Zarządzanie Jakością

Po raz czwarty Urząd Miejski w Zabrzu otrzymał certyfikat zgodności z normą ISO 9001  w zakresie wykonywania przez Urząd zadań z zakresu administracji publicznej do 11 lipca 2021 roku po pozytywnym przejściu procesu recertyfikacji przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą.

W Urzędzie Miejskim w Zabrzu od 2018 roku  funkcjonuje certyfikowany  System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015 – 10, który zintegrowany jest  z działaniami wynikającymi z kontroli zarządczej. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością  jest potwierdzeniem, że: klienci Zabrzańskiego Urzędu są obsługiwani z najwyższą starannością, ewentualne niedoskonałości są natychmiast eliminowane, co stanowi gwarancję stałego dążenia do podnoszenia standardu obsługi, a oczekiwania klienta, w ramach świadczonych usług są priorytetem dla Urzędu.

Opracowany przez nas System Zarządzania Jakością jest dostosowany do specyfiki pracy Urzędu,  pozwala na zrównoważony rozwój, realizację celów strategicznych i zarazem zaspokojenie potrzeb zarówno całej organizacji i wszystkich zaangażowanych w jej działanie stron, ale też jej pracowników, klientów czy partnerów biznesowych, którzy chcą otrzymywać jak najwyższą jakość usług. Podejmowane przez nas działania są w pełni zaplanowane, realizowane zgodnie z przepisami prawa, wewnętrznymi instrukcjami, podlegają nadzorowi oraz procesowi ciągłego doskonalenia.

Prezydent Miasta Zabrze zobowiązuje się do utrzymania, ciągłego usprawniania i rozszerzania Systemu Zarządzania Jakością z wykorzystaniem odpowiednich zasobów oraz zaangażowania wszystkich pracowników Urzędu.

Prezydent Miasta Zabrze powołał Pełnomocnika Prezydenta  Miasta  ds.  ISO w Urzędzie Miejskim w Zabrzu Panią Małgorzatę Gielę.

e-mail: sekretariat_wru@um.zabrze.pl
telefon: (32) 373 37 61

Dla Mieszkańców