Zabrze przestrzenią rozwoju

P0056

Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zabrzu, ul. Sportowa 5 – II etap

Budowa boiska do piłki nożnej dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 i mieszkańców dzielnicy.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VII edycja (na rok 2021). Wniosek nr P0056.
Liczba głosów: 338.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robót w realizacji
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Zgłoszono zakończenie robót oraz gotowość do odbioru. Trwają Czynności odbiorowe.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
310 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
310 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna;
⇒ drogi / komunikacja

Nazwa dzielnicy:
Guido — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Sportowa 5

Informacje uściślające lokalizację:
Teren Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zabrzu

Numer działek ewidencyjnych:
1226/80

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/24/21


Zasięg oddziaływania projektu:
W szkole w roku szkolnym 2019/2020 uczy się 590 uczniów w klasach ogólnodostępnych i sportowych o profilu m.in.. Piłka nożna. Brak boiska do piłki nożnej uniemożliwia prawidłową realizacje programu zajęć wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych, a także czasu wolnego uczniów m.in. przebywających w świetlicy. Boisko będzie służyć uczniom naszej szkoły, ich rodzinom oraz społeczności lokalnej.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
3500 osób korzystających z boiska tj.1. Uczniowie szkoły – zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rekreacyjno-sportowe w czasie wakacji. 2. Rodziny Uczniów – pikniki środowiskowe, zawody sportowe, wspólne spędzanie czasu wolnego. 3. Okoliczni mieszkańcy i ich dzieci – boisko dla młodzieży i dorosłych do gry w piłkę nożną.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Boisko dla uczniów naszej szkoły, na którym będą realizowane zajęcia wychowania fizycznego jak również sportowe zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rekreacyjno-sportowe podczas wakacji. Okoliczni mieszkańcy z rodzinami będą aktywnie spędzać czas wolny na boisku do piłki nożnej oraz na istniejącym już placu zabaw i boisku do koszykówki.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Szkoła planuje zintensyfikować działania nakierowane na rozwój psychomotoryczny uczniów naszej szkoły oraz integracje środowiska lokalnego wokół sportu. Dzieci i młodzież bardzo chętnie gra w piłkę, biega, skacze, lubi rywalizację. Realizacja projektu umożliwi upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, zdrowego stylu życia, rywalizacji sportowej, zasad fair play i poprawy ogólnego rozwoju fizycznego, motorycznego i społecznego naszej młodzieży.


Treść oceny wniosku:
Istnieje ryzyko kolizji między ww. boiskiem a obrzeżem boiska realizowanego w ramach ZBP VI edycji, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji nowego obiektu sportowego.


Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są również w pliku. Zobacz plik


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów

Dla Mieszkańców