Zabrze przestrzenią rozwoju

Ocena wniosków

W drugiej edycji zabrzańskiego budżetu partycypacyjnego złożono w sumie 139 projektów o łącznej wartości prawie 31,5 mln zł. 16 września br. zakończyła się wstępna ocena wniosków. 128 ze 139 zostało zweryfikowanych pozytywnie.

Ocena wniosków ma charakter formalny i prawno – finansowy.

Proszę kliknąć w szare pole w obszarze wybranej puli (dzielnicy), aby wyświetlić projekty tylko z tej puli.

II edycja Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego

Proszę kliknąć w szare pole w obszarze danego projektu, aby rozszerzyć informację.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego, z którego korzystać będzie cała społeczność szkolna G12 oraz SP15 podczas zajęć wychowania fizycznego, a po godzinach okoliczni mieszkańcy dzielnicy Zabrze Centrum-Południe

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 485

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 327 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 327 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Niemcewicza 1, 41-800 Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: boisko szkolne Gimnazjum nr 12

Zasięg oddziaływania projektu:
Kompleks będzie przeznaczony do bezpłatnego użytku dla mieszkańców Zabrza oraz uczniów i rodziców naszego gimnazjum.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ok. 39000 mieszkańców dzielnicy Zabrze Centrum-Południe

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Sporządzenie kosztorysu i projektu budowy kompleksu. 2. Usunięcie starej nawierzchni 3. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku 4. Prace budowlane (w tym oświetlenie i monitoring) 5. Prace wykończeniowe.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Kompleks będzie przeznaczony dla młodzieży i dorosłych. Wspólne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu zintegruje mieszkańców. Będzie to dobra oferta dla młodzieży oraz okazja do zadbania o swoją kondycję, a dla ludzi starszych możliwością utrzymania dobrego stanu zdrowia. Z tej bazy sportowej korzystać będą uczniowie dwóch szkół: Gimnazjum nr 12 oraz Szkoły Podstawowej nr 15.

Uwagi przy ocenie: 
We wniosku zaniżono koszt opracowania dokumentacji projektowej. Wydział oceniający sugeruje zwiększenie kosztu budowy do kwoty 300 tys. zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa boiska wielofunkcyjnego na podłożu poliuretanowym, na którym będzie można rozgrywać następujące dyscypliny sportowe: piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 507

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Wolności 323, 41-800 Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: boisko szkolne

Zasięg oddziaływania projektu:
Realizacja wpłynie na: 1. podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, gównie uczniów ZSO 2. poprawę bezpieczeństwa uczniów na lekcjach wychowania fizycznego

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Beneficjentami projektu są przede wszystkim uczniowie ZSO (585 osób), dzieci i młodzież zamieszkująca centrum miasta, dorośli, którzy chcą aktywnie spędzać czas wolny w trosce o swój rozwój fizyczny.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Projekt boiska wielofunkcyjnego
2. Przygotowanie terenu pod inwestycję
3. Wykonanie podłoża boiska wraz z odwodnieniem
4. Wyposażenie boiska w sprzęt sportowy
5. Montaż piłkochwytów oraz elementów małej architektury
6. Oświetlenie boiska
7. Roboty wykończeniowe oraz prace porządkowe

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Realizacja wszystkich założonych celów projektowych.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest zbudowanie zewnętrznej siłowni, z której korzystać będzie cała społeczność szkolna G12 podczas zajęć w-fiz, a po godzinach okoliczni mieszkańcy dzielnicy Zabrze Centrum-Południe

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 460

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 76 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 76 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Niemcewicza 1

Uszczegółowienie lokalizacji: Boisko szkolne Gimnazjum nr 12

Zasięg oddziaływania projektu:
Siłownia będzie przeznaczona do bezpłatnego użytku dla mieszkańców Zabrza Centrum-Południe oraz uczniów i rodziców naszego gimnazjum.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 39 000 mieszkańców dzielnicy Zabrze Centrum-Południe

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Etapy realizacji:
1. Sporządzenie kosztorysu i projektu budowy
2. Usunięcie starej nawierzchni
3. Wykonanie fundamentów i montaż urządzeń siłowni
4. Wykonanie nawierzchni

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Siłownia będzie przeznaczona dla młodzieży i dorosłych. Wspólne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu zintegruje mieszkańców. Będzie to dobra oferta dla młodzieży na spędzanie wolnego czasu oraz okazja do zadbania o swoją kondycję, a dla ludzi starszych możliwością utrzymania dobrego stanu zdrowia.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt składa się z 4 części:
A – architektura i konstrukcja
B – instalacja elektryczna
C – instalacja oddymiania klatki schodowej
D – instalacja wodno – kanalizacyjna i hydrantów wewnętrznych
Kosztorys inwestorski + przedmiar robót + specyfikacja techniczna do wglądu w DPS 2

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 121

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ pomoc społeczna

Lokalizacja:  Jaskółcza 11

Uszczegółowienie lokalizacji: 

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):

Zasięg oddziaływania projektu:
Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
69 osób (mieszkańcy) + 48 pracowników jednostki + stażyści, praktykanci, inne formy zatrudnienia oraz osoby odwiedzające.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt dostępny dla mieszkańców, pracowników, odwiedzających. Właściwe dzielenie klatek schodowych oraz wyposażenie w urządzenia do awaryjnego usuwania dymu oraz zabezpieczenie przed zadymieniem – bezpieczeństwo osób przebywających na obiekcie i odwiedzających.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wyeliminowanie nieprawidłowości naruszających przepisy dot. bezpieczeństwa pożarowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa ludziom przebywającym w DPS nr 2 – postanowienie nr 24/2012 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z dnia 25.08.2012r.

Uwagi przy ocenie: 
Wnioskodawca oświadcza, że w ramach 500 000 zł uwzględniono nadzór inwestorski i aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Park Powstańców Śląskich – budowa na głównej alei spacerowej w parku 35 latarni oświetleniowych co 30 – 40 metrów. Współwnioskodawca: Grzegorz Lubowiecki

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 492

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 245 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 245 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Przedłużenie ulicy Matejki do torów kolejowych

Uszczegółowienie lokalizacji: 

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
23/2 29/2

Zasięg oddziaływania projektu:
Dla wszystkich mieszkańców miasta

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Osoby korzystające z Parku Powstańców Śląskich

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Zakup 35 latarni
2. Montaż oraz podłączenie latarni na głównej alejce od skrzyżowania ulicy Matejki z ulicą Czołgistów do torów kolejowych co 30 – 40 metrów jedna latarnia oraz jedna dodatkowa latarnia oświetlająca plac po prawej stronie.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Oświetlenie głównej alei spacerowej w celu umożliwienia bezpiecznych spacerów po zmroku.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego, stworzenie bezpiecznego placu zabaw dla dzieci oraz stworzenie ścieżek edukacyjnych. Zakupienie urządzeń ogrodowych służących nie tylko dzieciom z przedszkola, ale również tym ze środowiska lokalnego.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 174

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 200 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 200 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 200 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Sportowa 42

Uszczegółowienie lokalizacji: Guido

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1005/80 pow. 6435 m kwadratowych

Zasięg oddziaływania projektu:
Głównym odbiorcą projektu są dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 49, nie tylko z najbliższej okolicy przedszkola, ale również z terenu całego miasta Zabrze

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Rocznie 200 dzieci, 400 rodziców, pracownicy w liczbie 22, babcie, dziadkowie, bliscy przedszkolaków.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Strona internetowa przedszkola, strona BIP, udostępnienie po otwarciu placu wszystkich urządzeń dzieciom, media, prasa.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– zadowolenie dzieci oraz rodziców, – stworzenie bezpiecznych warunków do zabawy w ogrodzie przedszkolnym, – poprawienie estetyki placu przedszkolnego, – integracja środowiska przedszkolnego, – integracja środowiska przedszkolnego z lokalnym.

Uwagi przy ocenie: 
We wniosku nie uwzględniono kosztu nadzoru inwestorskiego, jednakże mieści się on w koszcie ogólnym zadania.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Kawika, Korczoka i Wyciska

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 391

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 490 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 490 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  Kawika, Korczoka, Wyciska

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
51, 48, 48a, 50

Zasięg oddziaływania projektu:
Zwiększy się bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu dla samochodów (prędkość) oraz bezpieczeństwo pieszych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 10.000 osób lub więcej gdyż jest to skrzyżowanie główne na Zaborzu Północ, o dużym natężeniu ruchu kołowym i pieszym.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Bezpieczeństwo pieszych oraz dzieci chodzących do Szkoły nr 18 ul. Karczewskiego oraz mniej wypadków samochodowych z udziałem pieszych.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt ma na celu wybudowanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Curie – Skłodowskiej usytuowanych prostopadle do osi jezdni z zachowaniem istniejącego drzewostanu i oświetlenia

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 304

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 393 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 387 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 387 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  C. Skłodowskiej

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
5128/32; 5130/30; 4057/30

Zasięg oddziaływania projektu:
Ulice S. Skłodowskiej, Cieszyńska, Nocznickiego, Kochanowskiego, Dworska

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy okolicznych budynków (ok. 1200 osób) oraz osoby (pacjenci i odwiedzający) WOK.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Opracowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Wycena inwestycji. 3. Budowa i oddanie do użytkowania.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zbudowanie dodatkowych miejsc postojowych dla mieszkańców oraz osób korzystających z usług zlokalizowanych placówek służby zdrowia (WOK), zwiększenie bezpieczeństwa poprzez poprawienie widoczności ograniczonej do tej pory przez pojazdy parkujące w każdym wolnym miejscu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt przewiduje budowę boiska wielofunkcyjnego (piłka nożna, ręczna, koszykówka, tenis ziemny) na podłożu poliuretanowym, ogrodzone, oświetlone – ogólnodostępne. Obecnie w dzielnicy Mikulczyce nie ma takiego obiektu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 398

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 494 460,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Park przy ulicy G. Zapolskiej

Uszczegółowienie lokalizacji: 
W miejscu, gdzie obecnie znajduje się „dzikie boisko”

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka nr 3970/38

Zasięg oddziaływania projektu:
Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie terenu parku oraz budowa boiska wielofunkcyjnego – całorocznego. Boisko to byłoby wykorzystane przez dzieci, młodzież i dorosłych. Przyczyni się to do poprawy prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego. Realizując powyższą inwestycję, która by była ogólnodostępna proponuje bezpłatny dostęp do odpowiedniego sprzętu – obiektu sportowego. Miejsce to byłoby też alternatywą gdzie spędzić wolny czas.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Beneficjentami obiektu będą dzieci, młodzież i dorośli. W zależności od pogody oraz pory roku myślę o 80 – 100 osobach dziennie. Podczas organizacji rozgrywek lub turniejów ta ilość z pewnością będzie dużo większa.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponentem obiektu proponuję miasto Zabrze, które jest właścicielem terenu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem jest stworzenie alternatywnego miejsca spędzania wolnego czasu, co w dobie rozszerzającej się patologii społecznej i spędzania wielu godzin przy komputerze jest niezwykle cenną inicjatywą. Powstałby w tym miejscu ciąg: siłownia, plac zabaw, boisko wielofunkcyjne.

Uwagi przy ocenie: 
We wniosku nie uwzględniono kosztu nadzoru inwestorskiego. Wydział oceniający sugeruje dodanie około 7 000 zł na nadzór i 30 000 zł na projekt. Kwoty podane we wniosku nie obejmują również wykonania monitoringu. Koszt realizacji 500 000 zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Montaż latarni solarnej typu Bartek przy placu zabaw na osiedlu Wyzwolenia. Współwnioskodawca projektu Ireneusz Homa

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 87

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 5 300,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 5 300,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Wiarusów

Uszczegółowienie lokalizacji: w okolicy placu zabaw

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
130/2

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy Osiedla Wyzwolenia oraz osoby korzystające z placu zabaw.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Dzieci i rodzice korzystający z placu zabaw.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Budowa latarni solarnej zwiększy bezpieczeństwo dzieci przy ogólnodostępnym placu zabaw.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zwiększenie atrakcyjności i bezpieczeństwa placu zabaw dla dzieci.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa, wyasfaltowanie drogi dojazdowej do obiektu sportowego Orlik 2012, placu zabaw dla dzieci, siłowni „pod chmurką”, Parku Rodzinnego przy ul. Kondratowicza w Zabrzu – Maciejowie. Inwestycja przeznaczona dla mieszkańców Zabrza korzystających z w/w obiektów.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 078

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie obejmujące wykonanie drogi o długości ok. 157 mb zostało wykonane. Dokonano odbioru robót.

Informacja wg stanu na 28.12.2017 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/20/16 ZBP 2016 – ORLIK W MACIEJOWIE – BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO OBIEKTU ORLIK 2012 NA TERENIE PARKU RODZINNEGO PRZY UL. KONDRATOWICZA W DZIELNICY MACIEJÓW

Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 159 900,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 159 900,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport

Lokalizacja: 
Wjazd do Parku Rodzinnego i obiektu sportowego Orlik przy ul. Kondratowicza w Zabrzu-Maciejowie, działki gminne nr 281, nr 1905/97, nr 2113/104

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnicy Maciejów we wszystkich grupach wiekowych, mieszkańcy pozostałych dzielnic korzystający z obiektu sportowego Orlik 2012 i Parku Rodzinnego

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ilość osób korzystających z projektu: 3000 osób Mieszkańcy we wszystkich grupach wiekowych, przedszkolaki z Przedszkola nr 14 w Zabrzu-Maciejowie, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 23 w Zabrzu-Maciejowie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Usunięcie prowizorycznych płyt betonowych, wytyczenie i wyrównanie drogi, przygotowanie podłoża, utworzenie dwóch mijanek, wyasfaltowanie.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Dojazd i dojście pieszych do obiektu sportowego Orlik, placu zabaw dla dzieci, siłowni „pod chmurką”, górki saneczkowej i Parku Rodzinnego prowadzi nierówną prowizoryczną drogą ułożoną z płyt betonowych. uformowanie wyjazdu z parku na ulicę Kondratowicza poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wyasfaltowanie lub wybrukowanie tej drogi pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia pieszych, upadków na rowerze oraz uszkodzenia podwozia aut. Podczas imprez organizowanych na obiekcie Orlik i na terenie Parku Rodzinnego (turnieje sportowe, pikniki i festyny dla mieszkańców) -droga ta jest używana przez pojazdy uprzywilejowane, organizatorów imprez, zaopatrzenie, wykonawców oprawy muzycznej, mieszkańców. Realizacja projektu budowy wygodnej drogi dojazdowej zwiększy bezpieczeństwo jej użytkowników, poprawi komfort dojazdu i estetykę.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa parkingu o powierzchni 200 m² na wjeździe do Parku Rodzinnego i obiektu sportowego Orlik 2012 przy ul. Kondratowicza w Zabrzu – Maciejowie. Inwestycja przeznaczona dla mieszkańców Zabrza Korzystających z w/w obiektów. Parking będzie również wykorzystany przez osoby odwiedzające cmentarz znajdujący się po przeciwnej stronie ul. Kondratowicza. Ulica Kondratowicza jest ulicą objętą zakazem zatrzymywania się i postoju.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 870

Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 49 200,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 49 200,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport

Lokalizacja: 
Wjazd do Parku Rodzinnego i obiektu sportowego Orlik przy ul. Kondratowicza w Zabrzu-Maciejowie, działki gminne nr 1905/97, nr 2112/90, nr 2113/104

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnicy Maciejów we wszystkich grupach wiekowych, mieszkańcy pozostałych dzielnic korzystający z obiektu sportowego Orlik 2012 i Parku Rodzinnego

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ilość osób korzystających z projektu: 3000 osób Mieszkańcy we wszystkich grupach wiekowych, przedszkolaki z Przedszkola nr 14 w Zabrzu-Maciejowie, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 23 w Zabrzu-Maciejowie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wytyczenie parkingu, wyrównanie drogi, przygotowanie podłoża, położenie płyt ażurowych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Budowa parkingu przy wjeździe do Parku Rodzinnego i obiektu sportowego Orlik 2012 rozwiąże problem parkowania aut na terenie parku Rodzinnego i bezpośrednio przy boiskach sportowych, co jest szczególnie ważne podczas imprez kulturalnych i sportowych (turnieje sportowe, pikniki i festyny) organizowanych na terenie Parku Rodzinnego. Brak parkingu powoduje utrudnienia dla wjazdu pojazdów uprzywilejowanych niezbędnych podczas organizacji imprez masowych. Parking będzie też wykorzystany przez osoby odwiedzające cmentarz, szczególnie w dniu 1, 2 listopada oraz w okresie świąt.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Remont dachu przedszkola, zwiększenie bezpieczeństwa dla zabrzańskich dzieci – dzielnica

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 475 000,00 zł

#ARG!

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Badestinusa 30

Zasięg oddziaływania projektu:
Przewidywany zasięg po realizacji projektu: 1) Dzielnica Grzybowice

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Przewidywana ilość osób korzystających z obiektu w skali roku szacowana jest na poziomie 15 tys. osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Przedszkole Nr 40 w Grzybowicach jest jedynym przedszkolem w dzielnicy, wokół przedszkola znajduje się plac zabaw dla dzieci, w budynku przedszkola mieści się poza salami dla dzieci przedszkolnych także stołówka dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 32 oraz 2 klasy I, dlatego bezpieczeństwo tego miejsca jest priorytetowe. Remont dachu – wymiana dachówki (zrzucenie starej dachówki, wymiana łat drewnianych, położenie nowej dachówki karpiówki czerwonej), wykonanie podbitki, wymiana orynnowania budynku, założenie instalacji odgromowej, ocieplenie dachu wełną mineralną, położenie płyt kartonowo – gipsowych na poddaszu, wykonanie oddymiania klatki schodowej w budynku – założenie włazów p. poż. w połaci dachowej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Cele infrastrukturalne: 1) zwiększenie atrakcyjności obiektu, 2) poprawa funkcjonalności obiektu, 3) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. Cele społeczne: 1) utworzenie bezpiecznej przestrzeni, aby w przyszłości zapewnić dzieciom różne formy aktywności.

Uwagi przy ocenie: 
Brak nadzoru inwestorskiego. Brak ekspertyzy budowlanej i p. poż. Brak w wycenie kosztu instalacji c.o. na poddaszu. Prawdopodobna konieczność wykonania instalacji p. poż. dla całego budynku. Możliwa konieczność wzmocnienia stropów. W związku z powyższym przez analogię do posiadanego kosztorysu inwestorskiego na zadanie: Zmiana sposobu użytkowania w ZSP nr 7 przy ul. Dalekiej 2 koszt realizacji przewyższy 500 000 zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wykonanie miejsc parkingowych na osiedlu ze względu na zwiększającą się ilość samochodów w gospodarstwach domowych, co przyczyni się do polepszenia warunków komunikacji.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 598 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Teren w obrębie ulicy Pokoju 39 – a oraz Wolności 123 – a

Uszczegółowienie lokalizacji: Nr działki 2470/14; 2662/12 Załącznik: mapa

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy budynków przy ulicy Wolności 123 – a, Pokoju 39 – a, 35 -a oraz ze względu na usytuowanie z parkingu mogliby korzystać rodzice oraz opiekunowie przyjeżdżający do szkoły i przedszkola ze swoimi pociechami a także użytkownicy lokali użytkowych i potencjalni ich klienci.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy osiedli i osoby korzystające z placówek oświatowych i użytecznych; Mieszkańcy – ok. 1000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie ewentualnych pozwoleń, wybór wykonawcy, realizacja inwestycji oraz oddanie do użytkowania.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zwiększenie (liczby) miejsc parkingowych na osiedlu – dotychczas często się zdarza, że w godzinach popołudniowych i nie tylko nie można zaparkować samochodu pod domem, gdyż brakuje miejsca, dochodzi do takich sytuacji, że jesteśmy zmuszeni do pozostawienia swoich aut w miejscach do tego nie przeznaczonych czyli często na trawie, niszcząc tym samym zieleń albo w znacznym oddaleniu od miejsca zamieszkania.

Uwagi przy ocenie: 
Wartość projektu przekracza 500 tys. zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Utworzenie nowoczesnego ośrodka kulturalnego w Grzybowicach dla mieszkańców dzielnicy i miasta Zabrze, w celu integracji i aktywizacji różnych środowisk społecznych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 713

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 410 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 427 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 427 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura

Lokalizacja:  ul. Badestinusa 60

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Numer działki: 848/13

Zasięg oddziaływania projektu:
Przewidywany zasięg po realizacji projektu:
1) Dzielnica Grzybowice
2) Dzielnice ościenne (Mikulczyce, Rokitnica, Helenka, osiedle Młodego Górnika)

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Przewidywana ilość osób korzystających z obiektu w skali roku szacowana jest na poziomie 25 tysięcy osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Świetlica Dzielnicowa w Grzybowicach formalnie przynależy do Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu. Ośrodek dostępny jest od poniedziałku do piątku a w dniach wolnych od pracy organizowane są tutaj różnego rodzaju imprezy ogólnodostępne dla mieszkańców. W Świetlicy działają różnego rodzaju koła zainteresowań jak: klub szachowy, zespoły muzyczne, chór, grupy taneczne do których uczęszczają dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe nie tylko z Grzybowic ale również z sąsiednich dzielnic. Dysponentem efektów projektu będzie kierownik obiektu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Cele infrastrukturalne: 1) zwiększenie atrakcyjności obiektu, 2) poprawa funkcjonalności obiektu, 3) obniżenie kosztów użytkowania budynku, 4) ograniczenie zużycia energii. Cele społeczne: 1) aktywizacja dzieci i młodzieży, 2) tworzenie lokalnych grup społecznościowych 3) organizacja imprez integracyjnych

Uwagi przy ocenie: 
We wniosku nie uwzględniono kosztu nadzoru inwestorskiego. Wydział oceniający sugeruje dodanie około 7 000 zł na nadzór oraz zwiększenie kosztu projektu o 10 000 zł. Łącznie wydział oceniający sugeruje dodanie około 17 000 zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa zieleńca z elementami małej architektury z zachowaniem istniejących ciągów komunikacyjnych stosowanych dotychczas przez mieszkańców.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 817

Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 71 166,80 zł

Wartość projektu do głosowania: 71 166,80 zł

Kategoria projektu:
⇒ ochrona środowiska
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Skrzyżowanie ulic: Legnickiej, O. Kordeckiego i Sejmowej

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Powierzchnia terenu do zagospodarowania: 3500 m^2 na działkach o numerach: 2028/87 oraz 2029/87. Właścicielem obydwu działek jest gmina miejska Zabrz

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Makoszowy oraz mieszkańcy regionu ze względu na położenie terenu wzdłuż ul. Legnickiej jako drogi wojewódzkiej w kierunku gminy Gierałtowice, miasta Gliwice, Mikołów i Knurów.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
około 2000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt będzie realizowany zgodnie z procedurami obowiązującymi w Urzędzie Miejskim w Zabrzu oraz na podstawie projektu budowlanego zgodnie z uprawnieniami wybranego wykonawcy.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa wizerunku Miasta Zabrze w tym rejonie, uzyskanie w Dzielnicy terenu rekreacyjnego poprzez jego estetyczne zagospodarowanie.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Biblioteka oferuje zajęcia edukacyjne dla młodzieży, dzieci i ich rodziców, dlatego celem projektu jest modernizacja filii nr 11 tak, by stała się dla wszystkich użytkowników miejscem wyjątkowym, baśniowym.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 062

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zrealizowano w trybie zaprojektuj i wykonaj. Roboty zakończono i odebrano, przekazując ich efekt do użytkowania.
Informacja wg stanu na 01.06.2016 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/13/16 ZBP 2016 – BIBLIOTEKA MIEJSCEM SPOTKAŃ – STWORZENIE INNOWACYJNEJ PRZESTRZENI PRZYJAZNEJ RODZINIE

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 80 100,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 42 508,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 42 508,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 36 092,36 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Wolności 177

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt ma znaczenie dla mieszkańców Centrum i Maciejowa, na zajęcia organizowane w bibliotece przyjeżdżają także osoby z innych dzielnic (Rokitnica, Os. Kopernika, Mikulczyce, itd.)

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Na podstawie sprawozdania filii za rok 2014 ma ona 3403 zarejestrowanych użytkowników. Z zajęć zorganizowanych przez jej pracowników skorzystało 1791 osób. Na cykliczne wydarzenia tj. Dzień Włóczykija, czy Dzień Pluszowego Misia przychodzą dzieci z przedszkoli nr 7, 11, 25, 48 oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Prace budowlano – remontowe: aranżacja wnętrza, 2 okna + montaż, drzwi zewnętrzne + montaż, podjazd dla niepełnosprawnych i osób z wózkami, zrównanie posadzki w wiatrołapie, wiatrołap, likwidacja drzwi, elewacja zewnętrzna. Prace w środku: gipsowanie, malowanie ścian i sufitu, wymiana oświetlenia, wymiana grzejnika. Zakup materiałów i sprzętu: ekran, projektor, 10 regałów tradycyjnych + 4 regały dla dzieci na wymiar, 4 stoły + 12 krzeseł składanych, stolik pod tablety + 2 krzesła barowe, kanapa + pufy (taborety składane), verticale okienne, roleta antywłamaniowa, stojak na rowery, kotara do zasłaniania + montaż.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Dzieci lubią przebywać w miejscach kolorowych, ładnych, funkcjonalnych. Modernizacja filii nr 11 pozwoli na organizację przestrzeni w taki sposób, aby poprawić wygląd, jakość sprzętów, dostępność i możliwość swobodnego poruszania się szczególnie osób mniej mobilnych, rodziców z wózkami, czy osób niepełnosprawnych. Biblioteka jest alternatywą dla innych miejsc, w których zajęcia są płatne. Dzięki projektowi młodzież, dzieci i ich rodzice będą chętniej odwiedzać bibliotekę, wypożyczać książki, jak również spędzać czas podczas spotkań. Poprawią się warunki organizacji zajęć, które są za darmo i dla każdego oraz realizują cele takie jak: – zapewniają bezpłatny dostęp do kultury – integrują środowisko i budują więzi – dbają o równy dostęp do wiedzy dla wszystkich – ułatwiają realizację zasady równości szans w edukacji – zacieśniają i budują więzi międzypokoleniowe.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ma za zadanie integrację różnych grup wiekowych i sportowych. Usytuowanie boiska na granicy 3 dzielnic pozwoli korzystać z niego szerokiej grupie osób. Okolica jest dobrze skomunikowana z innymi dzielnicami.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 119

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 460 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Kosmowskiej 43

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
3867/65

Zasięg oddziaływania projektu:
Rokitnica, Helenka, Mikulczyce, Grzybowice

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
3000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu będzie obiektem sportowym administrowanym przez szkołę. 2. Celem działalności boiska wielofunkcyjnego będzie organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów szkoły oraz służenie społeczeństwu miasta w zakresie organizacji imprez sportowych i kulturalnych, jak również udostępnianie obiektu stowarzyszeniom sportowym, szkołom i instytucjom dla prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych. 3. O możliwości i zasadach organizowanie imprezy na boisku wielofunkcyjnym będzie decydował Dyrektor SP28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu. 4. Korzystanie z boiska wielofunkcyjnego będzie nieodpłatne. 5. Zajęcia treningowe i rekreacyjne będą odbywać się zgodnie z obowiązującym na dany okres harmonogramem. 6. Osoby przebywające na boisku wielofunkcyjnym będą miały prawo korzystania z określonych miejsc i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu obiektu wyłącznie za zgodą administratora. 7. Warunkiem korzystania z obiektu będzie posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (na nawierzchni nie będzie można grać w obuwiu sportowym wyposażonym w korki lub kolce). 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom podczas korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem będzie obowiązywał regulamin boiska wielofunkcyjnego. 9. Wszystkich użytkowników boiska wielofunkcyjnego będzie obowiązywało bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ dla tego typu obiektów.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Aktywizacja dzieci i młodzieży 2. Organizacja imprez integracyjnych 3. Zwiększenie atrakcyjności projektu 4. Tworzenie lokalnych grup społecznościowych.

Uwagi przy ocenie: 
We wniosku nie uwzględniono kosztu nadzoru inwestorskiego. Wydział oceniający sugeruje dodanie około 7 000 zł na nadzór i 30 000 zł na projekt. Kwoty podane we wniosku nie obejmują również wykonania monitoringu. Kwota budowy boiska jest niedoszacowana. Proponujemy budowę boiska o nawierzchni poliuretanowej bez budowy bieżni i toru rolkarskiego w tym roku (edycji ZBP).

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wykonanie na działce 1149/80 miejsca z zainstalowanymi stanowiskami do ćwiczeń

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 103

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 94 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 94 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Grabowa

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1149/80

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy osiedla Janek

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1000-1500 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
złożenie zapytania ofertowego urządzeń rekreacyjnych wykonawcy-dostawcy, wybór najkorzystniejszej oferty, realizacja inwestycji, oddanie do użytkowania

Przewidywane cele do osiągnięcia:
wykonanie miejsca aktywnego wypoczynku mieszkańców osiedla Janek, integracja mieszkańców, zainicjowane zdrowego i aktywnego życia młodzieży i osób starszych.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przebudowa istniejącego placu zabaw wraz z wyposażeniem go w nowe urządzenia, wyłożeniem podłoża materiałem bezpiecznym dla zdrowia i życia oraz ogrodzeniem terenu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 800

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 111 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 140 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 140 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Klonowa 15

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
5822/122

Zasięg oddziaływania projektu:
Okoliczne budynki w sąsiedztwie, którym brakuje zorganizowanych placów zabaw. Dotyczy budynków Klonowa 15-15e, Gen. de Gaullle’a 92-96, 102-106,80-86,88-90, 98-100, 114-116, Reymonta 30-34.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
500-1000 dzieci

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
– złożenie pytania ofertowego do dostawców urządzeń zabawowych – wybór najkorzystniejszej oferty – realizacja inwestycji – oddanie do użytku

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wykonanie bezpiecznego i aktywnego wypoczynku dla dzieci i ich opiekunów.

Uwagi przy ocenie: 
Dnia 2015-07-31 wspólnie z wnioskodawcą, z uwagi na brak możliwości rozbudowy istniejącego placu zabaw (Rozporządzenie z dnia 12.04.2002 r. Ministra Infrastruktury dotyczące warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania – odległość placów zabaw od ulicy, budynków min. 10 m), ustalono zmianę lokalizacji inwestycji na działkę 2983/123 (teren Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Klonowej 23 w Zabrzu). Zgodnie z cennikiem miejskim wartość inwestycji ustalono na kwotę 140 tys. zł).

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Inwestycja ma na celu wykonanie miejsc postojowych dla około 20 samochodów mieszkańców okolicznych budynków.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 49

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 100 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 100 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Gen. de Gaulle’a 102-106

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
5281/123

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy okolicznych budynków, wzdłuż ulicy Gen. de Gaulle’a znajdują się lokale użytkowe, z których korzystają mieszkańcy całego Zabrza

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1000 – bezpośredni mieszkańcy + klienci lokali użytkowych

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wykonanie niezbędnej dokumentacji, wybór wykonawcy, wykonanie inwestycji, oddanie do użytkowania.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zapewnienie większej ilości miejsc postojowych ogólnodostępnych dla mieszkańców okolicznych budynków oraz klientów lokali użytkowych.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zespół rekreacyjno-sportowy o pow. poliuretanowej 600m2 zawierający: boisko do piłki siatkowej, koszykowej, tenisa stołowego, gry w 2 ognie i mała architektura: ławeczki, kosze na śmieci, itp. Całość ogrodzona piłkochwytami (wys. 4m, dł. 100m)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 674

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 450 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 450 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ks. Józefa Londzina 2

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Podwórko Szkoły Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczoka w Zabrzu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1787/89

Zasięg oddziaływania projektu:
Na terenie szkoły nie ma otwartych obiektów sportowo-rekreacyjnych dostępnych dla społeczności lokalnej, gdzie można spędzać wolny czas w sposób aktywny. Dla prawidłowego rozwoju, sprawności fizycznej dzieci i młodzieży konieczne jest stworzenie odpowiedniej bazy sportowo-rekreacyjnej. Projekt przewiduje utworzenie bezpiecznego terenu rekreacyjno-sportowego dla dzieci w każdym wieku. W okolicy mieszkają wielodzietne rodziny więc boisko byłoby wymarzonym miejscem do aktywnego spędzenia przez nie wolnego czasu. Spora część uczniów SP nr 8 przez wiele godzin przebywa w szkole, zarówno przed, jak i po lekcjach. Stąd na szkole spoczywa obowiązek zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków i do nauki, i do wypoczynku oraz rozwijania sportowych pasji. Powstanie nowego boiska przy Szkole Podstawowej nr 8 pozwoli na prowadzenie zajęć wychowania fizycznego w warunkach bezpiecznych, komfortowych oraz spełniających oczekiwania uczniów, rodziców, a także pracowników szkoły. Dodatkowo miejsce to będzie dostępne dla mieszkańców osiedla, gdzie brak jest ogólnodostępnego boiska. Zasięg oddziaływania projektu to centrum miasta Zabrze. Boisko to miejsce, z którego mogą korzystać mieszkańcy Zabrza – dzieci, młodzież, dorośli.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Zabrzu liczy średnio 260 uczniów w każdym roku szkolnym. Z boiska korzystać będą uczniowie w trakcie zajęć lekcyjnych, czyli średnio 260 uczniów. Boisko będzie udostępnione dla dzieci i młodzieży tego fragmentu dzielnicy Centrum Północ, który jest pozbawiony zarówno boiska, jak i placu zabaw – około 400 osób. Szacunkowa liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji to 480-500 osób. Umiejscowienie nowoczesnego boiska w centrum miasta Zabrze w okolicy Teatru Nowego oraz Biblioteki Miejskiej na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 pozwoli na użytkowanie go przez znaczną ilość osób w różnym wieku.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Przedmiotem realizacji projektu jest modernizacja asfaltowego boiska na nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Zabrzu. W zakres działań wchodzi także wyposażenie sportowe zamontowane w sposób trwały do podłoża poliuretanowego. Dysponentem wyposażenia sportowego będzie Szkoła Podstawowa nr 8.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem jest: – modernizacja asfaltowego boiska na kompleks sportowo-rekreacyjny w szkole, w której nie ma prawdziwego boiska oraz pełnowymiarowej sali gimnastycznej – poprawa warunków życia mieszkańców dzielnicy Centrum Północ – stworzenie dzieciom i młodzieży ogólnodostępnego miejsca do gier, zabaw i treningów, wpływając tym samym na zachęcenie dzieci do częstszego i aktywnego spędzania czasu na wolnym powietrzu – rozszerzenie oferty dydaktyczno-sportowej poprzez organizowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży – stworzenie podstaw i szans rozwoju dla aktywnego i zorganizowanego wypoczynku – promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez organizowanie imprez sportowych -stworzenie możliwości korzystania z bazy sportowej przez mieszkańców – zwiększenie rangi atrakcyjności dzielnicy – przeciwdziałanie- poprzez propagowanie sportu – agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży – umożliwienie uczniom niepełnosprawnym oraz dzieciom pochodzącym z ubogich rodzin brania udziału w lekcjach wychowania fizycznego w komfortowych warunkach.

