Zabrze przestrzenią rozwoju

P0013

Bezpieczne Zabrze — wymiana rolet w skrytkach auta ratowniczo – gaśniczego marki JELCZ

Projekt zakłada wymianę wszystkich aluminiowych rolet w skrytkach auta ratowniczo-gaśniczego marki Jelcz CGBA 5/30, które z racji wieku auta (25 lat) nie zabezpieczają w należyty sposób sprzętu używanego podczas działań ratowniczo gaśniczych. Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom Zabrza niosąc pomoc podczas działań ratowniczo-gaśniczych i miejscowych zagrożeń.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VII edycja (na rok 2021). Wniosek nr P0013.
Liczba głosów: 120.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie wykonane.

Informacja wg stanu na 30 kwietnia 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
155 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
40 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
36 900,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
34 132,50 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna;
⇒ drogi / komunikacja

Nazwa dzielnicy:
Kończyce — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Dorotki 1; 41-810 Zabrze

Informacje uściślające lokalizację:
OSP Zabrze-Kończyce

Numer działek ewidencyjnych:

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZKOL/13/21


Zasięg oddziaływania projektu:
Teren całego miasta Zabrze wraz z jego mieszkańcami.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ok. 170 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Remont rolet w aucie ratowniczo-gaśniczym Jelcz pozwoli na jeszcze sprawniejsze działanie OSP Zabrze-Kończyce w działaniach ratowniczo-gaśniczych i usuwania skutków miejscowych zagrożeń.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wymiana na nowe pozwoli lepiej zabezpieczyć umieszczony w skrytkach sprzęt ratowniczo-gaśniczy przed wpływem czynników atmosferycznych. Łatwiejszy i szybszy dostęp do sprzętu umieszczonego w skrytkach, stare rolety są nieszczelne i ciężkie.


Treść oceny wniosku:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów

Dla Mieszkańców