Władze lokalne

STAROSTOWIE POWIATU ZABRSKIEGO W LATACH 1874-1926
Hans von Holwede 1874 – 15.02.1887
Arthur Sebastian von Falkenhayn 9.04.1887 – 9.01.1891
Theodor Parisius 16.01.1891 – 28.11.1892
Alfred Scheche 12.1892 – 15.09.1902
Max Hermann Freiherr von Ziller 7.10.1902 – 9.03.1907
Hermann Dihle 10.03.1907 – 15.08.1912
Georg Suermondt początkowo komisarz rządowy, starosta 9.01.1913 – 4.12.1920
Albrecht Müller von Blumencron 4.12.1920 – 1.01.1927
NADBURMISTRZOWIE ZABRZA W LATACH 1923-1945
Kurt Jeenel 1.12.1923 – 5.01.1927
Hans Lukaschek 17.03.1927 – 4.04.1929
Julius Franz 2.4.1930 – 2.4.1933
Max Fillusch 2.03.1933 – 24.01.1945
PREZYDENCI ZABRZA W ZABRZU W LATACH 1945-2006

(w latach 1950-1974 funkcja Prezydenta odpowiadała funkcji Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej)

Paweł Dubiel 16.03.1945 – 1.06.1950
Grzegorz Sabuda 16.06.1948 – 31.08.1951
Rufin Suchoń 1.09.1951 – 30.06.1957
Jerzy Knapik 25.07.1957 – 30.11.1960
Tadeusz Bluszcz 22.11.1960 – 10.03.1970
Jerzy Skowronek 19.05.1970 – 31.12.1973
Bogusław Pałka 1.01.1974 – 20.10.1978
Hubert Niglus 16.11.1978 – 22.02.1981
Jan Janota 1.03.1981 – 20.02.1987
Gerard Hajda 20.02.1987 – 21.01.1991
Roman Urbańczyk 23.01.1991 – 19.11.2002
Jerzy Gołubowicz 19.11.2002 – 6.12.2006
Małgorzata Mańka-Szulik 6.12.2006 – nadal

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. z 1950 r. Nr 14, poz. 130) Miejska Rada Narodowa przejęła zadania z zakresu administracji samorządowej. Urzędy zostały zastąpione nowymi (np. funkcję prezydenta miasta pełnił odtąd Przewodniczący Prezydium MRN). Kadencja 1969-1973 była ostatnią kadencją, podczas której przewodniczący Prezydium pełnił obowiązki prezydenta Zabrza. Przeprowadzona w 1973 reforma rozdzielała funkcje prawodawcze (Rada Narodowa) od wykonawczych (prezydent miasta). Kolejne wybory do Miejskiej Rady Narodowej odbyły się 9 grudnia 1973. Z uwagi na zmianę przepisów Rada działała w skróconej kadencji. 1 czerwca 1975 weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa i o zmianie Ustawy o Radach Narodowych. Zlikwidowany został podział miasta na dzielnice i Dzielnicowe Rady Narodowe.

Wykaz przewodniczących MRN w Zabrzu w latach 1973-1990:
Józef Dudzik 15.12 1973-1.06.1975
Józef Dudzik 1. 06. 1975- 5.02.1978
Józef Dudzik 16.02.1978-14.11.1978
Józef Piszczek 14.11.1978-26.11.1980
Władysław Kryca 26.11.1980-17.06.1984
Janusz Furmaniak 29.06.1984-30.06.1988
Stefan Rzepa 1.07.1988-27.05.1990

W 1990 roku odbyły się pierwsze wolne wybory samorządowe do Rady Miasta. Wykaz przewodniczących Rady Miasta w Zabrzu od 1990 do chwili obecnej:
Mirosław Sekuła 25.06.1990-13.12.1991
Barbara Ryszka 13.12.1991-27.05.1994
Bolesław Pochopień 4.07.1994-19.06.1998
Zbigniew Szczurek 3.11.1998-11.10.2002
Tadeusz Wita 19.11.2002-17.10.2005
Borys Budka 12.12.2005-19.11.2006
Adam Moś 27.11.2006 – 12.11.2010
Marian Czochara 10.12.2010-

Miasto