Zabrze przestrzenią rozwoju

Partnerzy

Rada Miasta w Zabrzu
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu
Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Międzynarodowe Centrum Dokumentacji i Badań Dziedzictwa Przemysłowego dla Turystyki w Zabrzu
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp.zo.o
Czołowi Interesariusze : przedsiębiorcy, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, podmioty z udziałem JST lub działające na ich zlecenie, rady dzielnic, szkoły wyższe, Kościoły, NGO, jednostki sektora finansów publicznych
i administracji, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz społeczność lokalna.

Dla Mieszkańców