P0068

Wyodrębnienie miejsc postojowych dla samochodów osobowych

Wydzielenie miejsc postojowych dla 18 samochodów, w tym 16 o wym. 2,5m × 5m oraz 2 o wym. 3,6m × 5m (osoby niepełnosprawne) oraz oświetlenie utwardzonej powierzchni światłem latarni usytuowanej na środku. Nawierzchnia z płyt ażurowych zbrojonych.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VII edycja (na rok 2021). Wniosek nr P0068.
Liczba głosów: 195.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót w realizacji
Zakończenie robótetap niezrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Została podpisana umowa na realizację zadania pod nazwą: Budowa miejsc postojowych przy ul. Witosa w Zabrzu na działkach nr 2056/158, 2055/158 i 1344/158 w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2021 P0068 pn.: Wyodrębnienie miejsc postojowych dla samochodów osobowych – wniosek nr P0068 w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 30-11-2021r.

Informacja wg stanu na 8 listopada 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
155 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
138 969,47 zł

Wartość po weryfikacji:
145 425,79 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ edukacja;
⇒ kultura

Nazwa dzielnicy:
Grzybowice — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Wincentego Witosa

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
Działki ewidencyjne nr 2055/158, 2056/158

Wydział / jednostka realizująca:
Jednostka Gospodarki Nieruchomościami

Symbol zadania budżetowego:
WI/JGN/28/21


Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt z zasady przeznaczonym jest dla mieszkańców terenów położonych przy ul. Witosa w Zabrzu Grzybowicach.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Planowane miejsca postojowe będą ogólnodostępne, nie przewiduje się tu żadnych ograniczeń.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Rozwiązanie, przynajmniej częściowe, problemów parkingowych dotykających określoną grupę mieszkańców Gminy Zabrze


Treść oceny wniosku:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów

Dla Mieszkańców