSM “”Barbórka”” w Zabrzu, dzierżawa nieodpłatna.”
Numery działek ewidencyjnych:
P1 – 43, 709/42, 800/41 P2 – 729/28 P3 – 736/25 P4 – 1218/53
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Biskupice
Wartość projektu wg wniosku: 220 773,45 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 250 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0124 Zakup sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego w SPZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych


Streszczenie projektu:
Celem projektu jest pozyskanie środków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, służącego terapii dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1677
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
3 Maja 10, 41-800 Zabrze
Numery działek ewidencyjnych:
764/82
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 427 245,61 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 427 245,61 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0125 Modernizacja placu zabaw przy ulicy Floriana


Streszczenie projektu:
Projekt ma na celu rozbudowę obecnego placu zabaw przy mieszczącego się przy ul. Floriana. Na działce znajduje się bardzo dużo miejsca, na którym można ulokować (rozbudować) dodatkowe urządzenia w ramach placu zabaw.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 201
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Floriana
Numery działek ewidencyjnych:
2618/24
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 140 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 140 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0126 Park Jordana na Helence


Streszczenie projektu:
Projekt dotyczy utworzenia Parku Jordana na Helence na dotychczas zaniedbanym terenie przy targowisku miejskim. Park ma służyć mieszkańcom, zwłaszcza osobom starszym i z dziećmi, gdzie mogłyby na chwilę usiąść i odpocząć.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 285
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
między ul. Jordana 78-78b a ul. Jordana 80
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
klepisko między w/w ulicami i kawałek chodnika od piekarni
Numery działek ewidencyjnych:
825/53, 826/53, 1531/57, 1529/57, 827/53
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Helenka
Wartość projektu wg wniosku: 137 766,33 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 137 766,33 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0127 Montaż luster drogowych na skrzyżowaniu i zakręcie na ulicy Dożynkowej


Streszczenie projektu:
Montaż 2 luster drogowych na ulicy Dożynkowej na skrzyżowaniu oraz zakręcie gdzie żywopłot utrudnia manewr skrętu.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 86
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Dożynkowa
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
skrzyżowanie przy Dożynkowej 81 oraz zakręt przy Dożynkowej 13/15
Numery działek ewidencyjnych:
209/2
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 1 400,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 1 845,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0128 ROD Wiśnia, ROD 1 000 lecia i ROD Ratownik – budowa lamp oświetleniowych na alejkach ogrodowych


Streszczenie projektu:
Budowa lamp oświetleniowych na alejach spacerowych w ROD Wiśnia w Kończycach, ROD 1000-lecia na Osiedlu Kopernika oraz ROD Ratownik na Osiedlu Młodego Górnika.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 2107
Czy realizacja: Tak
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Paderewskiego, Sikory oraz Heweliusza/ Mikulczycka, Pod Borem/ Ziemska
Numery działek ewidencyjnych:
4353/342, 4122/342, 4123/340, 4125/340, 4127/340, 4129/340, 2253/340, 1711/57, 1712/57, 1785/1, 429/4, 439/4
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Kończyce
Wartość projektu wg wniosku: 475 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 475 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0129 ROD Róża na Guido i ROD Odrodzenia na Mikulczycach – budowa lamp oświetleniowych na alejkach ogrodowych


Streszczenie projektu:
Budowa lamp oświetleniowych na alejach spacerowych w ROD Róża na Guido, ROD Odrodzenie na Mikulczycach.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 2064
Czy realizacja: Tak
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Jodłowa, Brygadzistów
Numery działek ewidencyjnych:
1309/27, 3508/15, 3510/15, 3512/15, 3502/15, 1299/30, 2201/30
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Guido
Wartość projektu wg wniosku: 482 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 482 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0130 Rolkostrada Uroczysko – Razem, Zdrowo i Rolkowo. Trasa rekreacyjna na terenie Parku Powstańców Śląskich i Lasku Makoszowskiego z oświetleniem


