P0038

Zielony park na Zaborzu

Pierwszy zielony park na Zaborzu. Zagospodarowanie terenu w pobliżu Zakładu Karnego na Zaborzu, stworzenie pierwszego parku na Zaborzu dostępnego dla wszystkich mieszkańców Zabrza. W ramach pierwszego etapu projektu zamierzamy uwzględnić zagospodarowania terenu, utwardzenie i wyrównanie terenu w ścieżki dla pieszych z wydzielonym pasem dla osób uprawiających sport (rower, rolki itp..), lampy solarne, kosze na śmieci, ławki. W następnych latach będziemy starać się o poszerzenie oferty dla mieszkańców w kolejne inwestycje.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VII edycja (na rok 2021). Wniosek nr P0038.
Liczba głosów: 1 664.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
w realizacji
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap niezrealizowany
Rozpoczęcie robótetap niezrealizowany
Zakończenie robótetap niezrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Wybrano projektanta odpowiedzialnego za opracowanie dokumentacji projektowej, z którym została podpisana umowa. Termin opracowania dokumentacji projektowej przypada na 20.12.2021 r.

Informacja wg stanu na 30 listopada 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
500 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
500 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ kultura;
⇒ sport;
⇒ przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Projekt ogólnomiejski

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Teren przy Zakładzie Karnym na Zaborzu, ul. Janika

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
1017/76, 2170/17, 756/17, 744/6, 1388/6, 1444/20, 906/6

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/21/21


Zasięg oddziaływania projektu:
W projekcie uwzględniliśmy najbardziej potrzebne rzeczy zgodnie z możliwościami budżetu uwzględniając wszystkie wytyczne. Stworzyliśmy projekt, który znajduje na terenie miejskim, którym zarządza gmina Zabrze. Projekt dzięki łatwemu dojazdowi z dwóch dzielni umożliwia szybkie dotarcie do miejsca rekreacyjnego, pozwoli na większą dostępność mieszkańcom z różnych części dzielnicy. W pobliżu projektu znajdują się miejsca postojowe dla samochodów, co daje dodatkowy atut projektu.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacujemy ponad 1000 osób korzystających z parku w różnych porach dnia. Dzięki zamontowaniu lamp solarnych park będzie całodobowy.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt zakłada ogólnodostępne alternatywne miejsce do spędzania czasu dla mieszkańców. Wszystkie wymienione rzeczy w projekcie będą znajdować się na terenie gminy Zabrze. Numery działek zostały skonsultowane z urzędem miejskim, nie ma planowanych inwestycji na wymienionych działkach.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Integracja mieszkańców z różnych części miasta.
Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
Kreowanie pozytywnych wzorców dotyczących aktywnego spędzania czasu wolnego.
Integracja i umożliwienie zabawy dzieciom niepełnosprawnym.


Treść oceny wniosku:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów

Dla Mieszkańców