P0065

Fajne Zabrze — infrastruktura rowerowa i artystyczna

1) Dokończenie budowy muszli koncertowej przy basenie Aquarius Kopernik
2) Budowa przejazdu dla rowerzystów przy skrzyżowaniu ulic Mielżyńskiego i Szkubacza, w stronę Kąpieliska Leśnego.
3) Budowa drogi rowerowej łączącej Zaborze Północ z Biskupicami.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VII edycja (na rok 2021). Wniosek nr P0065.
Liczba głosów: 3 240.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
w realizacji
Rozpoczęcie robótetap niezrealizowany
Zakończenie robótetap niezrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
1. Część dotycząca ścieżek rowerowych – opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Przygotowywane jest zapytanie ofertowe na wybór Wykonawcy.
2. Część dotycząca budowy muszli – Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy po raz trzeci do którego nie złożono żadnej oferty.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
499 963,00 zł

Wartość po weryfikacji:
500 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna;
⇒ drogi / komunikacja

Nazwa dzielnicy:
Projekt ogólnomiejski

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
1) Przy Basenie Aquarius na os. Kopernika.
2) Skrzyżowanie ul Mielżyńskiego z ul. Szkubacza.
3) ul. Szyb Jerzy w kierunku ul. Trębackiej

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
1) Działka nr 1429/1
2) Działka nr 165/24, 167/24, 312/24
3) Działka nr 772/96, 986/94, 489/163, 581/157

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/27/21


Zasięg oddziaływania projektu:
Miasto Zabrze.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 50.000 tysięcy osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt ogólnodostępny. Dysponentem efektów realizacji projektu będzie Miasto Zabrze. Zasady dostępności publicznej muszli koncertowej określi Urząd Miasta Zabrze.
1). Finalizacja budowy muszli koncertowej. W ramach środków z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego zbudowano płytę pod lodowisko oraz do jazdy na rolkach, doprowadzono drogę dojazdową, a także wykonano instalację elektryczną i wodociągową.
2) Wytyczenie przejazdu rowerowego dla osób poruszających się w stronę Kąpieliska Leśnego. Proponowane rozwiązanie wskazano w załączniku nr 2 do wniosku. Wnioskodawca dopuszcza inne wytyczenie przejazdu zw. względu na przepisy budowlane i drogowe.
3) Przedłużenie drogi rowerowej łączącej dzielnice Zabrze-Północ i Biskupice znajdującej się na Zabrzańskim Szlaku Rowerowym. Droga o nawierzchni asfaltowej. Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej na dwóch odcinkach:
a. Szerokość 3m, długość 100m. Na działkach 772/96 oraz 986/94;
b. Szerokość 2m, długość 150m. Na działkach 489/163 oraz 581/157. Wnioskodawca dopuszcza inne wytyczenie przejazdu w sytuacji gdy poprawiło by to efekt realizacji.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) Po wybudowaniu muszli koncertowej ZABRZAŃSKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU pod względem lokalizacji, komunikacji i przestrzeni stanie się obiektem szerokiego dostępu mieszkańców. Ten wspaniały kompleks będzie służył mieszkańcom przez cały rok (latem rolkowiczom i wszystkim poruszającym się na jakichkolwiek kółkach po płycie powierzchni 2000 mkw. Natomiast zimą w miesiącach grudniu, styczniu i lutym będzie tam lodowisko). Instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna zostały wykonane w ramach poprzednich edycji budżetu obywatelskiego. Już dzisiaj wielu mieszkańców Zabrza korzysta z terenu ze swoimi dziećmi. Wybudowanie muszli koncertowej stanowić będzie dokończenie wizji stworzenia Zabrzańskiego Centrum Kultury i Sportu, gdzie będzie można organizować szereg imprez kulturalnych i sportowych, promujących miasto Zabrze. Będzie to również miejsce spędzania wolnego czasu dla całych rodzin.
2) Wybudowanie przejazdu rowerowego przy skrzyżowaniu ulic Mielżyńskiego i Szkubacza (okolice M1 Zabrze) zwiększy bezpieczeństwo rowerzystów. Obecnie nie jest możliwe bezpieczne pokonanie tego skrzyżowania zgodnie z przepisami ruchu drogowego jadąc z Os. Kopernika w kierunku Maciejowa. Z tego przejazdu prawie zawsze korzystają rowerzyści „KOPERNIK NA ROWERZE”.
3) Połączenie dwóch dzielnic drogą dla rowerów będzie służyło dobrej integracji między dzielnicami jak i bezpiecznemu przemieszczaniu się w tym miejscu. Bedzie to rozbudowa infrastruktury, która powstanie po zrealizowaniu projektu P0040 z V edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego.


Treść oceny wniosku:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów

Dla Mieszkańców