Zabrze przestrzenią rozwoju

P0005

Remont łazienek i usunięcie barier architektonicznych w łazienkach dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

Projekt obejmuje remont trzech pionów toalet (trzech dla dziewcząt, trzech dla chłopców, trzech dla uczniów niepełnosprawnych) w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zabrzu. Przystosowanie istniejących toalet do obecnie funkcjonujących standardów funkcjonalności, w tym dla uczniów niepełnosprawnych.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VII edycja (na rok 2021). Wniosek nr P0005.
Liczba głosów: 1 000.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 listopada 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
310 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
310 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ drogi / komunikacja

Nazwa dzielnicy:
Centrum Północ — dzielnica „duża”

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/07/21


Zasięg oddziaływania projektu:
Adresatami projektu są uczniowie, rodzice uczniów uczęszczających do szkoły oraz mieszkańcy miasta Zabrze poprzez klasy integracyjne dla dzieci z terenu całego miasta. Szkoła organizuje również pikniki środowiskowe, turnieje, konkursy, spotkania integracyjne dla wszystkich mieszkańców.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
800

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Liczbę osób objętych efektem realizacji projektu oszacowano na podstawie ilości uczniów uczęszczających do szkoły, ilości uczestników zajęć pozalekcyjnych, turniejów, konkursów, spotkań, festynów.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Istniejące toalety wymagają ciągłych napraw w związku z zapychaniem się rur, zalewaniem łazienek na niższych kondygnacjach, naprawą cieknących kranów. Awarie są dużym utrudnieniem dla uczniów szkoły, w tym dla uczniów niepełnosprawnych. Wydłużenie etapu kształcenia do klasy VIII wymusza nowe standardy funkcjonalności istniejących łazienek. Remont poprawi estetykę obiektu oraz komfort osób korzystających z sanitariatów w szkole.


Treść oceny wniosku:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów

Dla Mieszkańców