Uwagi przy ocenie: 
Wydział oceniający sugeruje dodanie około 100 000 zł z uwagi na nie uwzględnienie kosztu monitoringu, utylizacji asfaltu i niedoszacowanie całości kosztu robót.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi nie posiada obiektu pozwalającego na rehabilitację dzieci. Adaptacja budynku dla szansę na pełniejszy rozwój aktywności zdrowotnej i ruchowej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 639

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 440 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Lokalizacja:  ul. Niedziałkowskiego 1

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Budynek przylegający do budynku szkoły Britam, wejście od strony podwórza SP nr 8.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1897/89

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania projektu to całe miasto Zabrze. Sala polisensorycznego poznania świata to miejsce, z którego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Zabrza – dzieci, młodzież, dorośli.

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Zabrzu liczy średnio 260 uczniów w każdym roku szkolnym. Z sali korzystać będą uczniowie w trakcie zajęć lekcyjnych czyli średnio 260 uczniów. Sala może być udostępniona dla dzieci i młodzieży wymagających terapii i rehabilitacji – około 500 osób. Sala może być udostępniona na organizację zajęć pozalekcyjnych ok. 50 osób. W sali mogą się również odbywać zajęcia terapeutyczne dla dorosłych mieszkańców dzielnicy oraz miasta Zabrze – ok 100 osób. szacunkowa liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji to 480-500 osób. Sala mogłaby służyć również do zajęć korekcyjnych w terapii wad postawy u dzieci.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Adaptacja istniejącego starego niewykorzystanego budynku na potrzeby wykonania sali polisensorycznego poznania świata z funkcją terapii wad postawy u dzieci.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Przewidywane cele: – adaptacja budynku na salę polisensorycznego poznania świata – stworzenie miejsca do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych – prowadzenie terapii wad postawy u dzieci

Uwagi przy ocenie: 
Wydział oceniający sugeruje dodanie około 33 000 zł z uwagi na niedoszacowanie kosztu dokumentacji i nadzoru inwestorskiego. W ramach dokumentacji technicznej należy opracować ekspertyzę techniczną budynku, uzyskać decyzję o warunkach zabudowy oraz decyzję zmiany sposobu użytkowania obiektu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Naprawa boiska szkolnego ZSO nr 5 o pow. 1207 m2

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 318

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 155 884,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 155 884,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja

Lokalizacja:  ul. Fredry, ul. Armii Krajowej

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4720/91, 4723/91, 4722/91, 4721/91, 4724/84, 4725/84, 4727/84

Zasięg oddziaływania projektu:
teren ZSO nr 5 w Zabrzu oraz przyległe ulice

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1500 osób

Przewidywane cele do osiągnięcia:
bezpieczna nawierzchnia boiska szkolnego w ZSO nr 5 w Zabrzu o pow. 1207 m2.

Uwagi przy ocenie: 
W zakresie podanym przez wnioskodawcę wydział oceniający stwierdza, że zadanie jest możliwe do wykonania.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wykonanie ogrodzenia szkoły ZSO nr 5 w Zabrzu

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 256

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 46 125,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 250 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 250 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja

Lokalizacja:  ul. Piłsudskiego; ul. Armii Krajowej, ul. Fredry

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4720/91, 4723/91, 4722/91, 4721/91, 4724/84, 4725/84, 4727/84

Zasięg oddziaływania projektu:
teren ZSO nr 5 w Zabrzu

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1000 osób

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Bezpieczne boisko szkolne oraz zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z boisk szkolnych.

Uwagi przy ocenie: 
Należy wykonać projekt budowlany w zakresie odtworzenia istniejącego ogrodzenia szkoły. Wydział oceniający stwierdza, ze koszt wykonania ogrodzenia jest niedoszacowany. Ostateczny zarys ogrodzenia ustalić z wnioskodawcą.
Przyjmuje się około 750 zł za metr bieżący wraz z rozbiórką istniejącego ogrodzenia.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt skierowany jest do placówek publicznych, lokalnej społeczności oraz seniorów zabrzańskich domów pomocy społecznej. Przy ul. Brysza powstaną stoły do gry w szachy i piłkarzyki oraz miejsce do wypoczynku.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 421

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 22 122,80 zł

Wartość projektu do głosowania: 22 122,80 zł

Kategoria projektu:
⇒ zdrowie
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Brysza 3

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren przy Domu Pomocy Społecznej nr 3

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
739/82, 741/82, 111/17, 230/17, 503/18

Zasięg oddziaływania projektu:
Przewidywany zasięg oddziaływania projektu obejmuje dzielnicę Centrum Południe, seniorów z pozostałych domów pomocy społecznej w Zabrzu oraz osoby starsze i niepełnosprawne skupione w zabrzańskich organizacjach pozarządowych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba beneficjentów to 500 osób, mieszkańców Zabrza, w różnym wieku: młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu, dzieci z przedszkola nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu, młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 36 w Zabrzu, mieszkańcy zabrzańskich domów pomocy społecznej, podopieczni zabrzańskich świetlic środowiskowych, pobliskie kluby seniora, osoby starsze i niepełnosprawne z zabrzańskich organizacji pozarządowych.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu inwestycyjnego o nazwie „Zagraj z seniorem! – budowa stołów do gry w szachy i piłkarzyki oraz miejsca relaksu” to pierwszy kwartał 2016. Przedmiotem inwestycji jest stworzenie miejsca do podtrzymywania, pobudzania i rozwijania sprawności intelektualnej oraz miejsca do relaksu dla seniorów zabrzańskich domów pomocy społecznej, dzieci i młodzieży z pobliskich szkół i przedszkoli, a także lokalnej społeczności. Beneficjenci będą mogli korzystać z efektów realizacji projektu w ciągu dnia. Projekt obejmuje dwie strefy aktywności. Strefa aktywności intelektualnej zawierać będzie trzy elementy: betonowy stół do gry w piłkarzyki oraz dwa betonowe stoły szachowe. Wykorzystanie tych sprzętów ma na celu podtrzymanie, pobudzanie oraz rozwijanie sprawności intelektualnej. Pozwoli także na nawiązanie więzi międzypokoleniowej i podtrzymanie pozytywnych relacji społecznych. W drugiej strefie znajdować się będzie altana otoczona krzewami oraz różami, w której umieszczony będzie komplet ogrodowy, składający się ze stołu, dwóch ław i dwóch krzeseł. Na tym obszarze powstanie także niewielki plac, na którym umieszczona będzie fontanna. Płynąca woda ma działanie relaksujące i terapeutyczne. To miejsce przyniesie ukojenie, wyciszenie po wcześniejszym aktywnym spędzaniu wolnego czasu. Cała przestrzeń otoczona zostanie żywopłotem, oddzielającym ją od zgiełku ulicy, aby korzystającym z projektu zapewnić wyciszenie i poczucie komfortu. Przedsięwzięcie przewiduje także zamontowanie lamp solarnych wzdłuż chodników, które umożliwią sprawniejsze poruszanie się gości. W czasie montażu poszczególnych elementów projektu będzie on promowany przez rozwieszenie plakatów w mieście, poinformowanie okolicznych placówek publicznych, umieszczenie informacji w internecie oraz lokalnej prasie. Po zakończeniu prac montażowych, na terenie przy Domu Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu, nastąpi uroczyste otwarcie dwóch stref aktywności. Zaproszone zostaną władze miasta, okoliczne placówki publiczne oraz lokalna społeczność. O przedsięwzięciu poinformowane zostaną lokalne media.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– integracja osób starszych z młodzieżą i dziećmi – zwiększenie świadomości mieszkańców Zabrza w zakresie funkcjonowania osób starszych w środowisku – podniesienie sprawności intelektualnej mieszkańców Zabrza i promocja zdrowia – zachęcenie osób w różnym wieku do aktywnego wypoczynku w plenerze – podniesienie atrakcyjności centrum miasta – promocja Domu Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu – nauka wzajemnej tolerancji młodzieży i seniorów poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Modernizacja placów zabaw

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 688

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zostało wykonane, a odbiór miał miejsce 31.08.2016 r.
Informacja wg stanu na 13.09.2016 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/14/16 ZBP 2016 – MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW POPRZEZ WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA ATESTOWANE

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 15 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 21 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 21 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 20 985,80 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ pomoc społeczna

Lokalizacja:  Kruczkowskiego 70

Uszczegółowienie lokalizacji: teren Rodzinnych Ogrodów Działkowych Tulipan

Zasięg oddziaływania projektu:
Rejon dzielnicy Helenka

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
około 200 miesięcznie

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Realizowanie celów rodzinnych ogrodów działkowych opisanych w art. 3 i art 4 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 o rodzinnych ogrodach działkowych w/z z art. 7.1.10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 z późn. zmianami o samorządzie gminnym.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przedmiotem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego w wymiarach 35,5×18,8 m przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16. Boisko ma charakter obiektu sportowego ogólnodostępnego dla dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 056

Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 441 687,42 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ Inna: integracja

Lokalizacja:  Cmentarna

Uszczegółowienie lokalizacji: teren przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1378/91

Zasięg oddziaływania projektu:
Boisko będzie ogólnodostępne dla mieszkańców (dzieci, młodzież, osoby dorosłe) dzielnicy Zandka oraz innych mieszkańców Zabrza (rozgrywki sportowe)

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
dzieci – 400, młodzież – 400, dorośli – 250

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 35,5×18,8 m o nawierzchni poliuretanowej na odpowiedniej podbudowie, na terenie zdrenowanym. Boisko przystosowane będzie do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę oraz odpowiednio wyposażone w trwałe urządzenia dla tych dyscyplin sportowych. Na boisku będzie można okazjonalnie grać w tenisa ziemnego w, badmintona i inne gry zespołowe. Całość płyty boiska otoczona będzie ogrodzeniem o wys. 3m stanowiącym jednocześnie łapacz piłek. Boisko nie będzie posiadało miejsc siedzących widowni, natomiast przystosowane jest do obserwacji gier w pozycji stojącej z przyległego chodnika i placów. Wokół boiska ustawione będą cztery latarnie, które będą je oświetlały. Boisko będzie monitorowane.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych do nowoczesnej infrastruktury sportowej, tym samym zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz poprawa kondycji fizycznej, w konsekwencji zdrowotnej. Inwestycja wpłynie także na rozwijanie działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym. Otwartość tego obiektu będzie dodatnio oddziaływać na rozwój rekreacji i sportu masowego.

Uwagi przy ocenie: 
Wydział oceniający sugeruje zwiększenie kwoty zamierzenia inwestycyjnego na łączna kwotę inwestycji 500 tys. zł. Kwota została zwiększona z powodu zaniżonych kosztów dokumentacji projektowo – kosztorysowej, która obejmuje również koszty wykonania dokumentacji dla projektów branżowych i małej architektury oraz nadzoru inwestorskiego i obsługi geodezyjnej.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt jest skierowany do placówek publicznych i lokalnej społeczności. Przy ul. Brysza 3 powstanie siłownia zewnętrzna, a dla bezpieczeństwa korzystających zamontowany zostanie monitoring wizyjny wraz z nową bramą wjazdową.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 468

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 248 002,80 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 273 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 273 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Brysza 3

Uszczegółowienie lokalizacji: teren przy Domu Pomocy Społecznej nr 3

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
739/82/ 741/82, 111/17, 230/17, 503/18

Zasięg oddziaływania projektu:
Przewidywany zasięg oddziaływania projektu przewiduje dzielnicę Centrum Południe, osoby starsze i niepełnosprawne skupione w zabrzańskich organizacjach pozarządowych, seniorów z pozostałych domów pomocy społecznej w Zabrzu.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba beneficjentów to 500 osób, mieszkańców Zabrza, w różnym wieku: młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu, dzieci z Przedszkola nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu, młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 36 w Zabrzu, mieszkańcy zabrzańskich domów pomocy społecznej, podopieczni zabrzańskich świetlic środowiskowych, pobliskie kluby seniora, społeczność lokalna.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu inwestycyjnego o nazwie „Aktywność łączy pokolenia” to pierwszy kwartał 2016. Przedmiotem inwestycji jest stworzenie miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego dla seniorów zabrzańskich domów pomocy społecznej, dzieci i młodzieży z pobliskich szkół i przedszkoli oraz lokalnej społeczności, a także osób starszych i niepełnosprawnych skupionych w zabrzańskich organizacjach pozarządowych. Beneficjenci będą mogli korzystać z efektów realizacji projektu w ciągu dnia. Projekt obejmuje budowę siłowni zewnętrznej na terenie ogrodu Domu Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu, w której znajdą się elementy siłowni zewnętrznej: piechur i orbitrek, motyl i rower oraz prasa nożna i wioślarz. To miejsce umożliwi osobom korzystającym podniesienie kondycji fizycznej, poprawę koordynacji ruchowej, pomoże w utrzymaniu poprawnej postawy ciała. Dodatkową zaletą siłowni plenerowej jest możliwość spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, co prowadzi do poprawy samopoczucia i ogólnego stanu zdrowia. Cała przestrzeń otoczona zostanie żywopłotem, oddzielającym ją od zgiełku ulicy, aby korzystającym z projektu zapewnić wyciszenie i poczucie komfortu. Przedsięwzięcie przewiduje także wymianę ścieżek przy siłowni oraz zamontowanie lamp solarnych wzdłuż chodników, które umożliwią sprawniejsze poruszanie się gości. W celu zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających z projektu zamontowana zostanie automatyczna brama wjazdowa oraz furtka z wideodomofonem. Bezpieczeństwo gości przebywających na terenie ogrodu zapewni założenie monitoringu wizyjnego obejmującego swoim zasięgiem wejście na teren posesji oraz obszar, na którym znajdować się będą wszystkie urządzenia. Inną zaletą posiadania monitoringu jest zminimalizowanie niebezpieczeństwa zniszczenia sprzętu lub prób użytkowania go w niewłaściwy sposób, co może skutkować kontuzją lub utratą zdrowia. W czasie montażu poszczególnych elementów projektu będzie on promowany poprzez rozwieszenie plakatów w mieście, poinformowanie okolicznych placówek publicznych, umieszczenie informacji w internecie oraz lokalnej prasie. Po zakończeniu prac montażowych, na terenie przy Domu Pomocy nr 3 w Zabrzu, nastąpi uroczyste otwarcie siłowni plenerowej. Zaproszone zostaną władze miasta, okoliczne placówki publiczne oraz lokalna społeczność. O przedsięwzięciu poinformowane zostaną lokalne media.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– integracja osób starszych z młodzieżą i dziećmi – zwiększenie świadomości mieszkańców Zabrza w zakresie funkcjonowania osób starszych w środowisku – podniesienie kondycji fizycznej mieszkańców Zabrza i promocja zdrowia – zachęcenie osób w różnym wieku do aktywnego wypoczynku w plenerze – podniesienie atrakcyjności centrum miasta – promocja Domu Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu – nauka wzajemnej tolerancji młodzieży i seniorów poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu

Uwagi przy ocenie: 
Wydział oceniający sugeruje dodanie około 25 000 zł z uwagi na nieuwzględnienie kosztu dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego.
Dyrektor DPS nr 3 pozytywnie opiniuje wniosek.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Brakujące i uszkodzone elementy chodnika wymagają naprawy. Wpłynie to na bezpieczeństwo korzystających z niego wielu mieszkańców i poprawi estetykę tego miejsca.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 729

Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 288 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 288 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Ks. Norberta Bończyka

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Zandka

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
około 600 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Przy ul. Ks. Bończyka znajdują się trzy sklepy, kościół i świetlica środowiskowa. Naprawa chodnika zwłaszcza zimą poprawi bezpieczeństwo pieszych, ponieważ wszelkie nierówności i brak nie są widoczne pod śniegiem. Ponadto poprawi to estetykę tego miejsca.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i poprawa estetyki

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Monitoring w trzech miejscach dla poprawy bezpieczeństwa na Zandce: przy szkole dla bezpieczeństwa dzieci, na skrzyżowaniu Ks. Bończyka i Ks. Tomeczka w pobliżu kościoła i świetlicy środowiskowej, na skrzyżowaniu Siedleckiego i Krakusa.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 688

Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 160 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 160 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja: 
1. Skrzyżowanie przy ul. Ks. Tomeczka i ul. Ks. Bończyka
2. Skrzyżowanie przy ul. Cmentarnej i ul. Siedleckiego
3. Skrzyżowanie przy ul. Siedleckiego i Krakusa

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Zandka oraz korzystający z przejazdu przez naszą dzielnicę

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
około 1500 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Przez naszą dzielnicę przejeżdża wielu kierowców skracających sobie drogę z centrum miasta w kierunku Bytomia. Ponadto dwa skupy złomu i zakład segregacji to olbrzymia ilość przejeżdżających samochodów.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa bezpieczeństwa

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przedmiotem projektu jest stworzenie miejsca do wspólnego biesiadowania, którego głównym celem jest integracja przez zabawę. Projekt adresowany jest do placówek publicznych, lokalnej społeczności, seniorów zabrzańskich domów pomocy społecznej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 416

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 9 018,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 9 018,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Brysza 3

Uszczegółowienie lokalizacji: teren przy Domu Pomocy Społecznej nr 3

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
739/82, 741/82, 111/17, 230/17, 503/18

Zasięg oddziaływania projektu:
Przewidywany zasięg oddziaływania projektu obejmuje dzielnice Centrum Południe, seniorów z pozostałych domów pomocy społecznej w Zabrzu, osoby starsze i niepełnosprawne skupione w zabrzańskich organizacjach pozarządowych oraz mniejszości narodowe (Romowie) zamieszkałe na terenie Zabrza.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowo liczba beneficjentów to 500 osób, mieszkańców Zabrza, w różnym wieku: dzieci z Przedszkola nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu, młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu, młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 36 w Zabrzu, mieszkańcy zabrzańskich domów pomocy społecznej, członkowie klubów seniora, przedstawiciele mniejszości narodowych zamieszkałych na terenie Zabrza, osoby starsze i niepełnosprawne skupione w zabrzańskich organizacjach pozarządowych.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu to pierwszy kwartał 2016. Przedmiotem inwestycji jest stworzenie miejsca wspólnego biesiadowania, którego głównym celem jest integracja przez zabawę. Projekt adresowany jest do mieszkańców zabrzańskich domów pomocy społecznej, dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli, członków klubów seniora, osób starszych i niepełnosprawnych skupionych w organizacjach pozarządowych i mniejszości narodowych (Romowie). Efekt realizacji projektu byłby dostępny dla gości w okresie od wiosny do jesieni, gdy Dom Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu organizuje imprezy tematyczne na świeżym powietrzu. Projekt obejmuje umieszczenie w ogrodzie dwóch namiotów dla bawiących się gości oraz altany z podestem dla zespołu muzycznego. Namioty byłyby schronieniem dla gości i miejscem spotkań przy stole – wspólnych rozmów i wymiany doświadczeń. „Najcudowniejsze na ziemskim świcie rzeczy są właśnie: sen, miłość, śpiew i taniec” – pisał Homer i nie sposób się z tym nie zgodzić. Taniec jest tanim i bezpiecznym „lekiem” na nadciśnienie. Po 30 minutach tańca spadek ciśnienia utrzymuje się do 10 godzin. Taniec usprawnia układ odpornościowy, obniża poziom złego cholesterolu, poprawia przemianę materii oraz pomaga oczyścić organizm z toksyn. Jest tez doskonałą formą rehabilitacji. Muzyka ma niepodważalny wpływ na nastrój człowieka, oddziałuje na układ krwionośny i oddechowy. Podczas słuchania dźwięków instrumentów następuje aktywizacja autonomicznego układu nerwowego, poprawia się samopoczucie. Muzyka budzi emocje, które uruchamiane są przez rytm i tempo. Ogród na terenie DPS jest duży, doskonały do organizowania przyjęć, dzięki którym ludzie starsi, niepełnosprawni, dzieci, osoby chore, ludzie innej narodowości mogą spędzać wspólnie czas i uczyć się od siebie wielu rzeczy. Realizacja projektu zapewniłaby podwyższenie standardu zabawy oraz doznań muzycznych, altana stanowić będzie element dekoracyjny, spełni także rolę miejsca do wypoczynku na co dzień. Projekt będzie promowany poprzez rozwieszenie plakatów w mieście, poinformowanie okolicznych placówek publicznych, umieszczenie informacji w internecie oraz lokalnej prasie. PO zakończeniu prac montażowych na terenie ogrodu Domu Pomocy Społecznej nastąpi uroczyste otwarcie.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– integracja osób starszych z młodzieżą i dziećmi – zwiększenie świadomości mieszkańców Zabrza w zakresie funkcjonowanie osób starszych w środowisku – zachęcenie osób w różnym wieku do aktywnego wypoczynku w plenerze – podniesienie atrakcyjności w centrum miasta – promocja Domu Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu – nauka wzajemnej tolerancji młodzieży i seniorów poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu – integracja zabrzańskiej społeczności z mniejszościami narodowymi zamieszkałymi na terenie Zabrza.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada budowę boiska sportowego ogólnodostępnego przy ul. Korczoka 98, przeznaczonego do gier zespołowych – głównie do piłki nożnej, o ogólnej powierzchni 1000m2 z naturalną trawiastą nawierzchnią, piłkochwytami i bramkami.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 698

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 139 500,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Korczoka 98

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Teren Szkoły Podstawowej nr 17 im. Bohaterów Westerplatte w Zabrzu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1716/101

Zasięg oddziaływania projektu:
Z boiska będą korzystać dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Zabrzu oraz Zespołu szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu, jak również dzieci, młodzież i dorośli – mieszkańcy dzielnicy Zaborze. Na dzień dzisiejszy szkoła dysponuje jedynie boiskiem z asfaltowa nawierzchnią, które nie jest bezpieczne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
W godzinach porannych i dopołudniowych z boiska będą korzystali głownie uczniowie obu szkół (SP 17 i ZSO 14) – ok. 450 uczniów. W godzinach popołudniowych dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy dzielnicy Zaborze – szacunkowo ok. 100 osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt zakłada budowę boiska sportowego ogólnodostępnego głównie do piłki nożnej o ogólnej powierzchni 1000m2 z naturalna trawiastą nawierzchnią. Obiekt wyposażony będzie w dwie bramki o wymiarach 5mx2m. Za bramkami oraz od strony szkoły będą piłkochwyty o wysokości 6m każdy. Boisko będzie wymagało systematycznego koszenia trawy oraz malowania linii.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży – kreowanie pozytywnych wzorców dotyczących aktywnego spędzania czasu wolnego – rozwijanie zainteresowań sportowych – integracja środowiska lokalnego – organizacja rozgrywek, turniejów piłkarskich międzyszkolnych, międzynarodowych

Uwagi przy ocenie: 
We wniosku nie uwzględniono kosztu nadzoru inwestorskiego. Wydział oceniający sugeruje dodanie około 7 000 zł na nadzór i 30 000 zł na projekt. Kwoty podane we wniosku nie obejmują również wykonania monitoringu. Kwota budowy boiska jest niedoszacowana. Po konsultacji z projektantem (z uwagi na utrzymanie boiska w dobrym stanie) proponujemy budowę boiska z nawierzchnią poliuretanową.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wykonanie siłowni zewnętrznej składającej się z 8 urządzeń siłowych, ogrodzenie i zabezpieczenie placu zabaw dla zwiększenia bezpieczeństwa bawiących się na nim dzieci poprzez ograniczenie obszaru sprawowania opieki oraz odgrodzenie od zwierząt.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 285

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 74 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 74 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Jana III Sobieskiego

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2894/25, 610/25, 2895/25

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy osiedla „Sobieskiego” oraz mieszkańcy miasta Zabrze

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1400 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Siłownia plenerowa skierowana do mieszkańców osiedla przy ul. Sobieskiego z możliwością uczestniczenia wszystkich mieszkańców Zabrza. Realizacja projektu: złożenie zapytania ofertowego na urządzenia fitness, wybór najkorzystniejszej z ofert wykonawców, montaż, oddanie do użytkowania.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Utworzenie obszaru miejskiego zapewniającego możliwość aktywnego spędzania czasu, promocji zdrowia. Zachęcenie przez bezpośrednio kontakt i dostępność urządzeń do aktywności fizycznej osób zamieszkujących w Zabrzu. Zwiększenie bezpieczeństwa i zdrowia dzieci bawiących się na placu zabaw.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wyznaczenie ok. 55 miejsc postojowych w centrum miasta, zapewniających mieszkańcom budynków przy ul. Kowalskiej, Św. Barbary i Goethego oraz mieszkańcom Zabrza możliwości bezpiecznego parkowania pojazdów.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 288

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 228 400,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 228 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 228 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Kowalska 8, 12, 14, 16, 18

Uszczegółowienie lokalizacji: Pas przy obrębie działek

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1313/160, 612/161, 615/163, 1397/166, 1321/169, 1316/171, 1316/172, 1314/175, 1296/176

Zasięg oddziaływania projektu:
Miejsca parkingowe w ilości ok. 55 sztuk dla mieszkańców budynków przy ul. Kowalskiej 8-18, św. Barbary 8-16, Goethego jak i pozostałych uczestników ruchu.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
min. 1500 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Miejsca parkingowe usytuowane w ścisłym centrum miasta zapewnią bezpieczne parkowanie pojazdów mieszkańców okolicznych wieżowców oraz osób muszących załatwiać w centrum miasta. Dostępność ogólna. Realizacja projektu: wykonanie niezbędnej dokumentacji, wybór wykonawcy, realizacja inwestycji, oddanie do użytkowania.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zapewnienie większej ilości miejsc postojowych dla mieszkańców okolicznych wieżowców, w szczególności przy ul. Kowalskiej, św. Barbary, Goethego oraz pozostałych mieszkańców Zabrza. Zwiększenie bezpieczeństwa na drodze przejazdowej przez osiedle.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa nawierzchni placu kościelnego to bezpieczne przejście i parking oraz rozwój i kontynuacja „Promenady Rokitnickiej”. Obecny stan nawierzchni jest bardzo zniszczony i wymaga naprawy. Korzysta z niej duża część mieszkańców i uczniów.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 490 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: estetyka

Lokalizacja:  Plac kościelny, ul. Wyszyńskiego 14

Uszczegółowienie lokalizacji: plac kościelny

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2439/53

Zasięg oddziaływania projektu:
Plac kościelny służy wszystkim mieszkańcom dzielnicy, uczniom pobliskich szkół, do których chodzą, jak i przyjezdnym. Plac jest otwarty cały czas i to właśnie tędy ludzie przechodzą z osiedla na główny przystanek autobusowy oraz do sklepów i kościoła. Jest to jedyne miejsce poza kilkoma miejscami na chodniku gdzie można zaparkować samochód. Z placu kościelnego korzysta też duża część ludzi przyjezdnych np. na pogrzeby czy śluby lub uroczystości kościelne oraz jako miejsca postojowe. Plac kościelny wielokrotnie służy do organizacji imprez kulturalnych w naszej dzielnicy (festyny, coroczne obchody św. Marcina, jarmark adwentowy).

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Z wyliczeń parafialnych wynika, iż w samą niedzielę z placu korzysta ok 5000 mieszkańców, do tego dochodzi kilkadziesiąt samochodów, a przechodniów znacznie większa ilość niż w niedzielę, bo przez plac kościelny ludzie skracają sobie drogę na cmentarz, przystanek, do szkół, itp.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Teren placu kościelnego jest dostępny 24h na dobę, dysponentem, jak do tej pory, powinna być parafia, której przedstawicielem jest ks. Proboszcz. Projekt został omówiony z właścicielem gruntów (tereny, na którym ma być realizowany projekt). Sam proces inwestycyjny powinien przebiegać następująco: demontaż starej nawierzchni, budowa nawierzchni placu z różnego typu powierzchniowej kostki brukowej. Cały plac kościelny liczy około 3000m2. Chciałbym, aby przedstawiciel uczestniczył w przygotowaniu planu lub aby wykonawca zorganizował konsultacje z mieszkańcami i właścicielami terenu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem całego projektu nowej nawierzchni placu kościelnego jest kontynuacja budowanego obok deptaku – „Promenady Rokitnickiej” (wygrany projekt w ostatniej edycji budżetu partycypacyjnego), na którym znajdowałaby się dalsza część „Promenady”. W następnych latach umieszczane byłyby tablice upamiętniające dawnych znanych mieszkańców Rokitnicy np. z podziałem na duchowieństwo i świeckich. Poprzez wymianę nawierzchni placu kościelnego poprawi się bezpieczeństwo i estetyka tej dzielnicy. Rokitnica była kwitnącą osadą w okresie 20-lecia międzywojennego, należącą wtedy do Rzeszy, jednak jej mieszkańcy ryli rdzennymi Ślązakami, chociaż mówiącymi po niemiecku, Ślązakami kochającymi nade wszystko swoją małą ojczyznę. Wiele też potrafili dla niej zrobić. Niestety większość z tych osób została wymazana z pamięci. Czas by przywrócić ich nazwiska i opowiedzieć o tym, co uczynili dla Rokitnicy, a stale uczęszczana trasa wzdłuż cmentarza i placu kościelnego przez miejscową ludność i gości naszej dzielnicy jest po temu najlepszym miejscem. Obecnie realizowana budowa deptaku stanowić będzie trasę spacerową, a kończyć się będzie właśnie na placu kościelnym. Tablice pojawiałyby się wzdłuż deptaka ze świeckimi częściami historii Rokitnicy, a kończyłyby się na placu kościelnym z historią związaną z parafią. Plac kościelny jest też wizytówką naszej dzielnicy, na którym stoi zabytkowy, 100-letni kościół wybudowany w jeden rok przez mieszkańców Rokitnicy.

Uwagi przy ocenie: 
Z opinii prawnej:
„Wydatki publiczne ponoszone powinny być zgodnie z przepisami regulującymi dany rodzaj wydatków. Zasada taka wyrażona została w art. 44 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z treścią tego przepisu jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. Ustawą regulującą zasady finansowania prac związanych z ochroną zabytków jest ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 tejże ustawy jednostka samorządu terytorialnego może udzielać właścicielowi bądź posiadaczowi zabytku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. Dotacji takiej udziela jednak organ stanowiący i to na zasadach określonych w swojej uchwale. Fakt wyłonienia w ramach procedur wykonania budżetu partycypacyjnego projektu polegającego na pracach budowlanych w otoczeniu zabytku nie stanowi podstawy do stwierdzenia, iż nie mają zastosowania w tym przypadku opisane wyżej zasady. Do finansowania tego rodzaju prac będą miały zastosowanie przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz uchwała Rady Miasta Zabrze z dnia 9 czerwca 2014 r. Nr LII/770/14 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane prze zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze nie stanowiących jego wyłącznej własności.”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt „Przyjazne i bezpieczne centrum” zakłada rewitalizację skweru w centrum miasta. W wyniku realizacji tego projektu zostanie przywrócony mieszkańcom teren w ścisłym centrum między budynkami przy uczęszczanym ciągu komunikacyjnym.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 195

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 400 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 400 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Wyzwolenia – Dworcowa – Wolności

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1253/120, 1563/120

Zasięg oddziaływania projektu:
Planowana inwestycja będzie oddziaływać bezpośrednio na mieszkańców centrum, a także liczne osoby pracujące w mieście lub poza nim, dla których na codziennej drodze znajdzie się rewitalizowany skwer.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ze względu na lokalizację inwestycji przy uczęszczanym szlaku komunikacji pieszej łączącej dworzec kolejowy i autobusowy z rynkiem należy przypuszczać, że planowana rewitalizacja przysłuży się dużej liczbie osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
W oparciu o sporządzoną koncepcję programowo-przestrzenną oraz wnikliwy wywiad z mieszkańcami opracowano kluczowe założenia niezbędne do realizacji projektu: – bezpieczeństwo (monitoring i oświetlenie) – dostępność (mała architektura) – jakość (uregulowane ciągi piesze)

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Uzupełnienie tkanki miejskiej poprzez wpisanie się w ideę adaptacji wewnętrznych dziedzińców śródmiejskich. Ponadto: 1. poprawa bezpieczeństwa w centrum miasta 2. poprawa jakości i wizerunku centrum miasta 3. stworzenie przyjaznej strefy dla wszystkich mieszkańców w tym dzieci do spędzania wolnego czasu w centrum miasta 4. Rewitalizacja komunikacji pieszej w centrum miasta

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
1. zakup i montaż urządzeń do siłowni
2. remont nawierzchni parkingu i dróg dojścia do siłowni
3. wymiana furtki i bramy wjazdowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 76

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 230 500,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 230 500,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ pomoc społeczna

Lokalizacja:  Jana Matejki

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1610/55

Zasięg oddziaływania projektu:
– mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej – okoliczni mieszkańcy – osoby odwiedzające – młodzież okolicznych szkół

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
2000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Siłownia zewnętrzna udostępniona będzie codziennie w ustalonych godzinach w szczególności dla podopiecznych domów pomocy społecznej i okolicznych mieszkańców. Dysponentem projektu jest Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Zabrzu (Dyrektor).

