P0017

Remont łazienek w ZSP nr 9

Projekt dotyczy generalnego remontu łazienek w ZSP nr 9. Wszystkie nie były remontowane przez co najmniej 10 lat. Modernizacja obejmuje wymianę drzwi, sanitariatów, armatur, kabin toaletowych, instalacji elektrycznej i hydraulicznej, kafelek, malowanie ścian.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VII edycja (na rok 2021). Wniosek nr P0017.
Liczba głosów: 241.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 31 października 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
155 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
155 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
155 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna;
⇒ drogi / komunikacja

Nazwa dzielnicy:
Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Gwarecka 13-15

Informacje uściślające lokalizację:
Teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9

Numer działek ewidencyjnych:
Budynek Przedszkola nr 22 położony jest na działce 205/16.
Budynek Szkoły Podstawowej nr 46 położony jest na działce 202/16.

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/14/21


Zasięg oddziaływania projektu:
Dzieci uczęszczające do Przedszkola Nr 22, uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 46 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 oraz uczący tam nauczyciele i wszyscy pracownicy administracji i obsługi budynków. Rodzice i prawni opiekunowie naszych wychowanków.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
220 osób/na dzień

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Każde dziecko uczęszczające do Przedszkola Nr 22, wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 46 w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 9, nauczyciele oraz pracownicy obsługi budynków będą mieć prawo do korzystania z łazienek tam znajdujących się. Ponadto, podczas imprez i ważnych wydarzeń w życiu placówki uprawnieni do korzystania z nich będą także goście tj. rodzice i prawni opiekunowie naszych wychowanków.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Podstawowym celem do osiągnięcia poprzez realizację tego projektu jest zapewnienie uczniom, nauczycielom i pracownikom placówki możliwości użytkowania z toalet w standardach europejskich, tym samym podnosząc komfort wszystkich w/w podczas trwania zajęć szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych.


Treść oceny wniosku:
Projekt należy ograniczyć do robót w sanitariatach Szkoły Podstawowej Nr 46.


Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są również w pliku. Zobacz plik


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów

Dla Mieszkańców