P0040

Estetyka i bezpieczeństwo w szkołach SP 6 i SP 43

Zakup szafek na ubrania i przybory szkolne dla uczniów do szatni szkolnych Szkoły Podstawowej nr 43 oraz monitoring terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 6.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VII edycja (na rok 2021). Wniosek nr P0040.
Liczba głosów: 433.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 czerwca 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
235 005,00 zł

Wartość po weryfikacji:
240 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
224 704,30 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja;
⇒ sport;
⇒ przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Centrum Południe — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Buchenwaldczyków 25 / Klonowa 23

Informacje uściślające lokalizację:
Szkoła Podstawowa Nr 43 / Szkoła Podstawowa Nr 6

Numer działek ewidencyjnych:

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/23/21


Zasięg oddziaływania projektu:
Bezpośrednie oddziaływanie projektu obejmuje społeczność Szkoły podstawowej nr 43 w szczególności dzieci i młodzież uczęszczające do tej szkoły. Pośrednio projekt będzie miał pozytywne oddziaływanie na szerszy krąg odbiorców poprzez zwiększenie estetyki przestrzeni szkolnej w obszarze szatni, wykształcenie u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności za ład i porządek w ich otoczeniu i kształtowanie pozytywnych wzorców w trosce o własność prywatną swoją i innych osób.
Projekt jest w głównej mierze ukierunkowany na bezpieczeństwo, co nie zawsze jest pojęciem tak oczywistym, jak należałoby je rozumieć, stąd wyjście naprzeciw temu zagadnieniu pod postacią nowoczesnego monitoringu.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Łącznie około 1.000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Liczba osób bezpośrednio korzystających z efektów projektu opowiada szacunkowej liczbie uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 43. Projekt będzie oddziaływał pozytywnie także na szersze grono odbiorców, w tym w szczególności na rodziców tych dzieci, pozwalając na ograniczenie występowania nieprzewidywanych kosztów zakupu odzieży i materiałów szkolnych z uwagi na ograniczenie liczby liczby zagubionych, zniszczonych lub skradzionych rzeczy w szatniach.
Część poświęcona Szkole Podstawowej nr 6 jest trudna do oszacowania z powodu korzyści, które projekt wniesie do całej społeczności na terenie, której będzie realizowana. Niestety teren wokół szkoły nie jest w żaden sposób zabezpieczony, co w zdecydowany sposób wpływa na ogólny stan bezpieczeństwa.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Obecnie ogólnodostępne szatnie są nieestetyczne a nade wszystko nie pozwalają na skuteczne zapewnienie ochrony mienia uczniów. Zastąpienie metalowych klatek przypisanymi indywidualnie do ucznia szafkami pozwoli na wykształcenie u dzieci i młodzieży pozytywnych postaw w zakresie poszanowania własnej i cudzej własności, zwiększy estetykę korytarzy szkolnych i pozwoli na wyeliminowanie zachowań niepożądanych.
Na dzień dzisiejszy monitoring na terenie szkoły (budynku) jest zupełnie przestarzały technologicznie i służy bardziej jako straszak przed ewentualnymi rozbojami. Pragniemy zagwarantować poczucie bezpieczeństwa na miarę nowoczesnych rozwiązań, które daje nam dostępna obecnie technologia.


Treść oceny wniosku:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów

Dla Mieszkańców