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Dzielnicę Centrum Południe zamieszkuje wiele osób w wieku poprodukcyjnym, swoją siedzibę mają tu dwa domy pomocy społecznej. Główne cele do osiągnięcia po realizacji projektu to: – poprawa kondycji zdrowotnej – aktywny wypoczynek mieszkańców – integracja seniorów domu z lokalną społecznością w celu zapobiegania izolacji społecznej osób zamieszkujących domy pomocy społecznej – stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przedmiotem projektu jest budowa boiska do koszykówki i siatkówki wraz z siłownią zewnętrzną. Boisko i siłownia ma charakter obiektu sportowego ogólnodostępnego dla młodzieży uczącej się i mieszkającej w pobliżu szkoły.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 328

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 497 635,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Marszałka J. Piłsudskiego 58

Uszczegółowienie lokalizacji: teren podwórka szkolnego

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4254/102i

Zasięg oddziaływania projektu:
Boisko i siłownia będą ogólnodostępne dla mieszkańców, młodzieży i pracowników.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
około 1000 osób (zasięg)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wykonanie nowego boiska i siłowni zewnętrznej do celów sportowych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. integracja mieszkańców dzielnicy 2. aktywizacja ruchowa mieszkańców 3. poprawa kondycji i zdrowia mieszkańców 4. cel wychowawczy

Uwagi przy ocenie: 
We wniosku nie uwzględniono kosztu nadzoru inwestorskiego. Wydział oceniający sugeruje dodanie około 2 365 zł. Ponadto wydział oceniający sugeruje zmianę lokalizacji boiska w uzgodnieniu z wnioskodawcą z uwagi na kolizję z kanalizacją.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przedmiotem projektu jest remont i wymiana sprzętu w dwóch siłowniach znajdujących się w obiekcie sportowym.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 217

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 138 500,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 172 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 172 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Marszałka Piłsudskiego 58

Uszczegółowienie lokalizacji: obiekt sportowy

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
5524/102

Zasięg oddziaływania projektu:
Siłownie będą dostępne dla młodzieży ZCKOIZ oraz Międzyszkolnego Klubu Sportowego, który za zgodą Prezydenta Miasta Zabrze użycza obiekt sportowy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
około 700 osób (zasięg)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Remont dwóch sal i wymiana sprzętów do celów sportowych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. aktywizacja ruchowa młodzieży 2. poprawa kondycji i zdrowia młodzieży 3. cel wychowawczy

Uwagi przy ocenie: 
We wniosku nie uwzględniono kosztu nadzoru inwestorskiego oraz wentylacji mechanicznej oraz zasilanie wentylacji. Wydział oceniający sugeruje dodanie około 33 500 zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przedmiotem projektu jest remont dwóch pracowni komputerowych znajdujących się w głównym budynku ZCKOiZ.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 232

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 178 533,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 178 533,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja

Lokalizacja:  Marszałka Piłsudskiego 58

Uszczegółowienie lokalizacji: główny budynek szkoły

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
5524/102

Zasięg oddziaływania projektu:
Sale komputerowe będą dostępne dla młodzieży ZCKOIZ i w czasie egzaminów

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
około 430 osób (zasięg)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Remont sal i wymiana sprzętów komputerowych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
cel wychowawczy i edukacyjny

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Remont kapitalny szatni klubowych wraz z remontem łazienek i pomieszczeń socjalnych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 296

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Roboty budowlane zakończono i odebrano. Efekt realizacji zadania przekazano do eksploatacji.
Informacja wg stanu na 13.09.2016 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZN/12/16 ZBP 2016 – REMONT SZATNI I ŁAZIENEK W BUDYNKU KLUBOWYM MKS ZABORZE ZABRZE

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 98 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 92 707,05 zł

Wartość projektu do głosowania: 92 707,05 zł

Faktyczny koszt projektu: 86 624,98 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport

Zasięg oddziaływania projektu:
Miasto Zabrze oraz drużyny z całego Śląska rywalizujące na obiektach MKS Zaborze Zabrze

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
około 600 osób miesięcznie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Prawo korzystania z szatni i łaźni będzie miał każdy zawodnik biorące udział w zawodach organizowanych na terenie MKS Zaborze Zabrze

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa warunków socjalnych zawodników korzystających z kompleksu boisk MKS Zaborze

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Proponowane miejsce siłowni zewnętrznej to plac zabaw u zbiegu ulic Jaskółczej i Sportowej, graniczący z OSiR przy ul. Jaskółczej 40. Teren ośrodka od godziny 22 – 7 zamknięty, monitorowany.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 467

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 60 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 60 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Ulica: Jaskółcza – Sportowa

Uszczegółowienie lokalizacji: część działki placu zabaw od ul. Sportowej

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2243/80

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Guido – Os. Janek, Dzierżona, Rymera – ogólnodostępny

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Dzielnica Guido – 2000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Regulamin dotyczący wieku osób korzystających, również pod kątem trudności urządzeń

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Ogólnodostępna, darmowa siłownia zewnętrzna to doskonała odskocznia od prozy dnia codziennego. Miejsca takie sprzyjają integracji okolicznych mieszkańców i wpływają na ich dobre samopoczucie oraz pozytywne postrzeganie okolicy. Relaksacyjne ćwiczenia na świeżym powietrzu na urządzeniach doskonale wpisują się w prozdrowotne trendy i zalecenia do bardziej aktywnego spędzania czasu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przebudowa istniejącego zużytego już bardzo mocno chodnika, polegająca na wymianie nawierzchni i poszerzeniu o pas rowerowy oraz wymiana starego oświetlenia na nowe energooszczędne. Likwidacja żywopłotu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 366

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 484 875,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 484 875,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Sportowa na całej długości

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Guido. Osiedle Janek

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
7000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnie dostępna droga publiczna

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– poprawa bezpieczeństwa użytkowników, w tym dzieci i młodzieży udających się do przedszkoli i szkół na głównym ciągu komunikacyjnym osiedla – poprawa estetyki wizerunku i obniżenie kosztów związanych z energią elektryczną – poprawa komfortu życia – zmniejszenie kosztów obsługi terenów zielonych – zmniejszenie ryzyka oraz kosztów ubezpieczenia – zmniejszenie barier architektonicznych dla osób starszych i niepełnosprawnych

Uwagi przy ocenie: 
Za zgodą wnioskodawcy ograniczono zakres rzeczowy o ok. 50%. W przeciwnym razie koszt zadania znacząco przekroczyłby 500 tys. zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Brak placu zabaw, który kiedyś istniał, duża liczba małych dzieci. Dobre warunki terenowe na taką inwestycję. Niezbyt wygórowane koszty inwestycji (2 huśtawki, 1 zjeżdżalnia, 1 piaskownica)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 94

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 60 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 60 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Skrzyżowanie ulic: Gliwickiej i Słowackiego

Uszczegółowienie lokalizacji: pas zieleni na alei drzew

Zasięg oddziaływania projektu:
ulice: Gliwicka, Słowackiego, Skalista, Sokolska, Przy Bramie, Ciupki, Nad Kanałem

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
40-100 osób (dzieci)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):

Przewidywane cele do osiągnięcia:

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek kierowany do kolejnego etapu ze zmianą, konsultacja z wnioskodawcą w dniu 15.09.2015: wyrażono zgodę na przesunięcie inwestycji w stronę skrzyżowania ul. Gliwickiej z ul. Nad Kanałem – zbyt mało miejsca na budowę placu zabaw w pierwotnej lokalizacji.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Utworzenie lokalnego Centrum Informatycznego służącego mieszkańcom miasta poradami z zakresu edukacji informatycznej (e-usługi UM Zabrze, innych urzędów, banków, przedsiębiorstw) oraz obsługi i naprawy sprzętu komputerowego.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 678

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 144 200,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 144 200,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ telekomunikacja

Lokalizacja:  Chopina 26

Uszczegółowienie lokalizacji: Zespół Szkół nr 10

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy Zabrza, którzy są zainteresowani edukacją informatyczną lub poradami w zakresie sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa danych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1000-10000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Utworzenie lokalnego Centrum Informatycznego, które będzie służyło mieszkańcom miasta z poradami z zakresu edukacji informatycznej ze szczególnym uwzględnieniem e-usług oferowanych zarówno przez Urząd Miasta Zabrze, jak i inne jednostki, organizacje, i przedsiębiorstwa (banki, przedsiębiorstwa miejskie, urzędy, itp.). Porad będą udzielali w ramach wolontariatu uczniowie ostatnich klas technikum Informatycznego, przygotowując się w ten sposób do pracy zawodowej oraz absolwenci Technikum nr 7. Funkcjonowanie Centrum nie ogranicza się do udzielania porad mieszkańcom dzielnicy, ale do wszystkich, którzy zechcą skorzystać z pomocy. Planowane jest również wykorzystanie centrum do prowadzenia lekcji o e-usługach dla uczniów zabrzańskich szkół. Na potrzeby Centrum zostaną zaadaptowane niezagospodarowane pomieszczenia w budynku Zespołu Szkół nr 10 z osobnym wejściem, niezależnie od wejść do szkoły. Centrum będzie czynne w godzinach pracy szkoły (dwa stanowiska) po wcześniejszej rezerwacji oraz w godzinach popołudniowych (całe centrum). Pomieszczenia Centrum mogą również służyć pracownikom UM przy organizowaniu mobilnych punktów informacyjnych lub szkoleń z zakresu e-usług. Dodatkowym atutem jest połączenie Centrum z miejską siecią światłowodową poprzez włączenie Centrum jako pracowni do szkolnej sieci informatycznej. Centrum może również służyć Zespołowi Szkół nr 10 w edukacji informatycznej uczniów Zespołu związanej z praktycznym korzystaniem z e-usług, a także jako otwarty punkt dla opiekunów prawnych uczniów mających problemy z korzystaniem z dziennika elektronicznego w miejscu zamieszkania.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– aktywizacja informatyczna starszego pokolenia mieszkańców miasta – przedstawienie i przekonanie mieszkańców do korzystanie z e-usług oferowanych przez UM w Zabrzu – propagowanie wśród mieszkańców bezpiecznego i regularnego korzystania z e-usług – bieżąca pomoc w rozwiązywaniu problemów informatycznych i komputerowych mieszkańców (nie wymagających serwisowania sprzętu) – wsparcie edukacji informatycznej w zakresie e-usług uczniów zabrzańskich szkół

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Odwodnienie terenu, przygotowanie podbudowy pod boisko mini do piłki nożnej o wym. 23x38m wraz z bieżnią 4-torową prostą 60m i skocznią w dal. Zamontowanie wokół obiektu 12 ławek, 4 koszy, jak również oświetlenie oraz montaż monitoringu i chodników.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 073

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Gdańska 10

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 i mieszkańców dzielnicy

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
553/15, KW 23229

Zasięg oddziaływania projektu:
W szkole uczy się 520 uczniów w klasach ogólnodostępnych, integracyjnych i sportowych. Brak boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal uniemożliwia prawidłową realizację programu zajęć wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych, a także czasu wolnego uczniów m.in. przebywających w świetlicy szkolnej. Boisko będzie służyć uczniom naszej szkoły, ich rodzinom oraz społeczności lokalnej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
3300 osób korzystających z boiska, tj.: – uczniowie szkoły: zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rekreacyjno-sportowe w czasie wakacji – rodziny uczniów: pikniki środowiskowe, zawody sportowe – okoliczni mieszkańcy i ich dzieci: boisko dla młodzieży i dorosłych do gry w piłkę nożną.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Boisko dla uczniów naszej szkoły (ok 520 w roku szkolnym 2015/16), na którym będą realizowane zajęcia wychowania fizycznego, jak również sportowe zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rekreacyjno-sportowe w czasie wakacji. Okoliczni mieszkańcy z rodzinami będą spędzać aktywnie wolny czas na boisku i istniejącym już placu zabaw. Nowoczesne boisko będzie promocja sportu i rekreacji ruchowej oraz zdrowego stylu życia.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Szkoła planuje zintensyfikować działania nakierowane na rozwój psychosomatyczny uczniów naszej szkoły oraz integrację środowiska lokalnego wokół sportu. Dzieci i młodzież bardzo chętnie gra w piłkę nożną, biega i skacze, lubi rywalizację, utożsamia się ze swoimi idolami sportowymi. Realizacja projektu umożliwi upowszechnienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, zdrowego stylu życia, rywalizacji sportowej, zasad fair play i poprawy ogólnego rozwoju fizycznego, motorycznego i społecznego naszej młodzieży.

Uwagi przy ocenie: 
Należy wykonać nowy kosztorys inwestorski w oparciu o kosztorys inwestorski z roku 2012 – aktualizacja kosztorysu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Brakuje tam urządzeń terenowych, z których korzystałyby dzieci uczęszczające do przedszkola oraz ich rodziny. Dzięki zamontowanym nowoczesnym urządzeniom dzieci atrakcyjnie i bezpiecznie spędzałyby czas. Montaż zestawu do zabaw na bezpiecznym podłożu

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 344

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 153 745,08 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 300 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 300 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport

Lokalizacja: 
Przedszkole nr 7 – ul. Wolności 215a Przedszkole nr 25 – ul. Cieszyńska 33

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
P7 2595/80, P25 2639/41 3666/42

Zasięg oddziaływania projektu:
Urządzenie dostępne byłyby dla dzieci uczęszczających do przedszkola i ich rodzin oraz dzieci mieszkających w najbliższej okolicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Minimalna liczba dzieci uczęszczająca do przedszkola – 120

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. przygotowanie terenu 2. montaż bezpiecznego podłoża 3. zakup i montaż urządzeń terenowych

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Atrakcyjne zagospodarowanie terenu wokół przedszkola. Zabawy na urządzeniach terenowych sprzyjają rozwijaniu sprawności ruchowych dzieci, uatrakcyjnia czas spędzany w przedszkolu. Osiedle i dzielnica zyskuje na swej atrakcyjności.

Uwagi przy ocenie: 
We wniosku znacznie zaniżono koszt budowy placów zabaw. Wydział oceniający proponuje podwyższyć koszt budowy łącznie z dokumentacją i nadzorem inwestorskim do kwoty 300 tys. zł na obydwa place zabaw.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Światła na żądanie uruchomione na przejściu dla pieszych na ulicy Gdańskiej 10 są po prostu niezbędne do poprawienia bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 i okolicznych mieszkańców.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 519

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 152 600,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 152 600,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Gdańska 10

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Światła na żądanie przy przejściu dla pieszych przy ul. Gdańskiej 10

Zasięg oddziaływania projektu:
Światła na żądanie uruchomione przy przejściu dla pieszych na ulicy Gdańskiej są po prostu niezbędne do poprawienia bezpieczeństwa uczniów naszej szkoły w tym uczniów niepełnosprawnych. Ułatwią również pojazdom dowożącym uczniów niepełnosprawnych do naszej szkoły bezpieczne ich dowiezienie. Beneficjentami tego projektu będą również okoliczni mieszkańcy i osoby niepełnosprawne, które muszą pokonać w/w przejście przy bardzo nasilonym ruchu samochodowym i autobusowym.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
około 520 uczniów w r. szkolnym 2015/16 około 3000 okolicznych mieszkańców

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ulicą Gdańską przejeżdżają samochody dostawcze do całego kompleksu handlowego m.in. M1, Praktiker, OBI, Biedronka, stacja benzynowa, magazyny przeładunkowe Poczty Polskiej, autokary przyjeżdżające do Multikina, wjazd na DK88. Jest również wzmożony ruch samochodów osobowych, ponieważ znajduje się ona w części centralnej dużych osiedli mieszkaniowych np. Skłodowskiej, Hermisza, domki jednorodzinne przy Poznańskiej, bloki przy Kowalczyka i Mikulczyckiej. Przejście dla pieszych w tym rejonie jest bardzo niebezpieczne, prowadzi z i do szkoły, jest ważnym łącznikiem dla mieszkańców osiedli w rejonie ul. Gdańskiej. Limit prędkości 40 km/h nie jest przestrzegany. Codziennie dochodzi do bardzo niebezpiecznych sytuacji.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Jako rodzice uczniów obawiamy się, że z uwagi na wzrastający ruch samochodowy może dojść do tragedii, gdyż jak wspomniano powyżej przejście w tym rejonie to jedyna droga do szkoły i istnieje duże zagrożenie na przejściu dla pieszych naprzeciwko szkoły, że może dojść do wypadków, w których życie mogą stracić dzieci. Z tego powodu wydaje mi się, że poprawa bezpieczeństwa w tym rejonie powinna należeć do priorytetów. Ponadto jako dodatkowy efekt zamontowania świateł na ul. Gdańskiej znacząco poprawi się możliwość i bezpieczeństwo wyjazdu i wjazdu z ul. Kowalczyka. Moim zdaniem instalacja świateł na żądanie na ulicy Gdańskiej 10 na pewno przyczyni się do zapobiegnięcia nieszczęśliwym wypadkom.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 19 wraz z wydzieleniem przestrzeni otwartej dla mieszkańców

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 493

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 220 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 220 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Konopnickiej 1

Uszczegółowienie lokalizacji: Plac zabaw przy Przedszkolu nr 19

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
135201

Zasięg oddziaływania projektu:
W godzinach od 8-16 z placu zabaw będą mogły korzystać dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 19, natomiast po godzinie 16 plac zabaw będzie dostępny dla dzieci i młodzieży mieszkających w najbliższej okolicy

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczające do Przedszkola nr 19 – ok. 90 dzieci szkolne i gimnazjalne w wieku 6-14 lat zamieszkujące ulice Konopnickiej, Sienkiewicza, Opolską, Rataja, Szkolną, Pawliczka, Wolności – ok 100

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Z obecnego ogrodu i istniejącego placu zabaw zostaną wyodrębnione dwie części. Pierwsza część, w której będzie piaskownica, huśtawka wolnostojąca, pajęczyna, zjeżdżalnia, będzie ogrodzona płotkiem z furtką. Druga część również będzie ogrodzona nowym płotem z bramą, która umożliwi w godzinach popołudniowych korzystanie z placu zabaw dzieciom i młodzieży z okolicy. W ogrodzie usytuowane będą ławki, kosze na śmieci, oświetlenie.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zapewnienie bezpiecznego i kolorowego miejsca do zabawy dla dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 19, zapewnienie dzieciom i młodzieży mieszkającym w okolicy miejsca spotkań i zabawy w bezpiecznym miejscu.

Uwagi przy ocenie: 
We wniosku nie uwzględniono kosztu nadzoru inwestorskiego i opracowania dokumentacji projektowej, jednakże można przyjąć, że koszty te mieszczą się w założonych kosztach pozostałych.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zielona sala gimnastyczna w parku JP II komponowałaby się z innymi urządzeniami sportowymi i wzbogaciłaby ofertę urządzeń dla dorosłych przebywających z dziećmi na placu zabaw. Korzystanie z siłowni przyczyni się do zdrowego stylu życia społeczeństwa

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 502

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 57 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 57 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Osiedle Kopernika Park Jana Pawła II

Uszczegółowienie lokalizacji: 
urządzenia należy umieścić w Parku JP II na działkach należących do m. Zabrze

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1426/1, 1429/1 lub inne wskazane przez UM w obrębie Parku JP II

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy osiedli: Kopernika, Słonecznej Doliny, Hermisza, uczniowie Zespołu Szkół nr 20, Szkoły Podstawowej nr 14 i Przedszkola nr 36. Urządzenia sportowe w Parku JP II dostępne są dla każdego, kto chce wyjść w teren poćwiczyć i aktywnie spędzić czas (dzieci i ich rodziców, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych i ludzi z niskimi dochodami).

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba ok. 6000 mieszkańców

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt będzie realizowany przez Wydział Infrastruktury Komunalnej UM w Zabrzu. – przygotowanie terenu – montaż urządzeń – firma w ramach oferty montuje urządzenia sportowe na działce w miejscu uzgodnionym z dysponentem – montaż elementów małej architektury takich jak ławki czy kosze na śmieci (firma oferuje kompleksowe wyposażenie siłowni również w tym zakresie) – odbiór techniczny

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. uzupełnienie infrastruktury sportowej osiedla Kopernika /boiska, place zabaw/ i Parku JP II 2. zmiany stylu życia na zdrowszy 3. aktywizacja fizyczna społeczeństwa 4. organizacja czynnego wypoczynku 5. alternatywa wobec braku placówek kulturalnych na osiedlu 6. dostępna dla każdego 7. odpowiedni dobór ćwiczeń działa rehabilitacyjnie

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Dzięki siłowni pragniemy dbać o kondycję fizyczną mieszkańców. Miejscem projektu jest teren Szkoły Podstawowej nr 16.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 399

Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 96 030,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 96 030,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja: 
teren Szkoły Podstawowej nr 16, ul. Lompy 78 Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: 18794, KW 25463

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt obejmuje swoim zasięgiem teren dzielnicy Zaborze-Południe oraz teren parku im. Rotmistrza Pileckiego wraz z sąsiadującymi dzielnicami nie posiadającymi takiej siłowni.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Projekt skierowany jest do dwóch grup odbiorców. Pierwszą grupą będą mieszkańcy naszej dzielnicy Zaborze Południe wraz z całymi rodzinami – ok 2000 osób. Drugą grupą będą dzieci i młodzież, które często z braku możliwości finansowych rodziców nie mogą uczęszczać na odpłatne zajęcia sportowe, a na terenie siłowni mogliby po części się realizować – około 1000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Przebieg realizacji projektu zgodnie z procedurami UM oraz działaniami wybranego wykonawcy. Dysponentem zarządca terenu – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– celem zadania jest wzbogacenie oferty i poprawa aktywności lekcji wychowania fizycznego dla uczniów SP 16 – dodatkowo siłownia stworzy warunki dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców naszej okolicy do aktywnego spędzania czasu po zajęciach – wskazywanie pożądanych zachowań oraz wartościowych rozrywek – wzbudzenie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie – ograniczenie zachowań agresywnych, przemocy w szkole – osiągnięcie poziomu wiedzy i umiejętności dbania o zdrowie – wszechstronny rozwój sprawności kondycyjno-koordynacyjnej – wzmocnienie własnej wartości – celem monitoringu jest zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły i poza nią – zmniejszenie ilości zniszczeń na terenie szkoły i jej okolic – zapewnienie bezpiecznych warunków zabawy i rozwoju fizycznemu dzieci na terenie szkoły

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Na terenie przeznaczonym na placu zabaw istnieją drzewa, które nie kolidują z pracami projektowymi, dlatego nie ma potrzeby wykonania inwentaryzacji zieleni. Teren jest płaski i nie posiada zamontowanych innych urządzeń, które kolidowałby z placem.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 60

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 191 400,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 191 400,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
teren ograniczony ulicami: Korzeniowskiego (od północy i wschodu) i Niemcewicza (od zachodu) i Anieli Krzywoń (od południa)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
5049/123

Zasięg oddziaływania projektu:
Okolice ulic Reymonta, Korzeniowskiego, Niemcewicza, Anieli Krzywoń

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Dzieci z wyżej podanych ulic w wieku 2-10 lat

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. budowa placu zabaw przez firmę zewnętrzną w oparciu o opracowany projekt 2. ogrodzenie terenu placu zabaw 3. montaż monitoringu wizyjnego

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Budowa placu zabaw dla okolicznych dzieci ze względu na brak nowoczesnego i spełniającego warunki bezpieczeństwa miejsca, gdzie mogłyby się bawić bez zwiększonego ryzyka urazu

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wybudowanie ogrodzonego wybiegu, w którym psy będą mogły bawić się bez smyczy i kagańców, a ludzie będą mogli odpocząć na ławeczkach. Dodatkowym plusem jest tor do uprawiania agility – psiego sportu. Wybieg będzie bezpłatny i otwarty całodobowo.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 258

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 40 318,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 40 318,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
niezagospodarowany trawnik obok skrzyżowania ulic: Jordana i Łapkowskiego

Uszczegółowienie lokalizacji: teren obok ogrodzonego parkingu samochodowego

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1489,57

Zasięg oddziaływania projektu:
– mieszkańcy Helenki posiadający psy – mieszkańcy okolic skrzyżowania Jordana i Łapkowskiego, chcący skorzystać z ławek na świeżym powietrzu – mieszkańcy Zabrza posiadający psy i chcący trenować z nimi agility

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
150 osób dziennie, wykorzystywany cały rok

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
– czynny codziennie całą dobę – bezpłatny – przy wchodzeniu i wychodzeniu trzeba zamknąć furtkę – każdy sprząta po swoim psie – psy mogą być bez smyczy i kagańca – zakaz dokarmiania obcych psów bez zgody właściciela – każdy szanuje teren i zieleń

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– utworzenie miejsca aktywnego wypoczynku i rekreacji – ułatwienie poznawania się właścicieli psów i budowanie ich wspólnoty – zmniejszenie agresji wśród psów poprzez rozładowanie ich energii i umożliwienie socjalizacji z innymi psami – popularyzacja psich sportów

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa łącznika między Zamenhofa a Baczyńskiego wzdłuż parkanu gimnazjalnego z aranżacją mini deptaka – parku z ławkami i latarniami.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 175

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 84 840,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 102 840,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 102 840,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Kruczkowskiego 46-62, Zamenhofa 58-60

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1915/260

Zasięg oddziaływania projektu:
mieszkańcy osiedla ~ 3000 osób

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
mieszkańcy ulic Kruczkowskiego i Baczyńskiego oraz innych poruszających się w kierunku ROD Tulipan

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zagospodarowanie obiektu w sposób umożliwiający odpoczynek oraz służący za miejsce do spotkań okolicznych mieszkańców

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– poprawa komforty w ciągu komunikacyjnym – poprawa bezpieczeństwa i wygody poprzez zainstalowanie oświetlenia – poprawa wizerunku zdewastowanego kawałka

Uwagi przy ocenie: 
Uwzględniono – w porozumieniu z wnioskodawcą – koszt lampy z aktualnego cennika miejskiego.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wykonanie na działce nr 1867/134 placu zabaw, montaż urządzeń zabawowych, przygotowanie nawierzchni piaskowej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 103

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 60 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 60 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Św. Barbary 8-10

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1867/134

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy osiedla Barbary; ulice: Św. Barbary, Kowalska, Wajdy, Wolności, Wyzwolenia, Goethego i inni mieszkańcy Zabrza

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
2000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Plac zabaw skierowany do mieszkańców os. Barbary i innych wyżej podanych

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Utworzenie obszaru miejskiego zapewniającego możliwość aktywnego spędzania czasu dla dzieci oraz zwiększenie bezpieczeństwa i zdrowia dzieci bawiących się na placu zabaw.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
W ramach inicjatywy planowana jest rozbudowa istniejącego placu zabaw, budowa parku linowego oraz tyrolki. Obecnie na terenie znajduje się świetlica, plac zabaw oraz mały ogród, który stworzono wraz ze świetlicą

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 352 325,50 zł

Kategoria projektu:
⇒ pomoc społeczna
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Kalinowa 9

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy osiedla Zaborze Północ

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
300 osób dziennie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. przygotowanie dokumentacji projektowej 2. przygotowanie nawierzchni 3. zamontowanie bocianich gniazd 4. zamontowanie bujaków 5. montaż zestawu parku linowego 6. montaż ławek 7. montaż lamp solarnych 8. zamontowanie kamer na elewacji budynku 9. otwarcie nowego placu zabaw oraz parku linowego 10. przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonych działań

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Przewidywane cele do osiągnięcia to: – więcej miejsc do zabawy dla dzieci – upiększenie terenu starej hydroforni – integracja mieszkańców – stworzenie miejsca użyteczności publicznej – integracja mieszkańców i ich dzieci przez stworzenie miejsca codziennych spotkań – wzrost aktywności społecznej – wzrost aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży – realizacja projektu pozwoli nam na poszerzenie terenu działań oraz dalszą realizację w/w celów

Uwagi przy ocenie: 
1. Dla wskazanej przez wnioskodawcę wniosku lokalizacji Miasto Zabrze posiada projekt pn.: 'Rewitalizacja byłych zbiorników wyrównawczych na Centrum kultury Dzielnicy Zaborze’ wraz z aktualnym pozwoleniem na budowę nr 874/12.
2. Część elementów kosztu (wyposażenia) wskazanych w wycenie wniosku wchodzi z zakres projektu objęty pozwoleniem na budowę 874/12.
3. Projekt mieszkańca nie zawiera wymaganej wyceny kosztów na opracowanie dokumentacji projektowej na montaż części elementów wyposażenia oraz przygotowanie podłoża pod elementy wyposażenia.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa chodnika na podwórku przy ul. Wolności 191-191a-193, który ma być dojściem do ulicy głównej. Obecnie na w/w terenie nie ma żadnego dojścia do ulicy, a po opadach lub roztopach na podwórku powstaje bajoro błotne.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 140

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 44 360,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 44 360,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Wolności 191-191a-193

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2211/153, 2213/153, 2214/153, 2212/153, 2210/153

Zasięg oddziaływania projektu:
Realizacja projektu ma służyć mieszkańcom budynków przy ul. Wolności 191-191a-193-193a. Budowa chodnika pozwoli na poprawę warunków życia mieszkańców.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
– mieszkańcy w/w budynków – ok. 80 osób – rodzina oraz znajomi mieszkańców – ok. 150 osób – w okresie świąt kościelnych parafianie oraz goście – ok. 50 osób parkujących na podwórku

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Budowa chodnika o długości 123mb i szerokości 1,5m z kostki brukowej grubości 8cm

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– ułatwienie poruszania się także zimą – możliwość przejścia po chodniku a nie po błocie – względy bezpieczeństwa – poruszanie się po chodniku a nie tą samą trasą co samochody – estetyka i wygląd miejsca

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest demontaż starego, zniszczonego ogrodzenia, które zagraża zdrowiu działkowiczów oraz zakup i montaż nowego, trwałego, betonowego ogrodzenia.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 128

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 48 500,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 48 500,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  Struga, 41-800 Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: ROD Mostostal

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt obejmuje swoim zasięgiem 600 metrów długości ogrodzenia ROD Mostostal. Demontaż i montaż ogrodzenia dotyczy trzech stron płotu. Nie jest uwzględniany montaż płotu stycznego do ROD Słońce. Odbiorcami działań będą osoby posiadające działki na ROD Mostostal, ich rodziny, jak również goście ich odwiedzający. Ogródki są położone od strony wiaduktu na Drogowej Trasie Średnicowej, pod którym znajduje się parking dla wszystkich gościu działek znajdujących się w lesie. Prawa strona parkingu przylega do parkingu.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Stan obecny: 1. Liczba osób posiadających działki: 123 2. Liczba rodzin korzystająca z działek: 369 3. Liczba gości korzystająca z działek: ok. 4000 W celu obliczenia wartości wskaźnika nr 1 skorzystano z danych statystycznych ROD Mostostal. W celu obliczenia wartości wskaźników nr 2 i 3 zarząd ROD zapytał niemal wszystkich działkowiczów o poszczególne wartości. Stan prognozowany: Szacujemy, że wartość wskaźników nr 2 i 3 wzrośnie o 20%, ponieważ wzrośnie atrakcyjność spędzania wolnego czasu na działkach. Ponadto wzrośnie wartość działek nieużywanych położonych wokół ogrodzenia.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Przebieg realizacji projektu: 1. Zakup przęseł oraz słupków, czyli elementów ogrodzenia 2. Przechowanie ogrodzenia na terenie ROD lub w innym miejscu 3. Demontaż starego ogrodzenia realizowany przez członków ROD 4. Równolegle do demontażu montaż nowego ogrodzenia (ściana po ścianie) realizowany przez członków ROD 5. Wywiezienie i składowanie starego ogrodzenia. Efekty realizacji projektu: 1. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników działek – obecnie płot jest dziurawy, nierówne krawędzie powodują uszkodzenia ciała u ludzi i zwierząt (np. psów) 2. Zmniejszona liczba kradzieży na działkach – złodzieje często dostają się do ogródków poprzez dziury w płocie, ogrodzenia działek są niskie i łatwe do pokonania, ogrodzenie zewnętrzne powinno chronić przed włamaniami, ogrodzenie betonowe trudniej sforsować 3. Poprawa szczelności płotów – wstanie obecnym przechodnie od strony lasu i parkingu widzą to, co się dzieje na działkach położonych przy ogrodzeniu, narusza to prywatność tych osób, np. w okresie letnim dorośli i młodzież korzystają z mini basenów i osoby trzecie widzą działkowców i ich rodziny, co może powodować negatywne konsekwencje. 4. Zwiększenie atrakcyjności działek – ogródki przyległe do płotów są częściej niż te położone w środku nieużywane, remont ogrodzenia to zmieni 5. Zwiększenie atrakcyjności wszystkich działek – nastąpi to poprzez zrealizowanie punktów 1-3, na działki zacznie przychodzić więcej osób, więcej gości. 6. Promowanie aktywnych i prozdrowotnych form spędzania czasu wolnego – ogrodzenie zachęci działkowców i ich rodzin do większej aktywności na świeżym powietrzu 7. Większe możliwości wykorzystania budowanej obecnie świetlicy – zrealizowanie ww. punktów zachęci w większym stopniu mieszkańców do korzystania z zasobów lokalowych i rzeczowych na świetlicy

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Cele infrastrukturalne: zbudowanie ogrodzenia Cele społeczne: poprawa bezpieczeństwa, zmniejszenie liczby kradzieży, poprawa jakości funkcjonowania działek, zwiększenie aktywności działkowiczów, zwiększenie ilości imprez tematycznych realizowanych w świetlicy

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Głównym założeniem projektu „Remont sali gimnastycznej – wymiana parkietu” jest podniesienie stanu bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 14 w trakcie odbywania zajęć edukacyjnych poprzez usunięcie zniszczonego parkietu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 619

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 50 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 90 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 90 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Gdańska 10

Uszczegółowienie lokalizacji: remont sali gimnastycznej – wymiana parkietu

Zasięg oddziaływania projektu:
Obecny stan nawierzchni sali gimnastycznej budzi poważne obawy co do możliwości bezpiecznego prowadzenia zajęć sportowych i gimnastycznych. Nawierzchnia sali gimnastycznej wykonana z parkietu posiada uszkodzenia elementów parkietu w tym listew przyściennych. Obecny stan nawierzchni jest efektem normalnej eksploatacji podczas zajęć sportowych. Sala gimnastyczna jest niezbędna do prawidłowego programowego prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Chcielibyśmy również być organizatorami międzyszkolnych rozgrywek sportowych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
około 520 uczniów w roku szk. 2015/16 około 200 uczniów podczas przeprowadzania turniejów międzyszkolnych Podczas spotkań i uroczystości szkolnych rodzice uczniów również chętnie biorą w nich udział – liczba jest trudna do określenia

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Sala gimnastyczna dla uczniów naszej szkoły (około 520 w roku szkolnym 2015/16), gdzie będą realizowane zajęcia wychowania fizycznego, jak również sportowe zajęcia pozalekcyjne m.in. zajęcia rekreacyjno-sportowe (w czasie przerwy zimowej i letniej) gwarantujące aktywne spędzanie wolnego czasu przez młodzież i dzieci. Sala gimnastyczna od wielu lat nie podlega żadnym zabiegom modernizacyjnym (oprócz bieżącej konserwacji), co doprowadziło do nieodwracalnego znacznego zniszczenia parkietu. Sala gimnastyczna – pomieszczenie wykorzystywane do planowanych zajęć wychowania fizycznego oraz organizowania spotkań i uroczystości szkolnych. Nowoczesny i bezpieczny parkiet w sali gimnastycznej podniesie standard wykonywania zadań dydaktycznych i będzie również promocja sportu i rekreacji ruchowej oraz zdrowego stylu życia.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zapewnienie bezpiecznego prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach zajęć wychowania fizycznego (prowadzimy jako szkoła klasy sportowe o profilu lekkoatletycznym). Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, zdrowego stylu życia już wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły.

Uwagi przy ocenie: 
Wydział oceniający sugeruje zwiększenie kwoty zamierzenia inwestycyjnego o kwotę 40 tys. zł. Łączna kwota inwestycji około 90 tys. zł. Kwota została zwiększona ponieważ uwzględniono średnie ceny krajowe 1 m kw. Parkietu dębowego oraz występuje możliwość wystąpienia dodatkowych robót.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Boisko będzie dostępne dla mieszkańców całego osiedla, a szczególnie dla dzieci i młodzieży. W celu ograniczenia kosztów eksploatacji i zarządzania boisko zlokalizowane będzie na terenie szkoły, co ułatwi tez dostęp dzieci i młodzieży.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 286

Pula: Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 475 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura
⇒ sport

Lokalizacja:  Gwarecka 15

Uszczegółowienie lokalizacji: na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
202/16

Zasięg oddziaływania projektu:
Powstałe boisko posłuży społeczności lokalnej, a także uczniom ZSP nr 9

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Sport i turystyka w naszej gminie zajmuje coraz mocniejszą pozycję w szeroko pojmowanym systemie wartości indywidualnych i społecznych, służąc wszechstronnemu rozwojowi człowieka, w tym zachowaniu zdrowia i sprawności oraz wartościowemu zagospodarowaniu czasu wolnego. Budowa boiska wielofunkcyjnego i wszechstronne przeznaczenie wpłynie w bardzo wielkim stopniu na wzrost poziomu kultury fizycznej i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, a także na rozwijanie działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym poprzez zagospodarowanie czasu wolnego.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt będzie ogólnodostępny, a korzystanie z niego bezpłatne. Za obiekt będzie odpowiadał Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Zabrzu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Budowa boiska wielofunkcyjnego przyczyni się do poprawy zagospodarowania przestrzennego osiedla Młodego Górnika, jak również do jej uatrakcyjnienia jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój jego funkcji społecznych. Realizacja przedmiotowej infrastruktury będzie sprzyjała nawiązywaniu kontaktów społecznych o charakterze komunikacyjnym i rekreacyjnym oraz będzie dostępna dla wszystkich grup wiekowych a także osób niepełnosprawnych. Przedmiotowa inwestycja stworzy warunki do życia na wyższym niż dotychczas poziomie ze zmodernizowaną infrastrukturą techniczną. Przyczyni się również do rozwoju społecznego obszaru, na którym jest zlokalizowana, a także do rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz korzystnie wpłynie na jakość infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Stworzy także warunki do rozbudowy kalendarza imprez ponadlokalnych o charakterze sportowym. Od jakości infrastruktury społecznej zależy standard życia mieszkańców osiedla. Projekt przyczyni się także do podniesienia walorów estetycznych zespołu i jego otoczenia.