Streszczenie projektu:
Projekt i budowa 370m trasy rekreacyjnej asfaltowej o jakości do wykorzystania przez spacerowiczów bez/z wózkami, biegaczy, rowerzystów, rolkarzy i nartorolkarzy w rejonie Parku Powstańców Śląskich/Lasku Makoszowskiego/Guido z oświetleniem.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 769
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
370m kontynuacja drogi o nawierzchni asfaltowej w kierunku torów od skrzyżowania ul. Sportowej/Rogera/Jaskółczej
Numery działek ewidencyjnych:
22402
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Guido
Wartość projektu wg wniosku: 445 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0131 Uroczysko biegacza – rekreacyjna trasa biegowa na terenie Parku Leśnego Powstańców Śląskich i Lasku Makoszowskiego


Streszczenie projektu:
Projekt i budowa biegowej trasy rekreacyjnej Uroczysko biegacza, które stanowi 990m twardej trasy rekreacyjnej (asfaltowej lub podobnej) o jakości pozwalającej na wykorzystanie przez: biegaczy, rowerzystów, rolkarzy i nartorolkarzy.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 410
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:

Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
jak w załączonej uproszczonej mapce poglądowej
Numery działek ewidencyjnych:
61/5, 23/2
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 450 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 480 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0132 Psie Uroczysko – wydzielona strefa dla bezpiecznej psiej aktywności na terenie Leśnego Parku Powstańców


Streszczenie projektu:
Stworzenie projektu i budowa innowacyjnego obszaru do spędzania aktywnego czasu z psami i rodziną. Wyjątkowość i klimatu i miejsca. Ogólna dostępność oraz dogodne usytuowanie.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 390
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:

Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
przy polanie na terenie parku Powstańców Śląskich przy przecięciu głównej alei przez potok Guido
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 445 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 445 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0133 Poprawa jakości nawierzchni ulicy Jana Łangowskiego


Streszczenie projektu:
Poprawa jakości nawierzchni ulicy Jana Łangowskiego poprzez naprawę wybojów na całej długości oraz poszerzenie nawierzchni asfaltowej na odcinku przylegającym do kolejowych ogródków działkowych

Ocena wniosku: Negatywna ocena prawno – finansowa
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Łangowskiego
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
wyboje: wjazd od ul. Webera, łuk przy bramie ogródków poszerzenie nawierzchni: na odcinku południowym przylegającym po kolejowych ogródków działkowyc
Numery działek ewidencyjnych:
3169/111, 3173/111, 3198/109, 3173/111
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 25 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł “

Treść oceny:
Z kontaktów z wnioskodawcą wynika, że intencją było poprawienie stanu nawierzchni jezdni ul. Łangowskiego (droga jednokierunkowa) oraz rozwiązanie problemu ograniczenia przejazdu tą ulicą na wysokości ogródków działkowych. Zdaniem wnioskodawcy zdarza się, że samochody parkujące na tym odcinku ulicy stanowią utrudnienie i ‘wymuszają’ przejazd innych pojazdów po nieutwardzonym poboczu. Wnioskodawca proponuje, aby ulica na tym odcinku została przebudowana – poszerzona, w sposób umożliwiający bezpieczne omijanie parkujących samochodów. W ocenie jednostki oceniającej: a) zakres rzeczowy wniosku obejmuje prace kwalifikujące się do tzw. remontów bieżących (naprawa ubytków w nawierzchni asfaltowej, utwardzenie pobocza) – zatem nie mają one charakteru wydatku inwestycyjnego. b) nie jest możliwa gruntowna modyfikacja wniosku w sposób, który dostosowałby wniosek do zakresu inwestycyjnego, polegający na przykład na wykonaniu przebudowy drogi na końcowym odcinku (w rejonie ogródków działkowych na długości ok. 120 m; na wysokości działek nr 3169/111 i 3173/111) z uwagi na np. na fakt, że szerokość pasa tereniu pomiędzy ogrodzeniami posesji wynosi na tym odcinku ok. 5,0 m. W pasie tym zabudowane są słupy oświetlenia ulicznego. Nie jest możliwe wykonanie drogi jednokierunkowej – dwujezdniowej na tym odcinku. Reasumując projekt mieszkańca określony we wniosku P0133 nie jest projektem inwestycyjnym albo projektem remontowym o charakterze modernizacyjnym – czyli nie spełnia wymagań Regulaminu §4 pkt. 6.”


