P0024

Aktywni i interaktywni — rozbudowa i modernizacja bazy sportowej oraz rozwój nowoczesnych technologii w dzielnicy Helenka

W ramach projektu przewiduje się modernizację oraz rozbudowę infrastruktury sportowej przy SP 30 i SP 33 oraz stworzenie sal interaktywnych w P6 i P38. Wyżej wymienione zadania będą realizowane w miejscach, które pozwolą na stały nadzór i opiekę nad obiektem.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VII edycja (na rok 2021). Wniosek nr P0024.
Liczba głosów: 403.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
w realizacji
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
w realizacji
Rozpoczęcie robótetap niezrealizowany
Zakończenie robótetap niezrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zostało podzielone na trzy części:
Boisko do siatkówki plażowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Wawrzyńskiej:
Uzyskano zgodę na realizację zadania od organu administracji architektoniczno – budowlanej. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wybór Wykonawcy robót. Termin otwarcia przypada na 16.07.2021 r.

Bieżnia oraz odmalowanie linii boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 w Zabrzu przy ul. Zamenhofa:
Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek do organu administracji architektoniczno – budowlanej o wydanie stosownej zgody na realizację.

Zakup urządzeń interaktywnych dla Przedszkola nr 6 oraz Przedszkola nr 38:
Zakup i dostawa urządzeń interaktywnych będzie realizowane przez placówki P6 oraz P38 – uzgadniany jest zakres – ilość i typ urządzeń interaktywnych.

Informacja wg stanu na 30 czerwca 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
303 900,00 zł

Wartość po weryfikacji:
310 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ kultura;
⇒ sport;
⇒ zieleń miejska

Nazwa dzielnicy:
Helenka — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Zamenhofa 56, 4a; ul. L. Wawrzyńskiej 11; ul. Jordana 59

Informacje uściślające lokalizację:
Dzielnica Helenka

Numer działek ewidencyjnych:
Teren Szkoły Podstawowej 30 i 33, a także Przedszkole nr 6 i 38.

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/17/21


Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnicy Helenka.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
8 tys. osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Boisko do siatkówki plażowej usytuowane na terenie SP30 przy boisku Orlik – dostępne dla wszystkich mieszkańców w godzinach otwarcia boiska. W godzinach dopołudniowych dostępne dla uczniów Szkoły Podstawowej 30.
Infrastruktura sportowa przy budynku SP33 dostępna dla wszystkich mieszkańców w godzinach otwarcia boiska. W godzinach dopołudniowych dostępne dla uczniów Szkoły Podstawowej 33.
Sale interaktywne w budynku P6 i P38 – dostępne w godzinach pracy przedszkola dla podopiecznych oraz wykorzystywane na potrzeby lokalnych uroczystości.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Dzięki realizacji projektu mieszkańcy dzielnicy zyskają dodatkowe ogólnodostępne obiekty sportowe, które przyczynią się do rozwijania i promowania aktywności fizycznej. Sale interaktywne stworzą możliwość wdrażania nowoczesnych technologii od najmłodszych lat oraz podniosą atrakcyjność lokalnych przedsięwzięć.


Treść oceny wniosku:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów

Dla Mieszkańców