Uwagi przy ocenie: 
Wydział oceniający sugeruje zwiększenie kwoty zamierzenia inwestycyjnego na łączną kwotę inwestycji 500 tys. zł. Kwota została zwiększona ponieważ nie uwzględniono w kosztorysie kosztów wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, obsługi geodezyjnej oraz nadzoru inwestorskiego.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt obejmuje:
1. budowę skateparku
2. budowę siłowni zewnętrznej
3. postawienie dwóch betonowych stołów do pingponga
na terenie zniszczonego boiska sportowego przy Gimnazjum nr 9 w dzielnicy Zaborze

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 671

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 365 247,22 zł

Wartość projektu do głosowania: 365 247,22 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja: 
teren wokół Gimnazjum nr 9 im. Wojciecha Korfantego w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Olchowa 2, stare boisko z nawierzchnią betonową

Zasięg oddziaływania projektu:
– mieszkańcy dzielnicy Zaborze Północ – uczniowie Gimnazjum nr 9 oraz okolicznych szkół: Szkoły Podstawowej nr 18, Szkoły Podstawowej nr 19, Szkoły Podstawowej nr 17, Gimnazjum nr 17

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
8000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. przygotowanie dokumentacji projektowej,
2. przygotowanie nawierzchni,
3. zamontowanie urządzeń skateparku,
4. zamontowanie urządzeń siłowni zewnętrznej,
5. montaż dwóch betonowych stołów do pingponga,
6. montaż ławek i koszy na śmieci,
7. nasadzenie drzew.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. promocja sportu i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Zaborza
2. stworzenie warunków do uprawiania takich dyscyplin sportowych jak jazda na rolkach, deskorolkach, rowerach bmx,
3. możliwość spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych na świeżym powietrzu w bezpiecznym miejscu,
4. integracja środowiska,
5. wzrost zainteresowania niszowymi dyscyplinami sportowymi,
6.zagospodarowanie zniszczonych terenów wokół gimnazjum.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Od września 2015r trafią do przedszkola dzieci 2,5 l i duża ilość dzieci 3 letnich nasze przedszkolne łazienki nie są dostosowane dla tak małych dzieci. Brak brodzika do mycia maluchów, sanitariatów na niskiej wysokości, wyposażenie jest zużyte.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 423

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 284 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 450 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 450 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja

Lokalizacja:  Zamenhofa 4a

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Budynek Przedszkola nr 38 w Zabrzu przy ulicy Zamenhofa 4a

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
działka 1377/57, 1902/260

Zasięg oddziaływania projektu:
Z modernizacji łazienek skorzysta ok 125 dzieci w danym roku szkolnym, w ciągu 5 lat liczba ta wynosić będzie ok 625 dzieci oraz ok 200 osób personelu

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Projekt przeznaczony jest dla 125 dzieci uczęszczających w danym roku szkolnym do przedszkola nauczycieli, rodziców – szacunkowa liczba w danym roku szkolnym wynosi ok 395 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt obejmuje swoim zakresem remont dwóch łazienek w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci najmłodszych od 2,5 do 4 lat zgodnie z zasadami ergonomii. Doposażenie łazienek w brodziki do mycia małych dzieci, dostosowania wysokości umywalek i ubikacji do wzrostu najmłodszych oraz wyposażenie sanitariatów w krany z regulacja strumienia wody. Estetyczne kolorowe łazienki zapewnia komfort dbania o higienę załatwiania swoich potrzeb ale przede wszystkim będą bezpieczne i ergonomiczne. Wymagany jest również remont podłóg w salach dzieci ze względu na znaczne zniszczenie, zdarcie parkietu co stanowi zagrożenie dla bawiących się maluchów. Odnowiony parkiet zapewni bezpieczne i estetyczne miejsce do zabawy, poprawi wizerunek każdej sali, które na bieżąco doposażane są w nowe zabawki, meble i sprzęt.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Remont i modernizacja zapewni dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu. Podniesie standard użytkowania, ergonomii i estetyki. Cały czas dbamy o wygląd naszego przedszkola drobne remonty wykonywane niejednokrotnie przy współudziale rodziców podnoszą standard przedszkola a to przedsięwzięcie wymaga dużych nakładów środków finansowych. Uzyskując te środki zapewnimy bezpieczne, estetyczne i funkcjonalne miejsce pobytu i rozwoju małych dzieci. A w naszej dzielnicy przedszkole będzie kojarzone z przyjaznym, kolorowym, przytulnym i bezpiecznym miejscem gdzie wszystko się zaczyna.

Uwagi przy ocenie: 
Wydział oceniający sugeruje zwieszenie kwoty zamierzenia inwestycyjnego na łączną kwotę 450 tys. zł. Kwota została zwiększona ponieważ wydział przy wycenie oparł się o średnie ceny krajowe oraz uwzględnił koszty wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz nadzoru inwestorskiego.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przewiduje się wyposażenie przedszkolnego placu zabaw w urządzenia zabawowe i zestaw sportowo-rekreacyjny oraz ogrodzenie w/w terenu. Stworzenie bezpiecznego, ładnego i funkcjonalnego miejsca zabaw dla dzieci i ich rodzin z przedszkola i osiedla.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 391

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 107 600,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 115 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 115 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja

Lokalizacja:  Zamenhofa 4a, ogród przedszkolny

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Ogród znajduje się w centrum dzielnicy po prawej stronie ulicy Jordana

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka nr 272/11, 1902/260

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do przedszkola w godzinach pracy, po godzinach dla dzieci z osiedla ich rodzin i opiekunów.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba osób korzystających z placu zabaw to 25 dzieci uczęszczających w danym roku szkolnym, ich rodzin ok 200 osób oraz dzieci i opiekunowie z dzielnicy ok 200 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
W wizualizacji placu zabaw posłużono się ofertą internetową polskiego producenta placów zabaw gdzie podzielono dany teren na rożne strefy dostosowane doi wieku i możliwości ruchowych dzieci. Dla dzieci od 2,5 do 3 roku życia do zabaw w piasku doposaży się istniejące piaskownice w urządzenia typu wiaderko na wyciągu, rury do piasku, wózki transportowe oraz urządzenia do zabaw typu sprężynowce, karuzela, huśtawka, „bocianie gniazdo”, domek z grą kółko, krzyżyk, ławeczką do siedzenia, tablicą do rysowania itp. Dla dzieci starszych zestaw sprawnościowy z tunelem linowym, ścianką wspinaczkową, przejściem rurowym oraz grą sprawnościową traf do celu. Obok nowych urządzeń należy stworzyć strefę bezpieczeństwa- obsypanie podłoża żwirkiem drobnoziarnistym. Dodatkowo wyposażenie placu w ławki. W celu zabezpieczenia „Dziecięcego zakątka” planuje się ogrodzenie terenu w panele systemowe.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wyposażenie placu zabaw w nowe urządzenia urozmaici pobyt dzieci na świeżym powietrzu. Wspólna zabawa z rówieśnikami na placu wyposażonym w atrakcyjny sprzęt sprawi dzieciom wiele radości a co jest niezwykle istotne przyczyni się do rozwoju aktywności fizycznej oraz współżycia w grupie. Aktywność fizyczna ma wielkie znaczenie dla rozwoju prawidłowej postawy ciała, elastyczności stawów, mięśni oraz ogólnej kondycji dzieci. Nowy dziecięcy zakątek będzie dostosowany do oczekiwań i potrzeb maluchów w różnym wieku.

Uwagi przy ocenie: 
We wniosku nie uwzględniono kosztu dokumentacji projektowej oraz nadzoru inwestorskiego. Wydział oceniający sugeruje zwiększenie kosztu budowy placu zabaw do kwoty 115 tys. zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa pomieszczeń sanitarno-szatniowych przy tym boisku uczyni obiekt w pełni profesjonalnym i komfortowym do użytku, głównie dla mieszkańców. Dzięki temu będzie można zapewnić wszystkie standardy sanitarne i bezpieczeństwa.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 412

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Roboty zakończono. Dokonano odbioru.
Informacja wg stanu na 06.11.2017 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/11/16 ZBP 2016 – BUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNO – SZATNIOWYCH I INSTALACJA DEFIBRYLATORA ZEWNĘTRZNEGO PRZY OGÓLNODOSTĘPNYM BOISKU PIŁKARSKIM NA TERENIE GIMNAZJUM NR 29 W ZABRZU

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 185 671,52 zł

Wartość projektu do głosowania: 185 671,52 zł

Faktyczny koszt projektu: 332 917,28 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Gimnazjum nr 29, ul. Budowlana 26

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4316/65

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt jest kontynuacją wcześniejszego, który dotyczył budowy ogólnodostępnego boiska piłkarskiego na terenie Gimnazjum nr 29. W związku z tym, że w poprzednim projekcie nie można było zrealizować pomysłu budowy budynku sanitarno-szatniowego z powodów finansowych, postanowiono wykorzystać i zrealizować ten pomysł w tej edycji. Takie pomieszczenie z szatniami pozwolą korzystającym z boiska na pełną swobodę i poczucie komfortu uprawiania sportu. Z budynku korzystać będą przede wszystkim uczniowie klas piłkarskich Gimnazjum nr 29 podczas treningów oraz pozostali gimnazjaliści. Projekt budowy tego budynku jest pisany z myślą o mieszkańcach dzielnicy i okolic, którzy będą chcieli korzystać z boiska. Ponadto inne szkoły, które będą zainteresowane użytkowaniem boiska również będą miały dostęp do szatni i łaźni. Takie miejsce będzie stanowiło dodatkowy atut podczas starania się o organizację imprez piłkarskich, podczas których będzie trzeba zapewnić zawodnikom dostęp do szatni i pomieszczeń sanitarnych. W planowanym budynku znajdzie się także miejsce dla osób, które będą pilnowały porządku podczas korzystania z obiektu lub dla nauczycieli i trenerów wydających sprzęt sportowy z tego pomieszczenia. Ponadto w projekcie uwzględniono montaż zewnętrznego defibrylatora do ratowania życia ludzkiego. Dzięki temu rządzeniu wszyscy mieszkańcy i ludzie przebywający w pobliżu Gimnazjum nr 29 będą mogli czuć się bezpieczniej. Widać zatem, jak budowa obiektu sanitarno-szatniowego realnie poszerza zakres użytkowania całego kompleksu oraz przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu uprawiania sportu w tym miejscu,

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba osób korzystająca z obiektu w ciągu miesiąca to ok. 1500 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Budowa budynku sanitarno-szatniowego przy ogólnodostępnym boisku piłkarskim na terenie Gimnazjum nr 29 jest kontynuacją wcześniejszego projektu. Planowany obiekt będzie składał się z następujących elementów. Obiekt to kontener , całkowicie zaizolowany. Jego wymiary to 9,12×4,885m i składa się on z 5 pomieszczeń. Dwa z nich to miejsca przeznaczone na szatnie, które będą wyposażone w szafki na ubrania po 10 szt. w każdej oraz ławki z wieszakami. Szatnie będą podzielone na męską i damską. Kolejne dwa pomieszczenia to łazienki również z podziałem na męską i damską. Wyposażone są w 3 kabiny prysznicowe, toaletę, 2 umywalki , lustra, 300-litrowy bojler na ciepłą wodę. Ostatnie pomieszczenie przeznaczone będzie dla osoby pilnującej porządku na obiekcie oraz wydającej sprzęt sportowy. znajdzie się w nim biurko, krzesło, szafa i stojaki na sprzęt sportowy. Ponadto cały obiekt zostanie osadzony na trwałej betonowej podbudowie i podłączony do sieci elektrycznej oraz wod-kan. Budynek będzie monitorowany jedną kamerą umieszczoną na budynku szkoły. Obok boiska na budynku szkoły zostanie umieszczony ogólnodostępny defibrylator, który w przypadku zatrzymania akcji serca będzie mógł być wykorzystany do pomocy osobie zagrożonej. Ostatnim elementem poprawy bezpieczeństwa będzie zakup apteczki sportowej, aby użytkownicy boiska czuli się w pełni bezpiecznie. Do obiektu zostanie wybudowany chodnik z kostki brukowej o łącznej powierzchni ok. 100m2. Wzdłuż niego zostaną zamontowane dwie ławki z oparciem oraz dwa kosze na śmieci. Jednocześnie wnioskodawca zastrzega sobie prawo w czynnym udziale w realizacji projektu, gdy ten zostanie do tego wytypowany. Wszelkie zmiany i konsultacje w sprawie projektu proszę konsultować z wnioskodawcą. Do projektu załączono rzut z góry dla wybranego kontenera oraz jego wizualizację.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Podstawowym celem tego projektu jest poprawa komfortu korzystania z ogólnodostępnego boiska piłkarskiego przy Gimnazjum nr 29, który niewątpliwie zostanie zrealizowany w oparciu o ten pomysł. Zapewnienie sportowcom godnych warunków sanitarnych oraz miejsca do przebierania się i przechowywania swoich rzeczy. Ponadto równie ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom korzystającym z tego obiektu. Dlatego też w projekcie przewidziano zakup defibrylatora oraz apteczki sportowej. Oprócz bezpieczeństwa sportowców wzrośnie także bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, a także okolicznych mieszkańców. Warto zaznaczyć, że szkoła znajduje się w pobliżu miejscowego kościoła, do którego uczęszcza duża liczba osób zwłaszcza starszych. Oprócz wymienionych najważniejszych celów projekt będzie miał też za zadanie poprawę estetyki tego miejsca poprzez dobre wykończenie obiektu i wyposażenie go w odpowiedni dla tego miejsca sprzęt. Warto również wspomnieć istotny walor edukacyjny głównie dla gimnazjalistów uczęszczających do tej szkoły (ale nie tylko). Podczas odpowiednich zajęć będą oni mogli poznać ideę korzystania z defibrylatora. Ponadto będzie to także doskonały pretekst do częstszego realizowania lekcji w zakresie udzielania pierwszej pomocy, co naturalnie przyczyni się do bardziej świadomego, odpowiedzialnego, a w konsekwencji bezpiecznego społeczeństwa.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada utwardzenie terenu na podwórku, które zalewane jest wodami opadowymi oraz roztopami, co utrudnia dojście oraz dojechanie do budynków. Brak drogi dojazdowej i miejsc postojowych o utwardzonej strukturze powoduje rozjeżdżanie podłoża.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 105

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 180 260,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 180 260,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Wolności 191-191a,193

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2211/153, 2213/153, 2214/153, 2212/153, 2210/153

Zasięg oddziaływania projektu:
Realizacja projektu ma służyć mieszkańcom budynków przy ul. Wolności 191-191a, 193-193a. Utwardzenie terenu ułatwi poruszanie się pieszo oraz samochodem.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
– mieszkańcy w/w budynków – ok. 80 osób – rodzina oraz znajomi mieszkańców – ok. 150 osób – w okresie świąt kościelnych parafianie oraz goście – ok. 50 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
utwardzenie terenu kostka brukową grubości ok. 10 cm na podbudowie z kruszyw o grubości ok 50 cm – łącznie ok. 762m2 powierzchni

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– ułatwienie poruszania się po terenie także zimą – możliwość bezpiecznego wjazdu i zaparkowania pojazdu – bezpieczeństwo – zmniejszenie ryzyka uszkodzenia samochodu – ułatwienie dojazdu do budynków pojazdom uprzywilejowanym np. karetce pogotowia – estetyka podwórka

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zamontowanie oświetlenia na ulicy Szybowej 9-17 na Os. Młodego Górnika w Zabrzu

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 234

Pula: Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 45 900,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 45 900,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  Szybowa

Zasięg oddziaływania projektu:
Osiedle Młodego Górnika w Zabrzu – ul. Szybowa 9-17

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Osoby zamieszkujące przy ul. Szybowej 9-17 w Zabrzu oraz pozostali mieszkańcy osiedla.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wydział Infrastruktury UM Zabrze – przetarg

Przewidywane cele do osiągnięcia:
poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Monitoring wizyjny obejmujący teren dzielnicy Osiedle Mikołaja Kopernika. Składa się z 6 kamer monitoringu wizyjnego oraz koniecznego dla nich osprzętu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 540

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 249 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 249 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ Inna: bezpieczeństwo mieszkańców

Lokalizacja: 
Rozmieszczenie kamer monitoringu zgodnie z mapką dzielnicy z proponowanymi punktami ich lokalizacji (zał. 1)

Zasięg oddziaływania projektu:
Teren dzielnicy Osiedle Mikołaja Kopernika

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Wniosek kierowany jest z myślą o wszystkich mieszkańcach Osiedla Mikołaja Kopernika w Zabrzu jak również osób tam przebywających niezależnie od okoliczności.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Realizacja przedmiotowego wniosku pozwoli na rozszerzenie obecnie istniejącego monitoringu miejskiego (którego rozszerzenie do poziomu ponad 200 kamer jest realizacją koncepcji powstałej w 2008 roku). Umiejscowienie kamer monitoringu jest wynikiem konsultacji z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz z IV Komisariatem Policji w Zabrzu, któremu podlega teren objęty monitoringiem. Uwzględniono w nim potrzeby bezpieczeństwa oraz możliwości wynikające z istniejącego systemu linii światłowodowych. Nadzór, koordynacja i obsługa odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach funkcjonowania monitoringu miejskiego.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców – prewencyjne zapobieganie zakłóceniom ładu i porządku publicznego – przeciwdziałanie czynom zabronionym (przestępstwa wykroczenia, dewastacja mienia) – możliwość niezwłocznej reakcji i podjęcia błyskawicznych działań przez Straż Miejską lub Policję na ujawnione zagrożenia i wszelkie niepożądane zachowania – prewencyjne działanie w zakresie ruchu drogowego (np. piraci drogowi, korki) – możliwość wykorzystania zapisu monitoringu jako źródła dowodu przed sądem.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zagospodarowanie wspólnego podwórza. Zakres zagospodarowania dotyczy wyłożenia kostką brukową alejek między żywopłotami, ułożenia krawężników, wyłożenia kostki brukowej w miejscach parkowania samochodów oraz utwardzenia gruntu przed budynkiem.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 279

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 141 334,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 141 334,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Podwórze w obszarze zamkniętym budynkami ul. Szpitalnej 1-3-5, ul. Kowalczyka 1-3-5 i ul. Jagiellońskiej 35-41.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
634/15

Zasięg oddziaływania projektu:
Podwórze w obszarze zamkniętym budynkami ul. Szpitalnej 1-3-5, ul. Kowalczyka 1-3-5 i ul. Jagiellońskiej 35-41 ale także okolica z powodów opisanych poniżej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ok. 150 mieszkańców budynków ul. Szpitalnej 1-3-5, ul. Kowalczyka 1-3-5 i ul. Jagiellońskiej 35-41. Beneficjentami będzie również trudna do oszacowania liczba: – dzieci przechodzących przez podwórze do i ze Szkoły Podstawowej nr 14 – przechodniów przechodzących z budynków ul Kowalczyka, Szpitalnej, Dworskiej, Os. Curie-Skłodowskiej w kierunku przystanków na ul. Mikulczyckiej (7 linii autobusowych i linia tramwajowa) – przechodniów i odwiedzających pacjentów Śląskiego Centrum Chorób Serca z kierunku wspomnianych przystanków komunikacji miejskiej.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Chodniki i przejścia ogólnodostępne. Dysponentem efektów realizacji projektu będą wspólnoty mieszkaniowe ul. Szpitalnej 1-3-5 i Kowalczyka 1-3-5. Stan obecny – alejki na podwórzu zostały wytyczone i obsadzone żywopłotem w latach osiemdziesiątych ub. wieku, nie zostały jednak nigdy wybrukowane. Projekt zakłada: – wymianę istniejących krawężników, ponieważ po ponad 30 latach są zdekapitalizowane – wyłożenie kostki brukowej w alejkach i istniejącym przejściu – wyłożenie kostki brukowej na parkingu przy budynku ul. Szpitalnej 1-3-5 – wykonanie z kostki brukowej drogi dojazdowej (pożarowej) przy budynku ul. Jagiellońskiej 35 – utwardzenie miejsc parkingowych przed budynkiem ul. Kowalczyka 1-3-5 (rosnące przed budynkiem drzewa i ich korzenie uniemożliwiają wyłożenie ich brukiem)

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia estetyki otoczenia budynków ale także pozytywnie wpłynie na funkcjonalność przejść i bezpieczeństwo ruchu pieszych w okolicy zaliczanej przecież do tzw. Centrum, gdzie po sąsiedzku znajduje się Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy „Innowacja” przy ul. Jagiellońskiej 38A, Szpital Specjalistyczny przy ul. Curie-Skłodowskiej 10 i Śląskie Centrum Chorób Serca przy ul. Szpitalnej 2. Dotychczas w okresie jesieni i wiosny alejki i przejścia dla pieszych są pełne błota, a w okresie zimy są skute lodem. Zaznaczyć przy tym zależy, że wszelkie prace dotyczące sprzątania jak również koszenia trawy i ścinania żywopłotów wykonywane są od lat na koszt wnoszących powyższy projekt wspólnot.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa placu zabaw w Parku Kościuszko, który jest bardzo popularnym miejscem spędzania czasu z dziećmi, a gdzie brakuje jakichkolwiek urządzeń do zabawy. Plac zabaw powinien być miejscem czystym i bezpiecznym.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 151

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 195 798,78 zł

Wartość projektu do głosowania: 195 798,78 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Park Tadeusza Kościuszki pomiędzy ul. Wolności a ul. Pawliczka

Uszczegółowienie lokalizacji: 
W jednym z niezadrzewionych miejsc w parku. Najprawdopodobniej najlepsze w tym celu byłyby powierzchnie trawiaste po północnej stronie Domu Harcerza (

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1068002

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy ul. Pawliczka, Wolności, Końcowej, nowych bloków przy ul. Majnusza (jeszcze w dużej mierze niezasiedlonych), wieżowców przy ul. Monte Cassino, dzieci korzystające z zajęć w Domu Harcerza, mieszkańcy ul. Morawskiego, Wawelskiej, Broniewskiego, św. Floriana. W okolicy mieszka wiele rodzin z dziećmi , a jedyny w pobliżu, skromnie wyposażony plac zabaw znajduje się w Parku Pstrowskiego w odległości ok. 15 min piechotą, z koniecznością przejścia ruchliwych ulic. O każdej porze dnia w Parku Kościuszki można spotkać rodziców i dziadków spacerujących z dziećmi, którym plac zabaw bardzo urozmaicałby czas i zapewnił bezpieczne i wygodne miejsce zabawy. Obecnie nie ma nawet huśtawki czy piaskownicy, a dzieci bujają się na gałęziach wierzby płaczącej. Ogrodzony plac zabaw z pewnością cieszyłby się ogromną popularnością zarówno wśród dzieci, jak i ich opiekunów.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
około 100 osób dziennie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Plac zabaw byłby dostępny dla wszystkich chętnych stosujących się do regulaminu placu. Główne przeznaczenie urządzeń zabawowych ukierunkowane na grupę wiekową 1-12 lat. Realizacja polegałaby na przeprowadzeniu przetargu na urządzenie placu zabaw przez firmę zewnętrzną, a następnie wykonanie przez nią inwestycji w porozumieniu w Urzędem Miasta.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zapewnienie dzieciom ciekawego i bezpiecznego miejsca do zabawy w parku, który nie dysponuje jak dotąd żadną tego typu infrastrukturą, a ponadto nie ma alternatywnych tego typu miejsc w pobliżu. Integracja społeczna mieszkańców okolicy. Wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu na podobną inwestycję w tym miejscu. Naturalnie wyparcie z parku osób mających problem z zastosowaniem się do ogólnie pojętego ładu społecznego, poprzez zwiększona obecność rodzin z dziećmi.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Pragniemy zagospodarować teren wokół Przedszkola nr 29 znajdujący się w dzielnicy Kończyce, brakuje nam urządzeń terenowych, z których mogłyby korzystać dzieci uczęszczające do naszego Przedszkola oraz ich rodziny.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 139

Pula: Kończyce — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 63 158,66 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 115 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 115 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport

Lokalizacja:  Przedszkole nr 29, ul. Paderewskiego 53

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
3395,16

Zasięg oddziaływania projektu:
Urządzenia dostępne byłyby dla dzieci naszego Przedszkola i ich rodzin oraz dzieci mieszkające w okolicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Minimalna liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola – 100.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. przygotowanie terenu 2. montaż bezpiecznego podłoża 3. zakup i montaż urządzeń terenowych

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Atrakcyjne zagospodarowanie terenu na terenie Przedszkola, zabawy na urządzeniach terenowych sprzyjają rozwijaniu sprawności ruchowych dzieci, uatrakcyjnią czas spędzony w Przedszkolu. Dzielnica w Kończycach zyskałaby na swojej atrakcyjności.

Uwagi przy ocenie: 
We wniosku nie uwzględniono kosztu dokumentacji projektowej oraz nadzoru inwestorskiego. Wydział oceniający sugeruje zwieszenie kosztu budowy placu zabaw do kwoty 115 tys. zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ścieżce w parku od ul. Pomorskiej do sklepu Rokita. Wyrównanie nawierzchni pozostałych ścieżek i wymiana krawężników. Modernizacja i doposażenie placu zabaw, wykonanie nawierzchni piaskowej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 829

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 495 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 495 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Krakowska

Uszczegółowienie lokalizacji: park wzdłuż ul. Krakowskiej

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
176/1, 211/1, 789/7, 310/1, 958/8, 982/8, 983/8, 444/7, 41/8

Zasięg oddziaływania projektu:
Park to miejsce, z którego korzysta spora część mieszkańców Dzielnicy. Wyrównanie nawierzchni ścieżek i placów zwiększy bezpieczeństwo przechodniów, a wykonanie asfaltowej alei przyciągnie jeżdżących na rolkach. Instalacja nowych urządzeń i wykonanie nawierzchni piaskowej zachęci dzieci z Dzielnicy, a na pewno z tej najbliższej czyli starej części Rokitnicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy osiedla, uczniowie pobliskich szkół, dzieci z rokitnickich przedszkoli i młodzież.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Park wzdłuż ul. Krakowskiej znajduje się w centrum Dzielnicy. Jego główna aleja od ul. Pomorskiej do sklepu Rokita, przy swojej szerokości (4m) mogłaby być wykorzystana nie tylko przez pieszych ale też jeżdżących na rolkach. Wykonanie ścieżki asfaltowej z podziałem na użytkowników ożywiłoby aleję. Ławki i kosze proponuję przestawić na place między zieleńcami. W parku znajduje się też plac zabaw. Z myślą o najmłodszych proponuję dokupienie do istniejących urządzeń kilku nowych. Wszystkie urządzenia należy posadowić na bezpiecznej nawierzchni w formie pola piaskowego. Istniejące ławki można wykorzystać do uzupełnienia brakujących w parku, a plac wyposażyć w nowe ławki i kosze. Wyrównanie nawierzchni pozostałych ścieżek , placów i wymiana krawężników zwiększy bezpieczeństwo i podniesie estetykę parku. Jedno z urządzeń z obecnego placu zabaw, ponieważ nie będzie odpowiadało grupie wiekowej może być wykorzystane w innym miejscu. W ubiegłym roku park zyskał siłownię pod chmurką, która w dni pogodne przyciąga aktywnych od rana do późnego wieczora. Wykonanie ścieżki asfaltowej dla następnej grupy i kolorowych urządzeń dla najmłodszych zachęci do aktywności całe rodziny rokitniczan. Rozmowy w sprawie parku, jego roli i wykorzystania trwały od dłuższego czasu, dlatego chcielibyśmy by przedstawiciel uczestniczył w przygotowywaniu projektu i planu prac.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Realizując zadania z wniosku ożywimy park, mieszkańcy bezpiecznie będą mogli korzystać z tras komunikacyjnych, celowo przyjdą wykorzystać istniejącą siłownię, pojeździć na rolkach, pobawić się z dzieckiem

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Świetlica terapeutyczno-edukacyjna utworzona przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży powstaje przy parafii św. Anny w Zabrzu w budynku należącym do parafii (Dom parafialny Św. Anny, ul. 3-go maja 18, 41-800 Zabrze) w salce udostępnionej bezpłatnie.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 25 700,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura
⇒ Inna: wsparcie osób z niepełnosprawnoscią ruchową

Lokalizacja:  3-go maja 18, 41-800 Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: Salka Domu Parafialnego Św. Anny

Zasięg oddziaływania projektu:
Świetlica umożliwia przyjmowanie dzieci i młodzieży w tym osób z niepełnosprawnością ruchową z terenu całego miasta Zabrze

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
25 dzieci/ młodzieży oraz rodzice; 9 pracowników/wolontariuszy. Ogółem ok 84 osoby.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Świetlica zostanie udostępniona dzieciom i młodzieży z terenu całego miasta ze szczególnym uwzględnieniem osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym niepełnosprawnością). Będzie udostępniana 5 razy w tyg. w godz. popołudniowych, bezpłatnie tak dla dzieci jak i rodziców (z możliwością porad pedagogicznych, logopedycznych i innych)

Przewidywane cele do osiągnięcia:
wyposażenie świetlicy, przeprowadzenie malowania, adaptacja łazienki

Uwagi przy ocenie: 
Aby Miasto mogło poczynić bezpośrednie nakłady na jakąś nieruchomość (w tym przypadku będzie to remont pomieszczeń w domu parafialnym) powinno posiadać tytuł prawny do niej. Uzyskanie takiego tytułu powinno mieć na celu umożliwienie Miastu wykonywanie przez nie bezpośrednio jakiegoś zadania. Konieczne jest także określenie szczegółowych zasad rozliczenia z właścicielem nieruchomości, poniesionych przez Miasto nakładów po zakończeniu realizacji zadania.
Zaznaczyć jednak należy, iż wniosek dotyczy w znacznej części wydatków, które nie mają charakteru modernizacyjnego ani inwestycyjnego. Tymczasem zgodnie z § 4 ust. 6 Załącznika Nr 1 Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 527/WBU/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie projektów mieszkańców w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego projekt mieszkańca określony we wniosku musi być projektem inwestycyjnym albo projektem o remontowym o charakterze modernizacyjnym. Zgłoszony projekt jest tylko w części proektem o charakterze 'inwestycyjnym’ czy 'remontowym o charakterze modernizacyjnym’.
Biorąc pod uwagę powyższe względy uznać należy za właściwy pogląd, iż dofinansowanie realizacji zadania, które obejmuje wniosek powinno zostać dokonane na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(…)

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
W projekcie zagospodarowanie podwórza planuje się wykonanie odwodnienia terenu (kanalizacja deszczowa), drogi dojazdowej do budynków i śmietnika od drogi publicznej, 32 miejsca postoju samochodów oraz wykonanie zieleńca dla dzieci i osób starszych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 156

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 474 160,28 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 484 160,28 zł

Wartość projektu do głosowania: 484 160,28 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Spokojna 7-9-11, Cieszyńska 22-24-26-28, M.Curie-Skłodowskiej 21-23-25

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
6616/45, 6620/45, 6615/45

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt zagospodarowania podwórza ma wyłącznie charakter lokalny i służyć będzie mieszkańcom okolicznych nieruchomości.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba osób korzystających z projektu wynosi 350 (z właścicielami garaży włącznie).

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. wykonanie koryta – wyrównanie nawierzchni 2. wykonanie wykopów pod studnie i kanalizację deszczową 3. montaż studni i kanałów kanalizacji deszczowej 4. wykonanie ław pod krawężniki drogowe 5. wykonanie warstw odsączających i podbudów 6. ułożenie krawężników drogowych i obrzeży parkingowych 7. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 8. wykonanie trawnika

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Głównym celem projektu jest stworzenie infrastruktury zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami uwzględniającymi potrzeby mieszkańców w zakresie dojazdów do budynków i śmietnika, miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz zieleńca dla dzieci z placem zabaw i ławek dla osób starszych. Działkom zostanie nadana nowa forma i funkcja spełniająca oczekiwania mieszkańców od 57 lat i przyczyni się do pobudzenia aktywności i współpracy środowiska lokalnego.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa chodnika wzdłuż ul. Ziemskiej na Os. Młodego Górnika w Zabrzu – od mostu DK88 do skrzyżowania z ul. Szybową

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 187

Pula: Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 500,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 500,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  Ziemska

Uszczegółowienie lokalizacji: od mostu przy DK88 do skrzyżowania z ul. Szybową

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy Os. Młodego Górnika w Zabrzu oraz inne osoby poruszające się tą ulicą.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
dziennie ok. 200/300 osób poruszających się w tamtych rejonach

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa bezpieczeństwa osób poruszających się ul. Ziemską – do tej pory wszyscy zmuszeni byli poruszać się po ruchliwej jezdni

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przebudowa szlaku rowerowego od ul. Młodego Górnika do ul. Goduli w Zabrzu

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 507

Pula: Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 255 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 255 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Młodego Górnika do Goduli w Zabrzu

Zasięg oddziaływania projektu:
wszyscy korzystający – mieszkańcy Zabrza

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
mieszkańcy Zabrza

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Osoby poruszające się na rowerach będą miały specjalnie przygotowane do tego miejsce, poprawi to również bezpieczeństwo – staną się bardziej widoczni

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Adaptacja i modernizacja pomieszczeń po PPP na pracownie: plastyczne, teatralne, muzyczne dla dzieci i młodzieży miasta Zabrze, a także dla pracowników.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 265

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 376 474,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 495 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 495 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Zabrze, ul. 3-go maja 12 – w części narożnej skrzyżowania ulic 3-go maja i Lutra

Uszczegółowienie lokalizacji: 
2 piętro budynku, w którym znajduje się Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 oraz Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Bi 878/82

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt ma znaczenie dla dzielnicy ale także dla całego miasta Zabrze, ponieważ z propozycji edukacyjno-kulturalnych mogą korzystać wszystkie dzieci i młodzież, seniorzy i rodzice naszego miasta.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Z projektu skorzystają: dzieci w wieku 4-18 lat, osoby niepełnosprawne, uczniowie szkół, studenci, a także rodzice i dziadkowie wychowanków, seniorzy, mieszkający w dzielnicy i mieście. Beneficjentami są również instytucje kulturalno-oświatowe tj. stowarzyszenia, szkoły, muzea itp. Obiekt jest czynny od 8 – 21, stałe zajęcia odbywają się w godz. 14-21. Okazjonalne zajęcia są od rana. W skali miesiąca daje to około 2000 beneficjentów.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt będzie realizowany w budynku MDK2, na poddaszu użytkowym. To miejsce dostępne w dzielnicy, ale także dla całego miasta. Dzięki tej adaptacji stworzymy lepsze warunki do działań artystycznych dla dzieci, młodzieży, a także osób z rodzin w trudnej sytuacji. Dysponujemy projektem modernizacyjnym i kosztorysami z roku marzec 2011 (istnieje potrzeba aktualizacji). Zakres prac obejmuje wymianę instalacji wewnętrznych (wod-kan, co, wentylacji, elektrycznych), lokalizację urządzeń sanitarnych z nowym sposobem wykończenia podłóg i ścian wewnątrz w obrębie poddasza. Wymianie ulegają wszystkie ścianki działowe, zgodnie z rysunkami. Ściany pomieszczeń użytkowych wykończyć gładzią, pomalować dwukrotnie, pomieszczenia wykończyć, wykonać podłogi z wykładziny i płytek. Demontaż istniejącego oświetlenia i zamontowanie nowych lamp, a także wykonać oświetlenie w sali teatralnej. Należy wyposażyć toalety w akcesoria. Projekt zakłada wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonać prace remontowe i wykończeniowe poszczególnych pracowni pod kątem ich użyteczności. Projekt zakłada zakup rzutnika i projektora, a także oświetlenia i nagłośnienia do pracowni teatralnej i muzycznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. stworzenie lepszych warunków do rozwijania zainteresowań, uzdolnień, talentów dzieci i młodzieży miasta 2. poszerzenie oferty edukacyjno – kulturalnej w mieście 3. podniesienie standardu prowadzonych zajęć 4. zwiększenie możliwości wyrównywania szans edukacyjno-kulturalnych osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej 5. zwiększenie dostępności i poszerzenie ilościowe oferty edukacyjnej 6. Inspirowanie do poszukiwania i kreowania działań artystycznych opartych na synkretyzmie sztuk

Uwagi przy ocenie: 
We wniosku nie uwzględniono kosztu aktualizacji projektu wraz z uzgodnieniami i kosztorysami, opracowania projektu oświetlenia i nagłośnienia Sali widowiskowej oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego.
Wydział oceniający sugeruje wzrost kosztu do około 495 tys. zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Oświetlenie chodnika prowadzącego przy ulicy Banachiewicza 7-9 przy Przedszkolu nr 36 za pomocą lampy solarnej dwukulowej tupu Bratek

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 114

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zostało odebrane i zakończone w dniu 30 czerwca 2016 r.
Informacja wg stanu na 08.07.2016 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/15/16 ZBP 2016 – OŚWIETLENIE CHODNIKA PROWADZĄCEGO PRZY ULICY BANACHIEWICZA 7 – 9. NUMER DZIAŁKI: 1794/52

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 5 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 5 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 4 981,50 zł

Lokalizacja:  chodnik łączący ulice Banachiewicza 7, 9, 11

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1784/52

Zasięg oddziaływania projektu:
dla mieszkańców Osiedla Mikołaja Kopernika

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 5000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców osiedla, a także gości poprzez oświetlenie drogi prowadzącej do przystanku autobusowego, Przedszkola nr 36 oraz parkingu strzeżonego.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Rewitalizacja terenu położonego na działce nr 1429/1 w niezagospodarowanej części Parku Jana Pawła II ma na celu przygotowanie w/w działki dla celów użyteczności publicznej mieszkańców Zabrza.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 698

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 400 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Okolice skrzyżowania Al. W. Korfantego z Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego

Uszczegółowienie lokalizacji: niezagospodarowana część Parku Jana Pawła II

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1429/1

Zasięg oddziaływania projektu:
Miasto Zabrze, województwo, kraj. Dotyczy to miejsca, w którym odbył się ubiegłoroczny koncert TVP2 i Radia Zet. Brak utwardzenia terenu oraz wcześniejsze deszcze spowodowały, że topiliśmy się wówczas w błocie.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Podczas imprez organizowanych przez TVP, Radio Zet, Radio Eska było ok. 130000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. drenaż działki 2. utwardzenie terenu ozdobną kostką brukową 3. wraz z powodzeniem inwestycji w następnych latach można wybudować muszlę koncertową podobną jak w parku Jana Kachla w Bytomiu

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Projekt przewiduje przygotowanie terenu pod imprezy masowe. Teren ten jest jednym z nielicznych miejsc dogodnych do tego typu imprez pod względem komunikacji, lokalizacji (blisko centrum) i przestrzennym. Mój projekt przewiduje zdrenowanie i utwardzenie terenu tak, aby w przyszłości zbudować muszlę koncertową do celów imprez masowych w sezonie letnim, a zimową porą można stworzyć lodowisko na świeżym powietrzu. Gdyby w przyszłości organizatorzy chcieli postawić swoją scenę to można to zrobić na utwardzonym terenie. Byłoby to bardzo dobrą promocja dla naszego miasta.