P0134 Kierowco! Usuń kostkę brukową na ulicy Chrobrego (od przystanku Biskupice – Kościół do Domu Kultury “Gwarek”) – kompleksowy remont nawierzchni drogi


Streszczenie projektu:
Projekt zakłada remont nawierzchni ulicy Chrobrego od numeru 1 do 14, tj. od skrzyżowania z ul. Bytomską do skrzyżowania z ulicą Kossaka

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1350
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Chrobrego 1-14
Numery działek ewidencyjnych:
158, 1222/155
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Biskupice
Wartość projektu wg wniosku: 400 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0135 Montaż ławek i poprawa estetyki przystanku Biskupice – Kościół


Streszczenie projektu:
Projekt zakłada montaż ławek na przystanku Biskupice Kościół w kierunku centrum Zabrza oraz nasadzenie róż poprawiających estetykę skweru

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 295
Czy realizacja: Tak
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
skwer przy przystanku Biskupice Kościół w kierunku centrum Zabrza
Numery działek ewidencyjnych:
1223/155
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Biskupice
Wartość projektu wg wniosku: 3 020,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 3 020,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0136 Siłownia “pod chmurką” obok Gimnazjum Nr 20


Streszczenie projektu:
Projekt zakłada przygotowanie terenu i budowę siłowni zewnętrznej obejmujący urządzenia siłowni zewnętrznej oraz wybrukowanie terenu pod urządzeniami.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1477
Czy realizacja: Tak
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Tarnogórska 11
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
obok boiska Gimnazjum nr 20
Numery działek ewidencyjnych:
533/19
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Biskupice
Wartość projektu wg wniosku: 59 500,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 59 500,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


P0137 Miejsca postojowe dla samochodów osobowych


Streszczenie projektu:
Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Struzika na obecnym pasie zieleni znajdującym się pomiędzy jezdnią a chodnikiem.

Ocena wniosku: Negatywna ocena formalna
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Struzika
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
od skrzyżowania z ulicą Janika do ulicy Pyki
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Zaborze Północ
Wartość projektu wg wniosku: 253 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:
Wniosek nie został złożony w terminie


P0138 Osiedlowy plac zabaw


Streszczenie projektu:
Osiedlowy plac zabaw z urządzeniami zabawowymi dla dzieci, urządzeniami siłowni plenerowej, boiskiem do siatkówki, ławkami. ogrodzony płotem.

Ocena wniosku: Negatywna ocena formalna
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Janika 15b
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
skrzyżowanie ulic Janika i Struzika
Numery działek ewidencyjnych:
2802/78
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Zaborze Północ
Wartość projektu wg wniosku: 241 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:
Wniosek nie został złożony w terminie


P0139 Wymiana okien w lokalu użytkowanym przez Inkubator Przedsiębiorczości AIP w zabytkowej kamienicy przy ulicy Wolności 274 w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Projekt zakłada wymianę okien w lokalu zabytkowej kamienicy przy ul. Wolności 274 użytkowanym przez Inkubator Przedsiębiorczości AIP. Celem jest stworzenie dobrych warunków pracy zabrzańskim przyszłym przedsiębiorcom, którzy testują tutaj pomysły.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 25
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Wolności 274
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
lokal Inkubatora
Numery działek ewidencyjnych:
914/112
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 12 152,96 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 11 943,30 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:


Dla Mieszkańców