Zabrze przestrzenią rozwoju

P0057

Naprawa nawierzchni zalewanych chodników wraz z oświetleniem placu pomiędzy ulicami Heweliusza, Banachiewicza i Galileusza na os. Mikołaja Kopernika

Projekt naprawy nawierzchni zalewanych po deszczach chodników oraz oświetlenia części ciemnego placu pomiędzy ulicami Heweliusza, Banachiewicza i Galileusza na Osiedlu Mikołaja Kopernika

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VII edycja (na rok 2021). Wniosek nr P0057.
Liczba głosów: 220.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót w realizacji
Zakończenie robótetap niezrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Prace budowlane związane z remont nawierzchni istniejącego chodnika zostały zrealizowane i odebrane w dniu 15 listopada 2021 r. Montaż lamp solarnych z powodu opóźnienia zostanie zrealizowany do dnia 17 grudnia 2021 r.

Informacja wg stanu na 30 listopada 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
155 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
154 995,00 zł

Wartość po weryfikacji:
154 995,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ zdrowie;
⇒ przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Plac pomiędzy ulicami Heweliusza, Banachiewicza i Galileusza

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
Działka nr 1438/52

Wydział / jednostka realizująca:
Jednostka Gospodarki Nieruchomościami

Symbol zadania budżetowego:
WI/JGN/25/21


Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy i goście Osiedla Mikołaja Kopernika.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
5000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt dostępny dla wszystkich mieszkańców osiedla oraz osób przyjezdnych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest poprawa komfortu użytkowania terenu przez pieszych dzięki naprawie nawierzchni chodników i oświetleniu ciemnego placu.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów

Dla Mieszkańców