Uwagi przy ocenie: 
1. Brak w wycenie uwzględnienia wartości dokumentacji projektowej dla poszczególnych branż, w tym wodna – kanalizacyjnej elektrycznej (osobny projekt dla oświetlenia i monitoringu), brak obsługi geodezyjnej. Szacowana wartość dokumentacji projektowej wraz z poszczególnymi branżami – około 25 tys. zł.
2. Zdaniem wydziału oceniającego zakres inwestycji niedoszacowany pod względem finansowym, nie uwzględniono kosztów projektu, obsługi geodezyjnej, oświetlenia i ewentualnego monitoringu, dlatego koszty inwestycji zwiększono do 500 tys. zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Plac zabaw na terenie Przedszkola nr 16

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 530

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 69 791,43 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 71 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 71 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Korczoka 96, 41-806 Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: Przedszkole nr 16

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1586/129, 2095/116

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Zaborze Północ

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
– wychowankowie Przedszkola nr 16 – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17 – dzieci uczęszczające do Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 4 mieszczącego się w budynku Przedszkola nr 16 – dzieci do lat 3 zamieszkałe w okolicy

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Z placu zabaw korzystać będą dzieci zamieszkujące dzielnicę Zaborze Północ, jak również wychowankowie naszego przedszkola. Za obiekt odpowiadać będzie Przedszkole nr 16.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– rozwijanie sprawności fizycznej dzieci i uczniów – uatrakcyjnienie zabaw na świeżym powietrzu – kształtowanie prawidłowej postawy ciała poprzez aktywność fizyczną, która przyczynia się do wyrabiania podstawowych cech motorycznych dzieci

Uwagi przy ocenie: 
We wniosku nie uwzględniono kosztu nadzoru inwestorskiego. Wydział oceniający sugeruje zwiększenie kosztu budowy placu zabaw do kwoty 71 tys. zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Dofinansowanie modernizacji sali konferencyjnej w budynku Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN jako wsparcie działalności naukowo-badawczej oraz społecznej i edukacyjnej na rzecz mieszkańców Zabrza.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 200 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura
⇒ Inna: nauka

Lokalizacja:  M. Skłodowskiej-Curie 34

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
7516/21

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy Osiedla T. Kotarbińskiego, uczniowie Szkoły Muzycznej (z całego terenu m. Zabrze), pracownicy i współpracownicy Instytutu (z terenu m. Zabrze i miast ościennych)

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok 8 ty. (mieszkańców Dzielnicy Os. T. Kotarbińskiego, uczniowie Szkoły Muzycznej i ich goście, pracownicy i współpracownicy Instytutu, uczestnicy szkoleń, konferencji i warsztatów)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt planuje się zrealizować w roku 2016, dysponentem efektów jego realizacji będzie Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu. Sala konferencyjna będzie dostępna dla mieszkańców Zabrza na wszelkiego rodzaju imprezy kulturalne, edukacyjne, naukowe, szkoleniowe (o charakterze niekomercyjnym)

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Sala konferencyjna (o wymiarach 14,25x12m – 172m2) i wysokości 4,6m dysponująca dwoma pomieszczeniami do tłumaczeń symultanicznych oraz dwoma patio sąsiadującymi z bocznymi ścianami bryły sali konferencyjnej, znajdująca się w budynku administracyjnym Instytutu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, została zaprojektowana w latach 70-tych ubiegłego stulecia dla 180 osób. Po 40 latach użytkowania zarówno wyposażenie jak i sam obiekt nie spełniają podstawowych standardów obowiązujących dla tego typu pomieszczeń (technicznych, pożarowych, itp.) i w związku z powyższym wymagają przeprowadzenia gruntownych prac remontowych. Wiążą się one z koniecznością poniesienia sporych kosztów, które Instytut jak jednostka naukowo-badawcza nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć. Wśród aktualnych najemców pomieszczeń w tym budynku znajdują się m.in. Rada Dzielnicy os. Tadeusza Kotarbińskiego oraz Szkoła Muzyczna Yamaha. Jednostki te zadeklarowały chęć korzystania z sali (listy poparcia w załączniku). Z tego względu przedmiotowe dofinansowanie będzie wsparciem nie tylko działalności naukowo-badawczej, ale także społecznej. Organizacja przez Radę Osiedla Kotarbińskiego: spotkań Rady Dzielnicy, spotkań mieszkańców osiedla Kotarbińskiego, spotkań kulturalnych, zajęć jogi i innych. Organizacja przez Szkołę Muzyczna Yamaha: kształcenia muzycznego dla niemowląt, dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży i dorosłych, imprez muzycznych, koncertów, pokazów pracy, itp. Organizacja przez Instytut: konferencji naukowo-badawczych, wykładów naukowo-edukacyjnych, szkoleń, warsztatów, spotka, itp.

Uwagi przy ocenie: 
Z opinii prawnej:
„(…) dla prawnej możliwości dokonania przez Miasto bezpośrednich nakładów na jakąś nieruchomość konieczne jest posiadanie przez Miasto tytułu prawnego do niej. Uzyskanie takiego tytułu powinno mieć na celu umożliwienie Miastu wykonywanie przez nie bezpośrednio jakiegoś zadania. Muszą zostać także określone szczegółowo zasady rozliczenia z właścicielem nieruchomości poniesionych przez Miasto nakładów po zakończeniu realizacji zadania.
Z przedłożonych materiałów wynika, iż sala konferencyjna w budynku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 34 byłaby dalej w posiadaniu Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. PAN miałoby być także 'dysponentem efektów realizacji projektu’. Inwestycję czy też remont będące przedmiotem wniosku należy więc traktować jako formę materialnego wsparcia przez Miasto działalności PAN (choć oczywiście nie oznacza to, że nie służyłaby także mieszkańcom Zabrza bezpośrednio nie związanym z tą instytucją).
Zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. Fakt, iż projekt miałby być finansowanych w ramach środków budżetu partycypacyjnego nie stanowi samoistnej podstawy prawnej do dokonania wydatku. Należy więc wskazać normę pozwalającą na bezpośrednie finansowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zadania będącego przedmiotem projektów w przepisach odnoszących się do finansowania infrastruktury PAN. Normy takiej jednak autor opinii nie jest w stanie wskazać (…)”.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Pas gruntu wzdłuż garaży przy ul. Przemysłowej nie jest utwardzony przy pomocy kruszywa. Istniejące wyboje w okresie deszczowym zamieniają się w duże kałuże, które uniemożliwiają ruch pieszych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 45

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 40 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 64 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 64 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zdrowie

Lokalizacja: 
Sąsiedztwo ul. Przemysłowej / poprzeczna ul.. de Gaulle’a w pobliżu Ronda Sybiraków

Uszczegółowienie lokalizacji: 
pas drogi nieutwardzonej wzdłuż garaży przy ul. Przemysłowej od strony zaplecza ul. Niemcewicza i ul. A. Krzywoń

Zasięg oddziaływania projektu:
Udrożnienie przejścia pieszym mieszkańcom osiedla A. Krzywoń bez konieczności przechodzenia ul. Przemysłową. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszym.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
3000 mieszkańców rocznie z ulic: A. Krzywoń, Korzeniowskiego, Niemcewicza i innych ulic

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt polegałby na: – wyrównaniu zagłębień – utwardzenie (żwir + kruszywo) + przewalcowanie

Przewidywane cele do osiągnięcia:
poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Utworzenie nowoczesnego ośrodka kulturalnego i sportowego dla mieszkańców miasta Zabrze w celu integracji kulturalnej i aktywizacji sportowej społeczeństwa w dzielnicy Grzybowice.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 557

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 250 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 250 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura
⇒ sport

Lokalizacja:  Traktorzystów 1

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
226/55

Zasięg oddziaływania projektu:
Przewidywany zasięg po realizacji projektu:
1. dzielnica Grzybowice,
2. dzielnice ościenne: Mikulczyce, Rokitnica, Helenka, Osiedle Młodego Górnika

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Przewidywana liczba osób korzystających z obiektu w skali roku szacowana jest na poziomie 100 tysięcy osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. remont sceny 2. zakup i instalacja trybun widowiskowych 3. modernizacja ławek rezerwowych 4. zakup i instalacja piłkochwytów 5. zakup i instalacja tablicy wyników 6. remont obiektu sportowego

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Cele infrastrukturalne: zwiększenie atrakcyjności obiektu, poprawa funkcjonalności obiektu, obniżenie kosztów użytkowania budynku, ograniczenie zużycia energii Cele społeczne: aktywizacja dzieci i młodzieży, organizacja imprez integracyjno-społecznych

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt dotyczy otwarcia pracowni ceramiki na Os. Kopernika oraz wyposażenia do grafiki warsztatowej. Ma służyć dzieciom, młodzieży i dorosłym z miasta Zabrze. Miejscem realizacji będzie zaadaptowane pomieszczenie w SP 42 w ramach zajęć MDK2.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 289

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 54 435,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 70 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 70 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura

Lokalizacja:  Gagarina 2, SP 42 (Zespół Szkół nr 20)

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Pomieszczenie w piwnicy SP 42 udostępnione na nasze potrzeby przez dyrektora SP 42 panią Dorotę Fresel

Zasięg oddziaływania projektu:
Osiedle Mikołaja Kopernika: mieszkańcy, dzieci z Przedszkola nr 36 na Os. Kopernika, Szkoła Podstawowa nr 42, Gimnazjum nr 21 (Zespół Szkół nr 20), osoby zamieszkujące na osiedlu, dzieci ze szkoły katolickiej (szkoła podstawowa, gimnazjum), uczestnicy MDK2 (dzieci, młodzież dorośli) oraz wszyscy chętni, którzy będą chcieli wziąć udział w warsztatach ceramicznych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
minimalnie 200 osób, docelowo 1000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dostępność do zajęć ceramicznych, graficznych będzie w ramach zajęć MDK2 lub w ramach zajęć warsztatowych organizowanych przez nauczyciela Lucynę Mykietyn. Ponieważ pomieszczenia udostępnia Dyrektor SP 42 pani Dorota Fresel to Dyrektor SP 42 będzie dysponentem i MDK2 jako wnioskodawca Lucyna Mykietyn. 1. remont pomieszczenia i przystosowanie do zajęć 2. zakup wyposażenia sali 3. zakup materiałów, narzędzi

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wypełnienie pustki kulturalnej na osiedlu, klub plastyczny „Pinokio” w MDK2 pełni rolę „mini domu kultury”. Zaktywizowanie mieszkańców do aktywności twórczej, uczenie kultury tworzenia, poprawa zdolności manualnych, kształtowanie osobowości, podnoszenie kultury osobistej. Kreatywne spędzanie czasu wolnego zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Integracja rodzinna: rodzice + dzieci + dziadkowie. Integracja społeczności osiedlowej.

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek zawiera wycenę zakresu zadania na podstawie ofert sklepów i wykonawców. Nie uwzględniono kosztu opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych oraz kosztu sprawowania nadzoru inwestorskiego i podatku VAT od szacunkowej wartości robót budowlanych.
Wydział oceniający sugeruje wzrost kosztów do około 70 tys. zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Do ubiegłego roku wokół Przedszkola istniał pas zieleni szerokości ok. 2m. Obecnie jest to miejsce „parkingowe” dla samochodów. Proponowany projekt – wybudowania chodnika – umożliwi pieszym użytkownikom bezpieczne dotarcie do pl. oświatowych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 170

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 35 700,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 35 700,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ ochrona środowiska
⇒ Inna: bezpieczeństwo pieszych użytkowników

Lokalizacja:  Pokoju 37

Uszczegółowienie lokalizacji: 
wzdłuż ogrodzenia Przedszkola (od strony wschodniej i północnej)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1660/14, 2470/14

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt przeznaczony będzie dla: wychowanków Przedszkola (ul. Pokoju 37) i ich rodziców, uczniów SP 7 (ul. Pokoju 41) i ich rodziców, mieszkańców osiedla (ul. Pokoju 35,39 oraz Wolności 121,123) oraz pracowników w/w placówek oświatowych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
125 dzieci w wieku przedszkolnym 400 uczniów szkoły podstawowej ok. 500 rodziców tychże dzieci 100 pracowników oświatowych ok. 600 mieszkańców osiedla RAZEM ok 1725 użytkowników

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zaproponowany projekt to wybudowanie chodnika o długości 105 mb i szerokości 1,5m z kostki brukowej 6cm oraz zamontowanie słupków blokujących wjazd lub parkowanie samochodów.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i ich rodzicom, jak również pracownikom udającym się do placówek oświatowych – zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom osiedlowych wieżowców – ochrona ogrodu przedszkolnego – uporządkowanie parkowania pojazdów wokół Przedszkola – poprawa estetyki terenu wokół Przedszkola

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt obejmuje remont obydwu szatni przedszkolnych: likwidacja niefunkcjonalnych murków betonowych, roboty malarskie, odnowienie stolarki drzwiowej, wymiana wykładziny podłogowej, wymiana oświetlenia. Zaplanowano zakup szafek ubraniowych

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 303

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 53 028,94 zł

Wartość projektu do głosowania: 53 028,94 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  Jordana 59

Uszczegółowienie lokalizacji: budynek Przedszkola nr 6

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1967/53, KW GL1Z/00058462/0

Zasięg oddziaływania projektu:
Aktualnie uczęszczające dzieci do Przedszkola wraz z opiekunami oraz kolejne przyjmowane roczniki

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Dziennie około 100 dzieci i 130 dorosłych. Dzieci korzystają z szatni kilka razy dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Przedszkole jest placówką publiczną, otwartą od poniedziałku do piątku w godzinach 6-16. Z przedszkola mogą korzystać wszystkie dzieci zakwalifikowane do placówki, na zasadach określonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze. Proponowanym dysponentem jest dyrektor Przedszkola nr 6.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa podczas ich pobytu w szatni – zapewnienie większego ładu i porządku – zapewnienie bezpiecznego przechowywania odzieży – wyeliminowanie przypadków niezamierzonych zamian odzieży dzieci Realizacja projektu z pewnością znacząco wpłynie na wygląd i funkcjonalność pomieszczeń, które jakby nie było, stanowią wizytówkę Przedszkola na Dzień Dobry.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu nr 6 im. Chatka Niedźwiadka. Projekt przewiduje zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych trwale związanych z gruntem. Umieszczenie 3 gier z materiału termoplastycznego.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 336

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 58 982,79 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 80 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 80 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Jordana 59

Uszczegółowienie lokalizacji: teren ogrodu przedszkolnego

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1967/53 KW nr GL1Z/00058462/0

Zasięg oddziaływania projektu:
– dzieci uczęszczające do przedszkola – dzieci i ich opiekunowie zamieszkujący w okolicy – dzieci objęte nauczaniem początkowym w SP 30

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
około 170 dzieci dziennie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
– z ogrodu będą korzystały dzieci uczęszczające do przedszkola w ciągu całego dnia pobytu, w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych – w godzinach od 12-16 gdy dzieci przedszkolnych jest mniej, z ogrodu będą mogły korzystać również inne dzieci z okolicy i ich opiekunowie – ponadto w tym samym czasie z ogrodu mogą korzystać dzieci klas 1-3 z pobliskiej SP 30, a które w tym samym czasie objęte będą opieka świetlicową. Proponowany dysponent – dyrektor Przedszkola nr 6.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Odpowiednie zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego sprawi, że stanie się on przyjaznym, bezpiecznym i atrakcyjnym miejscem zabaw dla dzieci. Nowe wyposażenie będzie służyło rozwojowi ruchowemu dzieci, a troska o zdrowie i sprawność fizyczną to bardzo ważny element wpływający na ich ogólny prawidłowy rozwój. Połączenie Kreatywnej Strefy Gier z ruchem na świeżym powietrzu stworzy dodatkowe możliwości rozwojowe. Korzystające z nich dzieci będą mogły uczyć się wzajemnej współpracy, zdrowej rywalizacji oraz logicznego myślenia.

Uwagi przy ocenie: 
We wniosku nie uwzględniono kosztu projektu oraz nadzoru inwestorskiego i monitoringu. Wydział oceniający sugeruje zwiększenie kosztu wymiany urządzeń placu zabaw do kwoty 80 tys. zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Odbudowa dachu cechowni kopalni Królowa Luiza to I etap przywrócenia budynku zabrzanom. Znalazłaby się w niej filia Muzeum Górnictwa Węglowego oraz wystawa „Karta G” prezentująca zabytkowe auta Zabrzańskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 256

Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 172 070,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 451 618,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 451 618,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: zabytki

Lokalizacja:  Wolności 387

Uszczegółowienie lokalizacji: 2755/36

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływać na całe miasto, a po uruchomieniu w budynku kolejnego oddziału muzealnego – na region.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
100 tys osób – mieszkańców miasta i turystów

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
W dawnej cechowni kopalni Luiza swoje miejsce znalazłaby filia Muzeum Górnictwa Węglowego, a zwłaszcza Kopalni Guido, które już w tej chwili mają ograniczone możliwości prezentacji posiadanych zbiorów – sprzętu górniczego. W porozumieniu z tą instytucją pozostanie również Zabrzańskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji, które żywo zainteresowane jest stworzeniem wystawy stałej „Karta G”, w której prezentowane byłyby samochody rodem z okresu PRL, które dostępne były dla górników i hutników na tzw. kartę G. W pierwszym etapie konieczne jest zamknięcie budynku, czyli odbudowa konstrukcji dachu. Po niej konieczna jest rekonstrukcja stropów, osuszenie budynku i remont wnętrza wraz z dostosowaniem do planowanego zagospodarowania obiektu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Odbudowa konstrukcji dachu cechowni to pierwszy etap zagospodarowania tego budynku i oddania go mieszkańcom. Docelowo w budynku miałaby się znaleźć filia Muzeum Górnictwa Węglowego oraz wystawa „Karta G” prezentująca zabytkowe auta Zabrzańskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji.

Uwagi przy ocenie: 
W załączonym do wniosku zestawieniu kosztów nie uwzględniono wymienionych poniżej zakresów rzeczowych i kosztów:
– wykonania inwentaryzacji obiektu i ekspertyzy stanu technicznego,
– projektu zabezpieczenia i rozbiórki dachu,
– kosztu uzgodnień i nadzorów konserwatorskich,
– projektu nowego dachu,
– kosztu robót zabezpieczeniowych i rozbiórkowych konstrukcji dachu,
– kosztu remontu konstrukcji murowanej (uszkodzenia spowodowane zarwaniem konstrukcji i poszycia dachu),
– kosztu wykonania obróbek blacharskich oraz odtworzenia ozdobnych zakończeń krokwi i płatwi,
– kosztu wykonania instalacji odgromowej.
Koszty te są niezbędne dla właściwego przeprowadzenia inwestycji, w zgodzie ze sztuka budowlaną oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Budynek objęty jest ochroną prawną, wobec tego prace wymagają nie tylko wstępnych zgód i uzgodnień materiałowych ale także stałego nadzoru konserwatorskiego.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt polega na budowie ścianki tenisowej oraz kortów do mini oraz midi tenisa celem popularyzacji tenisa ziemnego oraz aktywizacji wszystkich mieszkańców Zabrza, przede wszystkim dzieci i młodzieży.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 173

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 17 500,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 235 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 235 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport

Lokalizacja:  Mochnackiego 6

Uszczegółowienie lokalizacji: bezpośrednio przy kortach tenisowych

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
328780

Zasięg oddziaływania projektu:
Ścianka tenisowa i korty do mini oraz midi tenisa przeznaczone będą do użytku dla wszystkich chętnych, amatorów i entuzjastów tenisa z całego Zabrza. W szczególności jednak obiekt przeznaczony będzie dla dzieci i młodzieży z terenu dzielnicy Centrum Południe. Obiekt będzie ciekawą alternatywą dla dzieci i młodzieży licznie zamieszkałej w bliskiej okolicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacuje się, iż z obiektu średnio korzystać będzie od 30 do 50 osób dziennie, a więc nawet 1500 osób miesięcznie. W ciągu jednej godziny na korcie do mini oraz midi tenisa znajdować się mogą maksymalnie po 4 osoby na każdym z dwóch kortów. ściankę tenisową mogą użytkować 3 osoby jednocześnie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ścianka wraz z kortami do mini oraz midi tenisa wchodzić będą w skład kompleksu sportowego klubu UKS Trójka – będą przylegały do istniejących już trzech kortów tenisowych. Ścianka tenisowa i korty do mini oraz midi tenisa będą dostępnie dla wszystkich chętnych z pierwszeństwem dla dzieci i młodzieży. Obiekt zostanie odpowiednio ogrodzony i będzie nadzorowany przez personel klubu UKS Trójka.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem głównym projektu jest propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej. Ścianka tenisowa może służyć amatorom tenisa ziemnego do stawiania pierwszych kroków i nauki uderzeń, a zaawansowanym miłośnikom dyscypliny do doskonalenia odbić. Korty do midi oraz mini tenisa pozwolą najmłodszym adeptom tenisa nauczyć się podstaw dyscypliny. Przy tym należy podkreślić, iż użytkowanie obiektu będzie nieodpłatne, co dodatkowo przyczyni się do popularyzacji tenisa ziemnego, który w dalszym ciągu jest uważany za sport ekskluzywny. Dzięki niniejszemu obiektowi pojawi się możliwość aktywizacji dzieci i młodzieży, przede wszystkim z najbliższej okolicy oraz terenu całej dzielnicy Centrum Południe, poprzez dyscyplinę jaką jest tenis ziemny, w sytuacji kiedy do tej pory nie było to możliwe głównie ze względów finansowych. Ścianka i korty staną się dla nich dzięki zlikwidowaniu bariery finansowej ciekawą alternatywą w stosunku do innych sportów, takich jak np. piłka nożna.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa urządzeń do ćwiczeń dla osób uprawiających kalistenikę – ćwiczenia z wykorzystaniem masy własnego ciała.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 542

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 72 195,20 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 99 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 99 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Klonowa 23, 41-800 Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: 
nieużytek na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Zabrzu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2983/123

Zasięg oddziaływania projektu:
centrum miasta

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
mieszkańcy miasta Zabrze

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. integracja mieszkańców 2. aktywizacja ruchowa mieszkańców 3. poprawa kondycji i zdrowia mieszkańców

Uwagi przy ocenie: 
Brak w wycenie uwzględnienia wartości dokumentacji projektowej oraz wykonania monitoringu. Zdaniem wydziału oceniającego zakres inwestycji niedoszacowany pod względem finansowym dlatego wartość inwestycji proponuje się zwiększyć do 99 tys. zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zabudowanie 2 sztuk stojaka rowerowego. Przeznaczenie głównie dla dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat. Propagowanie jazdy rowerem, a tym samym zdrowego trybu życia.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 197

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 1 600,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 1 600,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Wyciska 5a

Uszczegółowienie lokalizacji: Stadion MKS Zaborze Zabrze

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2166/59

Zasięg oddziaływania projektu:
Dostępny dla wszystkich odwiedzających obiekt

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Kilkaset osób miesięcznie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Każda osoba odwiedzająca obiekt MKS Zaborze (który jest obiektem ogólnodostępnym) rowerem będzie miała możliwość zaparkowanie go w okolicach budynku głównego.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Możliwość zaparkowanie rowerów przez dzieci i ich rodziców dojeżdżających w ten sposób na obiekt.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt polega na podłączeniu do sieci ciepłowniczej ZPEC Sp. z o.o. w Zabrzu budynków znajdujących się przy ul. Wolności 355, 357, 359, 361 oraz 363 i budynku znajdującego się przy ul. Mochnackiego 6.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 30 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ ochrona środowiska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Wolności 355, 357, 359, 361 oraz 363; Mochnackiego 6

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2248/6, 3008/8, 1614/3, 3014/3, 1254/9, 2992/3

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt dotyczy wskazanych nieruchomości. Po podłączeniu nieruchomości do sieci ciepłowniczej ZPEC Sp. z o.o. zostanie ograniczone emitowanie CO2, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza w okolicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Beneficjentami bezpośrednio będą mieszkańcy wskazanych budynków (około 120 osób). Beneficjentami ograniczenia emisji CO2 będą wszyscy okoliczni mieszkańcy.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Efekty realizacji projektu będą dostępne publicznie.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– ograniczenie emisji CO2 – poprawa jakości powietrza w okolicy – podłączenie wskazanych budynków do sieci ciepłowniczej ZPEC Sp. z o.o. i w efekcie ograniczenie kosztów ponoszonych przez beneficjentów na ogrzewanie.

Uwagi przy ocenie: 
1. Budowa sieci ciepłowniczych oraz dostawa energii cieplnej leży w kompetencjach Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o. w Zabrzu.
2. Projekt mieszkańca nie dotyczy zadań własnych miasta na prawach powiatu (§ 4 ust. 7 Regulaminu).
3. Efekt realizacji projektu nie będzie publicznie dostępny (§ 4 ust. 8 Regulaminu).
4. Projekt mieszkańca obejmuje w 100% wykonanie prac inwestycyjnych przy budynkach nie będących własnością Miasta Zabrze.
5. Projekt mieszkańca nie zawiera wymaganej wyceny realizacji projektu wraz z podaniem podstawy szacunku.
6. Projekt mieszkańca nie zawiera wstępnych zgód dysponentów nieruchomości, na których miałby być realizowany projekt (załącznik nr 2 do Regulaminu).

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt jest przedsięwzięciem służącym rozwojowi bazy sportowej na terenie dzielnicy Makoszowy, spełniającym potrzebę rekreacji, wypoczynku i rozrywki społeczności lokalnej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 836

Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 130 500,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Daleka 2

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1402/42

Zasięg oddziaływania projektu:
Zmodernizowane boisko sportowe wraz z rozbudowanym zapleczem socjalnym przyczyni się do rozwoju sportu i postaw sportowych w dzielnicy Zabrze Makoszowy jak i okolicy. Dobra infrastruktura techniczna umożliwi organizację cyklicznych zajęć sportowych, treningów oraz spotkań sportowych, a tym samym przyczyni się do popularyzacji sportu i zdrowego stylu życia. Fantastyczną cechą sportu jest to, że łączy pokolenia, pozwala razem się czymś zajmować i interesować, daje pretekst do oderwania się od obowiązków. Można wspólnie poszaleć, pośmiać się, powygłupiać. Dorośli zaczynają się wydawać bliżsi i bardziej zrozumiali. Też popełniają błędy, też zaliczają twarde lądowania, wydzierają się na całe gardło. Kiedy robi się coś razem, odkrywa się nowe radości – w niezauważalny sposób tworzy się więź. Gdy bliscy kibicują i uda się strzelić gola, okazuje się, jak ważne jest wsparcie i akceptacja. Kiedy mama albo tata podtrzymują na głębokiej wodzie, umacnia się zaufanie i tworzy bliskość. A im więcej sportu w życiu rodziny, tym więcej takich dobrych doświadczeń.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Obecnie szacunkowa liczba osób korzystających z boiska to kilkaset osób rocznie. Na to składa się przede wszystkim młodzież szkolna uczęszczająca do pobliskiego zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, jak i mieszkańcy dzielnicy, którzy w wolnym czasie przychodzą pograć na boisku. Często z boiska, zwłaszcza w okresie letnim, korzystają mieszkańcy innych dzielnic Zabrza, a także sportowcy innych dyscyplin i minidyscyplin sportowych jak np. rugby. Po realizacji projektu, czyli poprawie infrastruktury terenu, liczba osób korzystających z obiektu wzrośnie kilkukrotnie. Zmodernizowany teren przyczyni się do tego, że zarządca terenu – Uczniowski Klub Sportowy Quo Vadis Makoszowy – będzie mógł realizować i organizować dodatkowe zadania, takie jak organizacja turniejów i zawodów sportowych dla mieszkańców dzielnicy, ale również dodatkowo uczniów i mieszkańców innych dzielnic. W przyszłości może również realizować imprezy sportowe o randze wojewódzkiej jak i ogólnopolskiej, co znacznie przyczyni się do popularyzacji nie tylko dzielnicy Makoszowy, ale całego miasta.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
– usunięcie starej darni z powierzchni boisk, wyrównanie i zagęszczenie terenu – zakup trawy w rolce i ułożenie na powierzchni boisk – utworzenie strefy boiska wraz ze strefą autową i kibica – doprowadzenie nitki wodnej do terenu boiska do celów nawadniających boisko – zamontowanie bramek z atestem oraz wyposażenie boiska w piłkochwyty – ogrodzenie boiska i zamontowanie monitoringu wizyjnego

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem niniejszego projektu jest popraw warunków aktywnego spędzania czasu wolnego. Realizacja celu przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców. Inicjatywy sportowe i prozdrowotne są najbardziej efektywne, gdy stanowią część koncepcji zrównoważonego wzrostu, szczególnie na szczeblu lokalnym. Sport i rekreacja jest cenną częścią koncepcji rozwoju, ponieważ jej aspekty infrastrukturalne zwiększają atrakcyjność i jakość życia na poziomie lokalnym oraz poprawiają wizerunek regionu.

