P0039

Plac zabaw, siłownia pod chmurką – flow park, boisko do piłki plażowej / Poprawa infrastruktury rekreacyjno – sportowej

Projekt uwzględnia poprawę infrastruktury rekreacyjno- sportowej na dzielnicy Zaborze Północ. Zamierzamy dzięki budżetowi obywatelskiemu zbudować pierwszą siłownię pod chmurką z flowparkiem na dzielnicy. Urządzenia wykorzystywane będą przez mieszkańców, uczniów szkoły na lekcjach w-f oraz na zajęciach prowadzonych przez seniorów. Wszyscy mieszkańcy dzielnic będą mieli możliwość aktywnie i zdrowo spędzać wolny czas. Kolejną rzeczą, którą uwzględniamy w projekcie jest modernizacja placu zabaw na terenie stowarzyszenia fenix, gdzie zamierzamy postawić kolejne urządzenia, tym razem urządzenia będą skierowane dla najmłodszych pociech w tym dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu powstanie również boisko do piłki plażowej na terenie MKS-u, z którego będą korzystać wszyscy mieszkańcy dzielnicy.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VII edycja (na rok 2021). Wniosek nr P0039.
Liczba głosów: 823.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
310 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
310 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ ochrona środowiska;
⇒ zieleń miejska;
⇒ drogi / komunikacja;
⇒ inna kategoria: bezpieczeństwo

Nazwa dzielnicy:
Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Olchowa 2; Stadion MKS Zaborze – Zabrze, ul. Wyciska 5a; Stowarzyszenie Fenix, ul. Kalinowa 9.

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
SP 18 działka nr 1912/65
Boisko działka 2165/59 i stojak rowerowy działka 4024/325
Fenix działka 1875/65

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/22/21


Zasięg oddziaływania projektu:
— Flowpark, siłownia pod chmurkę stają się coraz popularniejszymi publicznymi miejscami rekreacji. W ciągu ostatnich kilku lat powstało dużo takowych miejsc i ta liczba cały czas się zwiększa. W społeczeństwie nastała moda na ćwiczenia i dzięki czemu strefy fitness na wolnym powietrzu stają się coraz popularniejsze. Z urządzeń mogą korzystać dzieci, młodzież oraz seniorzy. Z urządzeń można korzystać o każdej porze dnia. Z urządzeń fitness mogą korzystać osoby starsze na emeryturze, których często nie byłoby stać na wykupienie karnetu na tradycyjną siłownię. Ćwiczenia wpływają korzystnie na poprawę wydolności serca i układu krążenia oraz zwiększenie wydolności płuc. Regularny trening przyczynia się do spalenie nadmiernej tkanki tłuszczowej i pozwala zachować szczupłą sylwetkę. Ćwiczenia na urządzeniach fitness zalecane są dla poprawy ogólnego stanu zdrowia, kondycji fizycznej sylwetki przez co mają duży wpływa na kondycję psychiczną. Regularne ćwiczenia redukują stres, uspokajają, pozwalają zrelaksować się po ciężkim dniu w szkole czy w pracy. Dobrze wykonywane ćwiczenia na zewnętrznych urządzeniach fitness mogą meisć charakter rehabilitacji. Ćwiczenia wykonywane na świeżym powietrzu przynoszą lepsze efekty niż ćwiczenia wykonywane w tradycyjnych siłowniach. W czasach, gdy dzieci i młodzież spędzają dużo czasu przed telewizorem lub komputerem siłownie zewnętrzne stanowią alternatywną formę rekreacji. Poprzez zlokalizowanie na zewnątrz wymuszają od użytkowników opuszczenie domu i korzystanie z uroków przebywania na świeżym powietrzu. Dzięki zlokalizowaniu na zewnątrz i możliwość wykonywania ćwiczeń w większym gronie siłownie plenerowe mają wpływ na integrowanie się społeczności lokalnej. Zalet siłowni oraz flowparku zewnętrznych jest sporo. Zalety te przynoszą szereg korzyści społeczności dlatego powinno się budować coraz więcej otwartych siłowni zewnętrznych.
— Modernizacja placu zabaw projekt skierowany dla najmłodszych dzieci z zachowaniem bezpieczeństwa. Obecny plac zabaw dedykowany starszym dzieciom zostanie zmodernizowany o nowe urządzenia m. in. bocianie gniazdo, z którego mogą korzystać dzieci niepełnosprawne.
— Piłka plażowa do siatkówki projekt, z którego będą mogły korzystać w szczególności podopieczni klubu sportowego MKS-Zaborze, szkoły i inni mieszkańcy dzielnicy. Dzięki dobrej lokalizacji boisko do piłki plażowej będzie cieszyć się dużym powodzeniem.
W projekcie uwzględniliśmy najbardziej potrzebne rzeczy zgodnie z możliwościami budżetu uwzględniając wszystkie wytyczne. Stworzyliśmy projekt, który znajduje się w trzech różnych częściach dzielnicy co pozwoli na większą dostępność mieszkańców z różnych części dzielnicy.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacujemy ponad 1000 osób korzystających z urządzeń flowparków, siłowni pod chmurką w różnych porach dnia. Rano będą korzystać dzieci i młodzież ze szkoły SP18 oraz dzieci i młodzież MKS Zaborze w ramach treningów a popołudniu mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Zaborza.
Z modernizacji placu zabaw szacujemy według poprzedniego roku będzie korzystać systematycznie ponad 200 różnych dzieci w ciągu roku.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt zakłada ogólnodostępne alternatywy do spędzania czasu dla mieszkańców. Wszystkie wymienione rzeczy w projekcie będą znajdować się na gminy Zabrze. Dysponentami obiektów będzie Dyrektor SP nr 18. Prezes Stowarzyszenia Fenix, Prezes MKS Zaborze-Zabrze.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
Kreowanie pozytywnych wzorców dotyczących aktywnego spędzania czasu wolnego.
Organizacja rozgrywek, turniejów sportowych międzyszkolnych, międzydzielnicowych.
Integracja środowiska lokalnego.
Ograniczenie kosztów utrzymania obiektu MKS Zaborze-Zabrze.
Integracja i umożliwienie zabawy dzieciom niepełnosprawnym.


Treść oceny wniosku:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów

Dla Mieszkańców