Zabrze przestrzenią rozwoju

P0070

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Biskupic

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez remont chodnika wzdłuż ul. Kasprowicza oraz jego doświetlenie.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VII edycja (na rok 2021). Wniosek nr P0070.
Liczba głosów: 548.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap niezrealizowany
Rozpoczęcie robótetap niezrealizowany
Zakończenie robótetap niezrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono prace projektowe

Informacja wg stanu na 30 listopada 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
309 999,90 zł

Wartość po weryfikacji:
309 999,90 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna;
⇒ drogi / komunikacja

Nazwa dzielnicy:
Biskupice — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Kasprowicza

Informacje uściślające lokalizację:
Odcinek istniejącego chodnika.
Początek odcinka: skrzyżowanie z ul. Reja
Koniec odcinka: 400m dalej w kierunku ul. Kasprowicza 8

Numer działek ewidencyjnych:
1847/240

Wydział / jednostka realizująca:
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/29/21


Zasięg oddziaływania projektu:
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z chodnika wzdłuż ul. Kasprowicza poprzez remont fragmentu odcinku wraz z montażem latarni, które doświetlą teren. Osoby idące na przystanek lub pieszo w kierunku Centrum zyskają oświetlony i wyremontowany chodnik. Przedmiot projektu to także fragment popularnej trasy wykorzystywanej rekreacyjnie ( spacery, bieganie, nordic walking).

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
10.000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Chodnik ogólnodostępny.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) poprawa bezpieczeństwa;
2) poprawa komfortu przemieszczania się;
3) poprawa wizerunku dzielnicy.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów

Dla Mieszkańców