Uwagi przy ocenie: 
Po analizie kosztów utrzymania boiska o nawierzchni trawiastej w dobrym stanie wnioskodawczyni wyraziła zgodę na zmianę rodzaju nawierzchni na sztuczną.
Wydział oceniający sugeruje podział dokumentacji projektowo – kosztorysowej na etapy. Takie rozwiązanie pozwoli na wykonanie inwestycji w zakresie boiska wielofunkcyjnego a ewentualne przekroczenie limitu kwoty pozwoli na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem oświetlenia czy monitoringu w II etapie.
Wydział oceniający akceptuje wniosek oraz zwiększenie kwoty do max. 500 tys. zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt polega na wykonaniu nocnego oświetlenia ulicznego na ul. Magazynowej. Duży ruch i brak chodników powoduje aktualnie duże zagrożenie bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza ze strony pojazdów ciężarowych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 386

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 329 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 329 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Magazynowa

Uszczegółowienie lokalizacji: cała długość ulicy

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania jest w przypadku tego projektu dość szeroki i dotyczy mieszkańców całego Zabrza. Z ulicy Magazynowej codziennie korzysta dużą ilość pracowników zakładów produkcyjnych i usługowych zlokalizowanych wzdłuż tej ulicy. Pracownikami tych zakładów są w zdecydowanej większości mieszkańcy z całego obszaru miasta Zabrze.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
700 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Efekt realizacji projektu byłby dostępny dla każdego bez ograniczeń, ponieważ stałby się częścią miejskiej infrastruktury komunalnej. Dysponentem powinna być miejska jednostka organizacyjna w tym wypadku Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Zabrze.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Z ulicy Magazynowej codziennie korzysta duża liczba pracowników zakładów produkcyjnych i usługowych zlokalizowanych wzdłuż tej ulicy. Istotne jest, że ulica Magazynowa nie posiada chodnika dla pieszych, ani ścieżki rowerowej. W tzw. godzinach szczytu ruch na ulicy Magazynowej jest ogromny (piesi, rowerzyści, samochody osobowe, samochody ciężarowe) i często dochodzi do sytuacji niebezpiecznych (zdarzały się już potrącenia pieszych i rowerzystów). Niebezpieczeństwo dramatycznie wzrasta zimą, kiedy zmiany w zakładach pracy zaczynają się przed wschodem słońca, widoczność często ograniczona jest zjawiskami atmosferycznymi (opady śniegu, mgła) a droga hamowania pojazdu wydłuża się w związku ze śliską nawierzchnią. Montaż oświetlenia zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów korzystających codziennie z tej ulicy w drodze do pracy.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 25 i Gimnazjum nr 25 obejmujące powstanie boiska oraz bieżni lekkoatletycznej. Wniosek obejmuje I etap rewitalizacji i zakłada budowę boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 2 341

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Roboty zakończono, dokonano odbioru końcowego i przekazano obiekt do użytkowania.
Informacja wg stanu na 20.09.2017 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/04/16 ZBP 2016 – SPORTOWE OSIEDLE KOTARBIŃSKIEGO – BOISKO PIŁKARSKIE I BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA. ETAP I

Pula: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 490 600,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 467 272,90 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport

Lokalizacja: 
Boisko i plac szkolny przy ul. Kotarbińskiego 18 w Zabrzu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4987/10, 4959/9, 4982/10, 4955/9, 4975/11

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływał na mieszkańców dzielnicy Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego ze szczególnym uwzględnieniem uczniów Szkoły Podstawowej nr 25 oraz Gimnazjum nr 25 w Zabrzu, którzy na terenie boiska w trakcie zajęć lekcyjnych będą odbywać zajęcia z wychowania fizycznego. Boisko będzie dostępne dla wszystkich mieszkańców dzielnicy Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego, którzy na jego terenie będą mogli aktywnie spędzać wolny czas.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji to około 1500 osób miesięcznie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Realizacja obejmuje stworzenie projektu kompleksu sportowego, przygotowanie terenu pod boisko oraz bieżnię lekkoatletyczną z uwzględnieniem zerwania starego asfaltu z placu przyległego do starego boiska oraz wykonanie sieci drenarskich. Budowa kompleksu sportowego podzielona została na dwa etapy. Będzie to obiekt dostępny publicznie dla wszystkich mieszkańców Zabrza. Dysponentem obiektu będzie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25. Etap I to budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej i wymiarach 28x50m, zainstalowanie piłkochwytów za bramkami oraz montaż ławek i koszy na śmieci. Wyremontowane zostaną także schody prowadzące na boisko, wykonane zostaną chodniki oraz trawniki wokół kompleksu sportowego. Etap II, w następnych latach, przewiduje budowę 4-torowej bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej wokół boiska.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Na terenie osiedla Kotarbińskiego jeszcze 15 lat temu istniało 5 stale wykorzystywanych boisk do gry w piłkę nożną w tym boisko przy Szkole Podstawowej nr 25. w chwili obecnej jedynym boiskiem nadającym się do gry jest Orlik, gdzie wymagane są rezerwacje, często z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Brakuje ogólnodostępnych, bezpiecznych miejsc do gry w piłkę. Nie ma również infrastruktury do treningów lekkoatletycznych. Szkoła Podstawowa nr 25 oraz Gimnazjum nr 25 nie posiadają ww chwili obecnej warunków do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego na świeżym powietrzu. Ponadto na terenie Osiedla Kotarbińskiego brak jest wystarczających miejsc rekreacyjnych, które umożliwiłyby spędzanie wolnego czasu w komfortowych i bezpiecznych warunkach, a także wpłynęłyby na integracje mieszkańców Osiedla. W chwili obecnej teren przyległy do szkoły podstawowej i gimnazjum nie nadaje się do uprawiania sportów.
Przewidywane cele do osiągnięcia:
– integracja społeczności lokalnej ukierunkowana na ukazanie pozytywnych aspektów aktywnego wypoczynku, jako alternatywa dla komputerów oraz zapobieganie sięgania po używki,
– stworzenie godnych warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 25 oraz Gimnazjum nr 25,
– wzrost atrakcyjności dzielnicy Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego na mapie Zabrza,
– poprawa estetyki Osiedla.

Uwagi przy ocenie: 
We wniosku nie uwzględniono kosztu monitoringu. Koszt oświetlenia boiska proponujemy ująć w II etapie. Wydział oceniający sugeruje wzrost kosztu do około 500 tys. zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Rewitalizacja ulicy Skłodowskiej-Curie, przy akademiku i budynkach mieszkalnych aż do ul. Chełmońskiego, likwidacja „dzikiego” parkingu na terenach zielonych, budowa 33 miejsc parkingowych, udostępnienie istniejącego parkingu przy IPIŚ.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 840

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Dnia 7 marca 2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Dokonano uzgodnienia koncepcji z wnioskodawcami projektu. Dokumentację projektową odebrano. Zgłoszono zamiar wykonania robót budowalnych niewymagających pozwolenia na budowę. Zgłoszenie uprawomocniło się. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Dokonano wyboru wykonawcy robót. Podpisano umowę. Dnia 16 listopada 2016 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Prace w toku.
Informacja wg stanu na 01.12.2016 r.

Zaawansowanie rzeczowe robót – powyżej 50%. Ze względu na zbieżność robót z inwestycją polegającą na budowie gazociągu w obrębie placu parkingowego wstrzymano prace do czasu zakończenia budowy gazociągu. Uzgodniono wznowienie robót budowlanych w kwietniu br. oraz oddanie całego zadania do użytkowania na przełomie m-cy V / VI 2017 r.
Informacja wg stanu na 08.05.2017 r.

Roboty zakończono w czerwcu 2017 r. Inwestycję oddano do użytkowania.
Informacja wg stanu na 08.08.2017 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/09/16 ZBP 2016 – PRZYJAZNA ULICA SKŁODOWSKIEJ – CURIE

Pula: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 82 428,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 82 428,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 91 592,11 zł

Kategoria projektu:
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Chełmońskiego

Uszczegółowienie lokalizacji: 
5526/19, 4663/19, 7264/22, 7266/22, 511/65, 7270/23, 7271/23

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływał na mieszkańców dzielnicy Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców ulic: Skłodowskiej-Curie, Żnieńskiej, Chełmońskiego oraz studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Poprawi i uporządkuje teren wzdłuż ul. Skłodowskiej-Curie na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Chełmońskiego. Rozwiąże problem dzikich parkingów, a jednocześnie niszczenia zieleni miejskiej poprzez budowę nowych miejsc parkingowych oraz udostępnienie istniejących. Projekt uczyni bardziej przyjazną ulicę Skłodowskiej-Curie dla jej mieszkańców i ich gości.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji to około 1500 osób miesięcznie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Realizacja obejmuje:
– stworzenie projektu parkingów i nowych chodników,
– budowę ogólnodostępnych miejsc parkingowych, chodników stanowiących dojście do nowych i istniejących parkingów,
– rewitalizację zieleni, posianie trawników, posadzenie żywopłotu,
– odpowiednie oznakowanie oraz egzekwowanie przestrzegania przepisów.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wzdłuż ulicy Skłodowskiej-Curie następuje stopniowa degradacja zieleni. dzieje się to na skutek niszczenia trawników i przez parkujące samochody. Powodem jest m.in. brak miejsc parkingowych oraz niewyciąganie konsekwencji wobec osób niszczących zieleń. Okoliczni mieszkańcy, przechodnie i goście przejeżdżający ulicą widzą coraz większy bałagan, zniszczone pobocza i błoto zamiast zieleni, brak dbałości o przestrzeń publiczna.
Przewidywane cele do osiągnięcia:
– zadbanie o zdewastowana zieleń miejską,
– uczynienie okolicy bardziej przyjaznej dla mieszkańców,
– stworzenie „cywilizowanych” miejsc parkingowych z zachowaniem istniejącego drzewostanu,
– uprzątnięcie i udostępnienie istniejącego lecz oddalonego parkingu,
– likwidacja przyczyny powstawania „dzikich” parkingów, a tym samym stworzenie możliwości skutecznego egzekwowania prawa przez Straż Miejską.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zagospodarowanie byłego boiska Gazobudowy na Osiedlu Kotarbińskiego poprzez utworzenie kortów do tenisa ziemnego, badmintona, stołów do tenisa stołowego oraz ścianek wspinaczkowych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 2 198

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Roboty zakończono, dokonano odbioru końcowego i przekazano obiekt do użytkowania.
Informacja wg stanu na 20.09.2017 r.

Informacja uzupełniająca:
W 2018 roku zadanie wznowiono w celu zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowego odwodnienia Strefy Aktywnego Wypoczynku przy Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych na os. T. Kotarbińskiego. Na prace w ramach wznowienia zadania wydano 19 847,67 zł.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/06/16 ZBP 2016 – SPORTOWE OSIEDLE KOTARBIŃSKIEGO – STREFA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU

Pula: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 381 630,95 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 518 536,39 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Dawne boisko do gry w piłkę nożną w sąsiedztwie Orlika na Osiedlu Kotarbińskiego w okolicy ulic Tatarkiewicza oraz Skłodowskiej-Curie

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
5370/109, 5373/100

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływać przede wszystkim na mieszkańców Osiedla Kotarbińskiego oraz uczniów pobliskich szkół (zajęcia wychowania fizycznego). W związku z faktem, iż strefa będzie ogólnodostępna z projektu będą mogli korzystać mieszkańcy całego miasta.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Potencjalna liczba uczestników będzie uzależniona od warunków pogodowych oraz pory roku. W miesiącach z przewagą dni ciepłych i suchych liczbę beneficjentów zamieszkujących na Osiedlu Kotarbińskiego szacuje się na około 1000 miesięcznie. Z kolei w miesiącach z przewagą dni zimnych lub deszczowych na około 500 miesięcznie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Nie przewiduje się budowy ogrodzenia, które uniemożliwiałoby wstęp na teren strefy osobom zainteresowanym. Strefa aktywnego wypoczynku będzie ogólnodostępna.
Opis przebiegu projektu:
– wykonanie projektu,
– uporządkowanie terenu (wykoszenie trawy, wycięcie krzewów),
– instalacja oświetlenia,
– powstanie 2 kortów do tenisa ziemnego,
– montaż piłkochwytów,
– powstanie 3 kortów do gry w badmintona,
– montaż 2 stołów do tenisa stołowego,
– montaż 3 ścianek wspinaczkowych,
– wytyczenie ścieżek,
– montaż ławeczek oraz koszów na śmieci,
– montaż stojaka na rowery.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Na Osiedlu Kotarbińskiego istnieje niewiele miejsc rekreacyjnych, które umożliwiałyby spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w komfortowych warunkach, a także wpłynęły na integracje mieszkańców. W chwili obecnej w okolicach terenu objętego wnioskiem, znajdującego się jednocześnie w centrum Osiedla, powstały dzikie wysypiska śmieci, zieleń w tym miejscu jest bardzo zaniedbana (trawa nie jest koszona regularnie, powstały krzewy, których wysokość przekracza 2m), a przemieszczanie się w tych rejonach późną porą budzi niepokój. Ponadto teren ten stanowi jedynie miejsce dla wyprowadzania psów. Na terenie Osiedla Kotarbińskiego oraz jego okolic brak jest również miejsc do gry w tenisa ziemnego oraz badmintona.
Przewidywane cele do osiągnięcia:
– uporządkowanie i wykorzystanie zaniedbanego terenu,
– stworzenie miejsca aktywnego spędzania czasu wolnego,
– integracja mieszkańców miasta,
– poprawa zdrowia i samopoczucia mieszkańców,
– umożliwienie mieszkańcom korzystania z obiektów, których nie ma w pobliżu (korty do tenisa ziemnego i badmintona, stoły do tenisa stołowego, ścianki wspinaczkowe).

Uwagi przy ocenie: 
Zgodnie z opracowanym projektem PBW zakres prac może się zwiększyć. We wniosku nie uwzględniono kosztu monitoringu. Wydział oceniający sugeruje wzrost kosztu do około 500 tys. zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa miejsca zabaw i rodzinnej rekreacji dla mieszkańców dzielnicy i okolic oraz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 w Zabrzu. Zagospodarowanie terenu położonego między budynkami mieszkalnymi dla potrzeb mieszkańców.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 014

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 188 197,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 300 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 300 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: rekreacja

Lokalizacja: 
tereny między ulicami: Damrota 23-31 i Czarneckiego 16-26

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4524/73, 4521/73, 4432/73

Zasięg oddziaływania projektu:
Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 w Zabrzu i okolicznych szkół i przedszkoli, mieszkańcy dzielnicy i okolic

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
10000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Miejsce rekreacji dostępne dla uczniów ZSS 38 oraz mieszkańców dzielnicy i okolic w okresie całego roku z zachowaniem zasad porządku publicznego. Odpowiedzialność za obiekt obejmuje dyrektor ZSS 38 w Zabrzu w godzinach funkcjonowania szkoły. Proces inwestycyjny obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu rekreacji rodzinnej, realizację projektu, tj. przygotowanie podłoża, montaż urządzeń, montaż oświetlenia, nadzór nad właściwym korzystaniem i utrzymaniem zagospodarowanego terenu na rekreację rodzinną.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Aktywizacja rekreacyjno-edukacyjna uczniów szkoły i młodzieży dzielnicy i okolic, aktywne spędzanie czasu wolnego, integracja środowiska lokalnego i rodzinnego. Na pobliskim podwórku szkolnym znajduje się plac zabaw zrealizowany w ramach programu „Radosna szkoła”. Jest przeznaczony dla dzieci młodszych zarówno uczniów szkoły, jak też mieszkańców dzielnicy i okolic. W pobliżu szkoły znajduje się tzw. siłownia pod chmurką. Budowa placu kreatywnej rekreacji rodzinnej pozwoli na zaspokojenie potrzeb wszystkich grup wiekowych mieszkańców dzielnicy oraz uczniów szkoły, dla których każda forma aktywności ruchowej, zabawy jest istotnym elementem rozwoju psychoruchowego. Nadmieniam, że szkoła nie dysponuje boiskiem sportowym i takie zagospodarowanie terenu umożliwi poszerzenie możliwości realizacji zadań edukacyjnych na otwartej przestrzeni, co korzystnie wpływa na rozwój zmysłów, kontrolowanie emocji, itp. u dzieci. Zagospodarowanie zdegradowanego terenu stanowiącego miejsce dla rodzinnej rekreacji pozwoli na rodzinne, aktywne spędzanie czasu wolnego przez mieszkańców. Pięknie położony teren wśród drzew po zagospodarowaniu może stanowić ciekawe i kreatywne miejsce w naszym mieście.

Uwagi przy ocenie: 
1. Niedoszacowano wartość dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla całego zamierzenia inwestycyjnego wraz z obsługą geodezyjną oraz nadzorem inwestorskim.
2. Koszt wstępny nie uwzględnia elementów zagospodarowania terenu (budowy np. chodników i ścieżek, koszy na śmieci itp.). Nie uwzględniono wcześniej monitoringu.
3. Brak w wycenie uwzględnienia wartości dokumentacji projektowej dla poszczególnych branż w tym elektrycznej i monitoringu (osobny projekt dla oświetlenia i monitoringu). Szacowana wartość dokumentacji projektowej wraz z poszczególnymi branżami – około 20 tys. – 25 tys. zł.
4. Niepełny opis zakresu inwestycji nie pozwalający na oszacowanie inwestycji zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym.
5. Zdaniem wydziału oceniającego zakres inwestycji niedoszacowany pod względem finansowym, dlatego proponuje się zwiększenie kosztów całego przedsięwzięcia inwestycyjnego do kwoty 300 tys. zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest rewitalizacja istniejącego stadionu i jego otoczenia – stworzenie bieżni, budowa boisk do piłki nożnej i do siatkówki lub koszykówki. Wyrównanie i uporządkowanie terenu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 585

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 433 400,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 433 400,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Między ulicami Rataja i Mochnackiego

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1684/3, 1682/27

Zasięg oddziaływania projektu:
Z boiska mogłyby korzystać 4 okoliczne szkoły oraz mieszkańcy Zabrza, a zwłaszcza dzielnicy Centrum Południe

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
3000 i więcej

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Boisko byłoby otwarte, mogliby z niego korzystać mieszkańcy, uczniowie i uczniowskie kluby sportowe. Teraz jest tez otwarte, ale powoli zarasta, a pobliscy mieszkańcy zaczynają wyrzucać tam śmieci.

Przewidywane cele do osiągnięcia:

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Dostosowanie auli szkolnej do aktualnych wymogów bezpieczeństwa i możliwości optymalnego wykorzystania. Modernizacja wpłynie istotnie na poprawę warunków pracy i nauki społeczności szkolnej. Pozwoli organizować uroczystości szkolne, konkursy.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 852

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 473,05 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 495 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 495 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  1 Maja 12

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2428/116

Zasięg oddziaływania projektu:
W szczególności wyremontowany i zmodernizowany obiekt służył będzie społeczności szkolnej Centrum Edukacji (IX LO, Technikum nr 1, Gimnazjum nr 11). Pozwoli szkolnemu zespołowi teatralnemu, zdobywcy „Złotej Maski” 2015 na Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej im. Norberta Kroczka w Zabrzu, na prowadzenie prób oraz występów przed szerszą publicznością. Adresatami projektu są również mieszkańcy Zabrza, a także sympatycy i absolwenci wszystkich typów szkół, wchodzących w skład „TeGietu”. Przewidziana jest też możliwość organizacji imprez o charakterze kulturalnym, oświatowym organizowanym przez zabrzańskie placówki oświatowe, stowarzyszenia kulturalne, itp.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Potencjalna liczba beneficjentów to ok. 2 tys., biorąc pod uwagę liczbę osób w Centrum Edukacji (nauczyciele, uczniowie, rodzice) oraz trudną do oszacowania ilość osób korzystających z projektu spoza środowiska szkolnego (ok. 1500-2000 w skali roku).

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Z auli korzystać będą wszyscy uczniowie Centrum Edukacji zarówno w ramach stałych zajęć dydaktycznych, ale również pozalekcyjnych (przede wszystkim szkolna grupa teatralna CEnzura). Projekt przewiduje również możliwość udostępniania auli mieszkańcom dzielnicy i miasta, organizacjom oświatowym i kulturalnym, stowarzyszeniom naszego miasta do organizacji imprez nie pozostających w sprzeczności z oświatowym charakterem obiektu. Proponowanym dysponentem efektów realizacji projektu będzie Centrum Edukacji w Zabrzu. Zakres prac projektowych uzgodniono z Dyrekcją szkoły.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Planowany do realizacji projekt zakłada kompleksowy remont i modernizację auli szkolnej mający na celu dostosowanie jej do aktualnych wymogów bezpieczeństwa i możliwości optymalnego wykorzystania jej zgodnie ze statutowa działalnością placówki oświatowej. Zakres remontu obejmować będzie demontaż starej (pochodzącej z lat 60. XX wieku) boazerii oraz podwieszanego sufitu,wymianę tynków sufitu i ścian, cyklinowanie podłogi, malowanie ścian uwzględniające istniejące malowidła nadające szczególny charakter obiektu będącego w przeszłości szkołą górniczą. Przewiduje się również wymianę instalacji elektrycznej oraz grzewczej. Zamontowanie nowych drzwi wejściowych oraz ewakuacyjnych (kosztorys, załącznik A). Modernizacja polegać będzie na odtworzeniu studia radiowęzła oraz wyposażeniu go w niezbędne urządzenia. Przewiduje się stworzenie odpowiedniej do wymiarów auli sceny. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie w sposób istotny na poprawę warunków pracy i pobierania nauki przez społeczność szkolną. Pozwoli to na organizację imprez okolicznościowych, uroczystości szkolnych, konkursów (również o zasięgu miejskim i regionalnym).

Uwagi przy ocenie: 
Projekt jest znacząco niedoszacowany. We wniosku nie uwzględniono kosztu wykonania ekspertyzy, rzeczywistego kosztu projektu wraz z uzgodnieniami i kosztorysami, opracowania projektu oświetlenia i nagłośnienia studio oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego. Wydział oceniający sugeruje wzrost kosztu do około 495 tys. zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest wymiana oraz przygotowanie nawierzchni betonowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 wraz z wytyczeniem tras dla mini Rolkostrady i innych gier zespołowych. Projekt uwzględnia również poprawę odpływu wody z nawierzchni.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 602

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 326 350,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 300 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 300 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Królewska 4

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1184/6

Zasięg oddziaływania projektu:
Obszar oddziaływania obejmuje przede wszystkim dzielnicę Centrum Południe, w granicach której znajduje się szkoła podstawowa. Dlatego głównymi adresatami są dzieci uczęszczające do szkoły oraz zamieszkujące jej okolice. Jednak adresatami projektu są również mieszkańcy miasta Zabrze spotykający się na terenie szkoły na organizowanych festynach czy turniejach sportowych. Teren szkoły jest otwarty i dostępny przez cały rok, dlatego zasięg oddziaływania nie jest ograniczony,

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Łączna liczba uczniów w szkole szacuje się na poziomie 500 dzieci w wieku 6-12 lat. Do liczby osób wyżej wymienionych należy doliczyć dzieci oraz młodzież korzystającą z terenu przyszkolnego w godzinach popołudniowych, a w okresie letnim bez ograniczeń. Ze względu na dobra lokalizację szkoły tj. lokalizacja w centrum Zabrza w pobliżu bloków mieszkalnych, liczba potencjalnych beneficjentów przekroczy liczbę 1000 mieszkańców.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt będzie realizowany na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu, a część przyszkolna jest ogólnie dostępna na podstawie dostępnego regulaminu. Zakres remontu został uzgodniony z dyrekcją szkoły i obejmuje zerwanie starej nawierzchni betonowej o łącznej powierzchni 2000m2, położenie nowej nawierzchni (część nawierzchni taka, aby nie utrudniała poruszania się na rolkach) oraz przebudowę odpływu wody pod nawierzchnią w celu udrożnienia starego odpływu. W końcowym etapie naniesione zostaną na nawierzchnie znaki i linie regulujące ruch oraz segmenty gier zespołowych (podział może również być dokonany przy uwzględnianiu kostki brukowej o różnej kolorystyce). Przykład realizacji załącznik nr 1.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
W pobliżu szkoły podstawowej, a także w centrum miasta brak jest nawierzchni bezpiecznych umożliwiających dzieciom poruszanie się na rolkach. Ze względu na rosnącą popularność tego typu sportów chcemy udostępnić mieszkańcom obszar, na którym młodzież oraz dzieci będą mogły stawiać pierwsze kroki w tej formie rekreacji, a przy tym korzystać z innych walorów szkoły, jak boisko czy plac zabaw. Ważnym celem jest również poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły i zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z niej korzystających.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt obejmuje plac zabaw na działce gminnej dla dzieci młodszych i starszych z ogólnym dostępem dla wszystkich mieszkańców.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 293

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 100 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 100 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Stanisława Kostki x Michała Wolskiego

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
943/35

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzieci i młodzież z rejonu zamieszkania na osiedlu Rymera, obejmuje to ulice: Kostki, Wolskiego, Kaźni Oświęcimskiej, 3 Maja.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Plac zabaw z przeznaczeniem dla mieszkańców całego osiedla obejmuje łącznie społeczność w liczbie ok 1 tys. mieszkańców. Pozytywny aspekt to takie zagospodarowanie działki, która teraz jest nieużytkiem.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Po pozytywnym rozpatrzeniu projektu i wdrożeniu w życie należy wykonać projekt, wyłonić w drodze przetargu wykonawcę i przystąpić do realizacji.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– wykorzystanie działki, która jest nieużytkiem, a nie jest przeznaczona pod budownictwo – zagospodarowanie terenu – bezpieczeństwo zabaw dzieci z osiedla – propagowanie zdrowego trybu życia

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Modernizacja i rozbudowa zaniedbanego placu zabaw dla grupy wiekowej 1-14 mieszczącego się przy ulicy Kawika 30, 32, 34.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 492

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 50 230,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 53 730,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 53 730,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: rekreacja

Lokalizacja:  Kawika 30-30a, 32-32a, 34-34d

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1488/411

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg terytorialny projektu będzie miał oddziaływanie na północną i północno-zachodnią część Zaborza Północ, z placu zabaw skorzystają dzieci z takich ulic jak: Kawika, Modrzewiowa, Leszczynowa, Porzeczkowa, Orzechowa, Karczewskiego, Pordzika.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Biorąc pod uwagę gęstość zabudowy a także brak innego dostępnego dla wszystkich dzieci placu zabaw szacujemy, że korzystać z niego będzie od 150 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
– wykonanie nawierzchni (piasek) – montaż urządzeń do zabawy (załącznik) – montaż elementów małej architektury

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Harmonijny rozwój psychomotoryczny dzieci, integracja dzieci w różnych kategoriach wiekowych, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego wśród dzieci

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa nowego parkingu przy Szkole Podstawowej numer 16 w Zabrzu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 234

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Roboty zakończono, dokonano odbioru końcowego i przekazano obiekt do użytkowania.
Informacja wg stanu na 20.09.2017 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/19/16 ZBP 2016 – PARKING SAMOCHODOWY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 W ZABRZU

Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 117 298,20 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 160 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 160 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 98 503,78 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport

Lokalizacja:  ul. Lompy 78

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Numer działki 2317/34

Zasięg oddziaływania projektu:
Okoliczni mieszkańcy dzielnicy Zaborze Południe, rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej numer 16 w Zabrzu oraz na treningi piłkarskie klubu UKS Gwarek Zabrze, pracownicy szkoły, nauczyciele, trenerzy oraz osoby korzystające z ogólnodostępnego boiska.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ilość osób korzystająca z projektu to około 1000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Przygotowanie terenu do budowy parkingu, montaż kostki betonowej oraz krawężników parkingowych o powierzchni 736 m².

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej numer 16 w Zabrzu rozwiąże problem parkowania aut na ul. Lompy, która jest stosunkowo wąska, co jest ważne przy organizacji imprez masowych (mecze, turnieje, wycieczki szkolne autobusem, festyny). Brak parkingu powoduje gromadzenie się wielkiej ilości aut na ul. Lompy co jest szczególnie niebezpieczne, dla okolicznych mieszkańców.

Uwagi przy ocenie: 
Wydział oceniający sugeruje zwiększenie kwoty zamierzenia inwestycyjnego na łączną kwotę inwestycji 160 tys. zł. Przyczyną jest nieuwzględnienie we wniosku mieszkańca kosztów wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej, obsługi geodezyjnej, nadzoru inwestorskiego. Inwestycja jest niedoszacowana również pod względem kosztów robót budowalnych.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną typu sztuczna trawa oraz infrastrukturą około boiskową.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 269

Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 499 495,82 zł

Wartość projektu do głosowania: 499 495,82 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Lompy 78

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Numer działki 2317/34

Zasięg oddziaływania projektu:
Poziom oddziaływania projektu jest bardzo szeroki. Przewiduje się ogólnodostępność boiska z uwzględnieniem zajęć sportowych klubu UKS Gwarek Zabrze. Z boiska będą również korzystali uczniowie jak i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 16 oraz Przedszkola nr 8 w Zabrzu. Pobliscy mieszkańcy dzielnicy będą mogli korzystać z boiska w określonych terminach, organizować mecze, turnieje dzikich drużyn lub inne imprezy sportowe. Budowa boiska przyczyni się do promocji aktywnego spędzania czasu, sportowej rywalizacji, zdrowia, dla najmłodszych adeptów sportu jak również osób dorosłych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba osób korzystających z boiska to ok. 1000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Budowa ogólnodostępnego boiska wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 16 w Zabrzu zakłada realizację następujących elementów. W części pierwszej należy wykonać projekt całej inwestycji. Następnie należy przystąpić do prac zajmujących się wyrównaniem oraz przygotowaniem terenu do budowy boiska o wymiarach 63m x 33m (powierzchnia 2079 m2). Kolejnym etap jest wykonaniu odpowiedniego drenażu, kanalizacji oraz studni odprowadzających wodę. Późniejszy krok to odpowiednie osadzenie fundamentów do bramek piłkarskich. Nawierzchnia boiska powinna być wykonana z syntetycznego materiału (sztuczna trawa wraz z granulatem), proponujemy tutaj włókna trawy o wartości 15mm firmy Essencial. W następnym etapie inwestycji należy się skupić na wykonaniu wokół terenu boiska obrzeża oraz pasu wybiegowego. Uważamy, że takie wyposażenie jest podstawowe, dla optymalnego i pełnego wykorzystania obiektu sportowego.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Podstawowym celem do osiągnięcia jest stworzenie odpowiednich warunków, dla efektywniejszego rozwoju pokolenia młodych piłkarzy grających w klubie piłkarskim UKS Gwarek Zabrze oraz uczących się w Szkole Podstawowej nr 16 w Zabrzu. Dzięki realizacji tego projektu młodzi zawodnicy zwiększą swoje szanse na rozwój własnego talentu co w przyszłości zaowocuje wyszkoleniem na poziomie narodowym, co w znacznym stopniu przyczyni się do osiąganych wyników. Poprzez przemyślane treningi oraz idealne warunki piłkarskie zawodnicy po przejściu cyklu szkolenia w Gwarku Zabrze będą mieli większe szanse zasilić zespoły z Polskiej Ekstraklasy w tym głównie Górnik Zabrze, a w przyszłości Reprezentację Polski. Celem pośrednim jest wykorzystanie boiska do lekcji wychowania fizycznego, przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w Zabrzu, organizację różnego typu zawodów, meczów towarzyskich, turniejów dzikich drużyn oraz amatorskiej ligi dzielnicy. Będzie to miejsce, na którym okoliczna młodzież będzie mogła spędzać aktywnie wolny czas, zagłębiać relacje, zawierać nowe znajomości i przyjaźnie. Naszym celem na przyszłość jest dbanie o to miejsce oraz jego rozwój w zależności od posiadanych środków.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa boiska sportowego na terenie należącym do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych do gry w siatkówkę, piłkę nożną, piłkę ręczną i tenisa stołowego dla uczniów szkoły i okolicznych mieszkańców.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 326

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 400 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport

Lokalizacja:  Plac Traugutta 1

Zasięg oddziaływania projektu:
miasto Zabrze – młodzież szkolna oraz mieszkańcy miasta

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok 500 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
– przygotowanie terenu pod budowę boiska – położenie nawierzchni, wymalowanie linii – montaż sprzętu sportowego: bramek, słupów do siatkówki, stołów tenisowych – montaż ławek lub trybun i piłkochwytów – montaż oświetlenia – montaż monitoringu

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– krzewienie kultury fizycznej wśród uczniów i mieszkańców miasta – rozwój sportu szkolnego – propagowanie różnych form rekreacji ruchowej – wzrost atrakcyjności zajęć wychowania fizycznego

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa pawilonu sportowego wraz z całym węzłem sanitarno socjalnym, szatniami oraz magazynem na sprzęt sportowy.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 393

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Roboty zakończono, dokonano odbioru końcowego, uzyskano pozwolenie na użytkowanie i przekazano obiekt do użytkowania.
Informacja wg stanu na 20.09.2017 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/18/16 ZBP 2016 – PAWILON SPORTOWY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 W ZABRZU

Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 198 091,50 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 222 691,50 zł

Wartość projektu do głosowania: 222 691,50 zł

Faktyczny koszt projektu: 354 900,35 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Lompy 78

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Numer działki 2317/34

Zasięg oddziaływania projektu:
Zawodnicy klubu UKS Gwarek Zabrze, Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16 w Zabrzu, Dzieci z Przedszkola nr 8 w Zabrzu.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ilość osób korzystająca z obiektu około 300.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Budowa pawilonu sportowego wraz z całym węzłem sanitarno socjalnym przy Szkole Podstawowej nr 16 w Zabrzu zakłada następujące etapy budowy. W pierwszej części należy przygotować podłoże terenu, na którym będzie postawiony pawilon. Przygotować odpowiednie dojście kanalizacyjne oraz elektryczne. Montaż modułów sportowych wraz z trzema szatniami, pomieszczeniami sanitarnymi zawierające prysznice, toalety, WC ogólnodostępne oraz magazynek.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest stworzenie zaplecza sportowego, dla zawodników klubu UKS Gwarek Zabrze oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 16. Budynek będzie w pełni wykorzystywany w codziennych treningach piłkarskich zawodników oraz uczniów uczęszczających w lekcjach wychowania fizycznego. Zwłaszcza podczas różnych inicjatyw sportowych takich jak zawody, festyny, turnieje sportowe budynek spełni swoją rolę i będzie optymalnie wykorzystywany.

