Zabrze przestrzenią rozwoju

Sportostrada oddana do użytku

02.06.2021

Zabrzańska Sportostrada, czyli 850 metrów nowo powstałej ścieżki pieszo-rowerowej na osiedlu Janek, służy już sportowi i rekreacji mieszkańców miasta. Trasa została oficjalnie oddana do użytku w obecności prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu Danuty Bochyńskiej-Podloch, wykonawcy inwestycji Arkadiusza Miki, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 im. ks. Jana Dzierżona Grażyny Kasperek oraz Bartosza Kozłowskiego reprezentującego Aktywne Zabrze. W wydarzeniu udział wzięły również dzieci i młodzież, które z Aktywnym Zabrzem rozwijają swoje sportowe umiejętności.

Rozpoczęta w listopadzie ubiegłego roku inwestycja opierała się na pomyśle mieszkańców, zgłoszonym w ramach budżetu obywatelskiego pod hasłem „Zabrzańskie trasy rowerowe”.  Koszt jej realizacji – prawie milion złotych – okazał się znacznie wyższy od założonego przez wnioskodawców. Miasto postanowiło jednak dołożyć brakującą kwotę i zbudować Sportostradę w śladzie drogi wewnętrznej, biegnącej od skrzyżowania z ul. Sportową i Rogera.

– Sportostrada jest elementem konsekwentnie realizowanej w Zabrzu polityki rowerowej – powiedziała na przekazaniu prezydent Małgorzata Mańka – Szulik.- W mieście jest już wykonanych ponad 100 kilometrów ścieżek rowerowych, a w planach inwestycyjnych ujęte są kolejne odcinki. Wspólnym wysiłkiem stworzyliśmy miejsce służące różnym rodzajom aktywności osób w każdym wieku. Ta piękna trasa będzie służyć nie tylko mieszkańcom dzielnicy, w której się znajduje, ale wszystkim zabrzanom.

W ramach realizacji zadania zostaną wykonane zostały następujące roboty:

  • rozbiórka konstrukcji istniejącej nawierzchni,
  • wykonanie podbudowy jezdni oraz ujednolicenie jej szerokości do 3,5m,
  • wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego,
  • wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni zjazdów,
  • oczyszczenie rowów z namułu wraz z ich wyprofilowaniem,
  • wymiana uszkodzonych rur przepustowych pod zjazdami,
  • wykonanie miejsc rekreacji z postaci zatok z wyposażeniem w ławki i kosze na śmieci,
  • wykonanie oświetlenia ulicznego w zakresie przebudowywanej drogi wewnętrznej,
  • montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.