P0011

Bezpieczne Zabrze — zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego. GLBA (używany) ma zastąpić Żuka GLM, który jest już bardzo wysłużony – rocznik 1991 (29 lat). Wpływa to na bezpieczeństwo ratowników niosących pomoc i użytkowników dróg. Projekt będzie służył całemu społeczeństwu miasta Zabrze niosąc pomoc podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i miejscowych zagrożeń.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VII edycja (na rok 2021). Wniosek nr P0011.
Liczba głosów: 1 609.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap niezrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap niezrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap niezrealizowany
Rozpoczęcie robótetap niezrealizowany
Zakończenie robótetap niezrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2022 roku.

Informacja wg stanu na 20 stycznia 2022 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
150 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
150 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ kultura;
⇒ zieleń miejska;
⇒ przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Mikulczyce — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Strażacka 3; 41-807 Zabrze

Informacje uściślające lokalizację:
Ochotnicza Straż Pożarna Mikulczyce

Numer działek ewidencyjnych:

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZKOL/11/21


Zasięg oddziaływania projektu:
Całe miasto Zabrze.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ok. 170 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Pojazd będzie służył społeczeństwu i miastu 24h na dobę niosąc pomoc. Usprawni to system ratowniczo-gaśniczy według Ustawy o ratownictwie.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wymiana pojazdu na nowszy spowoduje lepszą skuteczność działań ratowniczo-gaśniczych i usuwanie skutków miejscowych zagrożeń.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów

Dla Mieszkańców