Uwagi przy ocenie: 
Wydział oceniający sugeruje zwiększenie kwoty zamierzenia inwestycyjnego na łączną kwotę inwestycji 222691,50 zł (kwota została zwiększona o wartość nieuwzględnionych kosztów wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę), obsługi geodezyjnej oraz nadzoru inwestorskiego.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Poprawa bezpieczeństwa miejsca poprzez jego oświetlenie i ogrodzenie. Modernizacja oraz zakup nowych urządzeń placu zabaw dla dzieci, urządzeń siłowni pod chmurką dla młodzieży i dorosłych oraz zakup sceny plenerowej na imprezy dzielnicowe.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 150

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 422 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Budowlana

Uszczegółowienie lokalizacji: 
teren za Targowiskiem Miejskim, w niedalekiej odległości od Gimnazjum nr 29

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4240/65

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt ma zasięg ogólnodzielnicowy, a nawet ogólnomiejski. Plac jest największym terenem rekreacyjnym dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w Rokitnicy. Odwiedzany jest przez wszystkich mieszkańców dzielnicy z racji możliwości dotarcia do niego z praktycznie każdego krańca Rokitnicy w ok. 10 min. Pomimo wybrakowanych urządzeń oferuje największe spektrum możliwości spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu spośród wszystkich terenów dzielnicowych. Skwer z racji swego umiejscowienia stanowi swoiste centrum nie tylko osiedla, ale całej dzielnicy. Strategiczne usytuowanie w bliskiej odległości od szkół, targu miejskiego, przychodni lekarskiej, na trasie do kościoła, w pobliżu przystanków jest dużym atutem tego miejsca , którego potencjał nie jest w pełni wykorzystywany. Popularność tego miejsca jest łatwa do zweryfikowania nie tylko w dni wolne, kiedy na całym terenie czas wolny spędza bardzo wile osób. Obiekty i ławki prawie zawsze są w pełni zajęte, teren placu odwiedzany jest przez osoby w każdym wieku, rodziny i grupy znajomych. Teren, jak i cała dzielnica, niezaprzeczalnie może powiększyć swoją ofertę i możliwości poprzez postawienie zadaszonej sceny plenerowej, która stworzy sposobność organizacji szeregu działań kulturalno-rozrywkowych o zasięgu nie tylko dzielnicowym. Od szkolnych wydarzeń jak rozpoczęcie czy zakończenie roku, przez dni wiosny, ziemi, dzielnicy, dziecka, festiwale, festyny rodzinne, konkursy, przeglądy piosenki, nawet mniejsze koncerty i inne zabawy plenerowe. Zadaszona scena może stać się także obiektem wydarzeń kultury wysokiej dostarczając możliwość organizacji plenerowych przeglądów teatrów, konkursów recytatorskich, piosenek, czytania bajek. Obiekt, jakiego brak w najbliższej okolicy, umożliwiłby również młodzieży z całego Zabrza do uczestniczenia w organizowanych imprezach plenerowych, a także do czynnego brania w nich udziału, dając szansę na występy sceniczne. W ostatnim czasie niemałe możliwości miejsca zostały już kilkukrotnie sprawdzone. Chociażby podczas Dni Dziecka, kiedy podczas imprezy dla dzieci plac zgromadził co najmniej kilkaset osób w danej chwili, pozwalając na zabawę kilku tysiącom osób w ciągu całego dnia.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Rozszerzenie możliwości placu proponowanego do rewitalizacji i doposażenia zwiększa jego funkcje dostarczając szeregu atrakcji dla wszystkich mieszkańców nie tylko dzielnicy. Teren staje się miejscem spotkań rodzin i znajomych, gwarantuje formy spędzania wolnego czasu dla mieszkańców w każdym wieku i szukających różnych atrakcji, czasami zupełnie odmiennych. Usytuowanie placu w kluczowym miejscu dzielnicy oraz wyposażenie w nowe obiekty otwiera możliwości jego wykorzystania przez każdą grupę, bez żadnych wykluczeń i ograniczeń. Poprzez potencjał organizowania imprez plenerowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, także z innych dzielnic zasięgiem swego działania może objąć mieszkańców co najmniej dzielnic ościennych. Perspektywa wykorzystania skweru jest ogromna i zależy tylko od osób i organizatorów chętnych do adaptacji terenu na potrzeby nowych działań. Liczba prawie 15000 mieszkańców Rokitnicy jest w perspektywie wszystkich działań i aktywności mogących odbywać się na terenie jak najbardziej realna. Liczba osób potencjalnie mogących skorzystać z przestrzeni może być jeszcze większa, jeśli wziąć pod uwagę działania międzydzielnicowe, ogólnomiejskie, które teren mogą otworzyć na szerszą grupę osób niż tylko mieszkańcy dzielnicy Rokitnica.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Jako publiczny plac zabaw, teren ten, byłby niezmiennie dostępny dla wszystkich chętnych mieszkańców. Dysponentem terenów jest miasto Zabrze i to również nie uległoby zmianie. Przebieg realizacji projektu: Działania z grupy I – Bezpieczeństwo: 1. Ogrodzenie terenu i montaż bramek 2. Instalacja oświetlenia Działania z grupy II – Sport i rekreacja: 3. Doposażenie placu zabaw 4. Instalacja urządzeń siłowni pod chmurką Działania z grupy III – Integracja społeczna i działania kulturalne: 5. Budowa zadaszonej sceny plenerowej 6. Budowa murowanego grilla ogrodowego z ławkami Proponowaną realizacje działań można podzielić na 3 kluczowe działy: bezpieczeństwo, Sport i rekreacja, Integracja i działania kulturalne. Pierwszym ważnym krokiem w działaniach jest poprawa bezpieczeństwa i estetyki miejsca, czyli zadbanie o spokojna zabawę najmłodszych i komfort rodziców oraz ochronę terenu przed zanieczyszczaniem i aktami wandalizmu – stąd zapewnienie oświetlenia u montaż ogrodzenia. Kolejny krok to doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia, co z pewnością wpłynie na wzrost jego atrakcyjności wśród najmłodszych mieszkańców. Doskonałym rozwinięciem oferty, tak aby mogła ona dotrzeć do szerszej grupy odbiorców jest instalacja urządzeń do ćwiczeń – siłowni pod chmurką. Dopełnienie całości stanowi budowa zadaszonej sceny plenerowej oraz grilla ogrodowego dla działań kulturalnych i integracji społecznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Cele główne: – poprawa bezpieczeństwa placu zabaw przy ul. Budowlanej – uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno-kulturalnej w dzielnicy Cele szczegółowe: – zmniejszenie ilości aktów wandalizmu poprzez doświetlenie terenu – zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i estetyki miejsca poprzez ogrodzenie terenu – wzrost atrakcyjności terenów rekreacyjnych – nowe urządzenia – rozszerzenie oferty miejsca i dotarcie do różnych grup odbiorców – umożliwienie działań kulturalnych dzięki scenie plenerowej – poprawa wizerunku miejsca

Uwagi przy ocenie: 
1. Niedoszacowano wartość dokumentacji projektowej dla całego zamierzenia inwestycyjnego wraz z obsługą geodezyjną oraz nadzorem inwestorskim.
2. Kosztorys wstępny nie uwzględnia elementów zagospodarowania terenu (budowy chodników i ścieżek wokół boiska, koszy na śmieci, itp.) oraz monitoringu.
3. Brak w wycenie uwzględnienia wartości dokumentacji projektowej dla poszczególnych branż w tym elektrycznej (osobny projekt dla oświetlenia i osobny dla monitoringu). Szacowana wartość dokumentacji projektowej wraz z poszczególnymi branżami – około 22 tys. – 25 tys. zł).
4. Niepełny opis zakresu inwestycji nie pozwalający na oszacowanie inwestycji zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym.
5. Zdaniem wydziału oceniającego zakres inwestycji niedoszacowany pod względem finansowym, dlatego proponuje się zwiększenie kosztów całego przedsięwzięcia inwestycyjnego do maksymalnej kwoty, tj. 500 tys. zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Inicjatywa zakłada odbudowę kładki dla pieszych nad rzeką Czarniawką łączącą dzielnicę Pawłów z parkiem im. Rotmistrza W. Pileckiego na podstawie projektu wykonanego datowanego na 20.08.2011 r. przez SMS PONTEX dla miasta Zabrze

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 723

Pula: Pawłów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 480 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 480 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Działka nr 2774/53 przy rzecze Czarniawka, Działka 3675 przy ul. Gen W. Sikorskiego

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2774/53, 3675

Zasięg oddziaływania projektu:
Odbudowa kładki nad rzeką Czarniawką do parku im. Rotm. W. Pileckiego nie tylko umożliwi swobodny dostęp do niego, ale połączy południowe dzielnice miasta. Skorzystają z niej spacerowicze, biegacze, rowerzyści, wszyscy, którzy drogą przez park będą chcieli przejść pieszo do centrum miasta.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Nieograniczona liczba osób, starszych i młodszych, spacerowiczów, rowerzystów, biegających i chodzących. 180000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Kładka nad Czarniawką będzie dostępna w sposób nieograniczony, a ze względu na swój charakter dysponentem obiektu zostanie odpowiedni wydział Urzędu Miejskiego. Prace wg projektu obejmują: – drogowe roboty przygotowawcze, usunięcie niezbędnych drzew i krzewów – wytyczenie obiektu – fundamentowanie i iniekcyjne wzmacnianie gruntu – izolacje, odwodnienie, betonowanie – roboty mostowe – wzmacnianie skarp, humusowanie terenu – rozbiórka elementów i pozostałości starej kładki

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Odbudowa kładki nad rzeką Czarniawką do parku spełni oczekiwania mieszkańców nie tylko Pawłowa. Przywróci możliwość bezpośredniego przejścia do parku jak to było do momentu zniszczenia poprzedniej kładki przez powódź. Pozwoli bezpiecznie wchodzić i wychodzić tym, którzy zechcą skorzystać z dobrodziejstwa parku.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada powstanie na terenie Kończyc przy ul. Paderewskiego i Pawłowa w parku przy ul. Gen. W. Sikorskiego placów zabaw dla dzieci.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 687

Pula: Pawłów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 358 358,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 358 358,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja: 
Pawłów 3584/84 ul. Sikorskiego Kończyce 3395/16 ul. Paderewskiego

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
3395/16, 3584/84

Zasięg oddziaływania projektu:
Place zabaw w dzielnicach Kończyce i Pawłów nie są przeznaczone tylko dla dzieci z naszych dzielnic, ale będą dostępne dla wszystkich dzieci, które będą chciały na ich terenie spędzić czas wesoło i w ruchu, a nie przy telewizorze czy komputerze.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Z przedstawionego projektu korzystać mogą dzieci z naszych dzielnic , miasta i okolicy 50.000 dzieci

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Place zabaw w naszych dzielnicach będą ogólnodostępne, dysponentem placu zabaw w Pawłowie zostanie Dzielnicowy Ośrodek Kultury, natomiast w Kończycach Przedszkole nr 29 w ścisłej współpracy z odpowiednimi wydziałami Urzędu Miasta. Proces realizacji projektu obejmuje montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw i położenie nawierzchni syntetycznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Od najmłodszych lat powinniśmy naszym pociechom uświadamiać potrzebę ruchu na świeżym powietrzu, odrywać je od komputerów czy telewizorów. Plac zabaw jest takim miejscem, gdzie każde dziecko może znaleźć coś dla siebie. Może być przystankiem podczas spaceru i miejscem, gdzie w gronie koleżanek i kolegów zdrowo i aktywnie spędzi czas.

Uwagi przy ocenie: 
We wniosku nie uwzględniono nadzoru inwestorskiego, jednakże mieści się on w założonym koszcie projektu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada powstanie na terenie trzech południowych dzielnic Zabrza: Zaborza Południe przy ul. św. Kamila, Makoszów zieleniec przy ul. Jana Styki i Pawłowa przy ul. Sikorskiego zewnętrznych siłowni pod chmurką.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 616

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Roboty zostały zakończone, dokonano odbioru końcowego oraz przekazno siłownie do użytkowania.
Informacja wg stanu na 05.05.2017 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/17/16 ZBP 2016 – SIŁOWNIE "POD CHMURKĄ" DLA DZIELNIC ZABORZE POŁUDNIE, MAKOSZOWY I PAWŁÓW

Pula: Pawłów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 259 335,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 259 335,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 250 273,06 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja: 
Zaborze Południe, św. Kamila Makoszowy, ul. Jana Styki Pawłów, ul. Sikorskiego

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2955/36, 1665/32, 3584/84

Zasięg oddziaływania projektu:
Siłownie pod chmurką powstaną na terenie trzech sąsiednich dzielnic Zabrza: Zaborza Południe, Makoszów i Pawłowa. Będą służyły mieszkańcom naszych dzielnic i wszystkim tym, którzy będą chcieli z nich korzystać na przykład jadąc Zabrzańskim Szlakiem Rowerowym dla odmiany można poćwiczyć na różnych przyrządach, w czasie spaceru aktywniej spędzić czas i ogólnie popracować nad zdrowiem, sylwetką i samopoczuciem.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Z przedstawionego projektu korzystać może każdy, kto chce zdrowo i aktywnie spędzić swój wolny czas począwszy od najmłodszych do seniorów zamieszkałych w naszych dzielnicach i mieście; 180.000 mieszkańców.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Pomysł na siłownie zewnętrzne zakłada, że są one usytuowane w miejscach ogólnodostępnych i będą dostępne dla wszystkich. Dysponentami tych miejsc będą:
w Pawłowie: Dzielnicowy Ośrodek Kultury,
w Zaborzu Płd.: ZBM TBS,
a w Makoszowach Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
w ścisłej współpracy z odpowiednimi wydziałami Urzędu Miasta.
Projekt zakłada dla każdej siłowni zabudowanie:
– 10 urządzeń do ćwiczeń i stołu do tenisa stołowego,
– 4 ławek, 2 koszy na śmieci i stojaka na rowery,
– wybrukowanie pasa okalającego siłownię 70×0,7m kostką grubości 6cm,
– wybrukowanie miejsc pod urządzeniami do ćwiczeń i stołem to tenisa
– ułożenie pasów zieleni pomiędzy urządzeniami.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
W czasie wolnym od pracy, poza nauką czy obowiązkami domowymi, w codziennym życiu powinien być czas na systematycznie podejmowanie aktywności fizycznej. Coraz więcej osób szuka takich możliwości. Powstanie siłowni na wolnym powietrzu i ogólnie dostępnych pozwoli na korzystanie z nich osobom, które już prowadzą aktywny styl życia oraz zachęci całe rodziny do wspólnego aktywnego spędzania czasu wolnego. Dzielnice nasze połączone są szlakiem rowerowym i tego typu urządzenia są jego dodatkowa atrakcją. Wspólna inicjatywa lokalizacji siłowni na terenie naszych trzech południowych dzielnic Zabrza służy również integracji mieszkańców opartej o aktywność fizyczną, a w przyszłości o dalsze wspólne projekty.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Dodatkowych 17 latarni znacznie poprawi widoczność pieszych przechodzących przez ulice de Gaulle’a i 3 Maja, przez co spadnie liczba groźnych potrąceń i niebezpiecznych sytuacji spowodowanych złym oświetleniem pasów. Poprawi się też komfort przejazdu

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 297

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 156 315,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 176 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 176 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
skrzyżowania ulic: de Gaulle’a i Reymonta, de Gaulle’a, Brodzińskiego i Bohaterów Warszawskich, 3 Maja, Szczęść Boże i Padlewskiego

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2959/122, 2399/122, 2962/122, 4216/123, 4596/123, 5953/5, 2555/113, 893/82, 801/82, 751/82, 634/82, 3000/160, 2998/159

Zasięg oddziaływania projektu:
Piesi przechodzący przez ulice, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwo komunikacyjne okolicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ponad 8 tysięcy pieszych dziennie + około 20 tysięcy kierowców i pasażerów samochodów dziennie = 28 tysięcy osób dziennie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. sporządzenie projektów 2. zamówienie i dostawa latarni 3. montaż latarni

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia przez ulicę de Gaulle’a i 3 Maja. zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych. Poprawa komfortu i bezpieczeństwa przejazdu samochodem przez te ulice. Wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa okolicy przez jej mieszkańców.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa lamp oświetleniowych na alejach spacerowych w ROD Webera w Centrum Południe oraz ROD Biała Róża na Zaborzu. Współwnioskodawca projektu Leszek Bucki

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 2 211

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Wykonanie zadania zakończono dnia 17 października 2017 r. W dniu 24 października 2017 r. zadanie zostało odebrane.

Informacja wg stanu na 06.11.2017 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/05/16 ZBP 2016 – ROD WEBERA I ROD BIAŁA RÓŻA – BUDOWA LAMP OŚWIETLENIOWYCH NA ALEJKACH OGRODOWYCH

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 481 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 481 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 318 444,10 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  Webera, Botaniczna, Kalinowa

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1262/46, 1690/49, 1771/46, 1548/59

Zasięg oddziaływania projektu:
ROD Biała Róża na Zaborzu Północ, ROD Webera w Centrum Południe i Osiedle Wyzwolenia

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Działkowcy ROD Biała Róża na Zaborzu Północ, ROD Webera w Centrum Południe oraz mieszkańcy osiedla Wyzwolenia.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zwiększenie bezpieczeństwa w nocy, a także umożliwienie wieczornych spacerów na terenie ogródków, które spełniają rolę terenów zielonych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Montaż lamp oświetleniowych:
– 11 latarni solarnych typu Bartek eco grand na ROD Webera na alejce ogrodowej znajdującej się od ul. Webera do ul. Botanicznej,
– 14 latarni hybrydowych solarno – wiatrowych typu żuraw na alejce ogrodowej ROD Webera, która biegnie wzdłuż ulicy Botanicznej i drodze gruntowej równoległej do ul. Dożynkowej,
– 3 latarni hybrydowych solarno – wiatrowych typu Czapla sport przy domu działkowca na ROD Webera,
– 3 latarni hybrydowych solarno – wiatrowych typu Czapla sport przy muszli koncertowej na ROD Biała Róża,
– 7 latarni solarnych typu Bartek eco grand na ROD Biała Róża na alejce ogrodowej od domu działkowca przy ulicy Kalinowej do muszli koncertowej.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Centralny punkt osiedla służący do przemieszczania się mieszkańców do sklepów, przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, przychodni, kościoła przystanków autobusowych oaz do rodzinnego spędzania czasu na zielonym skwerze.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 802

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 211 070,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 211 070,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ ochrona środowiska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Skwer pomiędzy ulicami Banachiewicza, Gagarina, Ciołkowskiego i Keplera.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2074/52, 2072/52, 1438/52

Zasięg oddziaływania projektu:
Osiedle Mikołaja Kopernika

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy osiedla tj. ok. 5000 osób, w tym dzieci w wieku przedszkolnym, szkolno-gimnazjalnym. Dzieci i młodzież uczęszczająca do Zespołu Szkół nr 20 zamieszkująca poza osiedlem ( Mikulczyce, Słoneczna Dolina i inne ).

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Po zaakceptowaniu wniosku zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie oświetlenia oraz wybrukowanie ścieżek. Po wyłonieniu zwycięzcy zostanie podpisana umowa z firmą i nastąpi realizacja zadania. W trakcie wykonywania prac będą przeprowadzane częściowe odbiory prac ziemnych oraz nastąpi końcowy odbiór zrealizowanego projektu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu przebywania w obrębie zieleńca (oświetlenie). Likwidacja trudności w przechodzeniu przez centrum osiedla związanych z błotem zalegającym na ścieżkach głównie w okresie jesienno-zimowo-wiosennym oraz brakiem jakiegokolwiek oświetlenia.
2. Integracja mieszkańców osiedla poprzez zachętę do spędzania czasu wolnego w strefie zieleni z dziećmi.
3. Ochrona środowiska – lampy solarne.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Adresatami projektu są kobiety w przedziale wiekowym 15-30, które uczestniczą w kursie gotowania oraz bycia nowoczesną panią domu prowadzonym przez m.in. przedstawicielki pokolenia 65+. Realizacja w specjalnym studiu w Domu Parafialnym.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 243 500,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura
⇒ Inna: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i uzależnieniom

Lokalizacja:  3 maja 20

Uszczegółowienie lokalizacji: Dom Parafialny Kościoła św. Anny w Zabrzu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
3401/22

Zasięg oddziaływania projektu:
Całe miasto – do uczestnictwa w kursie zaproszona jest każda zabrzanka w przedziale wiekowym 15-30 lat oraz kadra prowadząca (m.in. przedstawicielki pokolenia 65+).

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Projekt zakłada cykliczność – dwumiesięczne kursy. Liczba uczestników: 10 osób w każdym cyklu oraz kadra prowadząca (w sumie do 15 osób).

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dostępność: efektem realizacji projektu jest kompleks trzech pomieszczeń (w sumie ponad 70 m2) umożliwiający profesjonalną realizację kursu gotowania i nauki kierowania gospodarstwem domowym oraz część rekreacyjno-integracyjną. Całość zlokalizowana będzie w dolnej części Domu Parafialnego Parafii św. Anny w Zabrzu. Dysponent: Dysponentem pozostaje koordynator projektu, rada powołana na rzecz projektu wespół z zarządcą dóbr parafii św. Anny w Zabrzu (ks. proboszcz Grzegorz Skop). Koszty bieżącego utrzymania (no. woda, prąd) przejmuje na siebie strona parafialna (dysponent). Realizacja procesu inwestycyjnego: równolegle z przygotowaniem zaplecza pomieszczeń zamykana jest lista animatorów-liderów sztuki kulinarnej. Zamknięcie tego etapu umożliwia rozpoczęcie zajęć. Przebieg: Każdy nowy cykl zajęć jest poprzedzony rekrutacją 10 osób. Po kwalifikacji rozpoczynają się zajęcia dwa razy w tygodniu do 3 godz. W każdym cyklu przewidziane jest ok. 14 spotkań oraz event finałowy. Na zakończenie kursu każda uczestniczka wykonuje samodzielnie wybrane przez siebie danie, które stanowi rodzaj pracy dyplomowej. Ukończenie kursu oraz prezentacja końcowego dania są podstawą do otrzymania dyplomu ukończenia Akademii Sztuki Kulinarnej Młodej Pani Domu

Przewidywane cele do osiągnięcia:
W naszym mieście nie odbywają się kursy gotowania. Jednocześnie można dostrzec zagrożenie wykluczeniem społecznym, dużo apatii przy braku zaangażowania wśród młodego pokolenia. Propozycja naszej Akademii ma być formą przeciwdziałania licznym zagrożeniom, z którymi na co dzień spotykają się młode osoby, zarazem pragniemy dać możliwość zdobycia konkretnego rzemiosła, uczyć wiary w siebie i w swoje możliwości – budowania wartości swojej osoby, wzmacniania mocnych stron osobowości; ponadto chcemy uczyć sztuki komunikowania się między ludźmi oraz budowania mocnych i prawidłowych więzi między sobą oraz z przedstawicielami starszego pokolenia. I co ważne – wszystko odbywa się bezpłatnie. Wyszczególnione cele: – cel edukacyjny: nauka sztuki gotowania i bycia nowoczesną panią domu – cel profilaktyczny: przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodego pokolenia – cel integracyjny i aktywizujący: współpraca „z” i aktywizacja pokolenia 65+ – cel profilaktyczny: promocja zdrowego odżywiania – cel edukacyjny: kultywowanie wartości, tradycji i kultury związanych m.in. z regionalną kuchnią

Uwagi przy ocenie: 
Z opinii prawnej:
„(…) aby Miasto mogło poczynić bezpośrednie nakłady na jakąś nieruchomość (w tym przypadku będzie to remont pomieszczeń w domu parafialnym) to powinno posiadać tytuł prawny do niej. Uzyskanie takiego tytułu powinno mieć na celu umożliwienie Miastu wykonywanie przez nie bezpośrednio jakiegoś zadania. Muszą zostać także określone szczegółowo zasady rozliczania z właścicielem nieruchomości poniesionych przez Miasto nakładów po zakończeniu realizacji zadania.
W omawianym przypadku rozwiązanie takie budzi wątpliwości jeśli zadanie byłoby realizowane nie przez Miasto, a przez podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zasady wspierania realizacji tego typu inicjatyw zostały określone bowiem w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i opiniujący wyraża pogląd, że właściwym w takim przypadku będzie zastosowanie przepisów tejże ustawy. Jeżeli uznać złożony wniosek w ramach realizacji procedur Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego za wniosek, o którym mowa w art. 19 b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie to stwierdzić należy, że jego ocena powinna nastąpić w trybie określonym w art. 19 c ust. 1 tejże ustawy, a więc na zasadach określonych przez organ stanowiący Miasta, co nie będzie miało miejsca. Wniosek taki należy także traktować zgodnie z rygorami przewidzianymi w Kodeksie postępowania administracyjnego na podstawie art. 19 b ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podobnie procedura postępowania z wnioskami złożonymi w oparciu o art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest także odmienna od procedury oceny wniosków zawartej w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Zabrze nr 52/WBU/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru projektów mieszkańców w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego”.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
projekt zakłada budowę profesjonalnego skateparku w Parku Hutniczym

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 139

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 492 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Park Hutniczy

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
432/35

Zasięg oddziaływania projektu:
całe miasto ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic: Centrum Północ, Zandka, Mikulczyce, Biskupice, Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego, Osiedle Mikołaja Kopernika, Centrum Południe

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
około 500 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt skateparku zakłada ogólną dostępność dla wszystkich mieszkańców miasta – nie tylko mieszkańców najbliższych dzielnic, ale również osób odwiedzających centrum Zabrza. Skatepark podniesie atrakcyjność Parku Hutniczego jako miejsca przyjaznego dzieciom i młodzieży chcącym rozwijać swoje sportowe pasje.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Mobilizacja młodzieży zabrzańskiej do aktywnego spędzania czasu poprzez stworzenie miejsca dającego możliwość rozwoju pasji sportowych. Niezależnie od aktywizacji sportowo-rekreacyjnej, skatepark może być doskonałą alternatywą dla spotkań młodych ludzi i okazją do nawiązania relacji społecznych, dając jednocześnie możliwości na kreatywne spędzanie wolnego czasu. Usytuowanie skateparku w ścisłym centrum miasta podnosi jego atrakcyjność pod względem dojazdu oraz dostępności- warto wykorzystać te walory, aby młodzi mieszkańcy Zabrza mogli z przyjemnością i ochotą korzystać z miejsc do tej pory niezagospodarowanych.

Uwagi przy ocenie: 
1. Niedoszacowano wartość dokumentacji projektowej dla całego zamierzenia inwestycyjnego wraz z obsługą geodezyjną oraz nadzorem inwestorskim.
2. Brak w wycenie uwzględnienia wartości dokumentacji projektowej. Szacowana wartość dokumentacji projektowej to około 22 tys. – 25 tys. zł.
3. Niepełny opis zakresu inwestycji nie pozwalający na oszacowanie inwestycji zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym.
4. Zdaniem wydziału oceniającego zakres inwestycji niedoszacowany pod względem finansowym. Proponuje się zwiększenie kosztów całego przedsięwzięcia inwestycyjnego do maksymalnej kwoty, tj. do 500 tys. zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada stworzenie ogólnodostępnego placu zabaw ba terenie Parku Hutniczego

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 202

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 228 046,75 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Park Hutniczy

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
432/35

Zasięg oddziaływania projektu:
całe miasto ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic: Centrum Północ, Zandka, Mikulczyce, Biskupice, Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego, Osiedle Mikołaja Kopernika, Centrum Południe

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
około 500 dzieci z opiekunami

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt placu zabaw zakłada ogólną dostępność dla wszystkich mieszkańców miasta – nie tylko mieszkańców najbliższych dzielnic, ale również osób odwiedzających centrum Zabrza. Plac zabaw podniesie atrakcyjność Parku Hutniczego jako miejsca przyjaznego dzieciom.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Głównym celem projektu jest udostępnienie dzieciom i ich opiekunom przyjaznego i bezpiecznego miejsca do zabawy i aktywnego spędzania czasu. Poprzez odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni Parku stworzona zostanie strefa sprzyjająca rozwojowi aktywności fizycznej dzieci oraz nawiązywaniu relacji społecznych z rówieśnikami. Wyjątkowa lokalizacja stwarza idealne warunki do wypoczynku i relaksu również dla opiekunów dzieci, a otoczenie bogate w zieleń skłania do relaksu i odprężenia. Usytuowanie Parku w ścisłym centrum miasta podnosi jego atrakcyjność pod względem dojazdu oraz dostępności – warto wykorzystać te walory, aby nie tylko najmłodsi mieszkańcy Zabrza mogli z przyjemnością i ochotą korzystać z miejskich skwerów i terenów zielonych.

Uwagi przy ocenie: 
1. Niedoszacowano wartość dokumentacji projektowej dla całego zamierzenia inwestorskiego. Ponadto proponuje się montaż oświetlenia oraz ewentualnego monitoringu (których nie uwzględniono w koszcie wstępnym).
2. Brak w wycenie uwzględnienia wartości dokumentacji projektowej dla oświetlenia i dla ewentualnego monitoringu. Szacowana wartość dokumentacji projektowej wraz z poszczególnymi branżami to około 22 tys. zł.
3. Zdaniem wydziału oceniającego cały zakres inwestycji niedoszacowany pod względem finansowym.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zorganizowanie „Placu zabaw im. Janoscha” – zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego, modernizacja i uzupełnienie brakującego ogrodzenia, wycinka 4 drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 200

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 107 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 115 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 115 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Niedziałkowskiego

Uszczegółowienie lokalizacji: teren Przedszkola nr 28 im. Janoscha

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2871/503

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 28, rodzeństwo i pokrewieństwo. Dzieci z dzielnicy Centrum Północ oraz najbliższej okolicy ale również z terenu całego miasta – dostępne w godzinach pracy tj. 6-18.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
około 500 osób dziennie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt dostępny dla ogółu w godzinach pracy przedszkola tj. 6-18. Przebieg realizacji projektu: – wycinka 4 drzew zagrażających bezpieczeństwu – uzupełnienie brakującego i modernizacja ogrodzenia – zagospodarowanie terenu przedszkolnego, zamontowanie urządzeń zabawowych o tematyce związanej z postaciami z bajek Janoscha (Horsta Eckerta)

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Nadając nazwę Plac Zabaw im. Janoscha – honorowego obywatela miasta Zabrze (upamiętniając jego 85. urodziny), Przedszkole zyska na swojej atrakcyjności, poprawi jego estetykę i wizerunek w środowisku lokalnym oraz jakość pracy placówki. Lepsze warunki edukacyjne dla najmłodszych. Bezpieczne miejsce zabaw i rekreacji. Integracja społeczna.

Uwagi przy ocenie: 
We wniosku nie uwzględniono kosztu dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego. Wydział oceniający sugeruje zwiększenie kosztu budowy placu zabaw do kwoty 115 tys. zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Częściowo zadaszony amfiteatr osiedlowy z oświetleniem o średnicy 20m będzie uzupełniał funkcje rekreacyjno-integracyjne obszaru pomiędzy A. Korfantego, ul. Giordano Bruno, a basenem Aquarius.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 284

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 394 086,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura
⇒ sport
⇒ Inna: integracja społeczna

Lokalizacja: 
Teren pomiędzy Al. Korfantego, a ul. G. Bruno, za basenem Aquarius

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2242/52

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania projektu obejmuje osiedle Kopernika i okolice, a poprzez transmisje internetowe wybranych wydarzeń także wszystkich mieszkańców Zabrza.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
W ciągu roku przez amfiteatr może przewinąć się kilka tysięcy osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt byłby otwarty dla wszystkich i pozostawałby pod zarządem właściciela, na którym się znajduje, czyli Urzędu Miasta. Plany i grafiki zajęć znajdowałyby się na stronie Urzędu Miasta.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Niewielki amfiteatr „w ludzkiej skali” dzięki możliwości łatwego nawiązywania kontaktów między występującymi a widzami, będzie przyciągał grupy promujące różne aktywności: taniec (tango argentyńskie, taniec użytkowy, street dance, tańce narodowe), śpiew (pieśni patriotyczne, religijne, typu gospel, biesiadne), formy teatralne (pantomima, gawęda, teatr lalkowy), szachy, modelarstwo, inne formy aktywności fizycznej. Do tych form należą: lekcje pokazowe z zapraszaniem publiczności do udziału, konkursy typu pro-am (w każdej parze/drużynie występują profesjonaliści i amatorzy – w ten sposób w trakcie treningów i przygotowań ci ostatni uczą się przez współdziałanie); w podobny sposób włączanie seniorów, niepełnosprawnych. Zarówno pokazy jak i zajęcia/treningi odbywają się w amfiteatrze, a więc są otwarte dla widzów, pokazują innym wysiłek w czasie przygotowań i satysfakcję z rezultatów. Oprócz dostępności i otwartości dla przybyłych widzów, po uzyskaniu zgody uczestników, można zapewnić transmisję on-line wydarzeń przez internet. Jest to więc uzupełnienie oferty rekreacyjnej i sportowej Osiedla Kopernika o lokalizację przeznaczona dla działań kreatywnych i aktywizujących podejmowanych zarówno przez mieszkańców i organizacje osiedla, jak i przyjezdnych, a przez to zwiększenie różnorodności form spędzania czasu wolnego, sprzyjanie integracji mieszkańców, włączaniu osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych.

Uwagi przy ocenie: 
Wydział oceniający sugeruje zwiększenie kwoty zamierzenia inwestycyjnego na łączną kwotę inwestycji 500 tys. zł. Kwotę oszacowano na podstawie średnich cen krajowych. Wniosek nie uwzględniał kosztów wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowego projektu i projektów branżowych, małej architektury oraz nadzoru inwestorskiego.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa ogólnodostępnego boiska typu Orlik wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym oraz infrastrukturą boiskową.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 641

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Plac przy ulicy Ciołkowskiego

Uszczegółowienie lokalizacji: plac obok apteki oraz przychodni

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2074/52

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływał na wszystkich zainteresowanych czynnym uprawianiem sportu. W związku z jego ogólnodostępnością korzystać będzie mógł każdy chętny. Ponadto boisko umożliwi grę uczniom Zespołu Szkół nr 20. Na uwagę zasługuje fakt, iż na Osiedlu Kopernika jest ogromne zainteresowanie grą w piłkę nożną, jednak dotychczas skutecznie uniemożliwia to brak odpowiedniego boiska i infrastruktury.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Po realizacji projekt szacuje się, że obiekt będzie użytkownicy przez ok. 1500 osób miesięcznie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. wykonanie projektu inwestycyjnego 2. prace rozbiórkowe wraz z wyrównaniem terenu 3. położenie nawierzchni (sztuczna trawa) 4. budowa odwodnienia liniowego 5. postawienie bramek, piłkochwytów oraz ogrodzenia dookoła boiska 6. budowa 4-masztowego oświetlenia 7. postawienie pomieszczenia sanitarno-szatniowego 8. wyposażenie boiska w sprzęt sportowy

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Podstawowym celem jest zwiększenie aktywności fizycznej okolicznych mieszkańców poprzez udostępnienie im odpowiednich warunków do uprawiania piłki nożnej. Dodatkowym celem jest umożliwienie ograniczania zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży oraz zadbanie o rozwój fizyczny uczniów uczęszczających do ZS nr 20.

Uwagi przy ocenie: 
1. Niedoszacowano wartość dokumentacji projektowej dla boiska.
2. Brak w wycenie uwzględnienia wartości dokumentacji projektowej dla poszczególnych branż w tym elektrycznej i odwodnienia (osobne projekty), brak obsługi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego. Szacowana wartość dokumentacji projektowej wraz z poszczególnymi branżami to około 22000 zł.
3. Zdaniem wydziału oceniającego cały zakres inwestycji jest niedoszacowany pod względem finansowym, dlatego z zamierzenia inwestorskiego proponujemy usunąć budynek sanitarno – socjalny – ze względu na większe prawdopodobieństwo przekroczenia ustalonej wartości inwestycji (500 tys. zł).

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych (około 20 aut), zabudowa 2 punktów świetlnych przy parkingu, wyremontowanie drogi dojazdowej do parkingu na długości około 22m – usunięcie zapadliska.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 96

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 140 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 92 700,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 92 700,00 zł

Lokalizacja: 
teren między budynkami przy ul. Łanowej 4,6,8 a ul. Piłsudskiego

Uszczegółowienie lokalizacji: 
lokalizację proponowanych prac pokazano w załączniku nr 2

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4493/691, 4487/692

Zasięg oddziaływania projektu:
Z wnioskowanego projektu parkingu mogą korzystać mieszkańcy budynków przy ul. Łanowej 4,6,8,10,12 oraz ul. Wolności 142 jak również przyjezdni goście.

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowo można określić, że z rozbudowanego parkingu dodatkowo, będzie mogło korzystać około 20 samochodów non stop przez całą dobę. Natomiast rotacyjnie około 60 samochodów na dobę. Około 500 mieszkańców.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, dokonanie wyboru firmy wykonującej w/w projekt wraz z realizacją oraz przekazanie do użytkowania

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Głównym celem do osiągnięcia jest zapewnienie przede wszystkim mieszkańcom w/w budynków (jak i gości) możliwości zaparkowania samochodu w pobliskim rejonie zamieszkania, a zwłaszcza tym wracającym z pracy w godzinach wieczornych, gdyż w tym czasie brak jest wolnych miejsc parkingowych.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt stałej instalacji oświetlenia zewnętrznego odgałęzienia ul. Gnieźnieńskiej 16, 18 i przejścia pieszego do ulicy Ofiar Katynia obejmujący zabudowę trzech latarń oświetlenia na długości 110 m

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 65

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 21 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 41 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 41 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: bezpieczeństwo publiczne

Lokalizacja: 
Gnieźnieńska 16,16a,16b, 16c, 18, 18a, 18b oraz piesze przejście do ul. Ofiar Katynia

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działki :2941/177, 3476/177

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt dotyczy dzielnicy Rokitnica i będzie oddziaływał na wszystkie osoby korzystające z ww przejścia.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Efekty realizacji projektu przeznaczone są dla: dzieci, młodzieży i dorosłych udających się do szkoły, kościoła, przystanku komunikacji, stadniny koni, boiska, itp. Szacunkowa ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji to około 200 osób w ciągu doby.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt dotyczy stałej instalacji oświetlenia zewnętrznego miejsc publicznych i wypełnia zadania stawiane miastu Zabrze. Przebieg realizacji Projektu: – ustalenie warunków przyłączenia (np. podłączenie do istniejącej instalacji oświetlenia ulicy Gnieźnieńskiej), – wykonanie projektu, – zakup, montaż latarń, podłączenie instalacji elektrycznej i odbiór.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Stała instalacja oświetleniowa zewnętrznego zapewni dobrą widoczność przejścia pieszego w porach ciemności. Realizacja projektu zwiększy poczucie bezpieczeństwa publicznego, wpłynie na zmniejszenie strachu przed przestępczością oraz stworzy bardziej przyjazne warunki dla mieszkańców dzięki lepszej atmosferze po zmierzchu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt kompleksu zabawowo-sportowo-rekreacyjnego przeznaczony jest dla mieszkańców Biskupic i miasta w każdym wieku. W skład wchodzą cztery niezależne obiekty o symbolachP1, P2, P3 oraz P4 znajdujące się na terenie dzielnicy Zabrze Biskupice.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 911

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Wykonano oraz przekazano do użytkowania wszystkie cztery place zabaw:
– P1 – ul. Chrobrego;
– P2 – ul. Okrzei 2;
– P3 – ul. św. Wojciecha 4a przy Przedszkolu nr 27;
– P4 – tereny zielone za posesją przy ul. Kossaka 12-12e.

