P0012

ROD Kaprys w Zabrzu — oświetlenie alejek ogrodowych w ROD Kaprys

Montaż lamp solarnych – oświetlenie alejek ogrodowych w ROD Kaprys w Zabrzu

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VII edycja (na rok 2021). Wniosek nr P0012.
Liczba głosów: 595.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap niezrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap niezrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap niezrealizowany
Rozpoczęcie robótetap niezrealizowany
Zakończenie robótetap niezrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Umowa CRU/2264/2021 zawarta w dniu 10.09.2021 r., termin wykonania do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy, kwota 285 452,96 r. Zakres prac: Montaż lamp solarnych – oświetlenie alejek ogrodowych w ROD Kaprys w Zabrzu

Informacja wg stanu na 8 listopada 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
297 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
297 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ zieleń miejska;
⇒ przestrzeń publiczna;
⇒ inna kategoria: inna: wybieg dla psów

Nazwa dzielnicy:
Rokitnica — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Krakowska/Grzybowska/Witosa/Traktorzystów

Informacje uściślające lokalizację:
294/2; 295/2; 184/6; 182/1; 183/6; 149/54; 153/19; 156/23; 107/15; 62/15; 100/18; 151/32; 148/54; 66/12; 146/33; 144/47; 142/48; 140/50; 138/50; 136/7

Numer działek ewidencyjnych:

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Infrastruktury Komunalnej

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/12/21


Zasięg oddziaływania projektu:
Działkowicze ROD Kaprys w Zabrzu.
Mieszkańcy dzielnicy Rokitnica.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 4 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
— Zwiększenie bezpieczeństwa w nocy na alejach ogrodowych oraz przejściu pomiędzy przystankiem autobusowym przy zakładzie energetycznym a osiedlem.
— Zapewnienie dostępu do terenów zielonych zarówno dla działkowców jak i dla mieszkańców dzielnicy Rokitnica.
— Poprawa infrastruktury ogródków działkowych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Montaż:
46 szt. lamp solarnych typ Bartek Eco na alejach ogrodowych
4 szt. lamp solarnych typ Bartek Eco na terenie wokół Domu Działkowca


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów

Dla Mieszkańców