P0024

Aktywni i interaktywni — rozbudowa i modernizacja bazy sportowej oraz rozwój nowoczesnych technologii w dzielnicy Helenka

W ramach projektu przewiduje się modernizację oraz rozbudowę infrastruktury sportowej przy SP 30 i SP 33 oraz stworzenie sal interaktywnych w P6 i P38. Wyżej wymienione zadania będą realizowane w miejscach, które pozwolą na stały nadzór i opiekę nad obiektem.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VII edycja (na rok 2021). Wniosek nr P0024.
Liczba głosów: 403.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót w realizacji
Zakończenie robótetap niezrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zostało podzielone na trzy części:

Boisko do siatkówki plażowej na terenie SP 30 przy ul. Wawrzyńskiej:
Po czterokrotnym ogłoszeniu zapytania ofertowego, do których złożone oferty w znaczny sposób przekraczały założony budżet ogłoszono po raz kolejny zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy zmieniając warunki umowne. W ramach przeprowadzonego postępowania wyłoniono Wykonawcę robót, z którym podpisano umowę. Planowany termin realizacji przypada na 29 lipca 2022 r. z uwagi na przewidywany przestój w prowadzeniu prac w okresie zimowym.

Bieżnia oraz odmalowanie linii boiska na terenie SP33 w Zabrzu ul. Zamenhofa:
Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji.

Zakup urządzeń interaktywnych dla P6 oraz P38:
Zakup i dostawa urządzeń interaktywnych zostało zrealizowane przez placówki P6 oraz P38 – zakupiono wybrane przez placówki urządzenia interaktywne.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
303 900,00 zł

Wartość po weryfikacji:
310 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ kultura;
⇒ sport;
⇒ zieleń miejska

Nazwa dzielnicy:
Helenka — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Zamenhofa 56, 4a; ul. L. Wawrzyńskiej 11; ul. Jordana 59

Informacje uściślające lokalizację:
Dzielnica Helenka

Numer działek ewidencyjnych:
Teren Szkoły Podstawowej 30 i 33, a także Przedszkole nr 6 i 38.

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/17/21


Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnicy Helenka.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
8 tys. osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Boisko do siatkówki plażowej usytuowane na terenie SP30 przy boisku Orlik – dostępne dla wszystkich mieszkańców w godzinach otwarcia boiska. W godzinach dopołudniowych dostępne dla uczniów Szkoły Podstawowej 30.
Infrastruktura sportowa przy budynku SP33 dostępna dla wszystkich mieszkańców w godzinach otwarcia boiska. W godzinach dopołudniowych dostępne dla uczniów Szkoły Podstawowej 33.
Sale interaktywne w budynku P6 i P38 – dostępne w godzinach pracy przedszkola dla podopiecznych oraz wykorzystywane na potrzeby lokalnych uroczystości.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Dzięki realizacji projektu mieszkańcy dzielnicy zyskają dodatkowe ogólnodostępne obiekty sportowe, które przyczynią się do rozwijania i promowania aktywności fizycznej. Sale interaktywne stworzą możliwość wdrażania nowoczesnych technologii od najmłodszych lat oraz podniosą atrakcyjność lokalnych przedsięwzięć.


Treść oceny wniosku:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów

Dla Mieszkańców