Zabrze przestrzenią rozwoju

P0009

Zdrowo-sportowo i zabawowo — doposażenie bazy sportowo rekreacyjnej w dzielnicy Makoszowy

Projekt obejmuje 3 części:
1. zakup i montaż urządzeń typu work-out przy ZSP-7;
2. doposażenie przedszkolnego placu zabaw przy ZSP-7;
3. ogrodzenie placu zabaw przy ul. Szymały

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VII edycja (na rok 2021). Wniosek nr P0009.
Liczba głosów: 169.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót w realizacji
Zakończenie robótetap niezrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Uzyskano zgodę organu administacji architektoniczno – budowlanej na realizację zadania. Zadanie zostało podzielone na 2 części:

1) Budowa placu zabaw – Wybrano wykonawcę robót oraz przekazano plac budowy. Planowany termin zakończenia robót przypada na 22.12.2021 r.

2) Budowa ogrodzenia – wykonano i odebrano przedmiot zadania.

Informacja wg stanu na 30 listopada 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
155 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
154 509,20 zł

Wartość po weryfikacji:
154 509,20 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ ochrona środowiska;
⇒ przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Makoszowy — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Szymały/Daleka

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
701/39

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/10/21


Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt obejmuje dzieci i młodzież uczęszczające do ZSP-7 oraz mieszkające w naszej dzielnicy jak i poza nią a także dorosłych mieszkańców dzielnicy, lubiących zdrowo i aktywnie spędzać czas na wolnym powietrzu.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1 500

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Urządzenia do work out oraz stół ping-pongowy będą mogły być wykorzystywane przez młodzież naszej szkoły w ramach zajęć z wychowania fizycznego w godzinach przedpołudniowych, po południu mogą służyć wszystkim chętnym, chcącym poprawić swoją kondycję i zadbać o zdrowie oraz aktywnie spędzić czas w ciekawym kompleksie sportowo-zabawowym dla całej rodziny;
2. Plac zabaw jest zaprojektowany jako obiekt służący najmłodszym mieszkańcom naszej dzielnicy. Urządzenie i obiekty dostosowano dla potrzeb nawet bardzo małych dzieci. Do południa byłby użytkowany głównie przez przedszkolaki, po południu ogólnodostępny;
3. Ogrodzenie placu zabaw z

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Nowoczesne urządzenia typu work-out przyciągną zapewne do naszej szkoły i dzielnicy chętną młodzież i dorosłych, chcących aktywnie spędzać wolny czas w mieście. Zakup urządzeń zabawowych umożliwi małym mieszkańcom naszej dzielnicy świetną i bezpieczną zabawę podczas pobytu w Przedszkolu oraz w godzinach popołudniowych. Należy zaznaczyć, że nasze przedszkole w zasadzie nie posiada swojego placu zabaw, gdyż urządzenia znajdujące się na jego terenie zakupiono w ramach programu Radosna Szkoła i nie są dostosowane do potrzeb najmłodszych we względu na wysokość i rodzaje zabezpieczeń. Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Szymały zapewni bezpieczną zabawę dzieciom i chwilę relaksu ich najbliższym. Plac zabaw cieszy się niesłabnącą popularnością wśród mieszkańców całego naszego miasta jak i miejscowości ościennych.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów

Dla Mieszkańców