P0008

Stworzenie parku rekreacyjno-przyrodniczo-kulturowego (Etap 1)

Tegoroczny projekt obejmuje oczyszczenie terenu wliczając w to wycinkę „samosiejek” i przygotowanie podłoża pod ścieżki edukacyjne oraz chodniki. Docelowo w przyszłych latach będziemy dążyć do wyeksponowania unikatowych relikwii niemieckich fundamentów baterii przeciwlotniczych oraz do stworzenia siłowni napowietrznej.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VII edycja (na rok 2021). Wniosek nr P0008.
Liczba głosów: 87.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót w realizacji
Zakończenie robótetap niezrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Umowa CRU/2615/2021 zawarta w dniu 19.10.2021 r. z Wykonawcą robót budowlanych. Termin realizacji do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. Kwota umowy 138.999,85 zł. Zakres prac: odczyszczenie terenu zielonego, przygotowanie terenu pod budowę ścieżek komunikacyjnych.
Umowa CRU/2446/2021 zawarta w dniu 23.09.2021 z Wykonawcą na prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Kwota umowy 3.690,00 zł.

Informacja wg stanu na 8 listopada 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
155 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
155 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
155 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ edukacja;
⇒ kultura;
⇒ sport

Nazwa dzielnicy:
Maciejów — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Wolności 65 – 67B

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
1781/13

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Infrastruktury Komunalnej

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/09/21


Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg projektu obejmuje całą Polskę.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 2 tysięcy mieszkańców Zabrza oraz parę tysięcy przyjezdnych.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
24h/dobę

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Promocja miasta Zabrze, poprawa infrastruktury oraz wyglądu tej części dzielnicy, poprawa kondycji fizycznej i zdrowotnej oraz relaksacja mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sąsiednich bloków. Wydobycie unikatowych drzew spomiędzy „samosiejek” i krzaków. Wyeksponowanie skweru reliktów baterii przeciwlotniczej z okresu II wojny światowej będących świadectwem rozwoju technik militarnych.


Treść oceny wniosku:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów

Dla Mieszkańców