Zabrze przestrzenią rozwoju

P0022

Modernizacja boiska Pawłów

W dzielnicy Pawłów istnieje jedno ogólnodostępne boisko. Boisko to jest z podłoża asfaltowego i tylko przeznaczone do gry w koszykówkę. Po rozmowach z młodzieżą i mieszkańcami Pawłowa wynika, że brakuje bezpiecznego boiska z podłożem gumowym, piłkochwytami i przystosowanym do wielu innych gier zespołowych. Dlatego proponuje się dostosowanie istniejącego boiska do powyższych uwag mieszkańców dzielnicy.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VII edycja (na rok 2021). Wniosek nr P0022.
Liczba głosów: 106.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót w realizacji
Zakończenie robótetap niezrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
W ramach przetargu wyłoniono Wykonawcę robót, z którym obecnie podpisywana jest umowa na realizację. Maksymalny przewidywany termin zakończenia robót przypada na 25 lipca 2022 r. Z uwagi na charakter prowadzonych robót (prace wykonywane na otwartej przestrzeni, w tym m. in. malowania nawierzchni, roboty ziemne, wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową) przy określaniu terminu realizacji uwzględniono prawdopodobną konieczność wstrzymania robót w okresie zimowym.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
155 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
155 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
155 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ zieleń miejska;
⇒ przestrzeń publiczna;
⇒ drogi / komunikacja

Nazwa dzielnicy:
Pawłów — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Sikorskiego

Informacje uściślające lokalizację:
Park, ulica Sikorskiego pomiędzy numerami 103-105

Numer działek ewidencyjnych:
Numer działki 3584/84

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/16/21


Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania to dzielnica. Powstanie jednego bezpiecznego ogólnodostępnego boiska w dzielnicy Pawłów. Z boiska również będą mogli w upalne dni korzystać uczniowie pobliskiej szkoły, gdyż szkoła nie posiada boiska.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy dzielnicy – około 2000 – 3000.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Boisko znajduje się w ogólnodostępnym parku więc każdy będzie mógł skorzystać.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Bezpieczeństwo uniknięcia wypadków na betonowym boisku, wypadania piłki na ulicę.
2. Propagowanie sportu.
3. Posiadanie przez dzielnicę jednego ogólnodostępnego bezpiecznego boiska.


Treść oceny wniosku:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów

Dla Mieszkańców