Informacja wg stanu na 01.06.2017 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/08/16 ZBP 2016 – AKTYWNI RAZEM – ZABAWOWO, SPORTOWO, NA NOWO

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 220 773,45 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 250 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 250 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 302 906,79 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
P1 – ul. Chrobrego;
P2 – ul. Okrzei 2;
P3 – ul. św. Wojciecha 4a przy Przedszkolu nr 27;
P4 – tereny zielone za posesją przy ul. Kossaka 12-12e.

Uszczegółowienie lokalizacji: 
P1 obiekt przy ul. Chrobrego, teren wydzierżawiony, własność SM GSM Barbórka w Zabrzu, dzierżawa nieodpłatna;
P2 obiekt przy ul. Okrzei 2, teren jest własnością Urzędu Miasta Zabrze;
P3 obiekt przy ulicy św. Wojciecha przy Przedszkolu nr 27, teren jest własnościa Urzędu Miasta Zabrze;
P4 tereny zielone za posesją przy ul. Kossaka 12 – 12e, teren wydzierżawiony, własność SM GSM „Barbórka” w Zabrzu, dzierżawa nieodpłatna.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
P1 – 43, 709/42, 800/41 P2 – 729/28 P3 – 736/25 P4 – 1218/53

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt został opracowany na liczne prośby mieszkańców dzielnicy. Przeznaczony jest zarówno dla najmłodszych dzieci, ale również dla młodzieży i dorosłych. Zadaniem projektu jest umożliwienie społeczności lokalnej Biskupic i miasta swobodnego dostępu do atrakcyjnych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego. Zaletą projektu jest szeroki zakres oferowanych atrakcji dla wszystkich mieszkańców Biskupic niezależnie od wieku.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Projekt swoją skala obejmuje praktycznie całą dzielnicę, szacunkowo może z niego korzystać około 7000 osób tygodniowo. Jednak tak naprawdę dzięki skali projektu liczba korzystających jest nieograniczona.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
– przygotowanie niezbędnej dokumentacji,
– przygotowanie projektu,
– wybór wykonawcy inwestycji,
– przygotowanie terenu,
– zainstalowanie sprzętu,
– promocja,
– otwarcie kompleksu obiektów.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Cele jakie pozwoli nam zaspokoić realizacja w/w projektu to:
– bezpieczeństwo zabawy najmłodszych, młodzieży i dorosłych,
– integracja mieszkańców dzielnicy,
– propagowanie zdrowego stylu życia przez aktywność ruchową,
– możliwość kreatywnego spędzania czasu wolnego,
– miejsce odpoczynku dla dorosłych użytkowników/opiekunów,
– poprawa wizerunki dzielnicy.

Uwagi przy ocenie: 
Zakres robót objęty wnioskiem znacznie przekracza koszt 500 tys. zł. Dlatego zaproponowano wyłączenie z zakresu robót budowę boiska do koszykówki przeznaczając kwotę 250 tys. zł łącznie z wymaganą dokumentacją oraz nadzorem inwestorskim. Nowe obiekty w miarę możliwości należy wyposażyć w monitoring. Wnioskodawca wyraził zgodę na propozycję wydziału oceniającego.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest pozyskanie środków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, służącego terapii dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 677

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 427 245,61 zł

Wartość projektu do głosowania: 427 245,61 zł

Kategoria projektu:
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  3 Maja 10, 41-800 Zabrze

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
764/82

Zasięg oddziaływania projektu:
W Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych leczone są dzieci z Zabrza ale również pozostałych miast województwa śląskiego. Biorąc pod uwagę obszar, z którego rodzice ze swoimi dziećmi zgłaszają się do Ośrodka, tzn. całe województwo śląskie, można stwierdzić, że placówka cieszy się ogromnym powodzeniem, a zasięg oddziaływania projektu jest bardzo duży.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Do Ośrodka na chwilę obecną zgłasza się bardzo duża liczba pacjentów, ok. 500 rocznie. Wysoki standard leczenia, ogromna wiedza specjalistów i ich doświadczenie sprawiają, że w tej placówce jest leczona coraz większa liczba dzieci. Po realizacji projektu wzrośnie efektywność działania Ośrodka, zwiększy się potencjał diagnostyczno-leczniczy, będzie możliwe prowadzenie nowoczesnych metod leczenia, podniesie się jakość usług zdrowotnych. Doprowadzi to również do sytuacji, w której placówka stanie się kluczowym ośrodkiem rehabilitacji osób niepełnosprawnych w skali kraju. W związku z powyższym można założyć, że szacunkowa ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji wzrośnie o ok. 50%.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Po realizacji projektu jego efekty będą dostępne dla wszystkich zgłaszających się pacjentów z Zabrza bez wyjątków, ponieważ w Ośrodku z leczenia mogą korzystać wszystkie dzieci niepełnosprawne, a także zagrożone niepełnosprawnością. Poza tym efektów realizacji projektu korzystać będą mogły również dzieci z okolicznych miast, a nawet całego województwa śląskiego, przy czym pacjenci z Zabrza będą przyjmowani na dotychczasowych zasadach, czyli w pierwszej kolejności.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Najważniejszym celem do osiągnięcia jest przywrócenie zdrowia bądź zmniejszenie stopnia niepełnosprawności małych pacjentów mieszkających przede wszystkim na terenie Zabrza, ale również w innych miejscowościach. Pozostałe cele to: – pozyskanie przez Ośrodek nowych pacjentów – rozwój Ośrodka, co wpłynie na rehabilitację dzieci, jak i wizerunek Ośrodka, a nawet całego miasta Zabrze – promowanie usług zdrowotnych wykonywanych w Zabrzu na rzecz dzieci, które potrzebują szczególnej opieki

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt ma na celu rozbudowę obecnego placu zabaw przy mieszczącego się przy ul. Floriana. Na działce znajduje się bardzo dużo miejsca, na którym można ulokować (rozbudować) dodatkowe urządzenia w ramach placu zabaw.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 201

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 140 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 140 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Floriana

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2618/24

Zasięg oddziaływania projektu:
mieszkańcy dzielnicy Zabrze Południe.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 1000 osób (rodzice z dziećmi)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Plac zabaw ma być dostępny całodobowo dla wszystkich mieszkańców. Ze względu na swą lokalizację jest miejscem zabaw dla okolicznych dzieci, jak i miejscem odpoczynku dla okolicznych mieszkańców (fontanny, stoły do szachów).

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Rozbudowa obecnego placu zabaw, który dostosowany byłby swą wielkością do ilości okolicznych dzieci.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt dotyczy utworzenia Parku Jordana na Helence na dotychczas zaniedbanym terenie przy targowisku miejskim. Park ma służyć mieszkańcom, zwłaszcza osobom starszym i z dziećmi, gdzie mogłyby na chwilę usiąść i odpocząć.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 285

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 137 766,33 zł

Wartość projektu do głosowania: 137 766,33 zł

Kategoria projektu:
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  między ul. Jordana 78-78b a ul. Jordana 80

Uszczegółowienie lokalizacji: 
klepisko między w/w ulicami i kawałek chodnika od piekarni

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
825/53, 826/53, 1531/57, 1529/57, 827/53

Zasięg oddziaływania projektu:
lokalny – dzielnica Helenka, ale wizerunkowo służy całemu Zabrzu (ciekawa rzeźba)

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Głównie kobiety w wieku powyżej 30-ego roku życia, również emeryci i emerytki i dzieci ponieważ jest to centrum dzielnicy i bardzo popularne przejście do/z przystanków autobusowych. Minimum, co trzecia osoba z podanej populacji tj. około 1000 osób. Dodatkowymi beneficjentami będą osoby parkujące przy targowisku miejskim oraz pod blokiem przy ul. Jordana 78-78b oraz rowerzyści korzystający ze ścieżki rowerowej.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólny harmonogram prac: – projekt – roboty geodezyjne, wytyczanie w terenie alejek, ścieżek, lamp i innych elementów małej architektury – roboty ziemne związane z korytowaniem, niwelacją terenu i utwardzaniem nawierzchni, usunięcie starej gruszy (za nią posadzone będzie 5 drzew) – montaż lampy parkowej solarnej LED i podświetleń drzew oraz rzeźby – montaż obrzeży betonowych i ażurowa płyta betonowa – humusowanie – montaż elementów małej architektury – wykonanie projektu samej rzeźby oraz jej montaż – nasadzenie zieleni – ułożenie kostki granitowej i roboty porządkowe – montaż paneli zasłaniających istniejący na terenie ogrodu śmietnik

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– poprawa estetyki wskazanego miejsca: uporządkowanie strasznie zaniedbanego fragmentu dzielnicy, znajdującego się w jej centrum i zarazem ukazanie ludziom, że nasza dzielnica się zmienia na lepsze – integracja mieszkańców dzielnicy: możliwość spędzenia czasu w towarzystwie innych osób, nawiązania nowych relacji i odnowienia starych – dodanie ciekawego obiektu upiększającego dzielnicę: taki obiekt nie tylko stałby się elementem charakteryzującym naszą dzielnicę, ale również z braku parków, czy miejsc szczególnych mógłby posłużyć jako element wizerunkowy dzielnicy – zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na postać wspaniałego człowieka jakim był Henryk Jordan (bo miejsce byłoby określane jako Park Jordana na Helence)

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Montaż 2 luster drogowych na ulicy Dożynkowej na skrzyżowaniu oraz zakręcie gdzie żywopłot utrudnia manewr skrętu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 86

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 1 400,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 1 845,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 1 845,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  Dożynkowa

Uszczegółowienie lokalizacji: 
skrzyżowanie przy Dożynkowej 81 oraz zakręt przy Dożynkowej 13/15

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
209/2

Zasięg oddziaływania projektu:
Osiedle Wyzwolenia

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
mieszkańcy osiedla Wyzwolenia oraz osoby przyjeżdżające przez te osiedle.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponentem luster drogowych będzie MZDIII. Lustra będą służyć kierowcom przejeżdżającym przez ww. zakręt lub skrzyżowanie.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach gdzie żywopłot utrudnia wykonanie manewru skrętu. Montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ułatwi wykonanie manewru skrętu ze względu na zasadę prawej ręki, zaś montaż lustra drogowego na zakręcie będzie przeciwdziałać czołowemu zderzeniu się pojazdów.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa lamp oświetleniowych na alejach spacerowych w ROD Wiśnia w Kończycach, ROD 1000-lecia na Osiedlu Kopernika oraz ROD Ratownik na Osiedlu Młodego Górnika. Współwnioskodawca projektu Grzegorz Lubowiecki.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 2 107

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Wykonanie zadania zakończono dnia 17 października 2017 r. W dniu 23 października 2017 r. zadanie zostało odebrane.

Informacja wg stanu na 06.11.2017 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/16/16 ZBP 2016 – ROD WIŚNIA, ROD 1 000 LECIA I ROD RATOWNIK – BUDOWA LAMP OŚWIETLENIOWYCH NA ALEJKACH OGRODOWYCH

Pula: Kończyce — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 475 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 475 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 370 694,60 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja: 
Paderewskiego, Sikory oraz Heweliusza/ Mikulczycka, Pod Borem/ Ziemska

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4353/342, 4122/342, 4123/340, 4125/340, 4127/340, 4129/340, 2253/340, 1711/57, 1712/57, 1785/1, 429/4, 439/4

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnicy Kończyce, działkowicze ROD Wiśnia i ROD 1000-lecia oraz ROD Ratownik

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Działkowcy ROD Wiśnia, ROD 1000-lecia i ROD Ratownik oraz mieszkańcy os. Kopernika idący do ulicy Mikulczyckiej.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zwiększenie bezpieczeństwa w nocy, a także umożliwienie wieczornych spacerów na terenie ogródków, które spełniają rolę terenów zielonych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wybudowanie:
26 latarni bratek eco grand na ROD Wiśnia na alejach ogrodowych,
7 latarni bratek eco grand na ROD 1000-lecia od domu działkowca w stronę ulicy Mikulczyckiej,
28 latarni bratek eco grand na ROD Ratownik na alejach ogrodowych,
5 latarni typu czapla sport z montażem.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa lamp oświetleniowych na alejach spacerowych w ROD Róża na Guido, ROD Odrodzenie na Mikulczycach. Współwnioskodawca projektu Grzegorz Lubowiecki

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 2 064

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Wykonanie zadania zakończono dnia 17 października 2017 r. W dniu 25 października 2017 r. zadanie zostało odebrane.

Informacja wg stanu na 06.11.2017 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/07/16 ZBP 2016 – ROD RÓŻA NA GUIDO I ROD ODRODZENIA NA MIKULCZYCACH – BUDOWA LAMP OŚWIETLENIOWYCH NA ALEJKACH OGRODOWYCH

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 482 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 482 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 445 625,91 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  Jodłowa, Brygadzistów

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1309/27, 3508/15, 3510/15, 3512/15, 3502/15, 1299/30, 2201/30

Zasięg oddziaływania projektu:
ROD Róża na Guido i ROD Odrodzenie na Mikulczycach. Mieszkańcy okolicy ulicy Rymera oraz ulicy Brygadzistów

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Działkowcy ROD Róża na Guido i ROD Odrodzenie na Mikulczycach. Mieszkańcy okolicy ulicy Rymera oraz ulicy Brygadzistów

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zwiększenie bezpieczeństwa w nocy, a także umożliwienie wieczornych spacerów na terenie ogródków, które spełniają role terenów zielonych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wybudowanie:
– 2 latarni hybrydowych solarno-wiatrowych typu czapla sport przy domu działkowca ROD Róża,
– 28 latarni solarnych typu bratek eco grand na alejkach ogrodowych ROD Róża,
– 47 latarni solarnych typu bratek eco grand na alejkach ogrodowych ROD Odrodzenie,
– 1 latarnia hybrydowa solarno-wiatrowa typu rondo przy placu zabaw na ROD Odrodzenie.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt i budowa 370m trasy rekreacyjnej asfaltowej o jakości do wykorzystania przez spacerowiczów bez/z wózkami, biegaczy, rowerzystów, rolkarzy i nartorolkarzy w rejonie Parku Powstańców Śląskich/Lasku Makoszowskiego/Guido z oświetleniem.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 769

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 445 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
370m kontynuacja drogi o nawierzchni asfaltowej w kierunku torów od skrzyżowania ul. Sportowej/Rogera/Jaskółczej

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
22402

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnic: Guido, Centrum Południe, Makoszowy, Kończyce, całego Zabrza, Sośnica-Gliwice. Osoby korzystające z infrastruktury GKS Walka Zabrze. Sportowcy amatorzy sportów wrotkarskich z regionu (aglomeracja śląska: Gliwice, Ruda Śląska, Katowice, Chorzów, Bytom, itd.), Polski południowej, a w przypadku kontynuacji projektu na większą skalę z całej Polski.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy całego Zabrza we wszystkich grupach wiekowych (ok. 179000 osób), osoby korzystające z infrastruktury GKS Walka Zabrze, spacerowicze, rodziny z wózkami dziecięcymi, dzieci w różnym wieku, rowerzyści, biegacze, rolkarze, nartorolkarze, osoby niepełnosprawne, uczniowie okolicznych szkół, przedszkolaki. Sportowcy amatorzy sportów wrotkarskich, biegacze, rowerzyści z Zabrza, całego regionu, Polski Południowej, a w przypadku kontynuacji projektu na większą skalę z całej Polski.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt ogólnodostępny w dyspozycji gminy. Przebieg procesu inwestycyjnego: 1. Projekt koncepcyjny „Rolkostrady Uroczysko” tj. kompleksowej pętli trasy rekreacyjnej długości do ok. 4km (patrz załączniki) i projekt wnioskowanej realizacji (wnioskowany odcinek do budowy to ok. 370m) 2. Realizacja budowy wnioskowanej trasy: przygotowanie podłoża do położenia nowego asfaltu (frezowanie, ew. podbudowa, korytowanie), instalacja oświetlenia, wymiana nawierzchni, oznakowanie

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Brak w Zabrzu wysokiej jakości infrastruktury/nawierzchni przeznaczonej do uprawiania sportów wrotkarskich – budowa wysokiej jakości nawierzchni z oświetleniem umożliwiająca uprawianie sportów wrotkarskich również po zmroku
2. Choroby cywilizacyjne związane ze złym odżywianiem i brakiem aktywności fizycznej – realizacja poprzez promocję i zachętę do sportu, kultury fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Zabrza poprzez przygotowanie wysokiej jakości infrastruktury do rekreacji i uprawiania sportu (bliskość GKS Walka i bieżni lekkoatletycznej jako dodatkowy atut w możliwościach realizacji celu)
3. Bardzo zły stan techniczny przedstawionego odcinka drogi w chwili obecnej uniemożliwiający realizację powyższych celów – remont i wymiana nawierzchni drogi na asfalt wysokiej jakości
4. Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla opisywanego we wniosku terenu (informacja UM) – wprowadzenie ładu przestrzennego w obszar objęty projektem.
5. Brak bezpiecznego miejsca (wyłączenie z ruchu samochodowego) dla rodzin z dziećmi do nauki sportów rekreacyjnych (jazda na rowerze, rolki) – wspieranie rodziny
6. Brak wystarczającej ilości i jakości dróg rekreacyjnych do poruszania się na wózku inwalidzkim – wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez dobrej jakości nawierzchnię
7. Brak bezpiecznych ścieżek rowerowych/rolkowych z wydzielonymi pasami ruchu dla pieszych – poprawa porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wyznaczenie stref ruchu pieszego i rolkowo-rowerowego.
8. Niedostateczne wykorzystanie obiektów sportowych GKS Walka (np. bieżnia lekkoatletyczna) – zwiększenie zainteresowania obiektami GKS Walka w związku z pojawieniem się atrakcyjnej trasy rekreacyjno-sportowej (rolkostrady) w bezpośrednim sąsiedztwie
9. Znikoma ilość profesjonalnie przygotowanych obiektów do uprawnienia sportów wrotkarskich/nartorolkowych w Polsce – budowa wysokiej jakości trasy asfaltowej w otoczeniu lasu do wykorzystania pod sporty wrotkarskie/nartorolki i w efekcie promocja miasta, gminy i powiatu na skalę ponadregionalną.
10. Brak atrakcyjnych tras rekreacyjnych o dobrej nawierzchni w dzielnicy – aktywizacja mieszkańców dzielnicy poprzez stworzenie nowej, atrakcyjnej trasy rekreacyjnej

Uwagi przy ocenie: 
Wydział oceniający sugeruje zwiększenie kwoty zamierzenia inwestycyjnego na łączną kwotę inwestycji 500 tys. zł. We wniosku niedoszacowano koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w tym oświetlenia), obsługi geodezyjnej, nadzoru inwestorskiego.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt i budowa biegowej trasy rekreacyjnej Uroczysko biegacza, które stanowi 990m twardej trasy rekreacyjnej (asfaltowej lub podobnej) o jakości pozwalającej na wykorzystanie przez: biegaczy, rowerzystów, rolkarzy i nartorolkarzy.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 410

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 450 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 480 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 480 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 

Uszczegółowienie lokalizacji: jak w załączonej uproszczonej mapce poglądowej

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
61/5, 23/2

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnic: Guido, Centrum Południe, Makoszowy, Kończyce, całego Zabrza, Sośnica-Gliwice. Osoby korzystające z infrastruktury GKS Walka Zabrze. Sportowcy amatorzy sportów wrotkarskich z regionu (aglomeracja śląska: Gliwice, Ruda Śląska, Katowice, Chorzów, Bytom, itd.), Polski południowej, a w przypadku kontynuacji projektu na większą skalę z całej Polski.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy całego Zabrza we wszystkich grupach wiekowych (ok. 179000 osób), osoby korzystające z infrastruktury GKS Walka Zabrze, spacerowicze, rodziny z wózkami dziecięcymi, dzieci w różnym wieku, rowerzyści, biegacze, rolkarze, nartorolkarze, osoby niepełnosprawne, uczniowie okolicznych szkół, przedszkolaki. Sportowcy amatorzy sportów wrotkarskich, biegacze, rowerzyści z Zabrza, całego regionu, Polski Południowej, a w przypadku kontynuacji projektu na większą skalę z całej Polski.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt ogólnodostępny w dyspozycji gminy. Przebieg procesu inwestycyjnego: 1. Projekt koncepcyjny „Uroczysko Biegacza” tj. trasy rekreacyjnej długości do ok. 990m (patrz załączniki) 2. Realizacja wnioskowanego etapu budowy trasy: przygotowanie podłoża do położenia nowego asfaltu/ lub innej masy (frezowanie, ew. podbudowa, korytowanie), wymiana nawierzchni 3. oznakowanie poziome i pionowe

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Obiekt ogólnodostępny w dyspozycji gminy. Przebieg procesu inwestycyjnego: 1. Projekt koncepcyjny „Rolkostrady Uroczysko” tj. kompleksowej pętli trasy rekreacyjnej długości do ok. 4km (patrz załączniki) i projekt wnioskowanej realizacji (wnioskowany odcinek do budowy to ok. 370m) 2. Realizacja budowy wnioskowanej trasy: przygotowanie podłoża do położenia nowego asfaltu (frezowanie, ew. podbudowa, korytowanie), instalacja oświetlenia, wymiana nawierzchni, oznakowanie

Uwagi przy ocenie: 
Wydział oceniający sugeruje zwiększenie kwoty zamierzenia inwestycyjnego na łączną kwotę inwestycji 480 tys. zł. We wniosku niedoszacowano kosztów wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, obsługi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Stworzenie projektu i budowa innowacyjnego obszaru do spędzania aktywnego czasu z psami i rodziną. Wyjątkowość i klimatu i miejsca. Ogólna dostępność oraz dogodne usytuowanie.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 390

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 445 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 445 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 

Uszczegółowienie lokalizacji: 
przy polanie na terenie parku Powstańców Śląskich przy przecięciu głównej alei przez potok Guido

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnicy Centrum Południe, Guido, Makoszowy, Pawłów, Kończyce i pozostałych dzielnic Zabrza. Ze względu na innowacyjność rozwiązania należy przypuszczać, że korzystających z Psiego Uroczyska będzie większość mieszkańców z pozostałych dzielnic

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 40 tys. osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt będzie ogólnodostępny w dyspozycji gminy. – wykonanie projektu – realizacja budowy – odbiór i udostępnienie

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– stworzenie miejsca aktywności dla dużej społeczności psich właścicieli – w związku z małą dostępnością do miejsc psiej aktywności powstanie pierwszego tego typu projektu – stworzenie profesjonalnego i na europejskim poziomie miejsca dla psów – wypromowanie Psiego Uroczyska jako wzorca dla metropolii górnośląskiej – spędzanie atrakcyjnego i aktywnego czasu z psem i rodziną – stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla psów, ich właścicieli i osób postronnych – zapewnienie różnorodności obszaru i integracji społecznej z właściwym wykorzystaniem terenu

Uwagi przy ocenie: 
Podczas spotkania z wnioskodawcą ustalono, ża zmianie ulegnie lokalizacja projektowanego placu zabaw dla psów (z uwagi na realizowany na przecięciu potoku i alei plac zabaw). Proponowana nowa lokalizacja to zachodnia część polany, przy głównej alei. powierzchnia projektowanego wybiegu to 1 000 m² (10 arów). Wyposażenie terenu obejmuje ustwienie kosza na śmieci oraz koszy na psie odchody (2 szt. z podajnikami worków), 2 szt. ławek oraz ok. 18 elementów psiego placu zabaw – przeszkód. Ogrodzenie terenu – panelowe, konieczne jest wykonanie śluzy bezpieczeństwa z dwoma bramkami na wejściu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Poprawa jakości nawierzchni ulicy Jana Łangowskiego poprzez naprawę wybojów na całej długości oraz poszerzenie nawierzchni asfaltowej na odcinku przylegającym do kolejowych ogródków działkowych

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 25 000,00 zł

Lokalizacja:  Łangowskiego

Uszczegółowienie lokalizacji: 
wyboje: wjazd od ul. Webera, łuk przy bramie ogródków poszerzenie nawierzchni: na odcinku południowym przylegającym po kolejowych ogródków działkowyc

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
3169/111, 3173/111, 3198/109, 3173/111

Zasięg oddziaływania projektu:
– mieszkańcy ul. Jana Łangowskiego – użytkownicy ogródków działkowych: Webera, Nasza Palma i Kolejowych poruszający się po tej ulicy – mieszkańcy Zabrza podążający na imprezy odbywające się na Śląskim Ranczo – goście odwiedzający mieszkańców ul. Jana Łangowskiego

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
10000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wszystkie grupy beneficjentów wymienione w części „Zasięg oddziaływania projektu” będą miały pełny dostęp do efektów zrealizowanego projektu

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa komfortu poruszania się pieszo i pojazdami po ulicy Jana Łangowskiego, możliwość ominięcia (bez uszkodzenia zawieszenia) samochodów działkowiczów parkujących wzdłuż prawej krawędzi ulicy Jana Łangowskiego, patrząc w dozwolonym dla ruchu kołowego kierunku jazdy.

Uwagi przy ocenie: 
Z kontaktów z wnioskodawcą wynika, że intencją było poprawienie stanu nawierzchni jezdni ul. Łangowskiego (droga jednokierunkowa) oraz rozwiązanie problemu ograniczenia przejazdu tą ulicą na wysokości ogródków działkowych. Zdaniem wnioskodawcy zdarza się, że samochody parkujące na tym odcinku ulicy stanowią utrudnienie i 'wymuszają’ przejazd innych pojazdów po nieutwardzonym poboczu. Wnioskodawca proponuje, aby ulica na tym odcinku została przebudowana – poszerzona, w sposób umożliwiający bezpieczne omijanie parkujących samochodów.
W ocenie jednostki oceniającej:
a) zakres rzeczowy wniosku obejmuje prace kwalifikujące się do tzw. remontów bieżących (naprawa ubytków w nawierzchni asfaltowej, utwardzenie pobocza) – zatem nie mają one charakteru wydatku inwestycyjnego.
b) nie jest możliwa gruntowna modyfikacja wniosku w sposób, który dostosowałby wniosek do zakresu inwestycyjnego, polegający na przykład na wykonaniu przebudowy drogi na końcowym odcinku (w rejonie ogródków działkowych na długości ok. 120 m; na wysokości działek nr 3169/111 i 3173/111) z uwagi na np. na fakt, że szerokość pasa tereniu pomiędzy ogrodzeniami posesji wynosi na tym odcinku ok. 5,0 m. W pasie tym zabudowane są słupy oświetlenia ulicznego. Nie jest możliwe wykonanie drogi jednokierunkowej – dwujezdniowej na tym odcinku.
Reasumując projekt mieszkańca określony we wniosku P0133 nie jest projektem inwestycyjnym albo projektem remontowym o charakterze modernizacyjnym – czyli nie spełnia wymagań Regulaminu §4 pkt. 6.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada remont nawierzchni ulicy Chrobrego od numeru 1 do 14, tj. od skrzyżowania z ul. Bytomską do skrzyżowania z ulicą Kossaka

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 350

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 400 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Lokalizacja:  Chrobrego 1-14

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
158, 1222/155

Zasięg oddziaływania projektu:
wszyscy mieszkańcy dzielnicy Biskupice

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
około 2000 osób dziennie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Przedmiotem inwestycji jest remont ulicy Chrobrego na w/w odcinku. Obejmuje on nawierzchnię jezdni oraz obramowania krawężników. W stanie istniejącym elementy te są zniszczone i kwalifikują się do remontu. Celem inwestycji jest przywrócenie ulicy właściwego stanu technicznego. Roboty remontowe obejmują: – roboty przygotowawcze, w tym wprowadzenie czasowej organizacji ruchu – rozebranie i frezowanie nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych z odwiezienie destruktu – rozebranie całej konstrukcji jezdni – rozebranie wymienionych krawężników betonowych wraz z ławami betonowymi, – przygotowanie terenu pod wykonanie nowej nawierzchni – regulacje wysokościową wraz z konserwacją istniejących włazów, kratek, pokryw i zaworów uzbrojenia podziemnego – wykonanie krawężników betonowych na ławach betonowych – regulacje wysokościowa nawierzchni wraz z obramowaniem – wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych – uporządkowanie terenu

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Cele: – zwiększenie komfortu poruszania się w/w odcinkiem drogi – poprawa bezpieczeństwa na jezdni – poprawa estetyki ulicy Chrobrego Remontowany odcinek ma ok. 200m długości i 8 metrów szerokości. Projekt był przedmiotem głosowania w pierwszej edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego i uzyskał 251 głosów.

Uwagi przy ocenie: 
Jednostka oceniająca – za zgodą wnioskodawcy – uwzględniła dodatkowo następujące koszty:
– rozbiórka nawierzchni brukowej – koszt ok. 80 tys. zł.,
– opracowanie dokumentacji projektowej – koszt ok. 20 tys. zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada montaż ławek na przystanku Biskupice Kościół w kierunku centrum Zabrza oraz nasadzenie róż poprawiających estetykę skweru

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 295

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie wykonane i odebrane dnia 4 lipca 2016 r.
Informacja wg stanu na 04.07.2016 r.

Symbol zadania budżetowego:
IK/20/16 ZBP – MONTAŻ ŁAWEK I POPRAWA ESTETYKI PRZYSTANKU BISKUPICE KOŚCIÓŁ

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 3 020,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 3 020,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 5 448,60 zł

Kategoria projektu:
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
skwer przy przystanku Biskupice Kościół w kierunku centrum Zabrza

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1223/155

Zasięg oddziaływania projektu:
Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą osoby korzystające z komunikacji miejskiej z przystanku Biskupice Kościół. Pośrednimi beneficjentami będą osoby przejeżdżające/przechodzące w pobliżu lokalizacji projektu.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
3000 mieszkańców

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. przygotowanie terenu,
2. nasadzenie róż,
3. montaż ławek.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. umilenie czasu oczekiwania mieszkańców na przyjazd pojazdu komunikacji miejskiej,
2. poprawa estetyki skweru przy przystanku Biskupice Kościół.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada przygotowanie terenu i budowę siłowni zewnętrznej obejmujący urządzenia siłowni zewnętrznej oraz wybrukowanie terenu pod urządzeniami.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 477

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Roboty zostały zakończone, dokonano odbioru końcowego oraz przekazno siłownię do użytkowania.
Informacja wg stanu na 05.05.2017 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/10/16 ZBP 2016 – SIŁOWNIA "POD CHMURKĄ" OBOK GIMNAZJUM NR 20

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 59 500,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 59 500,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 49 967,66 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Tarnogórska 11

Uszczegółowienie lokalizacji: obok boiska Gimnazjum nr 20

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
533/19

Zasięg oddziaływania projektu:
wszyscy mieszkańcy dzielnicy Biskupice

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
około 200 osób dziennie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Przebieg realizacji projektu:
1. szeroko rozumiane przygotowanie terenu pod zabudowę
2. budowa siłowni zewnętrznej, której koszt został ujęty w cenniku miejskim

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Cele:
– promowanie zdrowego i sportowego trybu życia,
– poprawa estetyki lokalizacji.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Struzika na obecnym pasie zieleni znajdującym się pomiędzy jezdnią a chodnikiem.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 253 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Struzika

Uszczegółowienie lokalizacji: od skrzyżowania z ulicą Janika do ulicy Pyki

Zasięg oddziaływania projektu:
Miejsca postojowe dla mieszkańców osiedla, w szczególności budynków przy ul. Struzika, Janika, Pyki. W chwili obecnej brak miejsc parkingowych jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców. Przeznaczenie pasa zieleni na ten cel w znaczny sposób wpłynie na umożliwienie zaparkowania samochodu w pobliżu miejsca zamieszkania.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Rotacyjnie mieszkańcy w/w budynków, jednorazowo około 120 osób/pojazdów

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. wykonanie dokumentacji technicznej
2. realizacja projektu

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Częściowe zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości zaparkowania samochodów prywatnych w pobliżu miejsca zamieszkania.

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek nie został złożony w terminie

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Osiedlowy plac zabaw z urządzeniami zabawowymi dla dzieci, urządzeniami siłowni plenerowej, boiskiem do siatkówki, ławkami. ogrodzony płotem.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 241 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: zabawa, rekreacja

Lokalizacja:  Janika 15b

Uszczegółowienie lokalizacji: skrzyżowanie ulic Janika i Struzika

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2802/78

Zasięg oddziaływania projektu:
Będzie obejmował mieszkańców osiedla Zaborze w różnych grupach wiekowych – począwszy od przedszkolaków do emerytów.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Osiedle Zaborze jest dużym osiedlem tj. 8 budynków wysokich i ponad 40 budynków niskich. W związku z tym ilość osób, które będą korzystać z projektu jest bardzo duża.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. wykonanie ogrodzenia placu zabaw
2. zakup i montaż urządzeń zabawowych i siłowni plenerowej, budowa boiska do piłki siatkowej
3. nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych oraz kwiatów

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zapewnienie bezpiecznego miejsca do zabaw dzieciom młodzieży. Umożliwienie zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu oraz integracja mieszkańców osiedla.

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek nie został złożony w terminie

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada wymianę okien w lokalu zabytkowej kamienicy przy ul. Wolności 274 użytkowanym przez Inkubator Przedsiębiorczości AIP. Celem jest stworzenie dobrych warunków pracy zabrzańskim przyszłym przedsiębiorcom, którzy testują tutaj pomysły.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 25

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 12 152,96 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 11 943,30 zł

Wartość projektu do głosowania: 11 943,30 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: przedsiębiorczość

Lokalizacja:  Wolności 274

Uszczegółowienie lokalizacji: lokal Inkubatora

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
914/112

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania projektu obejmuje miasto Zabrze, a także ościenne miejscowości, z których przyszli przedsiębiorcy i młodzi przedsiębiorcy mogą pracować w zabrzańskim Inkubatorze AIP, gdzie mają warunki do testowania swoich pomysłów na rozwój własnego biznesu. Położenie Inkubatora w samym centrum miasta Zabrze sprawia, że odległość jest wystarczająco bliska, aby mieszkańcy Zabrza oraz ościennych miejscowości mogli swobodnie korzystać z Inkubatora.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Beneficjentami lokalu Inkubatora, a tym samym projektu, są ludzie bezrobotni zarejestrowani w mieście Zabrze ok. 8000 osób, a także uczniowie szkół policealnych ok. 3000 osób – dane pozyskane ze strony Urzędu Statystycznego w Katowicach.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Lokal jest dostępny dla beneficjentów codziennie przez 24 godziny. Dysponentem lokalu jest menadżer zatrudniony przez fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawienie komfortu działania w Inkubatorze AIP Zabrze pomoże pozyskać nowych kandydatów na przedsiębiorców, którzy wpłyną na zwiększenie zamożności i atrakcyjności miasta. Przedsiębiorcy przez swoją działalność mogą tworzyć miejsca pracy oraz promować miasto.

2022-11-21

Dla Mieszkańców